3 Gyvo Miško Idėjos Lietuvai!

1 IDĖJA

MOTINOS ŽEMĖS ĮSTATYMAS

Idėja Lietuvai – MOTINOS ŽEMĖS ĮSTATYMAS. Sveika aplinka – egzistencijos pagrindas.

Motinos Žemės įstatymas įtvirtina Žemę kaip „visuomenės intereso kolektyvųjį subjektą“, turintį savo teises ir ginantį visas gyvybės rūšis (žmoniją ir ekosistemas).

7 Motinos Žemės teisės: į gyvybę, jos įvairovę, švaraus vandens, oro apsaugą, į pusiausvyrą, atkūrimą ir nenuodijimą.

Įstatymas jau yra įtvirtintas Bolivijoje ir plečiasi tarptautiniu mastu, užkertant kelią įsivyravusiai nuostatai daryti su Motina Žeme, ką tik nori.

Motina Žemė Bolivijoje apibrėžiama kaip: „dinamiška nedaloma gyvybės sistema, kurią sudaro visos gyvybės rūšys ir žmonija, tarpusavyje susiję, priklausomi, viena kitą papildantys, besidalinantys vienu likimu; Motina Žemė senųjų, vietinių gyventojų ir tautų pasaulėžiūroje yra šventa“.

Žemės teisės sukuria Lietuvai imunitetą nuo aplinką žalojančio elgesio bei užsienio korporacijų siekių eikvoti Lietuvos Žemės turtus ir išteklius savo naudai bei ginti viešą interesą teisiškai.

 

Palaikykite šią idėją BALSUODAMI, spauskite VERTA ĮGYVENDINTI 


2 IDĖJA

INICIJUOTI NACIONALINĘ DISKUSIJĄ

APIE LIETUVOS MIŠKŲ VIZIJĄ

Idėja Lietuvai – inicijuoti NACIONALINĘ DISKUSIJĄ miškų politikos ir vizijos klausimu – aktyviai ĮTRAUKTI VISUOMENĘ į valstybinių sprendimų priėmimą.

Šiandien vykdomos “reformos” nepaliečia esminių klausimų, propaguoja vartotojišką ir parazitinį požiūrį į Gamtą, Miškus ir jų valdymą.

Miškas nėra tik “pelnas” ir “mediena”. Miškas – mūsų Tapatybė, Protėvių perduotas Paveldas ir Atsakomybė, Bendras Gerbūvis ir Namai.

Kas Tau yra Miškas?
Kokioje Lietuvoje norime gyventi ir auginti savo vaikus?
Ar išsaugosim švarią, unikalią, laukinę Lietuvos Gamtą – brandžius, natūralius miškus, girias, turtingus augalija, paukščiais, gyvūnais?
Ar miškas, gamta – tik skaičiai, tūriai ir statistika? Ar vientisa, gyvybės pilna ekosistema?
Ar gyvybė mums vertybė?
Ar aplinka, kurioje gyvename, jos saugojimas, ir puoselėjimas yra nacionalinė vertybė ir prioritetas?
Ar mes prisiimame atsakomybę už aplinką, kurioje gyvename?
Ar mes liksime šeimininkais Lietuvos žemėje?

Kokia Tavo Lietuvos miškų vizija?

 

Palaikykite šią idėją BALSUODAMI, spauskite VERTA ĮGYVENDINTI 


3 IDĖJA

TIKRA MIŠKŲ REFORMA.
HOLISTINĖ MIŠKININKYSTĖ

Formuoti nacionalinę valstybinių ir privačių MIŠKŲ VIZIJĄ, kurios pagrindas – laukinė, natūrali, bioįvairove turtinga gamta, veikianti kaip VIENINGA EKOSISTEMA.

Pagrindinė miškininkų funkcija – NĖRA PREKYBA MEDIENA. Urėdijos saugo, tausoja, prižiūri MIŠKO SVEIKATĄ.

IŠSAUGOTI paveldą – kurti sąlygas natūraliai gamtai klestėti ir daugintis – perduoti ateities kartoms klestinčius miškus.

MAŽINTI KIRTIMUS – saugoti ir plėsti natūralų mišką, nustoti eksportuoti šalies medieną ir pardavinėti miškų žemę korporacijoms.

Atsisakyti ekosistemas žalojančių PLYNŲ kirtimų, medžių PLANTACIJOS NĖRA MIŠKAS.

Plėtoti tvarią, DAUGIAFUNKCINĘ miškininkystę – populiarinti, remti inovatyvių, tradicinių, šiuo metu diskriminuojamų NEMEDIENINIŲ IŠTEKLIŲ naudojimą.

Decentralizuoti miškų valdymą, įtraukti vietos savivaldą ir bendruomenes.

Šviesti kaip veikia ir operuoja Gamta, kurti miško mokyklas.

Lietuva – globali Atsakingos ir Ekologiškos-Holistinės Miškininkystės inovatorė.

Lietuva žydės, jei Miškai klestės!

 

Palaikykite šią idėją BALSUODAMI, spauskite  VERTA ĮGYVENDINTI 


Mums patiko:

Palaikyk: Žalioji Lietuva

Palaikyk: Tvarkinga ir bendruomeniška Lietuva

Palaikyk: Ilgalaikė ekologiškos Lietuvos vizija

Palaikyk: Kaliniai galėtų patys save išsilaikyti 

Palaikyk: Skaitmeninė platforma apie Lietuvos Gamtos būklę

Palaikyti: Žalių zonų planavimas

Palaikyk: Tikėti Lietuva 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau