PETICIJA dėl miškų KIRTIMŲ DIDINIMO atšaukimo – Vyriausybė atsisakė mažinti kirtimų normą, nes “tai siūlė Miškų Konsultacinės grupės specialistai”

VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI SIŪLO NETENKINTI ŽALIŲJŲ REIKALAVIMO ATŠAUKTI SPRENDIMĄ DIDINTI MIŠKŲ KIRTIMUS

www.lzp.lt

Vyriausybę krečiant skandalams dėl medienos pramonės interesų tenkinimo, Lietuvos žaliųjų partija sulaukė 9 mėn. vilkinto atsakymo į pateiktą 19 tūkst. asmenų peticiją, kuria buvo reikalauta atšaukti Vyriausybės sprendimą didinti metinę miškų kirtimo normą.

Peticijos reikalavimų Vyriausybės peticijų komisija siūlo netenkinti, tačiau peticijos autoriai pateiktą argumentaciją vertina kaip dar vieną bandymą dangstyti kyšančius interesus.

Anot Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Remigijaus Lapinsko, Vyriausybės atsiųstame dokumente teigiama, kad reikalavimai nebus tenkinami, nes sprendimas buvo priimtas remiantis Miškų ūkio konsultacinės tarybos nuomone, kurioje daugumos persvara siūlymui didinti kirtimų normą buvo pritarta. O į komisijos sudėtį įeina visų Lietuvos miškų mokslų institucijų atstovai, todėl nėra pagrindo abejoti jų kompetencija.

Slapta Aplinkos ministro darbo grupė apie kurią viešai neskelbiama – kas dalinasi Lietuvos miškus? (narių sąrašas)

Miškų konsultacinė ūkio taryba siūlo didinti miškų kirtimus 6%. Aplinkos ministerijos pareigūnų komentaras – „ministras šiam siūlymui nepritars“ (NARIŲ SĄRAŠAS)

„VILMORUS“ tyrimas miškų kirtimo klausimu: daugiau nei 80 proc. Lietuvos gyventojų pasisako už miško KIRTIMŲ MAŽINIMĄ ir PLYNŲ KIRTIMŲ atsisakymą (VIDEO)

„Iš pirmo žvilgsnio toks argumentas gal ir pasirodytų įtikinamas, tačiau žinant realią situaciją – tai tik dar vienas įrodymas, kad Vyriausybė visais įmanomais būdais siekia dangstyti savo atstovaujamus interesus. Kadangi pats dalyvavau minimos konsultacinės tarybos sudėtyje, puikiai žinau situaciją.

Dauguma jos narių pritarė Vyriausybės priimtam sprendimui, vos keturi nariai (tarp jų ir aš) tokiam siūlymui prieštaravo ir balsavo už siūlymą nedidinti miškų kirtimo normos. Noriu atkreipti dėmesį, kad komisijos sudėtyje mokslininkų buvo mažuma – vos 3 atstovai iš 16, visi kiti – miško savininkų, medienos pramonės, naujosios Valstybinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos ir Aplinkos ministerijos atstovai. Todėl teiginys, kad mokslas pritarė miškų kirtimo normos didinimui yra akivaizdžiai neteisingas: sprendimui didinti miškų kirtimo normą pritarė verslo ir Aplinkos ministerijos struktūrų atstovai“, – teigė R. Lapinskas.

2018 m. rugsėjo pabaigoje Lietuvos žaliųjų partijos atstovė Ieva Budraitė pateikė Vyriausybei peticiją, kurią pasirašė beveik 19 tūkst. gyventojų. Peticijoje buvo reikalaujama sprendimą atšaukti ir palikti iki tol galiojusią metinę miškų kirtimo normą.

„Kai sulaukę labai didelio visuomenės palaikymo pateikėme peticiją, reikalaujančią atšaukti tokį nepamatuotą ir potencialiai pavojingą sprendimą didinti kirtimų normą, nesitikėjome, kad šis klausimas taip užsitęs. Tik kovą buvome pakviesti į Vyriausybės peticijų komisijos posėdį plačiau aptarti šį klausimą, ten išdėstėme visus argumentus ir buvome patikinti, kad klausimas išsispręs, kai bus paskirtas naujas Aplinkos ministras, tuomet bus vystomas dialogas, visuomenės atstovai bus įtraukti į diskusiją. Tačiau jokių diskusijų taip ir nesulaukę gavome atsakymą, kuris akivaizdžiai kelia abejonių Vyriausybės sprendimų skaidrumu“, – situaciją komentavo peticiją pateikusi Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko pavaduotoja Ieva Budraitė.

Plačiau komentuodamas valstybinių miškų valdymo reformos eigą, R. Lapinskas reiškia abejonę, ar aplinkosauga valstybiniuose miškuose šiuo metu apskritai yra Aplinkos ministerijos ir Valstybinės miškų urėdijos prioritetų sąraše.

„Spauda mirga nuo pranešimų apie nepatenkintus miško darbų rangovus, kuriems darbų įkainiai negarantuoja jokios veiklos perspektyvos, pačioje valstybinių miškų sistemoje po reformos gerokai trūksta miškininkų ir miško darbininkų, o perdėtas biurokratizmas (kuris įvestas, matyt, siekiant suvaldyti situaciją) „užmuša” bet kokią darbuotojų iniciatyvą ir norą teikti pasiūlymus procesų tobulinimui. Pagaminta mediena, laukdama per retai vykstančių pardavimo aukcionų, genda, o pats pardavimo procesų tobulinimas, atrodo, eilinį kartą nukreiptas į viešai nereiškiamų interesų tenkinimą. Mano vertinimu, ši, labai didelė ir kompleksinė miškų valdymo, ūkininkavimo juose ir aplinkosaugos klausimų sprendimo problema vis dar lieka „sujaukta”, be aiškios vizijos ir krypties. Tik bekompromisis viešumas, skaidrumas, mokslo ir visuomenės įtraukimas į reformos procesą galėtų reformos rengėjams padėti susitvarkyti su šia problema”, – teigė R. Lapinskas.

Šaltiniswww.lzp.lt


ARCHYVAS – KAIP DIDINO KIRTIMUS

Miškų kirtimų norma buvo padidinta 2018 08 08 – 6 proc. 

Iniciatorius: Sauliaus Skvernelio Vyriausybė, medienos klasteris, miško pirkliai – LMSA (privačių miško savininkų asociacija)

Vykdytojas: Aplinkos ministerija, ministras Kęstutis Navickas (jau atleistas)


Saulius Skvernelis – „iki 20 procentų padidinus kirtimus jokios žalos miškui nebūtų, nesivadovaukim emocijom“ (AUDIO)

Miškų naikinimo ministerija vasarą įgauna pagreitį: kirtimus didina 6 %, o dalį miškų ruošiamasi paversti žvyro karjerais (Aplinkos ministras atostogose)

Karas dėl Lietuvos miškų 1995 – 2017. Kas iniciatoriai ir vykdytojai?

Didinami miško kirtimai: Miškų Sąjūdžio spaudos konferencija Seime (VIDEO). Įvykių chronologija ir spaudos apžvalga 2018 08 20

Tūkstantmečio vagystė: Mažeikių naftos pardavimas Williams tik mažas sandoris lyginant su Lietuvos miškų sunaikinimo schema

A.Salamakinas. Apie besaikį kirtimą, privačių miško savininkų asociacijos ir medienos pramonės tandemą

Andrejus Gaidamavičius. Nenori parduoti savo miško kirtėjams ir supirkėjams? Privers?! (5 % PROJEKTAS) (VIDEO)


Panorama, Navickas, miško kirtimų didinimas ir visa tiesa apie naikinamus miškus

2018 08 20

Vaizdo medžiaga iš FB grupės “Apginkime Lietuvos miškus” ir GYVO MIŠKO archyvų.

ŽINIŲ RADIJO laida: Kodėl DIDINAMOS miškų kirtimo apimtys? (87 procentai klausytojų prieš didinimą)

Laidoje dalyvauja aplinkos ministras Kęstutis NAVICKAS, Seimo narys, socialdemokratas Juozas OLEKAS, Miškų instituto vadovas Marius ALEINIKOVAS, Seimo Aplinkos komiteto vadovas Kęstutis MAŽEIKA, gamtos fotografas Marius ČEPULIS, pilietinės asociacijos „Gyvas miškas“ koordinatorė Monika PELDAVIČIŪTĖ.

https://www.gyvasmiskas.lt/ziniu-radijo-laida-kodel-didinamos-misku-kirtimo-apimtys-87-procentai-klausytoju-pries-didinima/


Gintautas Kniukšta

2018 10 28

Sprendimas dėl miško kirtimų didinimo priimtas per 25 sekundes. Aplinkos ministras net nedalyvavo (atostogos)

Aiškėja naujos detalės dėl valstybinių miškų kirtimo normos didinimo 6 procentais. Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ gavo Vyriausybės posėdžio garso įrašą, kuriame buvo priimtas šis sprendimas.

Posėdyje mirtina tyla, kalba tik Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Garso įraše girdimi šie S. Skvernelio žodžiai: „Ir antrasis klausimas..

Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams
patvirtinimo … pasitarime buvo apsvarstyta, išklausyti argumentai ir siūlymas 6 procentais padidinti kvotą… ar galime pritarti… pritarta posėdyje, ačiū, posėdis taip pat baigtas“…

Jeigu ši Vyriausybė taip priima sprendimus, tuomet vienas žmogus, kuriam suteikti premjero įgaliojimai, gali iškirsti ne tik visus Lietuvos miškus, bet ir parduoti valstybę.

Kodėl aš taip teigiu?

Ne tik todėl, kad per 25 sekundes priimamas sprendimas dar labiau kirsti Lietuvos miškus. Kalbėjausi ne su vienu teisininku, jie, išgirdę šį garso įrašą, sutartinai teigė, kad jeigu Seime mes turime opoziciją, ši turėtų nedelsiant S. Skverneliui rengti apkaltą, nes jo veiksmai tiesiog pavojingi visai valstybei.

Apie kokį pasitarimą kalbėjo S. Skvernelis, kodėl jo dalyviai slepiami nuo visuomenės ir net ministrų? Juk sprendimas didinti miškų kirtimą priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais.

Ar nutuokia kai kurie ministrai kam pritarė? Juk patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų norma 2019–2023 metams – 11 850 hektarų plotas, apskaičiuotas pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą, ir jame iškirsta bus iki 3 620 tūkst. kietmetrių likvidinės medienos.

Aplinkos ministras K. Navickas, kuris turi prisiimti asmeninę atsakomybę už kirtimo normos didinimą, posėdyje nedalyvavo, buvo atostogose, o jo vadovaujama Aplinkos ministerija Vyriausybei pateikė nutarimo projektą, kuriame miškų kirtimo normos didinti nenumatoma.

Taigi kokio pasitarimo nutarimu rėmėsi premjeras?

Vyriausybei priėmus sprendimą didinti miškų kirtimus, S. Skvernelis jau po dviejų dienų Žemaitijoje stipriai spaudė ranką Raimundui Beinortui, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktoriui.

Vyrai negailėjo vienas kitam komplimentų skelbdami vienos medienos perdirbimo įmonės statybos pradžią. Jos darbui tikrai reikės daug, labai daug mūsų miškų… Tik kokia nauda iš to Lietuvai, jos piliečiams? Ar vėl eilinį kartą ši nauda liečia tik kelių asmenų grupę?

Kas jis, Raimundas Beinortas? Jis yra aplinkos ministro sudarytos Miškų ūkio konsultacinės tarybos narys. Ar šios tarybos posėdžio nutarimo pagrindu buvo priimtas Vyriausybės sprendimas?

Miškų konsultacinė ūkio taryba siūlo didinti miškų kirtimus 6%. Aplinkos ministerijos pareigūnų komentaras – „ministras šiam siūlymui nepritars“ (NARIŲ SĄRAŠAS)

IKEA partneriai VMG („Vakarų medienos grupė“) pradėjo fabriko statybas, ta proga Saulius Skvernelis įleido simbolinę kapsulę

Renginyje dalyvavo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis (viduryje) , Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos vadovas Raimundas Beinortas, „VMG Holdings LTD“ stebėtojų tarybos pirmininkas Sigitas Paulauskas ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Alvydo Januševičiaus / 15min nuotr.


Permainų vėjas

“Premjeras S.Skvernelis, sveikindamas visus su fabriko atidarymu, savo žodžius susiejo su stipriu vėju, kuris nešė nuo laukų dulkes ir lipdė visiems akis. „Tai permainų vėjas“, – kalbėjo S.Skvernelis, pabrėždamas, kad šios permainos tik į gerą. (…) Meras pastebi, kad jau dabar Naujojoje Akmenėje dėl tokių investicijų pabrango nekilnojamasis turtas. Neabejotinai atvyks darbo jėgos iš Baltarusijos ir Ukrainos.”

SKAITYKITE PLAČIAU: 15 min -Naujosios Akmenės milijonines investicijas pašventino S.Skvernelis ir iš kojų verčiantis vėjas


Raimundas Beinortas/ Alvydo Januševičiaus / 15min nuotr.


Sigitas Paulauskas ir Saulius Skvernelis/Alvydo Januševičiaus / 15min nuotr.


Sigitas Paulauskas ir Saulius Skvernelis/Alvydo Januševičiaus / 15min nuotr.


Medienos verslo magnatui turto siekimas tarsi pramoninė improvizacija (Veidas.lt)
Kokie žmonės sprendė kiek kirsti miškų?

Šios tarybos posėdis įvyko 2018 m. gegužės 17 d.

Kas tie žmonės, kurie tą dieną sprendė kiek reikia kirsti Lietuvos miškų?

Miškų ūkio konsultacinės tarybos pirmininkas, Aplinkos viceministras Martynas Norbutas; Marius Aleinikovas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto direktorius; Edmundas Bartkevičius – Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas; Raimundas Beinortas – Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius; Donatas Dudutis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius, tarybos pirmininko pavaduotojas; Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas; Vidmantas Jusas – Miško darbų rangovų asociacijos vadovas; Marius Kavaliauskas – Lietuvos miškininkų sąjungos atsakingasis sekretorius; Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas; Remigijus Lapinskas – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ valdybos narys; Marius Pulkauninkas – valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktorius; Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius; Albinas Tebėra – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius; Juozas Ūsas – Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos patarėjas; Valdas Vaičiūnas – valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas; Paulius Zolubas – Valstybinės miškų tarnybos direktorius.

Diskusijos metu išsiskyrė 3 pasiūlymai:

M. Norbutas šiame posėdyje apibendrina, kad diskusijos metu išsiskyrė 3 pasiūlymai dėl pagrindinių miško kirtimų normos:

1. Pritarti Valstybinės miškų tarnybos pasiūlytai padidintai normai – 11850 ha..
2. Palikti 2014-2018 m. nustatytą pagrindinių miško kirtimų normą – 11168 ha.
3. Siūlyti padidinti dar 3 proc. nuo Valstybinės miškų tarnybos pasiūlymo – 12 200 ha.

Įvyko tarybos narių balsavimas: 10 balsų už 1-ą pasiūlymą; 4 balsai už 2-ą pasiūlymą; 2 balsai už trečią pasiūlymą.

Ką kalbėjo tarybos nariai?

P. Zolubas informavo, kad medienos tūris ir jo prieaugis skaičiuojami remiantis nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis.

A. Stanislovaitis kelia klausimą ar yra poreikis šiuo metu didinti miško kirtimų normą. Siūlo apsvarstyti miško naudojimo II grupės miškuose mažinimą arba visišką atsisakymą. Tai prisidėtų prie miškų gamtosauginės vertės didinimo.

R. Beinortas pažymi, kad dėl suplanuotų 0,5 mlrd. eurų investicijų į medienos pramonę, papildomos medienos poreikis yra aktualus, paskaičiuota, kad reikalingi papildomi 2 mln. m³ medienos.

A. Gaižutis mano, kad Valstybinės miškų tarnybos pasiūlyta pagrindinių miško kirtimų norma per maža, nes ji skaičiuota tik nuo grynojo medienos tūrio prieaugio, siūlo ją didinti dar 3 proc., – t. y. iki 12 200 ha.

M. Kavaliauskas pažymi, kad toks skaičiavimo metodas jau yra atgyvenęs, kaip ir kirtimo amžius. Pažymi, kad skaičiuojant miško kirtimų normą tikslinga būtų atspindėti kaip siūloma norma įtakos anglies kaupimą.

Marius Kavaliauskas, iš FB archyvų

M. Pulkauninkas pažymi, kad pagrindinių miško kirtimų norma ateinančiam 5 metų laikotarpiui jau turėtų būti vertinama ir padidėjusio valstybinių miškų ploto kontekste, atsižvelgiant į nuolat didėjantį valstybinių miškų plotą dėl rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų perdavimo.

Miškas kertamas dėl biokuro?

Taigi kiekvienas iš mūsų galime padaryti savo išvadas iš šio posėdžio. Tiesa, aplinkos viceministras Martynas Norbutas po priimto Vyriausybės nutarimo BNS teigė, kad taip siekiama nedidinti šilumos kainos gyventojams.

„ Norint suvaldyti tą situaciją, mes turime bent šiek tiek didinti kirtimus, kad galėtume daugiau pagaminti biokuro“, – BNS sakė M. Norbutas.

Miškų naikinimo ministerija vasarą įgauna pagreitį: kirtimus didina 6 %, o dalį miškų ruošiamasi paversti žvyro karjerais (Aplinkos ministras atostogose)

Jam į pagalbą atėjo ir savo išmintimi netruko sublizgėti Seimo pirmininkas, A. Stulginskio universiteto profesorius Viktoras Pranskietis, pareiškęs, kad „nekertamas miškas pūna“, o kirtimų didinimas padės sumažinti šildymo kainas:

Pranckiečio išmintis: neiškirstas miškas supūva, o kirtimų didinimas padės atjauninti Lietuvos miškus (komentarai) 2018 08 22

Energetikai miškų KIRTIMŲ DIDINIMĄ dėl pigaus BIOKURO vadina melu – „tai komunikacinė krizė, kenkianti atsinaujinančios energetikos įvaizdžiui“

Ar galite, profesoriau, išvardinti šalis, kur miškas specialiai kertamas dėl biokuro?

Gal jau gana, premere, tyčiotis iš mūsų, jūsų sprendimai liečia visą Lietuvos visuomenę, liečia ,deja, ir ateities kartas.

„Turime parodyti savo valią – jau dabar kovoti už tai, kas yra mūsų tautos, šalies ir savasties pagrindas. Turime griežtai pasakyti – tai ne tavo, o mūsų!

Tai yra kur kas giliau, nei mūsų draugai ar šeima: tai – mūsų visos kartos, mūsų protėviai ir mūsų savastis.

Jaučiu, kaip kiekvieną kartą po tokio įvykio prarandu dalį savęs…

O mūsų šalies naikinimas vyksta palaipsniui, suplanuotai ir visam laikui, todėl lieka daugelio nepastebėtas ir išgraužia iš vidaus, o viršeliu lieka statistika: Lietuvoje miškų plotas nuolat auga (pataisysiu – plantacijų**)“, – rašė Austė Juozapaitytė FB paskyroje.

Pirmadienį su bendražygiais surengėme spaudos konferenciją dėl neteisėtų kirtimų saugomose teritorijose.

Konferencijoje klausiau, kodėl Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nemato ar nenori matyti to, ką matė kai kurie Labanoro žygio dalyviai?

Ką saugo ir ką gina ši tarnyba? Pateikiu keletą nuotraukų, išsamesnis straipsnis bus paskelbtas artimiausiame laikraščio „ŠIANDIEN“ numeryje.

Labanoro Žygis – „Išgirsk Miško Balsą“

Labanoro Žygis – "Išgirsk Miško Balsą"

Video istoriją pristato Kelias pažinti mišką:- "Šito nebeturi būti, šitas turi baigtis, ČIA YRA RAUDONA LINIJA, kurią peržengę jau viskas – TURIM KEISTIS." #StopPlyniKirtimai- "Mes norim gyventi Sengirėse, jausti jų dvasią, jausti savo protėvius, iš jų mokytis – tai yra mūsų šaknys, tai yra pamatai."Projektas Kelias pažinti mišką, kuris šiuo metu kuria dokumentinį filmą apie Lietuvos miškų išsaugojimą, sukūrė video istoriją iš Labanoro žygio akimirkų ir žmonių žinučių, parodydami ir įamžindami visiems lietuviams ir pasauliui, kaip MIŠKAS MUS PRIKĖLĖ IR SUVIENIJO bendram tikslui – Išsaugoti Lietuvos miškus ateities kartoms! — #Paremk #KeliasPažintiMišką #GeriausiaGynyba #ApsišvietęsŽmogusTU GALI PRISIDĖTI! Palaikykim Kelias pažinti mišką dokumentinio filmo ir video istorijų kūrybą, kurios budintų lietuvį ir keltų žmonių suvokimą, kaip veikia gamta. Linas ir Povilas yra pasiruošę savo kamera advokatauti miškui ir skleisti Jo žinią 💚 PAREMK dokumentinių video istorijų sukūrimą iš karščiausių miško taškų. https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/ būtinai paskirtyje nurodyk "Kelias pažinti mišką"—-Video kreditai:Kamera: Linas Bartašius, Povilas RiaubaDronas: Linas Bartašius, Motiejus BaublysIstorija ir montažas: Linas Bartašius—-PADĖKA:"Dėkojame visiems, kurie remiate finansiškai ir visaip kitaip, kaip galite prisidedate, jog mums būtu įmanoma kurti tai, kas keičia pasaulį, bei esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems žygyje ir tiems, kas saugo miškus visoje Lietuvoje. Ginkime kartu, nes tai MŪSŲ NAMAI, prigimtinė teisė ir bendras gėris."https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygis-isgirsk-misko-balsa-video-istorija-projektas-kelias-pazinti-miska-2018-10-13/Labanoro Žygio MANIFESTAS:https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. spalio 29 d., pirmadienis


SKAITYTI PLAČIAU: 

Ką turi bendro kiaulės su miškais ir kaip baldų gamyba išgelbės pasaulį nuo pasaulinio atšilimo? Diskusija (VIDEO)

Spaudos konferencija dėl neteisėtų kirtimų saugomose teritorijose ir Aplinkos ministerijos miško grupės išvadų (VIDEO), 2018 10 22

Didinami miško kirtimai: Miškų Sąjūdžio spaudos konferencija Seime (VIDEO). Įvykių chronologija ir spaudos apžvalga 2018 08 20

Didinami miško kirtimai: Miškų Sąjūdžio spaudos konferencija Seime (VIDEO). Įvykių chronologija ir spaudos apžvalga 2018 08 20

Dėl miškų kirtimų didinimo: Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ rezoliucija ir papildantys dokumentai (Aplinkos ministerija, LR Vyriausybė) 2018 08 20

Dėl miškų kirtimų didinimo: Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ rezoliucija ir papildantys dokumentai (Aplinkos ministerija, LR Vyriausybė) 2018 08 20

IKEA partneriai VMG („Vakarų medienos grupė“) pradėjo fabriko statybas, ta proga Saulius Skvernelis įleido simbolinę kapsulę

Marius Pulkauninkas atsisako susitikti su Seimo nariais – šie į Urėdiją atvyko patys (LNK reportažas), 2018 08 21

Slapta Aplinkos ministro darbo grupė apie kurią viešai neskelbiama – kas dalinasi Lietuvos miškus? (narių sąrašas)


Aplinkosaugininkė Austė JUOZAPAITYTĖ – „kas 5 metus vis didinami miško kirtimai – kiek laiko liko Lietuvai?“

Žinutė iš Miško – „Mes kiekvienas esam miško savininkas“. Gyvos istorijos – Labanoras. Linas BARTAŠIUS


MIŠKO GYNĖJO ABC 

NATURA 2000 žemėlapis 

Kirtimų leidimai


ŠIANDIEN REIKIA TAVO BALSO – PASIRAŠYK IR DALINKIS!

MES PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje! (PETICIJA)

ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

Sauliaus DAMBRAUSKO žinutė visuomenei – kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi KIRTIMAI yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją? 2018 09 26


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#VisuomeninėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau