Praktiniai Andriaus Gaidamavičiaus patarimai – ką daryti, jeigu kyla pavojus gamtai ir aplinkai?

Piliečių aplinkosauginio dalyvavimo atmintinė

Andrius Gaidamavičius Facebook įrašas

Konkretūs patarimai iš mano praktikos, ką daryti, jeigu kyla pavojus gamtai ir aplinkai:

1. Jeigu matote, kad aplinka naikinama aktyviais veiksmais (atvažiavo ekskavatoriai, medžių kirtimo technika ir pan.) ir įtariate, kad veiksmai gali būti neteisėti, skambinkite Aplinkos apsaugos departamentui ((8 5) 273 2995) arba 112. Daugiau skaitykite čia – Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus

2. Jeigu pareigūnai patvirtino, kad darbams vykdyti yra išduoti leidimai, bet įtariate, kad patys leidimai išduoti neteisėtai, vis tiek galite trukdyti vykdyti darbus pasinaudodami savo konstitucine teise (53 straipsnis: Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių).

3. Jeigu dėl trukdymo vykdyti darbus pareigūnai jums surašys protokolą, skųskite jį teismui ir teismas nuobaudą panaikins, nes jau yra tokia teismų praktika. Teismai pateisina pilietinius veiksmus, kuriais trukdyta vykdyti darbus, kadangi šiuos padarius neįmanoma būtų atstatyti buvusią padėtį, net jeigu būtų išsiaiškinta, jog leidimas išduotas neteisėtai. Pavyzdys: TEISMAS IŠTEISINO BULVARO LIEPŲ SAUGOTOJĄ

Išsamiau skaitykite ČIA.

4. Visada problemai stenkitės suteikti kuo daugiau viešumo. Filmuokite, transliuokite tiesiogiai Facebook, kvieskite žiniasklaidą, organizuokit piketus. Viešumas paskatins atsakingas institucijas atidžiau išnagrinėti padėtį. Kartais vien tik viešumo ir pakanka. Pavyzdžiui, po mano išplatinto pranešimo spaudai pavyko sustabdyti Pažaislio ąžuolo kirtimą.

5. Jeigu darbus pavyko sustabdyti, surinkite kuo daugiau informacijos. Stambesni projektai vykdomi atliekant teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai procedūras, kuriose turi teisę dalyvauti ir visuomenė. Išsiaiškinkite, ar informacija apie projektą buvo paskelbta laiku ir tinkamai, ar buvo suteikta galimybė visuomenei pareikšti savo nuomonę, kaip tai numato Teritorijų planavimo įstatymas.

6. Ar reikia atlikti poveikio aplinkai procedūras – sprendžia Aplinkos apsaugos agentūra. Ji pateikia ir paviešina atitinkamą išvadą. Jei yra išvada, kad tokio vertinimo nereikia, ją galima skųsti Aplinkos ministerijai, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui.

7. Poveikio aplinkai procedūros atliekamos panašiai kaip ir teritorijų planavimo. Yra numatytas konkretus terminas susipažinti su poveikio vertinimo išvadomis, galima teikti pretenzijas. Jeigu poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešas svarstymas atliekamas pažeidžiant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, tokį svarstymą galima skųsti Aplinkos ministerijai, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui.

8. Bendras patarimas: prieš kreipdamiesi į teismus – išnaudokite ikiteisminio tyrimo institucijas, pirmiausia Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, kurios sprendimai privalomi kaip ir teismo. Tam tikrais atvejais galite kreiptis ir į prokuratūrą arba Specialiųjų tyrimų tarnybą. Prokurorams priėmus nutarimą patiems imtis bylos, nuo jūsų nukristų nemenka bylinėjimosi našta ir teisme dalyvausite tik kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, o ieškovu taps prokuroras. Pavyzdžiui, tokiu būdu man pavyko išsaugoti T.Ivanausko dendroparką “Obelynė”.

9. Bendras patarimas: rinkdami informaciją tikriausiai susidursite su valstybės įstaigų “atsirašinėjimu”. Jeigu jums atsakė ne tai ko prašėte, atsakė nepilnai, pavėlavo atsiųsti atsakymą (turi per 20 darbo dienų) arba neatsiuntė atsakymo iš viso – tokią įstaigą skųskite Seimo kontrolierių įstaigai, kuri kovoja su valdininkų piktnaudžiavimu. Jeigu norite atsakymą gauti greičiau, kreipkitės pagalbos į Seimo narius arba žurnalistus. Jiems atsakymą valdininkai privalo pateikti žymiai greičiau. Valdžios įstaigos privalo per tą patį laiką atsakyti ne tik į popierinius raštus, bet ir į paklausimus elektroniniu paštu.

10. Rinkdami informaciją ir bylinėdamiesi visada remkitės Orhuso konvencija (dėl teisės rinkti informaciją ir kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais) ir Visuomenės informavimo įstatymu.

11. Paraleliai, spręsdami problemą, rinkite Jus palaikančių žmonių parašus. Tai gali būti popierinė forma arba elektroninė (peticijos.lt, peticijos.com).

12. Visgi teisine prasme peticija yra visai kitas dalykas nei tos populiarios elektroninės peticijos. Peticijos esmė – pateikti pasiūlymus kaip konkrečiai reikia keisti tam tikrą teisės aktą. Ir tokią peticiją gali pasirašyti vienas asmuo. Jeigu peticijoje nebus parašyta, kaip konkrečiai siūlote keisti teisės aktą, ją gali nepripažinti kaip peticiją ir atmesti.

Aplinkos ministerijos įsakymus ir Vyriausybės nutarimus reikia skųsti Vyriausybės peticijų komisijai, įstatymus – Seimo peticijų komisijai, savivaldybės sprendimus – savivaldybės peticijų komisijai. Komisijos parengia išvadą, ar peticijai pritarti ir dėl šios išvados balsuoja atitinkamai arba Vyriausybės kabinetas, arba Seimas plenarinio posėdžio metu, arba savivaldybės taryba. Vėliau seka teisės aktų taisymas. Iš tiesų retai kada tokios peticijos patvirtinamos, nes jos būna silpnai argumentuotos. Pasitelkite teisininkus į pagalbą.

13. Nevenkite pagalbos kreiptis į jūsų tiesiogiai išrinktą politiką – jūsų apygardoje išrinktą Seimo narį, merą ar net Prezidentą. Jie turi teisę ir pareikalauti, ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Kuo kreipiesi aukščiau – tuo geriau, nes valdininkui tenka pateikti atsakymą ne tik jums, bet ir savo valdžiai, tad atsirašinėjimui galimybių nebėra. Pavyzdžiui, Bileišių ąžuolą man pavyko išsaugoti tik po kreipimosi į Prezidentūrą ir Aplinkos apsaugos departamentas jau nustatė, kad kertant kitus ąžuolus buvo pažeisti teisės aktai. Bet kai žmonės dar prieš kirtimą kreipėsi į tiesiai į aplinkosaugininkus, šie jokių pažeidimų nematė…

14. Na ir pagaliau, kai Lietuvoje teisybės nerandate, nepamirškite, kad gyvenate Europos Sąjungoje. Užpildykite gana nesudėtingą skundą Europos Komisijai, kuriame praneškite, kokius sprendimus Lietuvos valdžia priėmė pažeisdama ES direktyvas (pavyzdžiui, Buveinių ar Paukščių direktyvas) ir kokių priemonių patys ėmėtės, kad tai užprotestuotumėte. Skundas pildomas lietuvių kalba ir internete (https://ec.europa.eu/…/sg/report-a-breach/complaints_lt/). Nagrinėti pradės po 6 mėnesių, o pats nagrinėjimas gali užtrukti porą ir daugiau metų, todėl kuo anksčiau kreipsitės, tuo geriau.

Andrius


Papildomai:

SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

MIŠKO VAGYS – pilietinė kontrolė miškuose (LAIŠKAS PAVYZDYS) (ATMINTINĖ)

NETEISĖTI KIRTIMAI NATURA2000 KADA KVIESTI POLICIJĄ

SOS MIESTO MEDŽIAI – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

Paukščiams apsaugoti – draudimas jų veisimosi laiku kirsti ir genėti saugotinus medžius miestuose– ATMINTINĖS PAUKŠČIŲ PERĖJIMO METU (viskas, ką reikia žinoti)

TAIKAUS TIESIOGINIO PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – SAULIUS DAMBRAUSKAS)

Instrukcija – ką daryti KAI ŠIUKŠLINAMA GAMTA?

ATMINTINĖ – ką daryti aptikus Lietuvos RAUDONOSIOS KNYGOS SAUGOMAS RŪŠIS, pastebėjus naikinamą ar sunaikintą rūšies radvietę?

MIŠKO GYNĖJO ABC

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau