Palaikymo eitynės – koncertas UŽ MIŠKUS “Miškas Lietuvos – Atsiklausk Tautos!” Gruodžio 1 d. 12 val. Vilnius, Katedros aikštė (VIDEO, ŽINIA, PROGRAMA)

Pranešimas visuomenei ir spaudai

2018-11-26

Gruodžio 1 dieną kviečiame į pilietines palaikymo eitynes – koncertą „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos!“

Gruodžio 1 dieną, 12 val. nuo Katedros aikštės Vilniuje prasidės eitynės per Gedimino prospektą Seimo link. Eisena pavadinta „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos“ ir skirta palaikyti Seime numatomą svarstyti įstatymo projektą, kuriuo norima uždrausti plynus kirtimus nacionaliniuose, regioniniuose parkuose ir kitose saugomose teritorijose, kartu raginsime atšaukti skubotą Vyriausybės sprendimą 6 procentais didinti miškų kirtimą 2019 -2023 metais.  

Eitynes vainikuos palaikymo koncertas Nepriklausomybės aikštėje. 

ORGANIZATORIŲ VIDEO KVIETIMAS:

Youtube

Miško palaikymo akcija – eisena "Miškas Lietuvos – Atsiklausk Tautos" Gruodžio 1d.

Kai paliečia MŪSŲ NAMUS, nebeturim kur trauktis… Manifestuokim ŠEIMININKO PAREIGĄ! ATEIK IR PALAIKYK! Miško Palaikymo Akcija – Eisena Gruodžio 1d. Vilniuje. #BūkTikrasŠeimininkas #StopPlyniKirtimaiGirių likimas sprendžiamas DABAR! Tad ši eisena gali tapti lemiamu įvykiu norint uždrausti plynus kirtimus saugomose teritorijose, kurių svarstymas numatytas Seime Gruodžio 4 d.! #GiriųLikimasMūsųRankose #UžApsaugąVisomsSaugomomsTeritorijomsKalbėkim garsiai, jog Miškas būtų išgirstas! Kiekvienas su savimi atsineškime po du pagaliukus ar malkas, būgnus, trimitus, muzikos instrumentus, eilėraštį, dainą, maldą ar dedikuotą kalbą miškui, jog Seimo nariams būtų aišku, kaip balsuoti Gruodžio 4d. #MiškasLietuvosAtsiklauskTautosDALYVAUK: https://www.facebook.com/events/475149556307398/PRISIDĖK prie Judėjimo – PAREMK Mišką:https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 22 d., Ketvirtadienis


“Remiantis Konstitucijos 53 str. 3 dalimi Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.”

Teisiniai ieškiniai

2018 m. rudenį pilietinė visuomenė kartu su advokatu Sauliumi Dambrausku inicijavo teismo procesą – grupės ieškinį dėl neteisėtų miškų kirtimų “Natura 2000” teritorijose. Mūsų tikslas suburti – visuomenę, o valstybines institucijas – priversti atsakyti už beatodairišką miškų kirtimą Lietuvoje. Grupinis ieškinys – tai nauja praktika Lietuvos teisės istorijoje – prie jo jau prisijungė 234 fiziniai ir juridiniai asmenys iš visos Lietuvos, tikimasi jog per 2-3 mėn. išaugs iki kelių tūkstančių.

Be to, Europos Komisija pradėjo pažeidimų procedūrą dėl plynų kirtimų europinės svarbos saugomose teritorijose, bet šie procesai truks ilgai ir per tą laiką dar nemažai miškų saugomose teritorijose bus iškirsta. Todėl minėto įstatymo svarstymas Seime yra itin  svarbus ir jam reikalingas didelis visuomenės palaikymas, kad Seimo nariai atkreiptų dėmesį ir balsuotų „už“. Šiose eitynėse tikimės sulaukti tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos, palaikančių mišką.

Advokatas Saulius Dambrauskas

Plynų miško kirtimų mastas jau peržengė kritinę ribą

Plyni miško kirtimai saugomose teritorijose (nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, europinės svarbos NATURA 2000 teritorijose) jau pasiekė tokia ribą, kad kelia grėsmę šių teritorijų išlikimui. Saugomos teritorijos įsteigtos tam, kad jose esančių miškų gamtinė būklė ir rekreacinis potencialas tik gėrėtų, bet nedarni miškininkystė metai iš metų tą gamtinę būklę blogino: kraštovaizdis pasikeitė neatpažįstamai, krito vietovių patrauklumas, sumenko biologinė įvairovė.

Daugelyje Europos šalių plynieji miško kirtimai saugomose teritorijose – daugiau išimtis nei taisyklė, keletas valstybių plynuosius kirtimus uždraudė apskritai. Tuo tarpu Lietuvoje net ir tose teritorijose, kur plynieji kirtimai oficialiai draudžiami (nacionaliniuose parkuose), jie ir toliau vykdomi, pavadinant juos ATVEJINIAIS kirtimais, kuomet miškas plynai iškertamas per du kartus 5-7 metų laikotarpyje.

Lietuva gavo oficialų įspėjimą iš Europos Komisijos

Lietuva gavo oficialų pranešimą – įspėjimą iš Europos Komisijos „dėl to, kad nėra nenustatytos gamtos apsaugos teritorijos ir tinkamai neužtikrinta vietinių buveinių ir rūšių apsaugos“. (Nuoroda į oficialų pranešimą: 2018 05 17 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3446_lt.htm )

Aplinkos ministerija pateikė pasiūlymus dėl plynų kirtimų mažinimo, tačiau jie yra daugiau kosmetiniai, apimantys labai mažą saugomų teritorijų dalį ir, be to, nežinia kada bus įteisinti.  Juos įgyvendinus ir toliau matysime plynai iškirstus plotus ne tik nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bet ir kraštovaizdžio bei hidrografiniuose draustiniuose, kurie įkurti gražiausiose Lietuvos vietose, paežerėse.

Primename, jog 2016 metais Vyriausybės programoje įrašytas įsipareigojimas mažinti plynų kirtimų plotus visiškai jų atsisakant saugomose teritorijose vėluoja jau dvejus metus. Per tą laiką regioniniuose parkuose plynai iškirsta tūkstančiai hektarų. Todėl miškų apsaugai saugomose teritorijose reikalingi neatidėliotini  sprendimai  ir dėl vieno jų bus balsuojama LR Seime gruodžio pradžioje.

Seimui pateiktas projektas

Pagal Seime pateiktą Miškų įstatymo projektą, parengtą kartu su VDU mokslininkais ir saugomų teritorijų specialistais, plynieji kirtimai saugomose teritorijose būtų leidžiami tik išimtinais atvejais. Įstatymo projektas  atkreipia dėmesį ir į atvejinius kirtimus, kuriais prisidengiant daromos plynės ten, kur plynieji kirtimai draudžiami (nacionaliniuose parkuose, gamtiniuose draustiniuose).

Įstatymas, jeigu būtų priimtas, atvertų kelią darniai, tausojančiai, ekologinei miškininkystei saugomose teritorijose, priverstų rinktis aplinkai draugiškesnę miško techniką, be to, reiktų peržiūrėti kirtimų normas ir apriboti apvalios medienos eksportą.

Pavyzdžiui, šiandien kiekvienas rąstas iš Labanoro girios keliauja pas Latvijos medienos supirkėjus, o iš ten pakraunamas į Kinijos laivus. Tokiu būdu Kinija netiesiogiai eksploatuoja mūsų nacionalinius ir regioninius parkus mūsų pačių rankomis.

Visuomenė – teisėta valstybinių miškų savininkė,  jos balsas – lemiamas

Privatūs miškai saugomose teritorijose užima apie 200 tūkst. ha, t.y. apie dešimtadalį viso miškų ploto. Jau dabar miško savininkai naudojasi ES parama, norėdami atidėti kirtimus ar pakeisti plynuosius miško kirtimus į atrankinius. Lietuvoje viešėję Europos Komisijos pareigūnai pripažino, kad ta parama nepakankama saugomoms teritorijoms išsaugoti, todėl kitame finansiniame laikotarpyje numatoma ją ženkliai didinti.  Valstybinių miškų urėdija į tokias kompensacijas pretenduoti negali, bet valstybiniai miškai yra visos visuomenės, o ne tik miškininkų turtas. Todėl visuomenės, kaip teisėtos valstybinių miškų savininkės, balsas turi būti lemiamas.

Neiškirstas miškas valstybei gali atnešti tokią pat ekonominę naudą kaip ir miškų kirtimai, be to, mišką kertant atrankiniais būdais gaunamas tas pats ar net didesnis medienos kiekis, tik per ilgesnį laikotarpį. O kur dar nepamatuojama miško nauda žmonių gyvenimo kokybei, aplinkos švarinimui, ekologinės pusiausvyros išsaugojimui, krašto patrauklumo didinimui ir su tuo susijusių smulkiųjų verslų plėtrai.

Tikimės ir siekiame, kad saugomos teritorijos pagaliau taptų saugomomis ir iki šiol buvęs intensyvus miškų ūkis taps tausojančiu, tenkinančių ne tik medienos pramonės, bet ir visos visuomenės interesus.

Labanoro Žygis – "Išgirsk Miško Balsą"

Video istoriją pristato Kelias pažinti mišką:- "Šito nebeturi būti, šitas turi baigtis, ČIA YRA RAUDONA LINIJA, kurią peržengę jau viskas – TURIM KEISTIS." #StopPlyniKirtimai- "Mes norim gyventi Sengirėse, jausti jų dvasią, jausti savo protėvius, iš jų mokytis – tai yra mūsų šaknys, tai yra pamatai."Projektas Kelias pažinti mišką, kuris šiuo metu kuria dokumentinį filmą apie Lietuvos miškų išsaugojimą, sukūrė video istoriją iš Labanoro žygio akimirkų ir žmonių žinučių, parodydami ir įamžindami visiems lietuviams ir pasauliui, kaip MIŠKAS MUS PRIKĖLĖ IR SUVIENIJO bendram tikslui – Išsaugoti Lietuvos miškus ateities kartoms! — #Paremk #KeliasPažintiMišką #GeriausiaGynyba #ApsišvietęsŽmogusTU GALI PRISIDĖTI! Palaikykim Kelias pažinti mišką dokumentinio filmo ir video istorijų kūrybą, kurios budintų lietuvį ir keltų žmonių suvokimą, kaip veikia gamta. Linas ir Povilas yra pasiruošę savo kamera advokatauti miškui ir skleisti Jo žinią 💚 PAREMK dokumentinių video istorijų sukūrimą iš karščiausių miško taškų. https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/ būtinai paskirtyje nurodyk "Kelias pažinti mišką"—-Video kreditai:Kamera: Linas Bartašius, Povilas RiaubaDronas: Linas Bartašius, Motiejus BaublysIstorija ir montažas: Linas Bartašius—-PADĖKA:"Dėkojame visiems, kurie remiate finansiškai ir visaip kitaip, kaip galite prisidedate, jog mums būtu įmanoma kurti tai, kas keičia pasaulį, bei esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems žygyje ir tiems, kas saugo miškus visoje Lietuvoje. Ginkime kartu, nes tai MŪSŲ NAMAI, prigimtinė teisė ir bendras gėris."https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygis-isgirsk-misko-balsa-video-istorija-projektas-kelias-pazinti-miska-2018-10-13/Labanoro Žygio MANIFESTAS:https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 29 d., Pirmadienis

Tavo Balsas lems miškų ateitį

“Blogi įstatymai yra bausmė visuomenei už abejingumą.”

Todėl kviečiame visus Lietuvos žmones, bendruomenes ir organizacijas išreikšti tvirtą šeimininko valią ir ateiti į miško palaikymo akciją gruodžio 1d. Visi kartu pasakykime kokių miškų mes norim! Atsineškime po du pagaliukus ar malkas, būgnus, trimitus, muzikos instrumentus, eilėraštį, dainą, maldą ar dedikuotą kalbą miškui, kad Seimo nariams neliktų abejonių kaip reikia balsuoti svarstant plynų kirtimų uždraudimą.
 
Kiekviena žinutė ir balsas yra svarbus – šiandien sprendžiasi Lietuvos girių ir ateities kartų likimas!


Maršrutas:

12 val. eitynės prasidės  einant nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Seimo pastato, sustojant prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastato ir šalia A. Stulginskio – A. Jakšto gatvės, kur yra įsikūrusi Aplinkos ministerija.

13 val. Nepriklausomybės aikštėje prasidės palaikymo akcija – koncertas.

Mus lydės nuotaikingasis ir įkvepiantis, Labanoro žygį vedęs JD Brass orkestras:

Orkestras JD Brass ruošiasi EITYNĖMS UŽ MIŠKUS!

Orkestras JD Brass ruošiasi akcijai ir linki gero savaitgalio – susitiksim kitą šeštadienį Gruodžio 1d. eitynėse Už Lietuvos Miškus! ☘️🎷🎺🥁😎🇱🇹️️

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 27 d., Antradienis


Gruodžio 1d. eitynėse – miško palaikymo akcijoje bus karšta su Afrikos būgnai ! 🎶🇱🇹🥁🥁🥁

Afrikos būgnai

Gruodžio 1d. eitynėse – miško palaikymo akcijoje bus karšta su Afrikos būgnai ! 🎶🇱🇹🥁🥁🥁️ https://youtu.be/oWmwGF2x7AE GARSIAI – VISI KARTU PASAKYKIME KOKIŲ MIŠKŲ MES NORIM! Atsineškime po du pagaliukus ar malkas, būgnus, trimitus, muzikos instrumentus, eilėraštį, dainą, maldą ar dedikuotą kalbą miškui, kad Seimo nariams neliktų abejonių kaip reikia balsuoti svarstant plynų kirtimų uždraudimą saugomose teritorijose.——————————————🌿🌿🌿„Blogi įstatymai yra bausmė visuomenei už abejingumą.“🌿🌿🌿Pranešimas Visuomenei ir žiniasklaidai (VIDEO, ŽINIA, PROGRAMA): https://www.gyvasmiskas.lt/palaikymo-eisena-koncertas-uz-mi…/#LietuvaSengirė #GYVOŽALIO #UžŽaliąSveikąLietuvą #PilietinėValia #MyliuLietuvą🌿🌿🌿Renginys FACEBOOKE: https://www.facebook.com/events/475149556307398/PRISIDĖK prie Judėjimo – PAREMK Mišką:https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/Nori PRISIDĖTI PRIE RENGINIO organizavimo? Rašyk auste@gyvasmiskas.lt🌿🌿🌿

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 28 d., Trečiadienis


Martynas siunčia žinutę Lietuvos miško žmonėms: “Atejo metas pabūti Perkūnais su žaibo rykšte ir pasakyti – MUMS TAIP NETINKA! Mes norime  žaliuojančių miškų, o ne betono džiunglių.”

🧐 O viskas prasidėjo, kai pamačiau, jog tą pačią dieną Vilniaus kalėdinės eglutės įžiebime dalyvauti nusprendė 10 kartų daugiau žmonių, nei palaikymo akcijoje už Lietuvos girių išsaugojimą. Bet aš tuo nepatikėjau. Dalyvavau istoriniame Labanoro žygyje, mačiau ir jaučiau, kad yra labai daug šviesių sielų, kuriems rūpi mūsų šalies ateitis ir tai deklaruoja savo veiksmais…”

🐉Kaip gera girdėti širdies balsą ir turėti užtektinai drąsos jo klausyti!🧐O viskas prasidėjo, kai pamačiau, jog tą pačią dieną Vilniaus kalėdinės eglutės įžiebime dalyvauti nusprendė 10 kartų daugiau žmonių, nei palaikymo akcijoje už Lietuvos girių išsaugojimą. Bet aš tuo nepatikėjau. Dalyvavau istoriniame Labanoro žygyje, mačiau ir jaučiau, kad yra labai daug šviesių sielų, kuriems rūpi mūsų šalies ateitis ir tai deklaruoja savo veiksmais. 🙏Kiekviena žinutė ir balsas yra svarbus, nes DABAR sprendžiasi Lietuvos girių ir ateities kartų likimas! Tad šios eitynės gali tapti lemiamu įvykiu norint uždrausti plynus kirtimus saugomose teritorijose, kurių svarstymas šią žiemą numatytas Seime. NETYLĖKIME!!!!! 🌲💗🌳Atverki širdį iki galo, atsiprašyki miško už klaidas, prašyk nurodyti kelią, kaip vėl sugrįžti į Dausas. Suvienykime savo valią su medžiais, saule ir gamta, pažadinkime meilės galią, kur jungia mus su Visata… Užmirškim miesto dirbtinumus, šnekėkim tiesiai su gamta, tada atgausime tyrumą, kurį praradom kažkada. Banguoja miško žaluma beribė, čia susijungia žemė ir dangus, čia rojus pažadėtas rymo, ir laukia, kol žmogus pabus… 🍃——————————————❗❗❗❗❗Renginys FACEBOOKE: https://www.facebook.com/events/475149556307398/https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/GARSIAI – VISI KARTU PASAKYKIME KOKIŲ MIŠKŲ MES NORIM! Atsineškime po du pagaliukus ar malkas, būgnus, trimitus, muzikos instrumentus, eilėraštį, dainą, maldą ar dedikuotą kalbą miškui, kad Seimo nariams neliktų abejonių kaip reikia balsuoti svarstant plynų kirtimų uždraudimą.❗❗❗❗❗—————————————–Naudoti video: https://www.youtube.com/watch?v=y6HxO1neyaYhttps://www.youtube.com/watch?v=bOhW49Wgg3Mhttps://www.youtube.com/watch?v=RW16c-a4ZgA&thttps://www.youtube.com/watch?v=RW16c-a4ZgA&t=416sMuzika: https://www.youtube.com/watch?v=TmxSxKxBbQE—————————————-„Blogi įstatymai yra bausmė visuomenei už abejingumą.“

Posted by Martynas on 2018 m. Lapkritis 28 d., Trečiadienis


“Pakaks tylėti, atėjo metas kalbėti, veikti ir dainuoti!”

DIJŪTA KALNELIO bendruomenė (Kaunas) kviečia į eitynes už miškus – kartu mes didelė jėga!

DIJŪTA KALNELIS KVIEČIA Į EISENĄ UŽ MIŠKUS! Gruodžio 1 d. 12 val. Vilnius

"Pakaks tylėti, atėjo metas kalbėti, veikti ir dainuoti!"DIJŪTA KALNELIS KVIEČIA Į EISENĄ UŽ MIŠKUS – KARTU MES JĖGA!"Miškas Lietuvos – Atsiklausk Tautos!"Gruodžio 1d. renkamės Vilniuje, 12 val. Katedros aikšteje.Nuo Katedros aikštės, Gedimino prospektu, visi drauge, žygiuosime seimo rūmų link.Kursime Vienybės, Laisvės, Tiesos ugnį, mušime būgnus, dainuosime.Tai nėra tik palaikymo akcija prieš plynus kirtimus, mes einame stovėti už Tautos balsą, likimą, vertybes bei kiekvieno mūsų prigimtines teises.Pakaks tylėti, atėjo metas kalbėti, veikti ir dainuoti!Mūsų bus daug, nelik abejingas, ateik ir tu!https://www.facebook.com/events/475149556307398DIJŪTA KALNELIS FACEBOOKE: https://www.facebook.com/Dij%C5%ABta-Kalnalis-428062047394337/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 27 d., Antradienis


#MiškuiReikiaTavoGARSO Deivydas, Antanas ir Jogaila siunčia jums žinią:

Kur Tavo Širdis? Kur Tavo Namai?

#MiškuiReikiaTavoGARSO Deivydas, Antanas ir Jogaila siunčia jums žinią:GARSIAI – VISI KARTU PASAKYKIME KOKIŲ MIŠKŲ MES NORIM! Atsineškime po du pagaliukus ar malkas, būgnus, trimitus, muzikos instrumentus, eilėraštį, dainą, maldą ar dedikuotą kalbą miškui, kad Seimo nariams neliktų abejonių kaip reikia balsuoti svarstant plynų kirtimų uždraudimą saugomose teritorijose.Video garso takelis: https://www.youtube.com/watch?v=0Pq8vOVbvzs&index=124&list=PL85p_IxJungkZ7gAEAOArEwTqMXLE8aQH&t=0s——————————————🌿🌿🌿„Blogi įstatymai yra bausmė visuomenei už abejingumą.“🌿🌿🌿Palaikymo eitynės – koncertas UŽ MIŠKUS „Miškas Lietuvos – Atsiklausk Tautos!“ Gruodžio 1 d. 12 val. Vilniaus, Katedros aikštė (VIDEO, ŽINIA, PROGRAMA)https://www.gyvasmiskas.lt/palaikymo-eisena-koncertas-uz-miskus-miskas-lietuvos-atsiklausk-tautos-gruodzio-1-d-12-val-vilniaus-katedros-aikste/#LietuvaSengirė #GYVOŽALIO #UžŽaliąSveikąLietuvą #PilietinėValia #MyliuLietuvą🌿🌿🌿Renginys FACEBOOKE: https://www.facebook.com/events/475149556307398/PRISIDĖK prie Judėjimo – PAREMK Mišką:https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/Nori PRISIDĖTI PRIE RENGINIO organizavimo? Rašyk auste@gyvasmiskas.lt🌿🌿🌿

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 28 d., Trečiadienis


Kas yra tikrasis mūsų priešas? Dainius Razauskas apie miškų kirtimą, BVP ir ekonomikos monus

Dainius Razauskas apie miškų kirtimą, BVP ir ekonomikos monus, 2018 10 30

Gilios DAINIAUS RAZAUSKO įžvalgos. Apie miškų kirtimą, BVP ir ekonominius argumentus. Ar reikia žūt būt daryti pinigus iš miškų? Kas yra tikrasis okupantas? Su kuo mes iš tiesų kovojame?🌿"Įsivaizduokite vaikai, žmona.. įvairų santykį su jais galima turėti: galima mylėti, o galima parduoti į viešnamį. Parduot žmoną ir dukrą į viešnamį yra lygiai tas pats ekonominis argumentas. Ir čia lygiai taip pat mus bando įtikinti, kad reikia daryti pinigus. Iš esmės tai yra karas – visi žodžiai sakomi kaip monai tam, kad apsuktų galvą ir tave nugalėtų. (..) Mes kovojame ne su žmonėmis, o su tam tikra sąmonės būsena, kurią pirma reikia įveikti savyje ir su ja negalima derėtis."🌿"Ekonomika tiek teturi prasmės kiek ji turtina mūsų namus." 🌿"Kam ta ekonomika jeigu ji išneša iš ūkio, o ne parneša į ūkį? Jeigu tu išpjauni savo sodą, kad parduotum medieną – tai nėra ekonomika, tai perėjūno, užkariautojo, okupanto elgesys – kai nori sunaikinti, parduoti, sugriauti, nes po tavęs čia nieko neliks. (…) Tai kaip monstras, piktasis ateivis atėjęs į žemę, kuris įsikūnija į mus ir mūsų rankomis viską griauna, naikina ir žudo. Šitą monstrą reikia užmušti., Kito kelio nėra. Ar jis mus arba mes jį."🌿"Lietuva yra okupuota vienos sąmonės būsenos. Vienos – daugumos sąskaita." 🌿"Karas Žemėje vyksta nuolat. Mes kariaujame prieš dvasinę okupaciją, sąmonės, minčių okupaciją."🌿"Noras gyventi tai noras kovoti. Tai noras pakilti ir nenusileisti po priešo padu. Ir čia nereikia jokių ašarų."🌿"Vienintelė skausmo prasmė yra sutelkti jėgas kovai. Jeigu skausmas yra savigrauža, tai yra savimeilės apraiška ir nieko daugiau …"🌿"Mes turime išmokti mąstyti, atskirdami minčių virusus, kurie gadina mūsų vidinę "įrangą". Mūsų rankas supančioja mintimis. Vienintelis būdas išsivaduoti – pradėti mąstyti."🌿Ištrauka iš diskusijos „Kodėl svarbu išsaugoti Lietuvos miškus?“. Visas įrašas artimiausiu metu. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2018 10 30Susitikimo svečiai – gamtininkas, aplinkosaugininkas Andrejus Gaidamavičius, ekologijos temomis besidomintis sociologas, prof. Leonardas Rinkevičius, tautosakininkė dr. Bronė Stundžienė, fizikas, etnologas prof. Libertas Klimka, judėjimo "Gyvas miškas" nariai. Moderuoja organizatorius, žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius Juozas Šorys🌿WWW.GYVASMISKAS.LT/PAREMKLABANORO ŽYGIO MANIFESTAS – 2018 SPALIO 13, Labanorashttps://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Lapkritis 22 d., Ketvirtadienis

Organizatoriai:

Eitynes „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos“ organizuoja Labanoro klubas, Asociacija „Gyvas miškas“ ir Sąjūdis už Lietuvos miškus.

Kontaktiniai asmenys:

Andrejus Gaidamavičius, tel. 8 678 87600

Monika Peldavičiūtė, tel. 860101906

Gintautas Kniukšta, tel. 8679 94646

Renginys Facebooke

Junkis ir dalinkis su draugais!

Palaikymo eitynės – koncertas “Miškas Lietuvos – Atsiklausk Tautos!”

Foto: FB “Apginkime Lietuvos miškus” grupės archyvas


Parama judėjimui ir teisiniam ieškiniui:

Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskas

Gyvo miško paramos ataskaita. 2018 rugsėjis – spalis

Dėkingi iki medžių viršūnių!
Gyvo miško komanda


Svarbu žinoti:

LABANORO ŽYGIS – MIŠKO MANIFESTAS

MIŠKO GYNĖJO ABC

DĖL VYKDOMŲ AR PLANUOJAMŲ KIRTIMŲ – ATMINTINĖ GYNĖJUI

MIŠKŲ BYLA – JUNKIS  PRIE GRUPINIO IEŠKINIO

KUO GALIU PRISIDĖTI? – SAVANORIO ANKETA 

NATURA 2000 ŽEMĖLAPIS 

KUR NUMATOMI KIRTIMAI? – LEIDIMUS  TIKRINK ČIA

GYVAS MIŠKAS TV – YOUTUBE / FACEBOOK VIDEO ARCHYVAS

MEDŽIŲ GYNĖJŲ GRUPĖS FB – IEŠKOK ČIA

PUSLAPIO TURINYS –  SPAUSK ČIA 


NAUDINGOS NUORODOS:

Linas BALSYS pristato miškų pataisas Seime. Ar žinai, kad 2017 metais buvo išduota virš 15 000 leidimų PLYNIEMS KIRTIMAMS? (VIDEO)

2018 10 22 Spaudos konferencija dėl neteisėtų kirtimų saugomose teritorijose ir Aplinkos ministerijos miško grupės išvadų (VIDEO), 

2018 11 12 SAUGOMŲ MIŠKŲ BYLA: Saulius DAMBRAUSKAS kviečia GINTI viešą interesą ir tapti grupės ieškinio nariu (užpildyk pareiškimą)

2018 11 06 Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pristatė būsimas miško pataisas Seime (VIDEO+komentarai)

2018 10 27 Kirtimų ŽEMĖLAPIAI – būsimos PLYNĖS suprojektuotos gražiausiose turistinėse ežerų ir upių zonose: galimi potvyniai, sausros ir erozija (jeigu leisime)


KIRTIMŲ DIDINIMAS:

2018 08 08 Miškų naikinimo ministerija vasarą įgauna pagreitį: kirtimus didina 6 %, o dalį miškų ruošiamasi paversti žvyro karjerais (Aplinkos ministras atostogose)

2018 08 20 Didinami miško kirtimai: Miškų Sąjūdžio spaudos konferencija Seime (VIDEO). Įvykių chronologija ir spaudos apžvalga 

2018 10 28 Gintautas KNIUKŠTA: gautas Vyriausybės posėdžio garso įrašas, kuriame buvo priimtas sprendimas 6 % didinti kirtimų normą (miško likimas nulemtas per 25 sekundes!)


PLYNI KIRTIMAI:

PLYNI KIRTIMAI – Lietuva iš paukščio skrydžio: ką mano Aplinkos ministerija? Saugomos teritorijos (VIDEO)

Plyni kirtimai labai pelningi medienos verslo pramonei, bet turi didžiulę socialinę ir ekologinę kainą

Plyni kirtimai: jei ir toliau taip elgsimės su miškais, virsime stepių zona

VDU profesorius tiria PLYNŲ kirtimų įtaką ekosistemoms: „galvodami tik apie medieną, skurdiname gamtą – miškas nėra daržas“

Kaip sunkiasvorė skandinaviška miškų kirtimo technika „mala“ Lietuvos miškus

Gyvo Miško ABC: miškas kuria dirvožemį kaip knygą


SENGIRĖS:

Kirtimai sengirėse ir saugomose teritorijose – situacija Punios šile ir Labanoro girioje (VIDEO)

„Sengirė“ režisierius: senieji Lietuvos miškai nesaugomi dėl greitų ir didelių pinigų – Vakarų Europa gyvą mišką seniai išnaikino (kuria miškų fondą!)

Belovežas – paskutinė Europos sengirė, atlaikiusi žmogaus invaziją

Sengirės – žmogaus nepaliesti miškai

Paslaptingiausi Natūralūs Pasaulio Miškai


 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau