Ąžuolyno rekonstrukcija. Architektas Audrys KARALIUS: pastabos ir pasiūlymai 2018.08.10

ĄŽUOLYNO REKONSTRUKCIJA. AUDRYS KARALIUS: PASTABOS IR PASIŪLYMAI

2018.08.10.

DĖL PRIEŠPROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ KAUNO ĄŽUOLYNO PARKUI REKONSTRUOTI

[PP: „Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcija“], viešai pristatytų Kauno savivaldybėje 2018.07.26.

PASTABOS
1_ PP Projektas pažeidžia esminį Architektūros įstatymo principą – urbanistinį integralumą (III skyrius, 11 str. 1 p.).  PP Projekte neišnagrinėti ir nesuprojektuoti ryšiai su vertingomis ir aktualiomis gretimybėmis.

Projekte nagrinėjamos teritorijos ribos nenatūralios ir prieštaraujančios holistinio projektavimo sampratai: a) nesutampa su gatvėmis; b) neatvaizduotos už gatvių esančios aktualios teritorijos ir jų elementai, trasos; c) neprojektuojami Ąžuolyno parko pakraščiai; d) neintegruojamas į projektą (ir nepateikiamas kaip aktuali gretimybė) šiuo metu vykdomas Dainų slėnio projektas; e) neintegruojamas į projektą (ir nepateikiamas kaip aktuali gretimybė) baigtas S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcijos projektas.

2_ PP Projekte nesilaikoma esminių Architektūros įstatymo nuostatų – sprendinių kontekstualumo ir atitikimo darnaus vystymosi principui (III skyrius, 11 str. 2 p.) bei vertingos aplinkos sąvybių prioritetinio stiprinimo, kultūros paveldo išsaugojimo (III skyrius, 11 str. 5 p.).

Projekto Esamos būklės analizė yra neadekvačiai skurdi ir pateikia vien parko elementų inventorizaciją buitiniame lygmenyje, be jokio intelektinio įvertinimo ir atrankos. Projekte jokie prioritetai net neišskirti!

Ąžuolų sengirė, unikali Europoje kaip urbanistinis reliktas ir kaip lietuviškos mitologijos paveldo teritorija, projekte pristatoma it kolūkinis sodas, apsiribojus ūkišku elementų išvardinimu ir nepateikus jokių sprendinių unikaliems prioritetams stiprinti.

Projektuotojai nusikalstamai ignoruoja Ąžuolynui esminius prioritetus: sengirė, mitologinė terpė, senlietuviškas patriotinis ugdymas, meditacija ir kitos praktikos.

Projektuotojai neleistinai profanuoja ir Ąžuolyno gamtinius prioritetus: įvardinę unikalų Niūraspalvį auksavabalį ir 29 čia gyvenančias Europoje nykstančių paukščių rūšis – nepalieka jiems jokių ramybės zonų gyvavimui. Ąžuolynas išvagojamas nepagrįstomis tranzitinėmis trasomis, šlaitai – laiptais, o dvi unikaliausios, pilnos faunos, erozinės griovos kertamos tiltais.

3_ Deklaruojamas PP Tikslas – a) išreikšti sprendinių idėją; b) nustatyti spec.paveldosaugos reikalavimus. Tačiau PP Projektas neįvardina nei idėjų, nei koncepcijų, kas yra privalu ne tik pagal Architektūros įstatymą (III skyrius, 11 str. 7 p.), bet ir pagal STR.

Projekto sprendiniai be vientisos architektūrinės idėjos yra intektualiai skurdūs, padriki, atsitiktiniai ir nesusieti loginiais, motyvuotais ryšiais nei su vertingu kontekstu, nei tarpusavyje, nei su Ąžuolyno parko gretimybėmis – todėl negali būti laikomi architektūriniu projektu, o tik grafiniu priedu prie komunalinių darbų aprašo.

4_ PP Projekte neatliktas prioritetais grįstas zonavimas, todėl projektas akivaizdžiai neatitinka esminio Architektūros įstatymo reikalavimo aplinkos kokybei (III skyrius, 11 str. 3 p.) ir funkcionalumui (III skyrius, 11 str. 8 p.), kas negali būti toleruojama tokios vertės kontekste.

Siūlomi funkciniai elementai (treniruoklių zonos, vaikų žaidimų zonos) išmėtyti Ąžuolyno teritorijoje atsitiktinai, be jokio koncepcinio ir funkcinio pagrindimo, todėl kuria chaosą, netolygų parko naudojimą, o svarbiausia – naikina tas unikalias ir savitas terpes, kurios egzistuoja nuo seno (Girstupio ragas pvz.).

Daugelis projekto sprendinių funkciškai konfliktuoja su vertingu kontekstu ir menkina aplinkos kokybę. Ryškiausias pavyzdys – Metimo sektorius, kuris dėl savo agresyvumo lankytojams netinkamas parko viduryje.

Be to, sektorius atima galimybę viešiems renginiams istoriniame parke. Melagingi projekto teiginiai, esą Metimo sektorius gali būti naudojamas „viešiems renginiams, demontuojant dalį tvoros“ – neatitinka nei šiuolaikinio parko statuso, nei demokratinės visuomenės gyvensenos tvorų apsuptyje.

5_ PP Projekto lauko dizaino sprendiniai neatitinka Ąžuolyno parko rango nei kokybe, nei meniniu lygiu, todėl akivaizdžiai pažeidžia Architektūros įstatymo nuostatą dėl estetikos (III skyrius, 11 str. 9 p.).

Standartiniai, tipinės gamybos, vos vidutinės kokybės dizaino elementai (šviestuvai, suoliukai, žaidimų įrenginiai ir kt.), kurie taikomi ir kitoms Kauno viešosioms erdvėms, ir kaimyninių šalių miestuose – devalvuoja unikalų parką ir nekuria jame autentiškos, vietos identitetu grįstos aplinkos.

Be to, dizaino elementų naudojimas „nepririštas“ prie vietos (pateikiamos vien standartinės kataloginės iliustracijos), nepateikta jokia vizuali medžiaga „in situ“, nepateikta jokia koncepcinė-funkcinė motyvacija. Komunalinį mąstymą puikiai iliustruoja ir vertingą kontekstą ignoruojantis, „mikrorajoniškai“ reguliarus ir vienodas Ąžuolyno apšvietimo sprendimas.

6_ Daugeliu atveju PP Projekto sprendinių racionalumas yra menkai arba niekaip nepagrįstas ir neatitinka esminių Architektūros įstatymo reikalavimo sprendinių racionalumui (III skyrius, 11 str. 10 p.).

Projektas nepateikia net schematinių sprendinių tvenkiniui įrengti, todėl jo pobūdis (gylis, kranto principas) lieka nežinomu, neracionaliu ir nesvarstytinu.

Projektas nepateikia jokio funkcinio pagrindimo ir jokio schematinio sprendinio dviejų tiltų įrengimui per erozines griovas, todėl kyla grėsmė sunaikinti ne tik unikalius geomorfinius darinius, bet ir čia esančios unikalios faunos buveines. Be to, didesnio nei 60 metrų tarpatramio tiltai taptų šiurkščia statybine intervencija gamtinėje aplinkoje ir neracionaliai brangia investicija.

Projektas nepateikia jokio funkcinio pagrindimo ir jokio schematinio sprendinio dviejų laiptų įrengimui šlaituose, todėl tikėtina, kad šis brangus kaprizas taps šiurkščia invazija natūralioje gamtoje ir funkciškai nenaudojamais ir nesaugiais monstrais trasų neturinčiose vietose.

PASIŪLYMAI:

Dėl didelės apimties ir autorinių teisių šiuo momentu negaliu pateikti savo pasiūlymų dėl Ąžuolyno parko rekonstrukcijos elektroniniu paštu, tačiau tai mielai padarysiu asmeniškai, Kauno savivaldybės pakviestas.

Su pagarba,

Audrys Karalius, architektas


SKAITYTI PLAČIAU: Sauliaus Dambrausko pasiūlymai dėl Kauno Ąžuolyno

SKAITYTI PLAČIAU: Kauno piliečių atviras laiškas – vizija Kauno savivaldybei: „Ąžuolynas – Lietuvos šerdis“


SKAITYTI PLAČIAU: Kauno Ąžuolyno projektas: pristatymas ir diskusijos – visas įrašas (VIDEO)

Foto: Mindaugas Malakauskas

2018 08 12|Kategorijos: Kas naujo, Miesto medžiai|
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau