Gyvo miško paramos ataskaita. 2020 m. sausio – kovo mėn.

Miško bičiuliai, skelbiame „Gyvo miško“ paramos, išlaidų ir veiklos ataskaitą 2020 m. sausio – kovo mėn. (3 mėn.)

GYVAS MIŠKAS – tai pilietinė iniciatyva, kuri jungia žmones ir bendruomenes, kuriems rūpi natūralių miškų ir gyvosios Gamtos išsaugojimas ir puoselėjimas. Ši pilietinė aplinkosauginė iniciatyva yra kuruojama kelių koordinatorių bei išlaikoma savanoriškais žmonių įnašais, todėl kiekvieno Jūsų indėlis reiškia labai daug.

Mąstymo reforma – Gyvo Žalio Lietuva!

MŪSŲ TIKSLAS – iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą! Plėsti pilietinės žiniasklaidos platformą, stiprinti bendruomenes ir jų tinklą, stiprinti pilietines galias, kurti veikiantį ir stiprų pilietinės gynybos ir kontrolės mechanizmą, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas. Kartu su bendraminčiais kurti ir populiarinti gyvos, žalios Lietuvos viziją, įgyvendinti “Gydančių Miškų Viziją Lietuvai”!

Svarbiausi įvykiai:

Susitikimas su Vokietijos Gydančių miškų ir terapinių parkų kūrėjais

Stanislovas Čepinskas – vienas iš “Gyvo miško” steigėjų, kraštovaizdžio specialistas, vasario mėn. lankėsi Vokietijoje, kur susitiko su pirmaisiais Vokietijos Gydančių miškų bei terapinių parkų kūrėjais, organizacijos “Biocon Valley” ir ISFT (International Forest Therepy Society) vadovais. Esmė ta, kad gydantys miškai čia jau yra oficiali sveikatos apsaugos sistemos dalis. 

Nuo rugsėjo iki gegužės tuščias būdavęs pamiškės kurortėlis dabar pastoviai pilnas žmonių, – natūraliai atgauti sveikatą ir ją palaikyti siekiantys žmonės atnešė gausias pajamas vietos apgyvendinimo įtaigoms, sveikatinimo įstaigoms, maitinimo ir kitoms. Vadovo teigimu per metus gautos pajamos viršijo visos miške esančios medienos vertę daugiau kaip du kartus.

Susitikimas su Vokietijos Gydančių miškų ir terapinių parkų kūrėjais. ŽINUTĖ LIETUVAI. Stanislovas Čepinskas (FOTO)


Nacionalinė miškų strategija – diskusija Prezidentūroje

Vasario 28 d. Prezidentūroje įvyko pirmoji miškų politikos konferencija – diskusija „Lietuvos miškai po 2020 metų, per šiuos metu turi būti paruošta nauja ateinančio dešimtmečio Lietuvos miškų strategija.

“Visuomeniniai judėjimai siunčia aiškų signalą Lietuvos politikams – reikia keisti pamatinį požiūrį, kuris talpintų savyje ne tik praktinės bet ir savaiminės gamtos vertės ideologijas.”

“Miškai saugomose teritorijose turėtų būti puoselėjami kaip miško ekosistemos, kuriuose pagrindinė paskirtis turėtų būti gamtosauga – žmogaus ir biologinės įvairovės gerovei:”

– BENT 10 PROC. LIETUVOS MIŠKŲ TURI VIRSTI SENGIRĖMIS, kurių apsaugą užtikrintų rezervato statusas!

Gyvo miško KOMENTARAI po diskusijos:

#NacionalinėMiškųStrategija Komentarai po diskusijos apie Miškų strategiją LR prezidentūroje

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2020 m. vasario 28 d., penktadienis

 

SKAITYKITE DAUGIAU: TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS – Kokios miškų strategijos nori visuomenė? Diskusija Prezidentūroje (pranešimai, FOTO, VIDEO medžiaga)


Piketas “Už Vilkus”

Vasario 2 d. gamtai neabejingi piliečiai piketavo prie Aplinkos ministerijos durų reikalaudami stabdyti pramoginę vilkų medžioklę, paruoštas ir išplatintas pranešimas spaudai.

Yra nepaisoma mokslininkų ir aplinkosaugininkų pateikiamų įrodymų, kad medžioklė nėra efektyvi priemonė, norint apsaugoti ūkius. Išnaikindami pusę vilkų populiacijos tik padidinsim probleminių vilkų skaičių. Dabar dalis vilkų populiacijos yra jau “sugadinta”. O ją sugadino neatsakinga ūkininkų ir medžiotojų veikla. Todėl šią problemą reikia spręsti nuo pat pradžių t.y. atstatyti sveikas vilkų šeimas ir jų buveines, taip atpratinsime vilkus nuo ėjimo į ganyklas.” – Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato vyr. inspektorius Saulius Bartminas

PASIRAŠYK PETICIJĄ, kurioje reikalaujama nedelsiant ir visam laikui stabdyti pramoginę vilkų medžioklę Lietuvoje ir tai įtvirtinti įstatymuose.

LNK Žinios: Piketas prieš vilkų medžioklę

LNK Žinios apie Piketą "UŽ Vilkus"#VilkųSargyba #StopPramogineiMedžiokleiVasario 2 d. gamtai neabejingi piliečiai piketavo prie Aplinkos ministerijos durų siekdami apginti vilkus. Piketo „Už vilkus“ dalyviai pasisakė prieš Seimo kaimo reikalų komiteto siūlymus didinti vilkų medžioklę.

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2020 m. vasario 3 d., pirmadienis

Piketas “Už Vilkus” – reikalaujama stabdyti pramoginę vilkų medžioklę (FOTO)(VIDEO) 2020 02 02


Mokymai architektams – GERIAUSIA GYNYBA – APSIŠVIETĘS ŽMOGUS

Bendradarbiaujant su “Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacija” pravesti 4 kvalifikacijos kėlimo kursai architektamas apie žaliųjų erdvių naudą ir naujausias tendencijas, kaip galima išsaugoti biologinę įvairovę miestuose.

Taip pat lankytasi ir pristatyta “Gydančio Miško Vizija Lietuvai” tarptautiniame rinkos tyrimų centre Vilniuje -“EUROMONITOR INTERNATIONAL”, Ekogyvenviečių suvažiavime Kazlų Rūdoje, Giminės Sodybų susitikime.


Tegyvuoja Sengirės – PUNIOS ŠILO PERGALĖ!

“Valstybės saugomų teritorijų tarnybos sprendimas stabdyti Punios šilo gamtinio rezervato plėtrą buvo nemotyvuotas ir nepagrįstas, nusprendė Vilniaus apygardos administracinis teismas.”

Tai yra svarbi viešo intereso pergalė Lietuvos gamtai. Įsigaliojus teismo sprendimui Punios šilas sulauks deramos apsaugos.” 💚Ačiū, Baltijos Aplinkos Forumas.

„Baltijos aplinkos forumo teigimu, Punios šilo teritorijoje nustatytoms gamtinėms saugomoms vertybėms privalo būti taikoma didesnė apsauga, nei esanti šiuo metu, aiškiai ribojant žmogaus ūkinę veiklą, įsteigiant atitinkamą saugomą teritoriją – rezervatą. Priešingu atveju kyla pavojus, kad tokios saugomos gamtos vertybės nebus išsaugotos“, – rašoma pranešime.

SKAITYKITE DAUGIAU: TEISMAS NUSPRENDĖ: PUNIOS ŠILO REZERVATO PLĖTROS STABDYMAS – NETEISĖTAS


5G poveikis aplinkai ir sveikatai

Kreiptasi į Aplinkos, Sveikatos, Susisiekimo ministerijas, dėl tyrimų, vertinant 5G tinklo diegimo poveikį aplinkai bei sveikatai. Dalinamės LR Aplinkos ministerijos atsakymu:

“Informuojame, kad Aplinkos ministerijai pagal kompetenciją nepriskirtas elektromagnetinės spinduliuotės poveikio vertinimas, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu 5 G tinklų plėtra nėra įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai privalo būti atliekamas atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, todėl planuojant 5G tinklų plėtrą nėra prievolės atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.”


Leiskime paukščiams gyventi – ATMINTINĖS PAUKŠČIŲ PERĖJIMO METU

Paruoštos ir išplatintos atmintinės dėl draudimo paukščių veisimosi laiku – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. – kirsti ir genėti saugotinus medžius miestuose, bei ribojamus kirtimus saugomose teritorijose. KĄ DARYTI pastebėjus kirtimą ar ištraukiamą medieną?

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI – Leiskime paukščiams gyventi – ATMINTINĖS PAUKŠČIŲ PERĖJIMO METU 

PARUOŠTA ATMINTINĖ, ką daryti aptikus Lietuvos Raudonosios Knygos SAUGOMAS RŪŠIS ar pastebėjus naikinamą ar sunaikintą rūšies radvietę?

#Dėmesio ATMINTINĖ. Ką daryti aptikus Lietuvos Raudonosios Knygos SAUGOMAS RŪŠIS ar pastebėjus naikinamą ar sunaikintą…

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2020 m. balandžio 3 d., penktadienis


Reportažas iš Žemaitijos, susitikimas su prigimtiniu medžiotoju – bitininku, miškininku – Žvėrinčiaus įkūrėju PETRU DABRIŠIUMI. Kokia turėtų būti šiuolaikinė medžioklė ir kokios laukia 2020ųjų metų prognozės?

..pas Petrą Žvėrinčiuje..

Lankomes Žemaitijoje pas prigimtinį medžiotoją – bitininką, miškininką – Žvėrinčiaus įkūrėją PETRĄ DABRIŠIŲ. Keliaukite kartu ir susipažinsite su meškinu Timofėju, sužinosite kaip gyvena lūšys, kas yra vilko terapija, kokia turėtų būti šiuolaikinė medžioklė ir kokios laukia 2020ųjų metų prognozės. #GyvoŽalio🌳🌳🌳GYVAS MIŠKAS – jungia žmones ir bendruomenes, kuriems rūpi natūralių miškų ir gyvosios Gamtos išsaugojimas ir puoselėjimas. **MISIJA – atgaivinti ir puoselėti senųjų Protėvių paveldą – Gamtos pajautos ir pagarbos Gyvybei kultūrą.**VIZIJA – Lietuva – holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje – harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.Jūs galite prisidėti savo turimomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis #ĮtakąGaliDarytiKiekvienas #VizijaLietuvai #GyvoŽalio #PrisidėkWWW.GYVASMISKAS.LT/PAREMK

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2020 m. sausio 12 d., sekmadienis


Visą susitikimų medžiagą ir naujienas galite rasti  www.gyvasmiskas.lt/kasnaujo

GYVO MIŠKO veiklos videodienoraštis čia

Bendraminčiai renkasi – FB „Apginkime Lietuvos miškus“


Finansinės paramos ATASKAITA – išlaidų pasiskirstymas

GAUTA FINANSINĖ PARAMA: 3399,11 EUR (3mėn) (1 mėnesio biudžetas 1133,03 Eur )

PANAUDOTA: Administracinės išlaidos – už koordinacinį darbą: 1950 Eur (2 žmonės x 3 mėnesiai = 325 Eur/mėn)

Kelionių išlaidos, kuras: 635,02 Eur

Viešinimo išlaidos: 350,67 Eur

Ryšio paslaugos: 293,63 Eur

Techninės išlaidos: 19,99 Eur

Kitos išlaidos: 49,8 Eur

LIKUTIS: 100 Eur

DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS –  MŪSŲ STIPRYBĖ BENDRYSTĖJE!


Gydantis miškas – vizija Lietuvai

GYVO MIŠKO reforma: holistinė miškininkystė

MIŠKO MANIFESTAS


ATASKAITOS:

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. spalio – gruodžio mėn.

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. liepos – rugsėjo mėn. (VIDEO)(GYVAS APTARIMAS)

Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. balandžio – birželio mėn. (VIDEO) (GYVAS APTARIMAS)


DŽEMPERĮ PERKI – MIŠKĄ REMI!

#MiškoSargyba #Džemperiai #ĮSIGYK #Paremk 

Unikalūs ŽALI IR JUODI, trumpi ir ilgesni “Gyvo miško” džemperiai tikriems miško sargams, jog miškuose būtų jauku ir patogu! Kaip priklauso miško gynėjams ir laumėms, didelis gaubtas norint susilieti su gamta ir rankovių skylės nykščiams, jog būtų šilta, bet ir ugnelę pakūrenti patogu būtų. 100 proc. medvilnė, minkštas ir patogus audinys ir rankų darbo Gyvo miško šilkografijos antspaudas, kurta ir pagaminta Lietuvoje 🌕🐺Dizainas: Samadhi

Kaina 80Eur. Kiekis ribotas. VISA PARAMA keliauja miškų apsaugos veiklai plėtoti. 


ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)


GYVO MIŠKO MISIJA, VIZIJA IR TIKSLAI

MISIJA:
Atgaivinti ir puoselėti senųjų Protėvių paveldą – Gamtos pajautos ir pagarbos Gyvybei kultūrą.

VIZIJA:
GYVAS ŽMOGUS – gyvybinga, drąsi, brandi ir kūrybiška pilietinė visuomenė, veikianti kaip vientisas ir sveikas organizmas.
LIETUVA – holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje – harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.

TIKSLAI:
– Iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą;
– Kurti pilietinę žiniasklaidą ir erdvę dialogui – jungtis į bendrą žinių, idėjų ir informacijos sklaidos tinklą;
– Šviesti ir plėsti suvokimą kaip veikia Gamta – kelti pilietinį sąmoningumą ir ekologinį raštingumą;
– Ginti ir atstovauti viešą interesą ir teisę į sveiką aplinką;
– Įgalinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti sprendimų kūrimo ir priėmimo procese;
– Įkvėpti bendrai kūrybai ir harmoningam gyvenimo būdui santarvėje su gamta;

Dėkingi iki medžių viršūnių!

Gyvo miško komanda

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau