Saulius Skvernelis – “iki 20 procentų padidinus kirtimus jokios žalos miškui nebūtų, nesivadovaukim emocijom” (AUDIO)

“Aš esu/nesu specialistas, bet kai man ministrai ar specialistai pasako – jeigu jūs nekirsite, nebus ką atnaujinti, atsodinti mišką.”

Viešas LŽVS posėdis, Seimas, 2018 m. rugsėjis

AUDIO ĮRAŠAS ČIA


 (kalba neredaguota)

S.SKVERNELIS: Kitas momentas irgi labai svarbus, nors čia bando kviestonuoti, diskutuoti… dėl tų 6 procentų, tai ne šiaip sau atsirado. Tai yra tikrai mokslininkų siūlymas. Iki 20 procentų padidinus kiekį kirtimų jokios žalos miškui nebūtų – lygiai taip pat būtų užtikrinamas ir ataugimas, atsinaujinimas ir kaupimas, 6 proc. atsirado dėl labai aiškių priežasčių. Kai mes išgirdome signalus, kurie buvo leidžiami mūsų visuomenei, kad, žiūrėkite, biokuro žaliava brangsta ir mes ruošiamės didinti Jums visiems šilumos kainas ir pakankamai drastiškai… pažiūrėjus kaip šiandien mūsų valstybinė miškų urėdija tai yra mūsų valstybės įmonė…dalyvauja šiame procese… iš esmės nedalyvauja ir mes turėdami valstybės įmonę ir visus įrankius privalome tokiu būdu reaguoti, kad tokiu būdu nebūtų prievartaujama tiek valstybė, tiek mūsų žmonės – pasinaudojant situacija ir bandant prisidengus žaliavų kainų kilimu subranginti mums visiems šilumą. Dėl to tas procentas yra nustatytas, mes kalbėjome ir su ministerija, ir su energetikos ministru, ir su valstybinės miškų urėdijos vadovu, kad bus intervencija, kad privalės būti t.y. nuo specialios technikos įsigijimo iki katilų, kurie šiandien įrengti modernizavimo. Dėl to aš galiu pasakyti, mes tikrai intervaliuosime į šitą rinką, kad nebūtų dirbtinai bandoma sukelti šilumos kainas ir pasakyti, kad čia nieko neturi bendro su biokuru… viskas čia susiję. Plius 6 proc. padidinimas nereiškia, jog mes tą normą privalėsim išnaudoti. Šitą įrankį mes privalom turėti ir tikrai turėsim, kad nebūtumėm šantažuojami su šilumos kainų kilimu.

2018 08 08 Energetikai miškų KIRTIMŲ DIDINIMĄ dėl pigaus BIOKURO vadina melu – „tai komunikacinė krizė, kenkianti atsinaujinančios energetikos įvaizdžiui“

T.TOMILINAS: Aš, jeigu leisit, norėčiau pakomentuoti. Aš norėčiau, jog mes ir vėl pakiltumėm virš ekspertinio lygmens… į šiek tiek vertybinį politinį lygmenį. Aš pasakysiu jums pavyzdį, labai paprastą pavyzdį iš šiandien dienos aktualijų. Jums tikrai pastatysiu eilę ekspertų, kurie pasakys, jog mažmeninė prekyba yra viskas tvarkoj, lygiai taip pat, kitoj pusėj galės stovėti kita eilė. Ekspertai šiuo atveju jau jūsų pusėj esančių, kurie pasakys, kad ten yra betvarkė, kaip jūs tai įvardijat… tai viskas tvarkoj… yra ekspertų skirtingos nuomonės ir jos pasako apie padėtį – galutinį sprendimą priima politikas. Jūs taip ir darot mažmeninėj prekyboj. Tai vat, ir tie Nausėdos ir visi mūsų oponentai kažkaip apie mažmeninę prekybą tylėjo daugelį metų… bet jie yra ekspertai, jie taip pat daug ką gali pasakyti. Grįžtam prie miškų. Situacija yra tokia, jog aš pats ne ekspertas, bet aš pažįstu visus žmonės, kurie šioje diskusijoje dalyvauja. Labai gerai žinau kompetencijas ministro, labai gerai žinau kompetencijų ribas viceministro, labai gerai žinau kompetencijas to žmogaus, kuris kelia pagrįstus klausimus – visi jie vienaip ar kitaip susiję su miškais ir turi skirtingas nuomones. Ir staiga atsiranda mokslininkai, kurie vat pasako, jog galima didinti – jokios žalos… kai ministras viešai sako, jog Labanore yra 20 proc. ūkinių miškų, bet mes sužinom, kad ten yra 60 procentų ūkinių miškų, tai truputį skaičiukas skirias. Čia nėra ekspertinis, čia jau reikia skaičių pasakyti. Tai kiek yra vis dėlto tų ūkinių miškų, jeigu mes matom, jog per 18 metų trečdalio girios nėra, tai mes galim daug ką įrodinėti, kad vardan ekonomikos reikia kažką daryti… reikia didinti ir taip toliau, bet aš užduodu dabar klausimą, labai sunku klausimą ministrui ir tikiuosi labai nuoširdaus atsakymo. Jūs gi nesiūlėt didinti kirtimų normos, jūs kaip ministerija to nesiūlėt, jūs kaip ministerija siūlėt palikti esamą normą… jūs gi esat protingi žmonės, jūs irgi kalbat su ekspertais, turit savo patirtį – didesnę mažesnę su miškais… ir jūs priimat politinį sprendimą nedidinti, tai pagrįskit tą sprendimą… Na taip, Vyriausybė nusprendė kitaip, nulemia vieni ar kiti argumentai. Mokslas irgi cituojamas, bet patikėkit – individualiai privačiai aš tikrai Andrium (Gaidamavičiumi) labiau pasitikiu, negu Kęstu (Navicku) su Martynu (Norbutu) šiuo klausimu ir tikrai turiu tam pagrindo, bet taip jeigu politiškai klausiu, tai kokie buvo jūsų argumentai nedidinti… jie turbūt buvo, tai pasakykit juos mums, gražiai pakalbėsim.

K.NAVICKAS: Aš pasakysiu juos frakcijos nariams, kai nebus viešas pokalbis.

Panorama, Navickas, miško kirtimų didinimas ir visa tiesa apie naikinamus miškus (VIDEO) 2018 08 20

S.SKVERNELIS: Noriu dar kartą jums akcentuoti ir pabrėžti, jog mes turim vadovauti visais teisės aktais ir jeigu mes prikūrę patariamų institucijų – tai yra nepolitiniai dalykai. Dar kartą sakau, jeigu jūs bandote mišką – labai svarbų mums visiems, emociškai svarbų, reikalingą, naudingą padaryti politikos įrankiu, tai čia Jūs bandote tą daryti dėl to, kad sprendimą dėl normos didinimo priėmė konsultacinė taryba, kaip jinai ten vadinas patikslinsit… argumentuotą siūlymą... ir tai toks sprendimas buvo priimtas Vyriausybės… pabrėžiu Vyriausybės… dar pabaigsiu, jeigu bandote daryti čia politiką iš dabartinių šitų vaizdų, tai norma nėra padidinta, ko jūs čia siekiate, ko jūs kalbate apie kitus metus. Kas čia bendro, ką matom Labanoro girioj su kitais metais, kur čia yra bendra? Mes išmatuojam didesnį paveikslą, kas šitam sektoriuj vyksta. Yra tam tikri etapai kovos, pirmas etapas buvo laimėtas, antras irgi, dabar turim trečią etapą. Tai paklauskim tų pačių ekspertų, mūsų valstybės išlaikomų… išlygų ar jos reikalingos rinkos įstatymais remtis.. arba kas būtų ir kokia yra žala galima tiems patiems miškams, jeigu nebūtų daromi tie sprendimai. Aš esu/nesu specialistas, bet kai man ministrai ar specialistai pasako, jeigu jūs nekirsite, nebus ką atnaujinti, atsodinti mišką, arba net bus ten mažaverčiai miškai krūmynais apaugę, tai aš tikiu, ką sako ekspertaitai jeigu mes vadovautumėmes emocija, tai mes nekirskim nei vieno medžio, kiekvienam iš mūsų medis yra labai svarbu, bet nieko nedarykim, t.y neskerskim gyvulių, nevalgykim jautienos kiaulienos, kiaušinių, bet tai negalima daryti iš tokių dalykų politikos. Turime užtikrinti jog iš tikrųjų miškas būtų tvarkoma darniai ir tvariai, jog duotų naudą visuomenei, kuriai reikia visko, tame tarpe ir darbo vietų, tame tarpe ir gamtos ir grybavimo ir uogavimo, ir šilumos kainų ir šildymo ir malkų … tai ar jūs siūlote visiškai nekirsti nieko?

Apie MIŠKO VERTĘ: mediena sudaro mažiau nei trečdalį miško vertės, o pagrindinės funkcijos – neįkainojamos. Gamtininkas Sigutis OBELEVIČIUS

T.TOMILINAS: Ne, aš jums pasakysiu paprastai. Konkurencijos tarnyba taip pat išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų ir ji sėdi, ir galvoja, jog nieko nereikia daryti toj mažmeninėj prekyboj – tai vat jeigu politikai pasitikės ekspertais – visada bus galingesnis ekspertas labiau artimesnis prie šakos – jisai prastums savo sprendimą… politikas turi priiminėti vertybinį sprendimą. Sprendimą daryti susijus su trajektorija, kur mes judam. Tai ką rašo Labanoro klubas ir ką rašo Andrius Gaidamavičius – vyksta 18 metų, iš mūsų tikėjosi daugiau, ne tiesiog pratęsti tų pačių sektoriuje dirbančių ekspertų artimų pramonei, labai norinčių pinigėlių, labai mėgstančių pinigus ir taip toliau. Aš nieko nekaltinu, aš tiesiog sakau, iš mūsų tikėjosi sprendimų, kurie pakreips šitą visą vystymąsį šiek tiek labiau link darnos, mes nepadarėm tų sprendimų, tiesiog einam ta standartine į verslą ir pramonę orientuotą linkme. Tai nėra darnu, tai nėra tikroji žalioji politika ir dėl to mes turim problemų.

LŽVS priešrinkiminiai pažadai dėl miškų: įves bendruomeninį valdymą, plynų kirtimų ribojimą ir saugos darbo vietas

S.SKVERNELIS: Jūs tą patį pasakykite, pavyzdžiui, Naujosios Akmenės gyventojams, kur sukurta 1000 darbo vietų, ten kuriasi ir plečiasi gamykla medienos perdirbimo, o atsakymas ką mes padarėm, mes padarėm du etapus, ko niekas nedarė – sutvarkėm urėdijas, sutvarkėm vagystės, šiandien pavogta milijonas kubinių metrų medienos.


KIRTIMŲ DIDINIMAS. ĮVYKIŲ CHRONOLOGIJA:

2018 08 08 Miškų naikinimo ministerija vasarą įgauna pagreitį: kirtimus didina 6 %, o dalį miškų ruošiamasi paversti žvyro karjerais (Aplinkos ministras atostogose)

2018 08 20 Didinami miško kirtimai: Miškų Sąjūdžio spaudos konferencija Seime (VIDEO). Įvykių chronologija ir spaudos apžvalga

Gintautas KNIUKŠTA: gautas Vyriausybės posėdžio garso įrašas, kuriame buvo priimtas sprendimas 6 % didinti kirtimų normą (miško likimas nulemtas per 25 sekundes!)

IKEA MIŠKAI IR FABRIKAI:

IKEA partneriai VMG („Vakarų medienos grupė“) pradėjo fabriko statybas, ta proga Saulius Skvernelis įleido simbolinę kapsulę

„IKEA“ tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje – kaip užsienio koncernai urmu superka miškus? 2018 11 16

Kodėl IKEA reikia 1 % pasaulio medienos arba kaip IKEA susijusi su urėdijų reforma?

Kaip Ikea ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus?

Tamsioji IKEA pusė: kas ji ir kam priklauso?

DINGĘS MILIJONAS IR STATISTIKA:

Kirtimų didinimas remiasi iškreipta statistika? Sako, kad kerta tik 1% miškų – kiek gali kainuoti inventorizacijos klaida ir kodėl nyksta senieji miškai?

Miškininkas Petras BUDVYTIS: dingęs milijonas ir kam naudinga netiksli medienos apskaita? Apie dvigubai išpūstą miško prieaugį ir kaip sunkiasvorė technika sunaikino 100 000 ha miško. Pasiūlymai valdantiems

Apie miškuose dingusį Skvernelio MILIJONĄ ir vagiamą medieną – kur dingsta miškas? Kiek pagautų vagių? Girininkas Petras BUDVYTIS (VIDEO)

LABANORAS

Miškovežių kamščiai Labanoro girioje – kerta dieną ir naktį. Premjere, ar taip turi atrodyti Lietuvos saugomos teritorijos? Ką mano žmonės? (VIDEO+ FB komentarai)

Ministro ir žurnalistų vizitas į Labanoro kirtavietes – ko nepamatė žiūrovai (VIDEO), 2018 09 18


 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau