GIRULIŲ ĄŽUOLAI: Lietuvos geležinkeliai ažuolų kirtimus laikinai stabdo – “ieškos variantų” (BENDRUOMENĖS PAREIŠKIMAS)

Ar žinai, kad Ąžuolams 200-230 metų, jie senesni už pačią geležinkelio stotį…? 1892 m. statyta STOTIS buvo įtraukta į paveldo sąrašą, deja, šalia augę dar senesni ąžuolai įtraukti į paveldą ir vertybe pripažinti nebuvo…

Ąžuolų skandalo priešistorę rasite šiame poste ir komentaruose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinės naujienos:

2021 03 24

AB “LTG Infra” astovas žiniasklaidai Tomas Digaitis pažymėjo, kad bendrovė vertina diskusiją su Girulių bendruomene ir bendrovė nesiims skubotų veiksmų, tad šią savaitę, kaip planuota, ąžuolai dar nebus kertami.

“Negalime pažadėti, kad tai iš viso nebus daroma, tačiau bus ieškoma kompromiso ir geriausio sprendimo”, – patikino T. Digaitis.

Po kai “Vakarų ekspresas” paskelbė, kad šią savaitę planuojama nukirsti du šimtamečius ąžuolus, augančius šalia Girulių geležinkelio stoties, Girulių bendruomenė, Klaipėdos žalieji surengė susitikimą su AB “LTG Infra” atstovais ir paprašė ieškoti alternatyvų, kaip išsaugoti gamtiniu ir istoriniu požiūriu vertingus medžius, kurie trukdo garso sienutės statyboms. Geležinkelinininkai atsižvelgė į bendruomenės susirūpinimą ir laikinai atidėjo projekto įgyvendinimą.

Po susitikimo Girulių bendruomenės vardu jos  seniūnaitis Viktoras Kavolis, asociacijos “Klaipedos žalieji” pirmininkė Liudvika Kuzminčiūtė ir ssociacija “Gyvo žalio” parašė kreipimąsi į AB “LTG Infra”, kuriame reikalaujama rasti alternatyvius sprendinius ir išsaugoti šimtamečius ąžuolus.

Nukirsti du ąžuolus, augančius arčiausiai geležinkelio, buvo patikėta UAB “Viadukas”. Šios bendrovės statybos vadovas Vytautas Bartkus prieš planuojamus darbus “Vakarų ekspresą” informavo, kad medžiai auga geležinkelio įrenginių apsaugos zonoje ir yra per arti geležinkelio bėgių.

“Kertami ąžuolai yra seni, šaknys pažeistos, pasvirę į geležinkelio pusę, keliantys pavojų. Statybų metu įrengiant sienutės polius neišvengiamai būtų dar labiau pažeistos jų šaknys, kiltų dar didesnė rizika, kad medžiai užvirs ant geležineklio perono ar salelės. Kadangi traukinys atvažiuoja kreive, mašinistas nesuspėtų sustabdyti traukinio, todėl projekte numatyta ąžuolus kirsti”, – buvo argumentuojama “Vakarų ekspresui” adresuotame rašte.


 

KLAIPĖDOS VIETOS BENDRUOMENIŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR AKTYVIŲ KLAIPĖDIEČIŲ

AB “LTG INFRA” GENERALINIAM DIREKTORIUI

REIKALAVIMAS
DĖL TRIUKŠMO SLOPINIMO SIENUČIŲ GIRULIUOSE PROJEKTO KOREGAVIMO IŠSAUGANT ĄŽUOLUS
2021-03-24
Klaipėda

Gerbdami Jūsų siekį įrengti triukšmo mažinimo sienutes Giruliuose, Klaipėdoje, norime atkreipti Jūsų dėmesį į mūsų manymu, labai svarbius ir daugumai ne tik giruliškių, bet ir mūsų miesto piliečiams bei svečiams aktualius aspektus.

Vietinėje spaudoje 2021 m. kovo mėn. 19 d. pradėjus viešinti žinią apie numatytą šimtamečių ąžuolų kirtimą, susijusį su triukšmą slopinančių sienelių įrengimu, visuomenėje kilo pagrįstas pasipiktinimas, nes:

Girulių seniūnaičio susirašinėjimas dėl numatomos triukšmo sienutės Giruliuose vyko jau nuo 2012 m.. Per tą laiką AB “Lietuvos geležinkeliai” įvairių pristatymu metu giruliškiams teikė daug vilčių ir pažadų. Vienas iš pirmųjų pažadų dar 2012-09-25 d. geležinkeliečių atstovas Josifas Kisielis teigė, kad numatoma iškelti geležinkelį iš Girulių (nauja trasa tarp Girulių ir Labrenciškės), o dabartinių geležinkelių bėgių vietoje bus pasodinti medžiai.

“Laisvas miškas Giruliuose” GYVAI transliuoja iš Girulių stoties

Paskutiniame pristatyme – 2020 m. pavasarį buvo planuojama geležinkeliečių poilsio bazėje Giruliuose pristatyti triukšmą slopinančių sienelių Giruliuose projektą, bet ištikusi pandemija, ir taikyti saugumo suvaržymai apsunkino projektą virtualiu būdu tinkami pristatyti, žinutė nėra tinkamai pasiekusi Girulių bendruomenės. Seniūnaičio bandymai atvykti pas projektuotojus susipažinti su projektu vietoje, dėl įvairiausių priežasčių nepavyko.

Iš viešai pateiktų brėžinių nematėme kirtimui pažymėtų senolių ąžuolų. Kad suprastumėte šių ąžuolų ir šios vietos svarbą, pateiksime keletą istorinių faktų. Giruliai nuo XIX pradžios pajūrio poilsio vieta. Geležinkelio stotis (pastatas) bei aplinkos priežiūros pastatai statyti apie 1892 metus. Iki mūsų dienų išlikę statinių kompleksai daugiau kaip šimto dvidešimt metų vakarų Lietuvos istorinio kraštovaizdžio urbanistinė vertybė. Girulių geležinkelio stoties pastato aplinkinių želdynų plote auga keturi paprastieji ąžuolai senoliai. Kalbama apie planuojamus kirsti parko puošmenas ąžuolus, kurių vieno apimtis 130 m aukštyje 370 ir 375 cm. Medžiai pasiekę brandą, bet žievės šaknynas, tvirtos gausiai šakotos lajos ir kaip tokio amžiaus medžiams geros būklės. Žinovų nuomonė: medžiams vertinant išorę yra daugiau kaip 230 (daugiausiai 250) metų, t.y. sodinti gerokai anksčiau nei pastatyta stoties pastatas, t.y. apie 1822-1850 metus. Aplinkiniai medžiai 80-140 metų (vertinant išorę). Tačiau neabejojama, kad tai vietos kraštovaizdžio vertybė. Aplinkui Girulius tokio amžiaus ąžuolų-senolių nėra. Panašaus amžiaus ąžuolų senolių likę Klaipėdos miesto ir aplinkinių dvarų parkuose bei Dangės paupio ties Tauralaukiu pakrančių ąžuolynų likučiuose.

Planuojama abipus geležinkelio pastatyti ištisinę 300 m ilgio 5 m aukščio triukšmo slopinimo sienelė aptveriama visą istorinės geležinkelio stoties aplinką, paliekant vieną perėją pėstiesiems ties pervaža. Skaidrioji dalis bus palikta ties pastatu. Bus subjaurota istorinės geležinkelio stoties aplinka. Geležinkelio stoties pastatas ir aplinkinis parkas (parko likučiai) bus vizualiai ir tikrovėje išskirti iš Girulių. Geležinkelio stotis ir parkas krašto vertybė, gyvosios gamtos paminklas. Būtina vertinti kaip visumą ir tvarkyti kaip parką.

Šio projekto vadovei sutikus 2021-03-23 d. dalyvauti apžiūrint medžius, giruliškiai bei visuomenininkai žodžiu išdėstė savo siūlymus, pastabas. Projektas jau ruošiamas vykdyti.

Todėl reikalaujame:

Stabdyti numatytus Ąžuolų kirtimo darbus, peržiūrėti projekto sprendinius ir pateikti galimas technines alternatyvas išsaugant šimtamečius ąžuolus. Tai gali pareikalauti papildomų sąnaudų, bet bus išsaugoti geros būklės ąžuolai senoliai, kuriems reikia minimalios profesionalios arboristo priežiūros saikingai aptvarkant medžių lajas. Aplink aptariamus medžius siūloma statyti skaidrią tik dalį kamieno dengiančias apsaugines sieneles, lajas palikti atviras, ar atribojus puslankiais aplink kamieną, kaip garsus slopinančias užtūras. Palankioje augavietėje augantys ąžuolai augs dar daugelį metų. Saugumo užtikrinimui galima rasti įvairiausių techninių sprendimų konsultuojantis su medžių arboristais. Savo laiku juk buvo sugebėta koreguojant projektą išsaugoti Bergo ąžuolą autostrados Vilnius-Klaipėda skiriamojoje juostoje.

ISTORIJA APIE BERGO ĄŽUOLĄ IR KAIP VIENAS ŽMOGUS JĮ APGYNĖ

ISTORIJA APIE BERGO ĄŽUOLĄ IR KAIP VIENAS ŽMOGUS JĮ APGYNĖ

Išsaugoti perėjimą ties geležinkelio stotimi. Šis perėjimas ypač aktualus gyventojams, nes saugumo atžvilgiu jis nenusileidžia perėjimui ties geležinkelio pervaža, kuria dar papildomai važiuoja transportas, dviratininkai bei eina pėstieji. Pastaroji perėja tampa pavojingesnė nei ties stotimi, todėl yra didelis poreikis geležinkelio perėjoje įrengti skiriamąsias juostas pėstiesiems, dviratininkams, transportui.

Pakartotino projekto viešo pristatymo Girulių Bendruomenės namuose vietos bendruomenei pateikiant alternatyvius sprendimo variantus išsaugant ąžuolus. Prieš koreguojant projektą, susitikti su Girulių seniūnaitijos atstovais aptarti galimas korektūras. “Lietuvos geležinkeliai” teigianti esanti gamtai draugiška ir ekologiška įmonė, tad parodykite ryžtą ir norą išsaugoti mūsų istorinį ir kultūrinį paveldą. Priešingu atveju naikindami jį, naikiname savo šaknis, ir identitetą.

Informuoti apie tolimesnę projekto eigą.

Pagarbiai,

Girulių seniūnaitijos seniūnaitis Viktoras Kavolis
Asociacijos “Klaipėdos žalieji” pirmininkė Liudvika Kuzminčiūtė
Asociacija “Gyvo žalio”
Visuomeninis judėjimas „Gyvas miškas“
Klaipėdos Universiteto biologas, Klaipėdos m. savivaldybės želdynų apsaugos ir priežiūros komisijos narys Egidijus Bacevičius
Aidas Bengardavičius, Visuomeninė iniciatyva „Laisvas miškas Giruliuose“

Reikalavimas-del-Girulių-ąžuolų pdf, 2021 03 24

GYVA TRANSLIACIJA iš susitikimo su geležinkelių atstovais, 2021 03 23

Straipsnyje naudojamos vietos visuomenininkų darytos nuotraukos

Sekite Girulių Ąžuolų istoriją Liudvikos Kuzminčiūtės puslapyje FB

Lietuvos kraštovaizdis – Tėvynės sielovaizdis

Medžio ir žmogaus draugystė – kaip kurti erdves išsaugant sveikus medžius? Įkvepiantys pavyzdžiai iš viso pasaulio (FOTO)


https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/posts/954460478425087

 

 

 

 

 

 

 

 


Ąžuolas (OAK)


Girulių ąžuolai šiandien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau