Miškų konsultacinė ūkio taryba siūlo didinti miškų kirtimus 6%. Aplinkos ministerijos pareigūnų komentaras – “ministras šiam siūlymui nepritars” (NARIŲ SĄRAŠAS)

Šiais metais Vyriausybė tvirtina kirtimų normas 5 metams (2019- 2023)

2018 m. balandžio 9 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-287 buvo patvirtinta naujos sudėties Miškų ūkio konsultacinė taryba.

Naujos Miškų konsultacinės tarybos darbotvarkėje svarbiausiais klausimais tapo kirtimų didinimo perspektyvos ir kirtimų normos nustatymo svarstymas. Savo pirmųjų posėdžių metu taryba nusprendė teikti rekomendacijas Aplinkos ministerijai didinti miškų kirtimus 6%. 

Miškų ūkio konsultacinė taryba pritarė metinei valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normai 2019-2023 laikotarpiu

Dalyvavome pirmąjįame atnaujintos sudėties Miškų ūkio konsultacinės tarybos posėdyje, kuris vyko šį ketvirtadienį,…

Posted by Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) on 2018 m. Gegužė 17 d., Ketvirtadienis


Primename, kad po 2017 metais inicijuotos miškų reformos, tai nėra pirmas bandymas (pasitelkiant mokslą) inicijuoti miško kirtimų didinimus:

2018 01 25 pramonės mokslininkų ir naujos Miškų Valdybos pirmininko Gedimino Jasinevičiaus teikė pasiūlymus mažinti  medžių kirtimo amžių ir susieti kirtimus ne su medžių amžiumi, bet skersmeniu.

Čia galite rasti dviejų kompetentingų Lietuvos miškininkų, 35 metų stažą miške turinčio girininko Petro Budvyčio ir profesoriaus Romualdo Deltuvos komentarą – Pinigai byra tik miško pramonės užsakytiems „mokslo tyrimams“, gamtosauginiai tyrimai niekam neįdomūs..?


Aplinkos ministerijos pareigūnų komentaras portalui GYVAS MIŠKAS:

Nerijus Kupstaitis, Miškų politikos skyriaus vedėjas, tarybos narys – “balsavimas nebuvo vienbalsis” (2018 06 13)

“Jeigu labai glaustai – vyko miškų ūkio konsultacinės tarybos posėdis dėl miško kirtimo apimčių ir ši taryba pateikė savo rekomendacijas ministrui. Tos rekomendacijos buvo rengiamos remiantis Miškų tarnybos duomenimis ir siūlymais didinti kirtimų normą 6%.

Šie argumentai buvo pateikti ir išdėstyti Stulginskio konferencijoje (2018 04 06), remiantis tuo, kad nėra pilnai išnaudojamas esamas potencialas, kad nekertame to, ką galėtume iškirsti, kad ateina banga pribręstančių medynų (ateina didelis kiekis pokario miškų, sulaukusių kirtimo amžiaus – red. pastaba).

Sprendimas buvo priimtas daugumos balsavimu, kuris nebuvo vienbalsis. Mažesnioji narių dalis siūlė palikti viską taip, kaip yra.

Toks pasiūlymas – rekomendacija ir buvo pateikta ministrui. Kiek žinau, ministras lieka prie nuomonės, kad kirtimų normos šiuo metu negalime didinti. Šis siūlymas yra rekomendacinio pobūdžio, tad politinį sprendimą priima ministras. Šioje vietoje, ši argumentuota rekomendacija nėra privaloma – ministras gali remtis ir savais argumentais.


Donatas Dudutis, GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO direktorius, tarybos narys – “ministerija priėmė sprendimą išlaikyti Status Quo – balsavau už kirtimų didinimą ir to neslepiu” (2018 06 29)

“Artimiausiu metu, jau kitą savaitę (liepos 2 – 6 dienomis) sprendimas (nedidinti kirtimų normos – red. pastaba) bus paskelbtas teisės aktų duomenų bazėje ir svarstymui.  Oficialus sprendimas bus pateiktas derinti su kitomis ministerijomis. Visuomenė galės jį matyti teisės aktų duomenų bazėje ir teikti savo komentarus. Jeigu kitų nuomonių nebus – bus išlaikyta Status Quo.

GYVAS MIŠKAS: už ką balsavo atskiri tarybos nariai?

– Aš pats asmeniškai balsavau už padidinimą, nes mano giliu įsitikinimu, III ir IV grupės miškuose (nekalbu apie I ir II gr. miškus, kurie nėra skirti ūkiniam naudojimui) – perbrendusių medynų kiekis vis didėja, kaupimas vis didėja, mediena yra realiai pūdoma.

BRANDUS/PERBRENDĘS MEDYNAS

Modernios miškininkystės terminologijoje dažnai naudojamas terminas „brandus medynas“, kas išvertus į žmonių kalbą, reiškia, kad medis/miškas pasiekė tokį amžių, kai jo mediena pardavimui yra pati geriausia. „Perbrendęs medynas“ tai komercinis terminas, įvardijantis, kad mediena jau pradeda prarasti šias savybes. Tačiau tai neturi nieko bendra su gamtine medžio branda.

Skaityti plačiau: Miško žodynėlis

Mano miškininko – profesionalo nuomone, norint subalansuoti tolygų miško naudojimą, vietoj to, kad pūdyti ir paleisti CO2 į atmosferą, geriau ją kaupti galutiniame medienos produkte ir tokiu būdu ją užrakinant. O priauganti mediena, ten kur iškirstas plotas, jaunuolynai – jie, žinoma, kaupia daug daugiau nei pusamžiai ir pribręstantys miškai.

Mano akimis žiūrint – kirtimų didinimas nedideliu %, subalansuotas naudojimas būtų ūkiškas. Aš to nė kiek to neslepiu, visą laiką taip maniau ir toliau taip manysiu.

GYVAS MIŠKAS: ar kitų balsavusių už kirtimų didinimą – pozicija panaši?

– Tikrai taip, panaši pozicija. Negaliu už visus kalbėti. Jeigu reglamentas leis – skelbsim (kas už ką balsavo – red. pastaba). O savo numonę galiu pasakyt.”


CO2 ir klimatas 

Senų klimato dogmų pabaiga: 700 000 medžių tyrimas rodo, kad seni medžiai geresni anglies kaupikai nei jauni miškai ir plantacijos

Ar kirsti brandžias girias ir sodinti naują mišką? Apie pasenusias klimato ir CO2 dogmas – Lietuvos Gamtos fondo vadovas E. Greimas

Miškų grupės:


Miškų konsultacinės tarybos nariai:

AM_D1_287_MUKT-sudetis (1)

Gyventojų apklausos rodo, kad gyventojai nori mažinti miško kirtimus ir atsisakyti plynų kirtimų

Deja, taryboje trūksta atstovaujančių visuomenės balsą, reikia plačios, viešos nacionalinės diskusijos – kiek visuomenei svarbi ekonominė miško teikiama nauda? Kokius miškus mes norime matyti? Kokioje aplinkoje norime gyventi?

Neseniai, 2018 gegužę atlikta reprezentacinė gyventojų „VILMORUS“ apklausa miškų kirtimo klausimu parodė, kad: daugiau nei 80 proc. Lietuvos gyventojų pasisako už miško KIRTIMŲ MAŽINIMĄ ir PLYNŲ KIRTIMŲ atsisakymą (VIDEO)

Į Miškininkų sąjungą veržiasi IKEA baldininkai

Neseniai daugelį šokiravo žinia, kad 05.19 naujai išrinktas miškų fakulteto docentas Marius KAVALIAUSKAS į miškininkų prezidiumą nesėkmingai bandė įsiūlyti pramonininkų atstovus. Praėjusią savaitę mus pasiekė žinia, kad šių rinkimų rezultatai buvo anuliuoti:

“Dar viena naujiena. Įvykęs Lietuvos miškininkų sąjungos SUVAŽIAVIMAS dėl formalių teisinių pažeidimų registrų centro PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU. Iki sekančio neeilinio suvažiavimo Sąjungai toliau vadovauja profesorius E.Bartkevičius. Manau gera žinia, atsipeikės gal miškininkai pamatę tikruosius nepatvirtinto prezidento Mariaus Kavaliausko ir jo buriamos komandos tikslus ir siekius. Sekantis suvažiavimas planuojamas rudeniop, tikėtina Miškininko dienai.” (Buvęs girininkas, sąjūdietis Petras BUDVYTIS )

Miškininkų sąjungos laidotuvės? Naujasis prezidentas Marius KAVALIAUSKAS šokiravo miškininkus į Prezidiumą pasiūlęs VMG pramonininkus ir IKEA atstovus (jau svarstomas kirtimų didinimas)

Svarbu žinoti:

2018 05 29 Seimo narys Jurgis Razma įregistravo miškų pirkimo pataisas, siūlančias riboti miškų įsigijimo teises iki 1000 ha. Miškų Sąjūdis yra siūlęs apsiriboti iki 500 ha ir, žinoma, niekas neklausė visuomenės nuomonės. Būtina diskusija!

Ar pasieks šis projektas Seimą?  Sužinosime jau greitai – projektas rudenį bus svarstomas Seimo Aplinkosaugos komitete.

2018 02 11 Miškų Sąjūdžio pareiškimas Vyriausybei dėl miškų išpardavimo užsienio korporacijoms ir užsienio fondams

2018 01 24 Skandinavų korporacijos ir fabrikai šluoja Baltijos miškus?

Siūlau riboti vieno asmens valdomų miškų plotąŠiandien įregistravau Miškų įstatymo pataisą, kuria siūlau nustatyti,…

Posted by Jurgis Razma on 2018 m. Gegužė 29 d., Antradienis

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau