“Natura2000: kaip suderinti gamtos apsaugą ir savininkų interesus?” (Tiesioginė transliacija)

Gegužės 20 d., trečiadienį, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas organizavo nuotolinę konferenciją „NATURA2000 tinklo plėtra: kaip suderinti gamtos ir savininkų interesus?“

„Natura 2000“ yra Europos saugomų teritorijų tinklas. Mūsų šalyje šiuo tinklu saugomos pelkės, pievos, miškai ir kitos natūralios buveinės – iš viso 54 buveinių tipai. Tačiau Lietuvoje šis tinklas nėra pakankamai išplėstas ir apsaugotas, dėl to prieš Lietuvą yra pradėta ES pažeidimų procedūra.

Lietuva jau penketą metų bando suderinti būtiną saugomų teritorijų plėtrą su nuosavybės teisėmis ir valstybės ūkio poreikiais. Tačiau sprendimai yra atidėliojami.

Šios konferencijos pagrindinis dėmesys, kaip suderinti miško apsaugą ir savininkų interesus?

Aplinkosaugos koalicijos atstovė Lina Paškevičiūtė, kartu su VDU miškų gamtotyros ekspertu dr. Žydrūnu Preikša pristatė gamtosauginę miškų viziją Lietuvai, Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius, Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius, Gediminas Brazaitis rekomenduojamus gamtotvarkus principus saugomose miško buveinėse.


TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA:


PROGRAMA:

1. 14.00–14.05 val. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių Simono Gentvilo, Virginijos Vingrienės ir Aistės Gedvilienės sveikinimo žodžiai.

2. 14.05–14.20 val. Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis: „Aplinkos ministerijos pateikto Miškų įstatymo pakeitimai ir jų santykis su Europos Bendrijos miško buveinių apsauga“.

3. 14.20–14.35 val. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis: „Natura 2000 tinklo apsauga – lūkesčiai ir realybė“.

4. 14.35–14.50 val. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius: „Papildomų apribojimų kirtimams EB svarbos buveinėse galimas ekonominis ir socialinis poveikis“.

5. 14.50–15.05 val. Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai Martas Lynikas: „Europos Bendrijos svarbos buveinių įtaka VĮ Valstybinių miškų urėdijos veiklai“.

6. 15.05–15.20 val. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų gamtotyros ekspertas dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkosaugos koalicijos atstovė Lina Paškevičiūtė: „Ar gyvosios gamtos vertybės saugios saugomų teritorijų miškuose?“

7. 15.20–15.35 val. Suomijos Žemės ūkio ministerijos „METSO“ programos koordinatorius Vile Šildas (Ville Schildt): „METSO“ programos istorija derinant saugomų teritorijų plėtrą ir savininkų interesus“.

8. 15.35–15.50 val. „Schorfheide-Chorin“ biosferos rezervato direktorius dr. Martinas Fladas (Martin Flade): „Vokietijos Brandenburgo miškų buveinių gerosios praktikos pavyzdžiai pagal Europos Bendrijos buveinių direktyvos reikalavimus“.

9. 15.50–16.05 val. Projekto vadovas Marčelas Mioco (Marcello Miozzo), projekto koordinatorė Serena Korecola (Serena Corezzola): „LIFE GoProFor: a European Database of good practices for forest
habitats conservation within Natura 2000 Network“.

10. 16.05–16.20 val. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius, Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius, Gediminas Brazaitis: „Gamtotvarka saugomose miško buveinėse: kaimyninių valstybių patirtis ir taikymas Lietuvoje“.

11. 16.20–16.50 val. Diskusija, konferencijos aptarimas.


APLINKOSAUGOS KOALCIJOS PASIŪLYMAI: 

Lietuvoje tik 9% miškų yra skirti ekosistemų apsaugai (IIA grupei). Šie miškai net nėra tinkamai apsaugoti. Todėl mes siūlome:
#1 Jokių ūkinių kirtimų ekosistemų apsaugos miškuose;
#2 Leisti saugomose teritorijose miškui atželti savaime;
#3 Daugiau vertingų miškų turi būti skirta ekosistemų apsaugai.


„Ar gyvosios gamtos vertybės saugios saugomų teritorijų miškuose?“ Dr. Žydrūnas Preikša, Lina Paškevičiūtė


PROF. DR. G. BRAZAITIS: “Miškų biologinė įvairovė. Saugoti ar išsaugoti? Mokslininko požiūris”


Kokios miškų strategijos nori visuomenė? Diskusija Prezidentūroje (pranešimai, FOTO, VIDEO medžiaga)

Gydantis miškas – vizija Lietuvai

GYVO MIŠKO reforma: holistinė miškininkystė

MIŠKO MANIFESTAS

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau