Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. spalio – gruodžio mėn.

2019 m. spalio – gruodžio mėn.

Miško bičiuliai, skelbiame „Gyvo miško“ paramos, išlaidų ir veiklos ataskaitą 2019 m. spalio – gruodžio mėn. (3 mėn.)

GYVAS MIŠKAS – tai pilietinė iniciatyva, kuri jungia žmones ir bendruomenes, kuriems rūpi natūralių miškų ir gyvosios Gamtos išsaugojimas ir puoselėjimas.

Šiuo metu „ratą suka“ trys koordinatoriai, kuriems ši veikla – pagrindinė. Mus palaiko prisijungiantys savanoriai. Gyvo miško pilietinė aplinkosauginė iniciatyva yra išlaikoma savanoriškais žmonių įnašais, todėl kiekvieno Jūsų indėlis reiškia tikrai daug.

Mąstymo reforma – Gyvo Žalio Lietuva!

MŪSŲ TIKSLAS – iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą! Plėsti pilietinės žiniasklaidos platformą, stiprinti bendruomenes ir jų tinklą, stiprinti pilietines galias, kurti veikiantį ir stiprų pilietinės gynybos ir kontrolės mechanizmą, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas. Ir žinoma, kartu su bendraminčiais kurti ir populiarinti gyvos, žalios Lietuvos viziją! 

Svarbiausi įvykiai:

Mūsų žvėrys – medžioklė ir vilkai

Dalyvauta viešame aplinkos ministerijos pasitarime (AUDIO įrašas) dėl patvirtinos rekordinės vilkų medžioklės kvotos (taikinyje – 40 proc. populiacijos), pasisakyta LRT tyrime “Ar Lietuvą tikrai puola vilkai?”, pasirašyk peticiją – VILKŲ MANIFESTAS. Dėkojame Linai Sedrai už nuolatinį šios temos informavimą ir laikymą.

Surengta filmo “Animus Animalis” peržiūra ir diskusija “MŪSŲ ŽVĖRYS – MEDŽIOKLĖ VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ..?” (DISKUSIJA) (VIDEO)

“Viešas visuomenės pasmerkimas yra labai svarbus, norint palaikyti aukštai iškeltą moralinę medžioklės kartelę. Jei medžioklė vykdoma laikantis griežtų reikalavimų, ji neturėtų būti smerkiama. Gailestingumas ir jautrumas čia stoja prieš malonumą, prieš netinkamą medžioklės formą.” – Česlovas Kalenda, Ekoetikos filosofas

ALANAS PETRAUSKAS APIE MEDŽIOKLĘ:

Alanas apie medžioklę

Mokslininkas Alanas Petrauskas apie medžioklęVISĄ DISKUSIJĄ “MŪSŲ ŽVĖRYS – MEDŽIOKLĖ VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ..?” žiūrėkite čia:https://www.gyvasmiskas.lt/diskusija-musu-zverys-medziokle-vakar-siandien-ir-rytoj-diskusija-video-2019-12-01/SKUBANTIEMS – trumpa diskusijos SANTRAUKA:https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/601698133914440/?v=601698133914440“Apie tautos didybę ir jos moralinį progresą galime spręsti iš to, kaip ji elgiasi su gyvūnais.”Mahatma Ghandi“Viešas visuomenės pasmerkimas yra labai svarbus, norint palaikyti aukštai iškeltą moralinę medžioklės kartelę. Jei medžioklė vykdoma laikantis griežtų reikalavimų, ji neturėtų būti smerkiama. Gailestingumas ir jautrumas čia stoja prieš malonumą, prieš netinkamą medžioklės formą.”Česlovas Kalenda, Ekoetikos filosofas (Gamtinės aplinkosaugos moralės teorija)

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Lietuvos KLIMATO PLANAS – nuosprendis brandiems miškams?

Dalyvauta klimato savaitės diskusijoje „KLIMATO kaitos iššūkiai ir galimybės MIŠKININKYSTĖS sektoriuje“, peteiktos Gyvo miško PASTABOS IR PASIŪLYMAI atsakingoms institucijoms, paruoštas ir išplatintas pranešimas spaudai.

“Nesutinkame ir prieštaraujame siūlomai strategijai, kad kovojant su klimato kaita brandūs miškai būtų keičiami jaunuolynais, o CO2 esantį išgautoje medienoje būtų bandoma užkonservuoti  medienos gaminiuose. Lietuva ignoruoja visame pasaulyje atliekamus mokslinius tyrimus ir jų išvadas bei tarptautinių organizacijų teikiamas rekomendacijas.”

Lietuvos KLIMATO PLANAS – nuosprendis brandiems miškams? (Gyvo miško PASTABOS IR PASIŪLYMAI)

Miesto medžiai – teisinis precendentas

Ačiū advokatui Sauliui Dambrauskui! Šiaulių administracinis teismas išteisino medžių gynėją ir pripažino – jog piliečiai turi teisę ir pareigą fiziškai ginti medžius.

“Teis­mas su­ti­ko su ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tais, kad Regina Že­mai­tė bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, jog sa­vo veiks­mais sie­kia vi­suo­me­nei nau­din­go re­zul­ta­to – vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­me įtvir­tin­tą nuo­sta­tą, jog fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ne­tu­ri leis­ti ne­tei­sė­tų veiks­mų ar ne­vei­ki­mo, jei­gu dėl to žel­dy­nai ir žel­di­niai ga­lė­tų bū­ti su­nai­kin­ti ar pa­žeis­ti, tad ne­lei­do iš­kirs­ti dar li­ku­sių lie­pų.”

Pateiktos pastabos želdynų įstatymo pataisoms, skaitytas pranešimas “Žaliųjų erdvių nauda ir tendencijos urbanizuotose teritorijose” Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos organizuojamose Architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Pasaulinis miškų kongresas Ispanijoje

Stanislovas Čepinskas (GYVAS MIŠKAS) dalyvavo  2019 m. spalio 7- 10 dienomis tarptautiniame MIŠKO KONGRESE, Katalonijoje (Ispanija), kuriame buvo susirinkę aktyvistai, NVO, miško savininkai, ekoturizmo entuziastai, mokslininkai ir ekspertai iš viso pasaulio. Kongresą organizavo kataloniečių organizacija SELVANS https://www.selvans.ong/congress2019/?lang=en, kuri aktyviai dirba su savo miškais ir jų išsaugojimu, bendradarbiaudami su miško savininkais ir įkūrinėdami terapinius miško centrus. 

“Mes, Lietuva, lyginant su kitomis šalimis, turime didžiulį miško potencialą sveikatos paslaugoms vystyti. Tam vertingiausi natūralūs, patys seniausi ir brandžiausi miškai. Ši veikla neša kur kas didesnę naudą ir pelną nei primityvus kirtimas. Tą jau įrodė Katalonijos pavyzdys.”

Stanislovo įspūdžiai:

Įspūdžiai iš Miškų kongreso Ispanijoje, Stanislovas Čepinskas

Stanislovo įspūdžiai iš tarptautinio Miškų Sveikatos Potencialo kongreso Ispanijoje. "Mes, Lietuva, lyginant su kitomis šalimis, turime didžiulį miško potencialą sveikatos paslaugoms vystyti. Tam vertingiausi natūralūs, patys seniausi ir brandžiausi miškai. Ši veikla neša kur kas didesnę naudą ir pelną nei primityvus kirtimas. Tą jau įrodė Katalonijos pavyzdys."#Katalonija #MiškųKonferencija #SveikatosPotencialas #MiškoGlobėjas Stanislovas (GYVAS MIŠKAS) grįžo iš Katalonijos (Ispanija), kurioje 2019 m. spalio 7- 10 dienomis vyko tarptautinis MIŠKO KONGRESAS, kuriame dalyvavo aktyvistai, NVO, miško savininkai, ekoturizmo entuziastai, mokslininkai ir ekspertai iš viso pasaulio. Kongresą organizavo kataloniečių organizacija SELVANS https://www.selvans.ong/congress2019/?lang=en, kuri aktyviai dirba su savo miškais ir jų išsaugojimu, bendradarbiaudami su miško savininkais ir įkūrinėdami terapinius miško centrus. Pirma, jie identifikavo pačias geriausias gamtines ir rekreacines teritorijas ir ėmė dirbti su savininkais, nes net 80 proc. miškų yra privatūs. Kas vyksta su miškais pasaulyje, kokia padėtis, kokios rizikos ir galimybės? Ko galime pasimokyti iš Katalonijos? Kaip atrodo Lietuva pasauliniame kontekste? 🦉🌿☘️PAPILDOMAI: #VizijaLietuvaiGYDANTIS MIŠKAS – VIZIJA LIETUVAI (VIDEO) pristatymas, LR Sveikatos Apsaugos ministerija 2019 09 19 https://www.gyvasmiskas.lt/gydantis-miskas-vizija-lietuvai-pristatymas-lr-sveikatos-apsaugos-ministerija-video-2019-09-19/Sengires ir brandžius miškus keičia jaunuolynai ir kirtavietės – kaip manipuliuojama, kad miškų „daugėja“? (DUBRAVOS miškų pavyzdys)https://www.gyvasmiskas.lt/sengires-ir-brandzius-miskus-keicia-jaunuolynai-ir-kirtavietes-kaip-manipuliuojama-kad-misku-daugeja-dubravos-rezervatas/🦉🌿☘️Prancūzų filmas "GIRIŲ LAIKAS" (The Time of Forests)APIE FILMĄ #NepatogusKinasGYVAS MIŠKAS REKOMENDUOJA👌 Žiūrėkite šį filmą namie, su šeima, mokyklose, rodykite draugams ir bendradarbiams, darykite peržiūras savo miestuose ir bendruomenėse!👉🎥 "Girių laikas" (The Time of Forests) Prancūzija | 2018 | 103 min. Rež. François-Xavier DrouetGYVAS MIŠKAS AR ŽALIA DYKUMA? Rytojaus kraštovaizdį apibūdins mūsų šiandien priimami sprendimai. Būdami autentiškos, laukinės gamtos simboliu – miškai visoje Europoje išgyvena precendento neturintį industrializacijos etapą."Giriu laikas" tiria modernios ir standartizuotos pramoninės miškininkystės logiką. Plieniniai monstrai su gobšiais griebtuvų ginklais, skambančiais kaip robotai, rieda per miškus… Štai kaip atrodo PRAMONĖS SVAJONIŲ MIŠKAS – tvarkingomis eilutėmis susodinti vienos rūšies medžiai, nuolatos purškiami pesticidais. Tokiame miške nerasi nei paukščių, nei gyvūnų, nei augalų. Nerasi čia ir žmogaus. KĄ PASIRINKSIME – globalizuotos ekonomikos ritmą ar tradicinį – tvarų miškų valdymą, grįstą šimtmečių senumo žiniomis?Bendruomeninis pasipriešinimas pasaulyje kyla. LIETUVOS ATEITIES MIŠKAS – VERSLO RŪŠIS AR GYVA BIOLOGINĖ BENDRUOMENĖ? #NaujaNacionalinėMiškųStrategijaKINO SEANSAI LIETUVOJE: https://nepatoguskinas.lt/2019/filmas/giriu-laikas/FILMO ANONSAS:https://vimeo.com/ondemand/thetimeofforests🦉🌿☘️ŽEMĖLAPIAI:Stanislovas ČepinskasKokia pasaulinė situacija miškų fronte, kaip ten su plynais kirtimais -?Vaizdinė medžiaga manau šiek tiek šokiruos, bet tikrai pravers supratimui, ko pas mus čia taip veržiasi skandinavai, ir kodėl klimato pokyčiai tokie spartūsPer paskutinius 20 metų pasaulio ir Europos miškuose pokyčiai itin ženklūs. Plynės Sibire viršijančios milijoną hektarų nebe retenybė (foto), Bordeaux miškingiausiame regione Prancūzijoje beveik nebelieka ką pjauti, iš Skandinavijos miško kirtimų statistikos žemėlapyje matosi itin sumažėję jų miško rezervai vos per paskutinius 20 metų – jie, kas liečia kirtimus patys aktyviausi ir savo krašte (kaip atsiskleidžia iš žemėlapio).Nors pirminių neliestų atogražų miškų dar nemažai išlieka, tačiau Forest mining (terminas pilnam miško kirtimui apibudinti) vyksta daugelyje Rainforest miškų. Prieš 15-20 m. sunaikinta didžioji dalis Madagaskaro džiunglių – dabar itin iškirsta Indonezijos ir Malaizijos pirminiai miškai (foto). Pasaulio mastu žvelgiant Lietuvos situacija nėra iš blogiausių, tikrai dar turime potencialo, tačiau itin reiktų suskubti jį išsaugoti, nes vykstantys procesai itin nepalankūs (vos keliais metais anksčiau miškų valdymo reformą praėjusioje Latvijoje situacija daug blogesnė (žemėlapyje daug raudoniau), ir mūsų, deja, vis dar juda kol kas netinkama linkme, tad būtina dėti visas pastangas pakeisti situaciją į gera)Žemėlapiuose spalvoti plotai – plynai iškirsti miškai nuo 2000 iki 2018 metų. Geltona spalva – nuo 2000 m. oranžinė vėlesni metai, raudona – arčiausiai 2018m.Juoda spalva – Neiškirstos teritorijos, ir miškų neturintys plotai.FOTO žr. čia – https://www.facebook.com/groups/170082099840061/permalink/1312296725618587/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

 

GYDANTIS MIŠKAS – VIZIJA LIETUVAI (VIDEO) pristatymas, LR Sveikatos Apsaugos ministerija

Miškų kirtimų ribojimas

Prieš pat Naujuosius Vyriausybė pavirtino metus lauktus Aplinkos ministerijos siūlymus dėl miškų kirtimų ribojimų, BET AR JIE KĄ KEIČIA?

Saugomose teritorijose plyno kirtimo plotą siūloma sumažinti nuo 5 iki 3 ha, tačiau nacionaliniuose parkuose esančiuose ūkiniuose miškuose plyni kirtimai vistiek bus galimi iki 6ha. Į aplinkosaugininkų pastabas buvo neatsižvelgta – jei norime matomų pokyčių, būtina dar labiau mažinti ne tik kirtimų plotus, bet ir kirtimo normą. Reikalingas nacionalinis susitarimas dėl miškų vizijos – šiuo metu 2/3 saugomų teritorijų tvarkoma kaip ūkiniai miškai. Savo pastabas dar kartą sausį teiksime Seimui.

LRT Žinios: Miškų kirtimų ribojimas

#Naujienos #MiškųKirtimai Prieš pat Naujuosius Vyriausybė pavirtino Aplinkos ministerijos siūlymus dėl miškų kirtimų ribojimų, BET AR JIE KĄ KEIČIA?*Saugomose teritorijose plyno kirtimo plotą siūloma sumažinti nuo 5 iki 3 ha, tačiau nacionaliniuose parkuose esančiuose ūkiniuose miškuose plyni kirtimai vistiek bus galimi iki 6ha.Aplinkosaugininkai teigia, jog į jų pastabas buvo neatsižvelgta – jei norime matomų pokyčių, būtina dar labiau mažinti ne tik kirtimų plotus, bet ir kirtimo normą. Reikalingas nacionalinis susitarimas dėl miškų vizijos – šiuo metu 2/3 saugomų teritorijų tvarkoma kaip ūkiniai miškai. Savo pastabas dar kartą sausį teiksime Seimui.

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2020 m. sausio 6 d., pirmadienis

Punios Šilo Naujienos:

Gamtos ekspertai pristatė PUNIOS vertybių ir būklės tyrimą (PREZENTACIJOS) (DISKUSIJA)(VIDEO), 2019 11 14

EKSPERTŲ IŠVADA: PUNIOS ŠILAS – ETALONINĖ GAMTINĖ TERITORIJA, KURIĄ NAIKINA DABARTINĖ ŪKINĖ VEIKLA

„Ekspertai pateikė gausybę duomenų, kurie stipriai papildė anksčiau atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, pagrindžiančius rezervato steigimo būtinybę. Saugotinos gamtinės buveinės apima net tris ketvirčius viso Punios šilo ploto. Ekspertai rekomenduoja net 69 procentuose visos teritorijos nevykdyti jokios ūkinės veiklos, nes ji yra žalinga.” – po pristatymo sakė Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas.

VASARIO 11d. numatytas teismo posėdis dėl deramos Punios Šilo apsaugos.


Visą susitikimų medžiagą ir naujienas galite rasti  www.gyvasmiskas.lt/kasnaujo

GYVO MIŠKO veiklos videodienoraštis čia

Bendraminčiai renkasi – FB „Apginkime Lietuvos miškus“


Finansinė parama – išlaidų pasiskirstymas

GAUTA FINANSINĖ PARAMA: 5367,88 EUR (3mėn.) (1 mėnesio biudžetas 1789,29 Eur )

Dėkojame visiems prisidėjusiems ir 77 miško bičiuliams, skyrusiems 2 proc. pajamų mokesčio paramą MIŠKO GYNYBAI – iš viso gauta 2331,39 Eur bei WWW.ATLIEKUTVARKYMAS.LT už skirtą 300 EUR paramą.

PANAUDOTA:
Administracinės išlaidos – už koordinacinį darbą: 1950 Eur (3 žmonės x 3 mėnesiai = 216,66 Eur/mėn)
Kelionių išlaidos, kuras: 938,08 Eur
Viešinimo išlaidos: 579,69 Eur

Ryšio paslaugos: 296,14 Eur

Programavimo darbai, svetainės išlaikymas: 123,49 Eur

Buhalterės paslaugos: 100 Eur

Techninės išlaidos: 306,59 Eur

Organizacinės išlaidos: 429,9 Eur

Konferencija: 472,32 Eur

Darbo erdvės išlaidos: 99,67 Eur

Kitos išlaidos: 72 Eur

LIKUTIS: 100 Eur

P.S. Teisinėms paslaugoms Šiaulių bulvaro liepų išsaugojimui surinkta ir pervesta advokatui Sauliui Dambrauskui 1200 Eur.

GYVAS MIŠKAS nuotrauka.

Ataskaitos:

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. liepos – rugsėjo mėn. (VIDEO)(GYVAS APTARIMAS)

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. balandžio – birželio mėn. (VIDEO) (GYVAS APTARIMAS)

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. sausio – kovo mėn.


Tapk Gyvo miško AMBASADORIUMI – tai ištikimiausi Gyvo miško gerbėjai ir rėmėjai, aktyviausi savanoriai ir atstovai. 

#Kalbėk #VizijaLietuvai #GyvoŽalio #PagarbaGyvybei #Susipažinkime

 

 

 

 

 


Prisidėk prie miškų, sveikos aplinkos gynybos ir pilietinės kontrolės!

#TapkSAVANORIU – užpildyk anketą.

#Patreon“ ir #Paypal internetinėse platformose yra galimybė prisidėti prie mūsų veiklos nuolatine mėnesine parama pagal jūsų norą ar išgales, pavyzdžiui, 1 ar daugiau EUR.  Jums tereikia pasirinkti sumą, kurią norite aukoti, vieną kartą įvesti savo banko kortelės arba „Paypal“ paskyros duomenis ir „Patreon“ kas mėnesį nuskaitys iš jūsų sąskaitos pasirinktą sumą. Pasikeitus situacijai, bet kada ir be jokių papildomų sąlygų galėsite šį savo įsipareigojimą nutraukti.

PATREON platforma: https://www.patreon.com/gyvasmiskas

PAREMK (Paypal, Paysera)
WWW.GYVASMISKAS.LT/PAREMK

TIESIOGINĖ PARAMA:
Asociacija „Gyvas miškas“
Gavėjo kodas: 304896516
Sąsk. Nr.: LT217300010156112739
Mokėjimo paskirtis: Parama
Nori prisijungti? Turi pasiūlymų – rašyk info@gyvasmiskas.lt

PARAMA SKIRIAMA:
– Bendruomenių konsultacijoms;
– Piliečių įtraukimo ir aplinkos kontrolės įrankiams kurti;
– Teisinei veiklai (advokato Sauliaus Dambrausko darbo išlaidoms);
– Informavimui ir šviečiamajai veiklai apie įvykius ir gamtos apsaugą;
– Viešojo intereso atstovavimui ir gamtos teisių gynimui, aktyviam lobizmui (seimas, ministerijos, institucijos, dalyvavimas posėdžiuose, raštų rengimas);
– Ekspertų komandai burti;
– Inicijuoti įstatyminės bazės pakeitimus;
– Planuojamiems bendruomenių ir aktyvistų susitikimams; renginiams ir akcijoms rengti

DŽEMPERĮ PERKI – MIŠKĄ REMI!

#MiškoSargyba #Džemperiai #ĮSIGYK #Paremk 

Šilti, ŽALI IR JUODI, trumpi ir ilgesni “Gyvo miško” džemperiai tikriems miško sargams, jog miškuose būtų jauku ir patogu! Kaip priklauso miško gynėjams ir laumėms, didelis gaubtas norint susilieti su gamta ir rankovių skylės nykščiams, jog būtų šilta, bet ir ugnelę pakūrenti patogu būtų. 100 proc. vilnos medvilnė, minkštas ir patogus audinys ir rankų darbo Gyvo miško šilkografijos antspaudas, kurta ir pagaminta Lietuvoje 🌕🐺Dizainas: Samadhi

Kaina 80Eur. Kiekis ribotas. VISA PARAMA keliauja miškų apsaugos veiklai plėtoti. 

 

 

 

 

 

 

 


Jūs taip pat galite prisidėti savo turimomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis.


ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

MIŠKO VAGYS – pilietinė kontrolė miškuose (LAIŠKAS PAVYZDYS) (ATMINTINĖ)

TAIKAUS TIESIOGINIO PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – SAULIUS DAMBRAUSKAS)

IDĖJOS IR VIZIJOS:

MIŠKO MANIFESTAS

3 GYVO MIŠKO IDĖJOS LIETUVAI

GYVO MIŠKO reforma: holistinė miškininkystė


GYVO MIŠKO MISIJA, VIZIJA IR TIKSLAI

MISIJA:
Atgaivinti ir puoselėti senųjų Protėvių paveldą – Gamtos pajautos ir pagarbos Gyvybei kultūrą.

VIZIJA:
GYVAS ŽMOGUS – gyvybinga, drąsi, brandi ir kūrybiška pilietinė visuomenė, veikianti kaip vientisas ir sveikas organizmas.
LIETUVA – holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje – harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.

TIKSLAI:
– Iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą;
– Kurti pilietinę žiniasklaidą ir erdvę dialogui – jungtis į bendrą žinių, idėjų ir informacijos sklaidos tinklą;
– Šviesti ir plėsti suvokimą kaip veikia Gamta – kelti pilietinį sąmoningumą ir ekologinį raštingumą;
– Ginti ir atstovauti viešą interesą ir teisę į sveiką aplinką;
– Įgalinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti sprendimų kūrimo ir priėmimo procese;
– Įkvėpti bendrai kūrybai ir harmoningam gyvenimo būdui santarvėje su gamta;

Dėkingi iki medžių viršūnių!

Gyvo miško komanda

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau