Apie vėjo jėgainių vystytojų agresyvų grobuoniškumą – monstrų parkų invazija į Saugomas Teritorijas. Ar išsaugosime Lietuvos kraštovaizdį? (ATVIRAS LAIŠKAS)

ATVIRAS LAIŠKAS PREMJEREI IR APLINKOS MINISTRUI,

Vita Pašukonienė

2021 04 08

Gerb. Ingrida, Jūs ne tik Premjerė, bet ir mūsų apygardoje išrinkta Seimo narė, todėl mano kreipimasis yra ne tik į Jus kaip vykdomąją valdžią, bet ir mano interesus atstovaijančią Seimo narę.

Ministre, Jūs apsiėmėte vadovauti Aplinkos ministerijai. Ar suvokiate atsakomybę, kad turite ginti ne tik statytojus ir miško kirtėjus, bet ir APLINKOSAUGININKUS ir Lietuvos gamtą?

Suprantu, kad atsinaujinančių išteklių energetika ateina, be jos neišsiversime, ir jos sėkmingu atėjimu paremta Lietuvos energetinė nepriklausomybė.

Taip pat, kaip biologinį išsilavinimą turinti ir bioinžinieriams dėstanti profesorė, suprantu, kad atsinaujinantys ištekliai tikrai nėra lygu žaliesiems, gamtą tausojantiems, ištekliams. Vėjo jėgainės yra vienos iš tų, kurių perdirbimo mokslas dar nesugalvojo, ir ta problema paliekama vaikams ir anūkams. Elektrinių vystytojai pelną susirinks, tačiau utilizavimas, atitarnavus jėgainėms, visu svoriu guls ant valstybės pečių. Aišku, ne ant Jūsų pečių, bet TAI nuo atsakomybės Jūsų neatleidžia. Be to, vėjo jėgainės yra visiškai naujo kraštovaizdžio formuotojos, sukeliančios ypatingai didelį poveikį gamtai.

Tačiau jų gaminama elektra yra pigi, investicijos jų įrengimui liejasi upėmis. Tas labiausiai ir gąsdina. Tokių elektrinių įrengimui būtinas ypatingas poveikio aplinkai vertinimas. O ką turime šiai dienai:

elektrinės projektuojamos net tokiose vietose, kurios Lietuvai labai svarbios kaip gamtosauginiai, istoriniai bei kultūriniai objektai. Vystytojai bando prastumpti dvigubai aukštesnes jėgaines negu dabar stovinčios. Ateinančios jėgainės planuojamos pradėtų ardyti Elektrėnų kaminų aukščio;

Poveikio aplinkai vertinimą (PAVą) gali atlikti bet kuris gražiai pakalbintas (ar kitaip užganėdintas) biologinį išsilavinimą turintis pilietis. Nėra jokių specialių reikalavimų jo kvalifikacijai ar rizikos aplinkai supratimui, tačiau jo pateiktas vertinimas – laisvas bilietas teigiamai suderinti projektą;

Sprendimai parinkti teritorijas palikti savivaldybėms, kurias daug lengviau “įtikinti būtinybe” pastatyti vėjo jėgainių parką;

Jei planuojama teritorija ribojasi su saugomomis teritorijomis, neišvengiamai tenka planus atskleisti ir aplinkosaugininkams. Tačiau “vystytojų” advokatai kiekvieną aplinkosaugininką, pasakiusį, kad šalia Žuvinto ar kitų ypatingai saugomų teritorijų nevalia apstatyti vėjo malūnais, visaip gasdina, įžeidinėja, šmeižia, vadina Lietuvos išdavikais, Putino statytiniais, ir, įtraukę į juoduosius sąrašus, grasina skųsti teismams;

Karantino sąlygomis piliečių informavimas ir jų galimybės išreikšti savo valią bei protestą, yra suvaržytas. O tuo naudojasi “vystytojai”. Paskelbtos žinutės internete gali niekas ir nepastebėti, o pastebėjęs nei vystytojams klausimą užduoti negalės, nei kaimyno į piketą nepasikvies;

• Aplinkos ministerijos specialistų pasiūlytas vadinamasis matematinio modeliavimo metodas, atseit sumažinantis subjektyvumą ir aplinkosaugininkų plėšikiškumą, realiai kai kur jėgaines netgi priartina prie saugomų objektų. Ir praktiškai nebeliks Lietuvoje peizažo, stebimo iš pasigėrėjimui panorama įkurtų apžvalgos bokštų, nesudarkyto didžiuliais besisukančiais monstrais, nes kukliais paskaičiavimais (neturiu patikimų duomenų, todėl mano skaičiavimai tikrai nėra tikslūs) Lietuvoje jau šiuo metu planuojama ar derinama apie 50 parkų, kurių kiekvienas bent po 20 ar 30 jėgainių;

• Lietuvoje prieš 10 ar daugiau metų patvirtintų vėjo jėgainių galingumų paskirstymo tarp jūros ekvatorijos ir sausumos, jau seniai niekas nesilaiko, nes, akivaizdu, kaimyno kieme įrengti daug pigiau, negu jūroje.

• Tas uraganinis vėjo jėgainių vystytojų aktyvumas niekaip neatsispindi žiniasklaidoje. NIEKAS NIEKO TIESIOG NEŽINO. Nėra niekur skelbiami planai, žemėlapiai ar ketinimai jėgainių įrengimui. Netgi jų nauda ar galimai keliamos rizikos niekur nėra analizuojamos.

Taigi kyla pagrįsti klausimai:

1. Kodėl nėra tinkamos tvarkos ir sertifikatais patvirtintų kvalifikacinių reikalavimų asmenims, su visa atsakomybe prieš visuomenę, suinteresuotas grupes ir prieš gamtą, atliekantiems poveikio aplinkai vertinimą? Kodėl paliktos tokios skylės korupcijai ir papirkinėjimui?

2. Kodėl neskelbiami planai, apimtys ir jau tvirtinami vėjo jėgainių parkų projektai?

3. Kodėl nėra diskutuojama su visuomene?

4. Kodėl VISI parkai iš jūros keliami į sausumą? Ar yra bent vienam vystytojui kelti savo planus į jūrą?

5. Ar teisybė, kad Aplinkos ministerija siūlo (ar sutinka su siūlymu) projektus parkų iki 10 jėgainių tvirtinti be PAVo?
|
6. Kodėl valstybė leidžia šmeižti, įžeidinėti ir gasdinti teismais specialistus, kurie vieninteliai gina gamtos ir visuomenės interesą? Kodėl nėra jų teisių apsaugos?

7. Kodėl Lietuvoje planuojamos statyti dar niekur neišbandytos 250 m aukščio jėgainės? Ir ar tikrai dalis jų jau guli atgabentos Klaipėdos uosto teritorijoje?

8. Na ir kodėl derinami tokie dalykai, kaip jėgainių parkas vos 2 km nuo Žuvinto?

Žuvintas yra ne šiaip sau ežeras, kurio pakrantėse vėjai gerai suks jėgaines, bet tai yra kur kas daugiau. Žuvintas – jau beveik šimtas metų yra viena iš Lietuvos Paukščių Mekų. Ar Jūs, Premjere, ir Jūs, Ministre, galite prisiimti atsakomybę ir ramiai miegoti, jeigu visai netolimoje ateityje ornitologai Žuvinte skaičiuos ne praskrendančius ir perinčius paukščius, o faršą su plunksnomis, pagal molekulinius genetinius tyrimus bandydami identifikuoti, ar tai buvo gulbė nebylė, ar gulbė giesmininkė?

Šaltinis: Vita Pašukonienė FB

Žuvintas – NATURA 2000

Apie vėjo jėgaines ir apie jų vystytojų mentalitetą, agresyvumą bei gruoboniškumą:

Vita Pašukonienė FB siena

2020 04 16

VE vystytojų advokato skundas, kuris buvo pateiktas Seimo komisijoms, pradedant nuo energetikos ir baigiant SAUGUMO:

VE-advokatu-skundas


Skundo iniciatorius Martynas Nagevičius – energetikos ekspertas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius.


https://www.facebook.com/vita.pasukoniene/posts/10159508675549343


Parengta PAV ataskaita Alytaus raj. PRANEŠIMAS, 2020-01-21

Parengta PAV programa Alytaus raj. PRANEŠIMAS 2020-06-04


Nuoroda: Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)


Žmonių komentarai FB:

Matas Šileikis
Dėl klausimo apie mažų parkų (iki 10) be PAV, jau seimo narė Nagienė išsyk pastebėjo, kad tai yra akivaizdi landa:
https://youtu.be/p-4Rm2U5PaA?t=3624 (nuo 1:00:24) Beje, kas tas Darnaus Vystymosi Centras, pvz., kas juos finansuoja?
Papildau: manau, kad DVC yra viena iš kelių įstaigų, kuri teikia PAV programos ruošimo paslaugas. Natūralu, kad už programos rengimą sumoka investuotojas. – taip, Vėjo jėgainių PAV’us ruošia “kažkodėl” labai ribotas “specialistų” skaičius. O savivaldybių indėlis vienas didžiausių.

“Kažin, kodėl patys ten gyvenantys žmonės tyli. Jiems, šalia Žuvinto, bus smagu rinkti žuvusius paukščius iš daržų….?”

Matas Šileikis
Palyginimui, UAB „Akmenės vėjo energija“ planavo parką su 16 tokio paties dydžio jėgainių Akmenės rajone, PAV programą paruošė ta pati įstaiga DVC, bet Akmenės rajono savivaldybė nepritarė projektui motyvuodama tuo, jog bus statoma pernelyg arti Kamanų pelkės:
https://drive.google.com/file/d/1U6ixNXuvUul7PjERox1vYVWwEsjkX3yw/view?fbclid=IwAR3tY0o4HKIMPJZVJgz1cu6XazAaPArNsfAuRRJJcy3FTHJscn-tWxGjlJE

Šią informaciją radau Aplinkos Apsaugos Agentūros puslapyje, kur galite rasti informacija ir apie kitus planus. Dar pora nuorodų: keletas dokumentų (AA Agentūros) susijusių su Alytaus Vėjo projektu (įdomu, kad atrankoj buvo 6 VE, o PAV programoj jau 21)

250m aukščio turbinų jau yra Europoje


Vėjo malūnai Kelmės rajone:

Regina Šutaitė:
Žiūrėkite,mes Kelmėje esam išvadinti Kremliaus metodais stabdantys energetinę nepriklausomybę 😡 Apie Kelmę statys 120 apie 260 aukščio VE. Ir jokio dialogo, tik skleidžiama dezinformacija:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4129433210466070&set=p.4129433210466070&type=3


Kelmės rajone, kaip grybai po lietaus, pabirs vėjo jėgainės

“Tas garsas yra beprotiškas, nesiliaujantis, veriantis tiek dieną, tiek naktį.”

“…kaip parduoti namus, niekam jų, dėl greta esančios vėjo jėgainių kaimynystės, nereikia…”

Regina Šutaite, 2021 03 13

Galiu pasakyti tik tiek – sudie, nuostabusis Kelmės krašte!!! Kelmės rajone, kaip grybai po lietaus, pabirs vėjo jėgainės. Ir ne bet kokios, o beveik 300 metrų aukščio, pačios didžiausios Europoje.

Kol nepamačiau, kad jos stovės Liolių seniūnijoje, lyg viskas atrodė toli. Bet, kai pradėjo ryškėti vaizdas, kad tos vėjo jėgainės gali stovėti apie Tytuvėnus, Maironius, Liolius, Maneikius, Kražius, Pagryžuvį, Šaukėnus, Kelmės pašonėj ir, realiai, net nežinau, kur jos nestovės, pradėjo atimti žadą.

Dar didesnį žadą atima vietos valdžios abejingumas. Valdžia šiuo atveju, panašu, neatstovauja žmonėms, negirdi jų nuogąstavimų ir pagrįstų prieštaravimų. Kiek kartų gyventojai kreipėsi į Kelmės savivaldybę, kad vėjo jėgainės rajone būtų statomos TIK ATLIKUS IŠSAMIĄ ANALIZĘ, parengus jų statybos reglamentą ir pan. Tačiau nei karto į gyventojus neatsižvelgta.

Gyvenime stengiuosi vadovautis patirtimi, ne kalbomis. Todėl vieną pavakarę sėdau į automobilį ir nuvažiavau į Vaiguvą pažiūrėti tų vėjo jėgainių, nors čia stovi gal tris kartus mažesnės vėjo jėgainės, nei planuoja statyti mūsų kaimuose.

Sakau pasižiūrėsiu, paklausysiu, gal kokį vėjo jėgainių kaimyną sutiksiu. Ir žinot, būčiau geriau nevažiavusi vakare – miegosiu neramiai. Už kokių 500 metrų vėjo jėgainės švokštimas didžiulis, už 1 kilometro garsas taip pat yra, nors stovėjau pavėjui.

Pakalbinau ir keletą kaimynystėje gyvenančių žmonių. Patirtys jų liūdinančios ir gąsdinančios. Vienas gyventojas, kuriam vėjo jėgainė yra maždaug už pusės kilometro, sakė jau porą metų, t.y. nuo to momento, kai pradėjo veikti vėjo jėgainės, nebegali normaliai išsimiegoti dėl jų skleidžiamo garso.

Mirgėjimas, šešėliavimas taip pat nepaliaujamai erzina. Kiti gyventojai taip pat skundėsi dėl triukšmo, mirgėjimo, nors gyvena kiek toliau, apie 1 kilometro atstumu.

Jaunesni žmonės sakė: reiktų kraustytis kitur, bet kaip parduoti namus, niekam jų, dėl greta esančios vėjo jėgainių kaimynystės, nereikia…

Liūdniausia, kad nei pas vieną iš tų gyventojų nei vienas Kelmės savivaldybės tarybos narys ar kitas savivaldybės atstovas net nebuvo pasiteirauti, paklausti, kaip jie gyvena šalia vėjo jėgainių, ar nėra kokių problemų dėl tokios kaimynystės ir pan.

Kaip galima Kelmės valdžia tikėti, kai jų abejingumas paprastam gyventojui yra akivaizdus. Nereikia jokių mokslinių straipsnių apie vėjo jėgainių galimą žalą bei neigiamą įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei, kai patys vietos gyventojai SAVO PATIRTIMI LIUDIJA KOKIAME PRAGARE GYVENA. Nepaisant to, abejinga gyventojams vietos valdžia nori visą rajoną apstatyti bandomosiomis vėjo jėgainėmis. Didelė dalis milžiniškų vėjo jėgainių, kurių aukštis netoli 300 metrų, stovės prie gyvenamųjų namų apie 300 – 400 metrų atstumu.

Galiu pasakyti tik tiek – sudie Kelmė!

Sveikinu Kelmės savivaldybę, tarybą – jums sekasi žlugdyti rajoną, sudaryti tokias sąlygas, kad ateityje čia nebenorėtų gyventi mūsų vaikai, kuriame kalbos apie gražų Kelmės kraštą, jo gamtą ir „auksinę provinciją“ būtų lyg liūdnas anekdotas.

Regina Šutaitės VIDEO

Komentarai po postu:

🔺
Deima Pranckūnienė
Deja, šios vėjo jėgainės nebandomosios, jos realios… Ir stovės čia 50 ir daugiau metų nešdamos pelną jų plėtotojams, o mums tik keldamos elektros kainas ir kurdamos nežmoniškas gyvenimo sąlygas…
🔺
Renata Norvaišienė
Kelmės rajono prioritetas- turizmas 🤣🤣🤣
🔺
Jonas Bolskis
Labai gaila,kad žmonės kaip ir tie dvylika tarybos narių. Jūrines jėgaines laiko žalia perspektyvia el.energijos gamybos šaka. Tereikia bent tris protingų žmonių straipsnius perskaityti ir nutiks prašviesėjimas.
🔺
Jonas Bolskis
Vilkaviškio rajone jėgainių statytojai padarė didelę žalą gamtai,kuri skaičiuojama dešimtimis milijonų.Kad būtų tvirtas gruntas privežė šimtus tonų statybinio laužo. O mūsų atveju į dirbamą žemę supiltas žvyras su akmenimis kad atlaikytų super mašinas,sukalti į žemę gelžbetoniniai poliai ir užpilti bent po pora šimtų kubų betono, kad atlaikytų milžinišką stiebą – yra tik gėris ir jokios žalos gamtai.
Pasibaigus jėgainės naudojimui ją išsprogdins,nes tai pigiausia, o pamatai liks kaip “dovana” ateinančioms kartoms. Nei kitos čia pastatysi,nei medį pasodinti.Čia ne fermos pamatas,kurį galima iškasti.Tai vadinasi ir toje vietoje nematome žalos gamtai?
🔺
Jonas Bolskis
Vėjo jėgainė – utopijos planas Jos nespėja vien energijos didėjimo poreikį palaikyti. O kad tą didėjimą vėjo jėgainėms atlaikyti,kas metai reiktų jų šimtus tūkstančių pagaminti. Dabar iškasamų europoje anglių kiekis turėtų padidėti 50 %. Tai visai ne žalia energija. Dar pridėkite viršžeminės dalies utilizaciją po 30 metų. Mus tik mulkina,nes tai tik biznis, didelis biznis mūsų sąskaita. Europoje tuo bizniu jau suabejota. Gerai, kad jie randa kar iškišti savo produktą atsigręžę į rytus…

Daugiau apie vėjo jėgainių aferas:

FB grupės:

Vėjo malūnų afera

Vėjo elektrinės Staškūniškio bendruomenėje

Stop the wind farms

Industrinės VĖJO JĖGAINĖS – švarios energijos revoliucija ar “žalias smegenų plovimas”? Vytautas ŠVANYS

Įrodyta, kad vėjo jėgainės gali sukelti psichikos sutrikimus

Šilutės seniūnijos pakraštyje, Gnybalų kaime, gyvenanti Irena Remėnienė neslepia savo vargų ir nepatogumų, kuriuos patiria dėl maždaug už puskilometrio, Didšilių kaime, pastatytų vėjo jėgainių. Jų savininkai pastaruoju metu giriasi, kad pinigais stengiasi kompensuoti žalą, kurią patiria šalia jų esančios kaimų bendruomenės, tik prarastos sveikatos už jokius pinigus dar niekas nenusipirko…

Ūžesys – ligų priežastis?

Vėjo jėgainių sparnai ne visiems prisuka auksinių

Vytautas Švanys. Įstatymų volu per Lietuvą


Papildomai – daugiau nuorodų tiems, kurie nori savarankiškai formuoti savo nuomonę:

 

„Windfarm Akmenė One“ ir „Vėjo parkai“ statys 50 jėgainių Akmenės rajone
BNS 2020 m. kovo 2 d.Vėjo jėgainės Skirsnemunėje:

https://www.facebook.com/Daivakalbina/posts/143114383817502

Žinios: Jurbarko rajono gyventojai stojo į kovą su vėjo jėgainėmis

LNK reportažas


Kyla į kovą su vėjo malūnais


Šilutės rajono Vilkyčių kaimo vėjo jėgainių parkas turbūt daugiausiai pažeidimų turintis objektas. Pradedant nuo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos iki paskutinių popierių, bandant priduoti objektą.

Žaliojanti energetika


Kėdainių Žinios. Bendruomenės priešinasi vėjo jėgainių parko statymui.

Kėdainių žinios


2012-07-22

Pagėgių rajono gyventojai, teismui apskundę detaliuosius planus, pagal kuriuos leista statyti vėjo jėgaines, bylą laimėjo.

 


„Windfarm Akmenė One“ ir „Vėjo parkai“ statys 50 jėgainių Akmenės rajone

 


Žalias burbulas pučiasi – vėjo jėgainių plėtrai skiriami milijonai eurų
(planas ir socialiniai parneriai įslaptinti?):

Slaptas ekonomikos gaivinimo planas:

LNK žinios, 2021-04-20

 


Žiūrėkite „Žalias kursas – kelias į pragarą? Gentvilas, medienos klasteris ir ES milijonai,
2021 02 25


Žalioji energetika papildoma našta skurdžiausiems ir vidutiniokams

Ukrainos politikės, advokatės T.Montian video „Kalifornija moko Ukrainą blogo“, remiantis JAV spauda, pasakojama apie žaliosios energetikos krachą šioje JAV valstijoje.

Žalioji energetika vis labiau primena ne sprendimą ekologijos problemą, o bedugnę šėryklą gobšiems kuiliams, pasirengusiems vardan pelno bet kokioms niekšybėms. Mums pasakoja, kad elektromobiliu važinėti yra 5 kartus pigiau negu benzininiu. Taip pigiau, bet kol kas. Vartotojas gi nežino, kad akcizas benzino kainoje sudaro 70-80%. Jei elektros kainą sulyginti su benzinu, tai jokios naudos nebus. O sulyginti teks, nes iš akcizų remontuoja ir stato kelius. Čia ir paaiškės, kad elektra nėra pigiau už benziną, o akumuliatoriaus keitimas kainuos brangiau už vidaus degimo variklio remontą. O čia dar „žalioji energetika“, nepigus žaisliukas, kurios palaikymui reikia krūvos elektrinių, kad išlyginti elektros srautus. Tai žymiai brangiau už tradicinę energetiką.

Montian cituoja The Wall Street Journal (6:15) vasario 16, 2021 vedamąjį „California’s Climate Contradictions“:

Pasirodė įrodymai, kad žaliosios iniciatyvos smogia neturtingiems ir subsidijuoja turtinguosius. Prieštaravimai iniciatyvose dėl žaliosios energetikos tampa vis labiau akivaizdžios realiame pasaulyje ir štai dabar atsirado papildomi įrodymai naujame kainų tyrime Kalifornijoje. Šios iniciatyvos prieštarauja net ekologiniams tikslams. Kalifornija numatė ambicingą kursą į dekarbonizaciją savo ekonomikoje, sakoma pelno nesiekiančios organizacijos Next 10 ir Kalifornijos Berklio universiteto tyrime. Tuo metu Kalifornijoje yra vienos didžiausių elektros kainos kontinentinėje JAV. Šie du faktai konfliktuoja. Žalioji energetika greičiau pareikalaus elektrifikavimo transporto, šildymo vandens, tačiau aukštos kainos trukdo tokiam perėjimui. Didelės kainos kelia nerimą dėl lygybės ir ekonominio prieinamumo. Be juokų. Milijardai subsidijų yra suteikti žaliajai energetikai Kalifornijoje. Jie yra įskaičiuoti į elektros tarifą, Šiandien Šiaurės Kalifornijoje, jis 80% didesni negu vidutiniškai šalyje ir dvigubai didesni negu San Diego, Kalifornijos pietuose.

Valstijos valdžia reikalauja, kad iki 2030 metų atsinaujinantys energijos šaltiniai, kaip saulės ir vėjo, sudarytų 60% elektros generacijos. Tyrime sakoma, kad atsinaujinančių energijos šaltinių kainos, net su subsidijomis, šiandien yra maždaug tokiame pat lygyje, kaip ir iš kitų šaltinių, bet gyvenamųjų namų komunalinės įmonės pasirašė ilgalaikius kontraktus su saulės ir vėjo energetinėmis įmonėmis prieš daug metų, kai kainos buvo aukštesnės. Komunalinės įmonėms taip pat reikia papildomų pajėgumų, kai debesuotas oras, kas padidina kainą. Taip pat valstijos valdžia priversta mokėti Arizonai, kad ji paimtų perteklinę saulės elektros energiją, kad išvengti sistemos perkrovimo.

Mes daugelį metų rašėme, kad tinklų sistemos perkelia nuolatinius nuostolius ant mažas ir vidutines pajamas turinčius piliečius, neturinčius saulės baterijų. Next 10 studija įvertina, kad toks nuostolių perkėlimas prideda 230 dolerių papildomai prie vidutinio mokesčio už elektrą ir 124 dolerius skurdiems vartotojams su lengvatiniais tarifais San Diego. (…)

Tatjana Montian labai emocingai pasakoja apie Ukrainos gyventojų iškrušimą saulės ir vėjo energetikos pagalba. Tik, skirtingai nuo Kalifornijos gyventojų, ukrainiečiai neturi pinigų už ją susimokėti, todėl visai nemoka.

2019 metų rugpjūčio mėnesį Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda JTO Generalinėje Asamblėjoje pasakė kalbą apie klimato kaitos stabdymą. Šia kalba jis pademonstravo, kad yra tarptautinio finansinio kapitalo statytinis ir tarnauja ne Lietuvai ir jos žmonėms, o savo šeimininkams.


Germans fall out of love with wind power

Growing opposition and lack of land spark collapse in construction of new turbines

From the glass-fronted living room of his house in Ober-Ramstadt, Günther Schulz points towards the wooded hills that rise on the other side of the valley. It is a fine view, but one that will soon be transformed.  Over the next few months, workers will cut down a section of forest, pour a concrete base and assemble a pair of wind turbines whose blades will reach 200m into the sky.  For Mr Schulz, who has campaigned tirelessly against the project for years, the masts are an environmental abomination, a danger to birdlife and a threat to groundwater.  They are also, in his mind, the symbol of a much greater problem: the failure of the Energiewende, Germany’s much-vaunted shift from nuclear and coal power to renewable energy: “We have more than 30,000 wind turbines in Germany now and we can’t build any more. This has to stop,” he said.


Germany’s Renewable Energy Disaster – Part 1: Wind & Solar Deemed ‘Technological Failures’

Germany’s wind and solar experiment has failed: the so-called ‘Energiewende’ (energy transition) has turned into an insanely costly debacle.

German power prices have rocketedblackouts and load shedding are the norm; and idyllic rural communities are now industrial wastelands (see above).

Hundreds of billions of euros have been squandered on subsidies to wind and solar, all in an effort to reduce carbon dioxide gas emissions. However, that objective has failed too: CO2 emissions continue to rise.

But you wouldn’t know it from what appears in the mainstream media. Its reticence to report on what’s actually going on in Germany probably stems from the adage about success having many fathers, and failure being an orphan. Having promoted Germany as the example of how we could all ‘transition’ to an all RE future, it’s pretty hard for them to suck it up and acknowledge that they were taken for fools.


Sweden’s Lack of Electricity Capacity Is Threatening Growth

Global trade wars and weakening export markets are not the only potential dampers on Sweden’s growth. There’s also a homegrown problem: a lack of power capacity. 

The dire situation stems from the closing of the nation’s oldest reactors and a shift to wind at a time when the grid is already struggling to keep up with demand in major cities. The shortage, which impacts the nation’s main urban areas, is threatening everything from the rollout of a 5G network in the capital to investments in giant data halls and new subway lines. It could even derail Stockholm’s bid for the 2026 Winter Olympics.

Švedija turi didžiulių problemų su taip vadinama “atsinaujinančia energetika”. Ar Greta apie tai skaitė ?:)


How Overreliance On Wind And Solar Fed Texas’s Power Outages

The more dependent the entire U.S. grid becomes on unreliables, the more it is increasingly at risk of blackouts.

 

 


 

Stop the wind farms FB


In the shadow Of Wind Farms


Wind farm noise does harm sleep and health, say scientists

Wind farm noise causes “clear and significant” damage to people’s sleep and mental health, according to the first full peer-reviewed scientific study of the problem.

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windpower/9653429/Wind-farm-noise-does-harm-sleep-and-health-say-scientists.html


Bats take dangerous flight into the wind farm

Posted: July 8, 2016 by oldbrew in researchturbineswind

Image credit: blogs.spectator.co.uk

Image credit: blogs.spectator.co.uk

Bats are engaged in some kind of Russian roulette with wind farms, reports ScienceDaily. Operators are not keen on making the required regulatory checks for their presence. A possible tech solution to the problem exists.Wind turbines attract bats. They seem to appear particularly appealing to female noctule bats in early summer. In a pilot study, researchers of the German Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Berlin noticed this when they tracked the flight paths of noctule bats, Nyctalus noctula, using the latest GPS tracking devices.

More: https://tallbloke.wordpress.com/2016/07/08/bats-take-dangerous-flight-into-the-wind-farm/


Wind Turbines A Dangerous Threat To Bats, Already Affected By Climate Change And White-Nose Syndrome www.ibtimes.com

https://www.ibtimes.com/wind-turbines-dangerous-threat-bats-already-affected-climate-change-white-nose-1463444


Environmental impact of wind power – wikipedia

Onshore wind farms can have a significant impact on the landscape,[5] as typically they need to be spread over more land than other power stations[6][7] and need to be built in wild and rural areas, which can lead to “industrialization of the countryside”[8] and habitat loss.  Conflicts arise especially in scenic and culturally-important landscapes. 


Conventional Wind Energy – A Design Deadly for Birds. 

American Eagle Foundation

A 2013 study published in The Wildlife Society Bulletin found that wind turbines killed an estimated 573,000 birds annually in the United States.

Most people do not realize how little energy is actually derived from these wind turbines. For calendar year 2016, Wikipedia states that wind power in the United States amounted to only 5.55% of generated electrical energy. The goal is to have these turbines produce 20% of generated electrical energy in the U.S. by 2030—and one can only imagine how many more turbines would have to be built with an incalculable risk to birds.

An even more alarming fact is that the data on the number of deaths is gathered by paid consultants to the wind industry. That’s the fox guarding the chicken house. At the infamous Altamont Wind Resource Area alone, more than 2,000 Golden Eagles have been killed by the wind turbines there.


Infrasound and low-frequency noise – does it affect human health?

http://www.engineersjournal.ie


A Review of the Possible Perceptual and Physiological Effects of Wind Turbine Noise

General Summary and Conclusions

Although not an exhaustive survey of this literature, this review indicates that there are questions relating to the measurement and propagation of LF and IS and its encoding by the central nervous system (e.g., ) that are relevant to the possible perceptual and physiological effects of WTN but for which we do not have a good scientific understanding. There is much contention and opinion in these areas that, from a scientific perspective, are not well founded in the data, simply because there are little data available that effectively address these issues. This justifies a clear call to action for resources and support to promote high-quality scientific research in these areas.

Some of the research questions that arise from this review include the need for the following:


Wind power controversy


Limits to growth: Resistance against wind power in Germany

Wind turbines have become one of the most visible components of the Energiewende and increasingly shape the landscape in many parts of the country. But Germany’s most important renewable energy source does not only have supporters – numerous citizen initiatives lament the turbines’ effects on people, wildlife and natural scenery. Acceptance of the technology tends to rise the more people are exposed to it, but opposition already seeps into the political discourse and challenges new projects across the county.
 (…)
Onshore wind power production in Germany has seen an enormous increase in scale in the past years. The number of turbines has tripled to almost 30,000 since the year 2000 while their average height nearly doubled to 130 metres. Based on current expansion schemes, the country’s onshore wind power capacity is set to grow by about 2.5 gigawatt annually, which roughly translates into 900 additional turbines per year.
 (…)
Wind power’s rapid development has sparked a parallel increase in protest movements across the country who refuse to embrace the green power installations in their neighbourhood. “The great fear of a ‘wind industry desert,” “Wind power? Yes, but not on my doorstep,” “Protest pays off: wind power plans binned” – headlines like these have become a common sight in the country’s local and national newspapers. Activist website windwahn.de (“wind delusion”) lists over 660 active citizen initiatives that oppose wind power projects in Germany.
(..) the Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU) calls for “clear rules” to make “necessary wind power expansion” environmentally acceptable and suggests banning construction in ecologically sensitive areas altogether. The organisation estimates about 100,000 birds could be killed by rotor blades each year.

To put this figure into perspective: Environmental organisation Friends of the Earth Germany (BUND) says that about 18 million birds in Germany die every year by crashing into windows. Also NABU says that wind turbines are less dangerous for the animals than many other human interventions in the landscape. According to the NGO, more than 1.5 million birds in Germany die each year by colliding with high-voltage overhead power lines. (…)

study by the University of Bielefeld that systematically counted killed birds near turbines found that it was “difficult to evaluate” the actual danger of wind turbines for bird populations. But researchers said fewer endangered birds might be killed by wind turbines than previously estimated.


https://www.facebook.com/CraigKellyMP/photos/a.117937578400885/1233657860162179/?type=3&theater


 Review of “The Wind Farm Scam”

Written by  

2012

Many criticisms have been leveled against various forms of “alternative energy” in general, and wind power in particular. Some critics have called wind power “impractical,” while others have labeled it as “idealistic.” Some have noted that the turbines are simply “ugly.”

However, for ecologist John Etherington, the most apropos description of wind power can be summarized in one word — “scam” — and his book entitled The Wind Farm Scam — An Ecologist’s Evaluation is dedicated to revealing that “scam” to his readers. And although his book is written in the context of the battle in the United Kingdom over the future of alternative energy in that country, much of Etherington’s argument is applicable to the American context, as well.

Dr. John Etherington might seem, at first glance, an unlikely critic of wind farms. A retired “reader in ecology” at the University of Wales, he is also the former editor of The Ecologist. However, the root of Etherington’s objection to the wind farms is rooted in the simple physics of power generation: In short, the author maintains that the potential power generation that the burgeoning ranks of wind turbines could provide the U.K. is grossly disproportionate to the economic, environmental, and aesthetic cost of their construction and maintenance. As he notes in his Introduction, “Electricity generated by modern industrial wind turbines has many failings, all of which can be traced back to the physical laws which govern air movement and limit the energy that can be extracted from the wind. The huge size of the machines which make them so inappropriate in the countryside is also a consequence of those same physical laws.”

Etherington notes that an essentially irrational attachment to wind power has come to dominate the mindset of many advocates of “alternative energy”; in his words:

Over the past three decades, wind power seems to have appeared from nowhere, to dominate the world of power generation. This is hardly because it provides a lot of electricity and yet it has become a source of vigorous support by extremists, public dissent and political coercion. Entering “wind power” in a Google search gives about 20 million hits (as I write)! And yet worldwide, wind provides just one or two per cent of power. Try a search for “electricity generation” and there are 1.5 million hits — a “spin disproportion” I think.

The degree of “political coercion” exerted by the media advocates of wind farms is particularly troublesome to Etherington, who declares:

They camouflage the fact that the rush to renewables is more a matter of quick profit than about saving the world from self-inflicted disaster. The public at large is beginning to suspect this, but there is huge political inertia based on the fear that individuals or parties may be branded as “climate change deniers” with all the horrific undertones that phrase carries. Indeed extremists in the media have already proposed “Nuremberg type climate trials” for the deniers!

More: https://www.thenewamerican.com/reviews/books/item/6475-a-review-of-the-wind-farm-scam

About the Author. John Etherington was a Reader in Ecology at the University of Wales, Cardiff. Since his retirement from the University in 1990, he has devoted himself to researching the implications of intermittently available renewable electricity generation, in particular wind power. He is a Thomas Huxley Medallist at the Royal College of Science and a former co-editor of the International Journal of Ecology.

 


This German video documents the harmful effects of d the infrasound produced by industrial-sized wind turbines


“The Climate Policy We Have Isn’t To Control Climate, It’s To Control You!” Piers Corbyn 5/5/19

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau