Leiskime paukščiams gyventi – ATMINTINĖS PAUKŠČIŲ PERĖJIMO METU (viskas, ką reikia žinoti)

Paukščiams apsaugoti – draudimas jų veisimosi laiku kirsti ir genėti saugotinus medžius miestuose

Nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1d. pagal naują ministro įsakymą, MIESTUOSE negali būti vykdomi medžių kirtimo darbai dėl PAUKŠČIŲ PERĖJIMO. 

Nuo š. m. sausio 8 d. įsigaliojo LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMAI.

Šio įsakymo 21 punktas DRAUDŽIA medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., IŠSKYRUS ATVEJUS, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Saugotiniems priskiriami medžiai, kurie pagal augimo vietą, rūšį ir matmenis atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus, taip pat dendrologiniu, ekologiniu bei estetiniu požiūriu vertingi ir reikšmingi kultūros paveldui bei kraštovaizdžiui, atitinkantieji aplinkos ministro nustatytus kriterijus ir savivaldybės institucijos sprendimu paskelbti saugotinais.

Gali kilti klausimų, kaip minėtuoju draudimo laikotarpiu elgtis su medžiais, kurie nepriskirti saugotiniems. Aplinkos ministerija rekomenduoja želdynų ir želdinių savininkams bei valdytojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, planuojantiems kirsti, kitaip pašalinti ar genėti saugotiniems nepriskirtus medžius šių darbų nevykdyti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi metu (kovo 15 d. – rugpjūčio 1 d.) arba vykdyti tik įsitikinus, kad medyje ir šalia jo augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

KĄ DARYTI PASTEBĖJUS VYKDOMUS KIRTIMUS nurodytu laikotarpiu?

1. Reikalauti nedelsiant stabdyti vykdomus darbus, remiantis šiuo ministro įsakymu
2. Skambinti į savo regiono aplinkos apsaugos departamento padalinį
3. Jei darbai nėra stabdomi – skambinti policijai
4. Kreiptis į savo miesto savivaldybę su užklausa dėl vykdomų darbų


MIŠKO ATMINTINĖ paukščių perėjimo metu – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (pagal dabartinį reguliavimą kol kas tik) SAUGOMOSE TERITORIJOSE draudžiami kirtimai – KĄ DARYTI pastebėjus kirtimą ar ištraukiamą medieną?

MIŠKO KIRTIMO RIBOJIMAI paukščių perėjimo laikotarpiu:

– II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose DRAUDŽIAMA: nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai bei specialieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas.

NATURA2000 – DRAUDŽIAMI kirtimai paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) visų kategorijų miškuose.

PAST vietų sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/…/TAD/8e028510e6d111e3a0be833418c29…

“Priklausomai nuo paukščio rūšies, pagrindiniai bei kraštovaizdžio formavimo kirtimai draudžiami nuo 50 iki 200 metrų spinduliu aplink veisimosi vietą. Visi kiti kirtimai ir medienos ištraukimas veisimosi vietose draudžiami nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. su tam tikromis išimtimis. Informaciją apie miško valdoje registruotas saugomas rūšis galima rasti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje SRIS (https://sris.am.lt).”

– DRAUDŽIAMI kirtimai buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) .

Žemėlapis: https://www.geoportal.lt/map/…#

BAST vietų sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/…/cac30440445411e8be5787c04e42c…/asr

“Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama vykdyti plynuosius ir atvejinius pagrindinius miško kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kuriuose auga Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės arba saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, taip pat kai yra randamos saugomų augalų, grybų augavietės arba gyvūnų radavietės pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą. Biosferos poligonuose draudžiama vykdyti plynuosius pagrindinius miško kirtimus tais atvejais, kai miško valdoje yra išskirtos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės arba saugomos augalų bendrijos bei nustatomos saugomų augalų, grybų augavietės arba gyvūnų radavietės pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą. BIOSFEROS POLIGONUOSE draudžiama vykdyti plynuosius kirtimus, o gamtiniuose ir kompleksiniuose DRAUSTINIUOSE – plynuosius ir atvejinius.”

KĄ DARYTI PASTEBĖJUS VYKDOMĄ KIRTIMĄ AR IŠVELKAMĄ MEDIENĄ? 

1. Nustatykite ar teritorija priklauso kuriam nors iš aukščiau nurodytų punktų
2. Reikalaukite nedelsiant stabdyti vykdomus darbus
3. Skambinkite policijai
4. Skambinkite savo į regiono aplinkos apsaugos departamento padalinį
5. Skambinkite valstybinei miškų tarnybai (8-663 68159 Gintaras Pušneraitis) ( bei išsiųskite jiems vaizdinę medžiagą nurodydami tikslią vietą (vtm@amvtm.lt, prie laiško prisekite (cc) ir aplinkos ministeriją, valstybinę miškų urėdiją ir Gyvo miško el.paštą: info@am.lt; info@vmu.lt; info@gyvasmiskas.lt)
6. Fiksuokite vykdomus darbus (tiesiogine facebook transliacija ar vaizdo įrašu)


Kviečiame pasirašyti “Gyvo miško” peticiją PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje!, kurioje reikalaujama, jog nuo kovo 15d. iki rugpjūčio 15d. – ne tik miestuose, bet ir VISUOSE valstybiniuose ūkiniuose ir privačiuose miškuose būtu paskelbtas RAMYBĖS LAIKAS GAMTOJE, kai nei medžiojama, nei kertama.

LEISKIME PAUKŠČIAMS GYVENTI!

“Visuose (valstybiniuose ir privačiuose) miškuose, bei miestuose perintys paukščiai ir kitos gyvybės rūšys yra valstybės turtas, tai yra mūsų visų nuosavybė, mūsų džiaugsmas, o kartu ir atsakomybė, todėl reikalaujame atsakingo ir jautraus požiūrio, moralės ir pagarbos Gyvybei.”

Pasirašyk ČIA – PETICIJA

 


ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)


Prisidėk prie miškų, sveikos aplinkos gynybos ir pilietinės kontrolės!

#TapkSAVANORIU – užpildyk anketą.

#Patreon“ ir #Paypal internetinėse platformose yra galimybė prisidėti prie mūsų veiklos nuolatine mėnesine parama pagal jūsų norą ar išgales, pavyzdžiui, 1 ar daugiau EUR.  Jums tereikia pasirinkti sumą, kurią norite aukoti, vieną kartą įvesti savo banko kortelės arba „Paypal“ paskyros duomenis ir „Patreon“ kas mėnesį nuskaitys iš jūsų sąskaitos pasirinktą sumą. Pasikeitus situacijai, bet kada ir be jokių papildomų sąlygų galėsite šį savo įsipareigojimą nutraukti.

PATREON platforma: https://www.patreon.com/gyvasmiskas

PAREMK (Paypal, Paysera)
https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/

TIESIOGINĖ PARAMA:
Asociacija „Gyvas miškas“
Gavėjo kodas: 304896516
Sąsk. Nr.: LT217300010156112739
Mokėjimo paskirtis: Parama
Nori prisijungti? Turi pasiūlymų – rašyk info@gyvasmiskas.lt

PARAMA SKIRIAMA:
– Bendruomenių konsultacijoms;
– Piliečių įtraukimo ir aplinkos kontrolės įrankiams kurti;
– Teisinei veiklai (advokato Sauliaus Dambrausko darbo išlaidoms);
– Informavimui ir šviečiamajai veiklai apie įvykius ir gamtos apsaugą;
– Viešojo intereso atstovavimui ir gamtos teisių gynimui, aktyviam lobizmui (seimas, ministerijos, institucijos, dalyvavimas posėdžiuose, raštų rengimas);
– Ekspertų komandai burti;
– Inicijuoti įstatyminės bazės pakeitimus;
– Planuojamiems bendruomenių ir aktyvistų susitikimams; renginiams ir akcijoms rengti

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau