Vakar “korumpuotos miškų sistemos” vadovas, šiandien – patarėjas arba kodėl vieni bebrai lygesni už kitus?

“Manau, kad Ministras, visų pirma, turėtų rūpintis Lietuvos miškingumo didinimu, metinės kirtimų normos sumažinimu,  plynų kirtimų sumažinimu – ko labiausiai nori visuomenė, Ąžuolynų programa ir kitais strateginiais Lietuvai dalykais, būti tikru Lietuvos aplinkos saugotoju, o ne užsiimti miškų urėdijų tiesioginiu administravimu.” (Telšių girininkas Petras Budvytis)

Nauja įmonė Lietuvos valstybiniai miškai gavo “galingą“ pastiprinimą…

Kaip matome iš naujai priimtų darbuotojų sąrašo, iš visur peiktos, galimai korupcija ir neskaidrumu kaltintos buvusios Generalinės miškų urėdijos, į naują įmonę Lietuvos valstybiniai miškai, kartu su buvusiu Generaliniu urėdu RIMANTU PRŪSAIČIU priešakyje, priimta 17 darbuotojų.

Dar du priimti iš urėdijų, spėjama, kad kiti du iš kitų valstybės institucijų ir vienas iš privataus verslo. Iš buvusių 38 Generalinės urėdijos darbuotojų – 17 , t.y. praktiškai pusė, prisiglaudė naujoje įmonėje.

Naujai-priimtu-VMI-darbuotoju-sarasas.docx

Buvęs Generalinis urėdas Rimantas Prūsaitis, atsakingas už urėdų skyrimą, dabar – naujos įmonės patarėjas.


GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI


20.4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų: miškų urėdijų vadovus, Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,  skiria ir atšaukia Miškų urėdijų valdybų narius, priima motyvuotą sprendimą atšaukti Miškų urėdijų vadovus.


Norėtųsi Aplinkos ministro K. Navicko paklausti: tada kokiu būdu bus sutaupyti valstybei tie žadėti TRYS milijonai eurų iš biudžeto, panaikinus Generalinę urėdiją, jei pusė jos liko?… Tai gal, ministre, tada viešai pasakykite, kad pavyko sutaupyti tik pusę – tai yra PUSANTRO milijono  eurų.

SKAITYTI PLAČIAU: Miškininkai: naujoje įmonėje – senoji nomenklatūra, švedų medienos vadybininkas ir medžiotojų ratelio atrinktieji

Kur pažadai, skaidrumas, viešumas? Kažkodėl nebuvo girdėti skelbiamų konkursų naujai priimtiems aukštiems pareigūnams, kai net į eigulio vietą girininkijoje jie buvo skelbiami, o net ant sąrašo rašoma PRIIMTI, ne pervesti vienai dienai į logistikos ir prekybos skyrių, kaip atsitiko su naujuoju, laikinuoju miškų vadovu VLADU KAUBRE, kad „skaidriai“ apeiti įstatymus.

Pažadai pažadai pažadai… Ar ne laikas būtų ir Vyriausybės vadovui susimąstyt apie Aplinkos ministro netęsimus pažadus?

Vladas Kaubrė iki paskyrimo laikinuoju Lietuvos miškų vadovu, ėjo Panevėžio urėdo pareigas (nuo 2014). Prieš tai jis buvo Medienos prekybos asociacijos direktorius, Švedijos įmonės UAB „Domše Lietuva“ generalinis direktorius, dirbo suomių „Stora Enso“ vadybininku. SKAITYTI PLAČIAU: Norėdami apsisaugoti nuo galimų PMU urėdo Vlado Kaubrės represijų 12 miškininkų surašė peticiją (2015)

Reorganizacija prasideda be jokios analizės

Reorganizacija prasideda skubotai, neatlikus ekonominės ir socialinės ir gamybinės analizės, iki metų pabaigos likviduojant sėkmingai dirbančias 42 urėdijas ir įkuriant vieną.

Paanalizavus Aplinkos ministerijos paskelbtą valstybinių miškų valdymo konsolidavimo vienoje valstybės įmonėje struktūrinę schemą ir prieš tai girdėjus Aplinkos Ministro K.Navicko žodžius, kad: “bus stiprinamas girininkijų ir eigulių institutas, plečiamos jų funkcijos aplinkosaugos srityje, perduodama privačių miškų priežiūra. Girininkijos miško ruošoje, prekyboje nedalyvaus, gali būti kad girininkijos bus perduotos Valstybinei miškų tarnybai.”

Po tokių pareiškimų, aš darau prielaidą, kad dar nėra žinoma, kokios bus naujai kuriamų regioninių padalinių ir girininkijų funkcijos.

Jeigu, kaip sako gerbiamas Ministras, visą eilę darbų pradedant miško atkūrimu ir baigiant prekyba atliks įmonės padalinys –  ką tada girininkijoje (kaip žadama) 1000 ha veiks 1 specialistas, negi tik paukščių lizdus skaičiuos?

Ir kam tada dalinami pažadai, kad liks dirbti visi kvalifikuoti miškininkai, kad nė vienas iš girininkijų nebus atleistas? Manau, kad nutylima tik dėl to, kad bijoma visų darbuotojų ir visuomenės reakcijos į tokius veiksmus, o vėliau bus elgiamasi kaip panorėjus.

Po tokių ministerijos sprendimų susidaro įspūdis, kad vagys tie, kurie dirba miške. Tai – urėdai-“urodai” ir t.t., o tie, kurie dirbo GMU, niekuo su miškais nesusiję ir jiems reformų nereikėjo. Juos visus reikia išsaugoti. Nemanau, kad visi, kurie dirbo miške, buvo vagys, ir nemanau, kad visi, dirbę GMU, buvo šventieji. Bet tokia jau pagerbta ši kontora, kad jos vaikinams šiltos darbo vietos surastos kaip mat“, – Aplinkos ministerijos veiksmus kritikavo Seimo narys, liberalų lyderis Eugenijus Gentvilas.

 2018 01 18 LRT Ar buvę Generalinės miškų urėdijos pareigūnai naujoje įmonėje įdarbinti teisėtai?

Ypač po konsultacinio susitikimo Ministro su Telšių urėdijos darbuotojais, kai į klausimą: kas bus su girininkijomis, atsakoma „mūsų gera valia iki 2020 metų gal išbus, kaip toliau nežinome.“

Matosi, kad einama latvių ir estų keliu, kai nei vienoje, nei kitoje įmonėje girininkijų ir jose dirbančių nebėra, jie atsidūrė analogiškoje struktūroje, kaip pas mus yra VMT (Valstybinė miškų tarnyba) ir atlieka kontrolierių, o ne šeimininko vaidmenį. Kur tada kompleksinė miškų ūkio veikla? Kalbama apie bendrą informacinį tinklą, kuris 10 metų kuriamas ir iki šiol neveikia, o be jo tokios reformos, manyčiau, nė pradėt neverta.

Po tokių veiksmų, visa miškų ūkio veikla sustos mažiausiai pusmečiui. Kas atsakys už pasekmes? Kaip jausiuos aš ir kiti girininkai, miškininkai, atsidavę savo profesijai, kai miško atkūrimas, želdinių priežiūra, jaunuolynų ugdymas ir kiti miško auginimo ir priežiūros darbai atsidės kitiems metams?

Bankrotai, pašalpos ir nauji veidai darbo biržose

Sakysite – miškas kantrus palauks, nors ir čia bus nuostoliai – ruošta dirva želdiniams, peraugę sodmenys, laiku neatlikta želdinių priežiūra, ko pasekmėje jie gali žūti. Kas bus su rangovais, su kuriais sutartys sudarytos 2-3 metams?

Kur jie dės darbuotojus, iš ko mokės bankams už paskolas įsigytai technikai, kas atsakys už nepateiktą medieną lentpjūvėms ir kitiems pirkėjams? Prasidės bankrotai, po jų nauji veidai darbo biržose ir tuštinamas valstybės biudžetas bedarbių pašalpoms išeitinėms išmokoms ir sutarčių nevykdymo netęsyboms. Numanomas chaosas visose su mišku susijusiose veiklos srityse…

Psichologinis smurtas prieš darbuotojus

Suirutė jau prasidėjo – pajutę, kad netenka didelės dalies kvalifikuotų darbuotojų, reorganizacijos vykdytojai ieškojo visokių būdų, tame tarpe ir neteisėtų, kaip stabdyti jų išėjimą, bet, deja, pripažinti savo klaidas nenorėta, eita tik lazdos principu – negausit išeitinių, atidirbsit 4 mėnesius, vyksta psichologinis smurtas – ypač iš viceministro Martyno Norbuto – tarnybiniai butai, Kretingos urėdijos viešbutis, nieko nedirbančios buhalterės ir pan. Visuomenei pateikiama tik neigiama informacija.

Kad ir mano atleidimo atveju – 2 dienas buvo sprendžiama pagal kokį DK straipsnį atleisti. Galima daryti išvadą, kad reforma neapgalvota, skubama nežinia kur, daroma tik tam, kad daryti, nekreipiant dėmesio nei į ekonomines, nei į socialines pasekmes.

Aplinkos Ministras K. Navickas viešai prisiėmė atsakomybę už visas pasekmes. Ar tikrai Jis sugebės su savo komanda suvaldyt situaciją ir kokie nuostoliai bus visai valstybei, jei nepavyks?

Ypač prisimenant mano užduotą klausimą Ministrui, pirmo susitikimo su LMS Girininkų bendrijos Prezidiumo nariais – „ar manote kad viena įmonė bus pelninga?“- atsakymas – „nežinau, abejoju gali būti kad ir ne, aš esu politikas“ .

Jau pačioje susitikimo pradžioje pareiškė: “jūsų nuomonė mums nesvarbi, yra tokia POLITINĖ VALIA.“

SKAITYTI PLAČIAU: A. Valinskas: už urėdo galvą medienos magnatai siūlė daugiau nei penkiaženkles sumas

SKAITYTI PLAČIAU: Karas dėl Lietuvos miškų 1995 – 2017. Kas iniciatoriai ir vykdytojai?

Ministras turėtų rūpintis tuo, ko nori visuomenė ir saugoti Lietuvos aplinką

Manau, kad Ministras, visų pirma, turėtų rūpintis Lietuvos miškingumo didinimu, metinės kirtimų normos sumažinimu,  plynų kirtimų sumažinimu, ko labiausiai nori visuomenė, Ąžuolynų programa ir kitais strateginiais Lietuvai dalykais, būti tikru Lietuvos aplinkos saugotoju, o ne užsiimti miškų urėdijų tiesioginiu administravimu.

Ar gali žmogus su tokiu atsakomybės jausmu ir mąstysena būti MINISTRU?? Primenu dar kartą Ministro žodžius: “prisiimu visišką atsakomybę“. Reformos pristatyme teigiama, kad vienoje valstybės įmonėje centralizavus bendrąsias administracines miškų urėdijų funkcijas, “kasmet būtų sutaupyta po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš valstybės biudžeto.“

Gražūs skaičiai, tik kažkodėl nenurodoma, kas paskaičiavo ir kuo remiantis. Dabar, kai jau pradeda aiškėti, kiek darbuotojų paliks urėdijas, galime preliminariai paskaičiuoti kiek reforma kainuos urėdijoms ar būsimai vienai įmonei.

SKAITYTI PLAČIAU: Plyni kirtimai labai pelningi medienos verslo pramonei, bet turi didžiulę socialinę ir ekologinę kainą
|
SKAITYTI PLAČIAU: Apie miškų „biznį“, IKEA, Harvardą ir konsolidacinius paketus. Kas supirkinėja Lietuvos miškus?

Telšių urėdijų darbuotojams – pusė milijono eurų pašalpoms

Skaičiuoju remdamasis preliminaria informacija apie galimas išmokas. Telšių urėdijoje nesutinka dirbti naujoje įmonėje 37 darbuotojai iš 111.

Jeigu Ministras tęsės pažadus ir sąžiningai pagal kolektyvinę sutartį išmokės išeitines kompensacijas, atostoginius ir darbo užmokestį už visą įspėjimo terminą tai kainuos 552 453 EUR su mokesčiais. Telšiuose, gal būt, išeina darbuotojų daugiausiai, kitose bus mažiau. Šiai dienai (01/12) yra paskaičiuota, kad urėdijas paliks 348 žmonės. Vieno darbuotojo išėjimas Telšiuose kainuos 14 931 EUR. Tarkime, kad kitose urėdijose kolektyvinės sutartys numato mažiau išeitinių, gal atlyginimai mažesni ir paimkime, kad ir 13000 eur darbuotojui. 348 darbuotojus dauginame iš 12000 Eur ir gauname 4 176 000 Eurų.

SKAITYTI PLAČIAU: Kodėl IKEA reikia 1 % pasaulio medienos arba kaip IKEA susijusi su urėdijų reforma?

SKAITYTI PLAČIAU: Kaip IKEA kompromitavo Lietuvos miškininkus

Virš 4 milijonų eurų. Tai kur ta Ministro žadėta sutaupyta 10 milijonų eurų suma? Bent pačioje pradžioje apytikriai bus 4 milijonų nuostolių. O kur dar pridėtinė vertė, kurią sukurdavo išeinantys darbuotojai? Darau prielaidą kad Aplinkos ministras savo veiksmais – priimdamas tokius “reformos“ vykdymo sprendimus, nesitardamas su miškininkais, nes jų nuomonė jam nesvarbi, ignoruodamas profsąjungos pasiūlymus ir tik dėl akių imitavęs kad tariamasi, bendraujama su kolektyvais dėl reformos, yra visiškai nekompetentingas, galimai vykdo kažkieno užsakymą, arba galimai tai daro tyčia kenkdamas Lietuvos valstybei.

Protestuodamas prieš tokią neparuoštą, kenkėjišką reformą palikau girininko darbą urėdijoje. Kaip dar reikia atvest mūsų naują valdžią į protą, negi susideginti kaip Kalantai?

Teksto autorius: Buvęs Telšių urėdijos Mostaičių girininkas Petras Budvytis

SKAITYTI PLAČIAU: Iš pirmų lūpų: girininkas Petras Budvytis apie tai kaip miškai tvarkomi Suomijoje, kurios pavyzdžiu seka Lietuva


VĮ Valstybinių miškų urėdijos naujai priimtų darbuotojų sąrašas   // Telefono Nr. // El. paštas

 1. Valdas Kaubrė, laikinai einantis direktoriaus pareigas, buvęs Panevėžio urėdijos urėdas 852734021, 869817999, 2060 valdas.kaubre@vivmu.lt

 2. Rimantas Prūsaitis, vyriausiasis patarėjas, buvęs generalinis urėdas 852364442, 868610007, 2842 rimantas.prusaitis@vivmu.lt

 3. Valdas Vaičiūnas, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei, buvęs generalinio urėdo pavaduotojas 852734048, 868613487, 2062 valdas.vaiciunas@vivmu.lt

 4. Dovydas Čirvinskas, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams, spėjama buvęs susisiekimo ministerijos ekonominės analizės ir planavimo skyriaus vadovas 852364455, 2849 dovydas.cirvinskas@vivmu.lt

 5. Darius Stonis, Miškininkystės skyriaus vedėjas, buvęs generalinės urėdijos miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas 852752587, 2069 darius.stonis@vivmu.lt

 6. Dainius Adžgauskas, Miško apsaugos skyriaus specialistas, buvęs generalinės urėdijos miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyr.specialistas 852733988, 2054 dainius.adzgauskas@vivmu.lt

 7. Raimundas Peleckas, Miškininkystės skyriaus specialistas, buvęs generalinės urėdijos miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyr.specialistas 852754108, 2660 raimundas.peleckas@vivmu.lt

 8. Justinas Šimkus,  Miško infrastruktūros skyriaus specialistas, spėjama yra buvęs įmonės Diginet LTU, UAB vadovas. 852364456, 2850 justinas.simkus@vivmu.lt

 9. Marijonas Bernotavičius, Miško sėklų ir sodmenų skyriaus vedėjas, buvęs Kaišiadorių urėdijos vyr.miškininkas 852750588, 2068 marijonas.bernotavicius@vivmu.lt

 10. Gintaras Paltanavičius, Medienos ruošos skyriaus specialistas, buvęs generalinės urėdijos miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjas 852734111, 2063 gintaras.paltanavicius@vivmu.lt

 11. Šarūnas Anikevičius, Miško ruošos skyriaus specialistas specialistas buvęs generalinės urėdijos miško resursų ir prekybos mediena vyr.specialistas 852364453, 2847 sarunas.anikevicius@vivmu.lt

 12. Vaidotas Misiūnas, Medienos prekybos ir logistikos skyriaus specialistas, buvęs generalinės urėdijos miško resursų ir prekybos mediena vyr.specialistas 852364454, 2848 vaidotas.misiunas@vivmu.lt

 13. Tomas Norvaiša, Medienos prekybos ir logistikos skyriaus specialistas, buvęs generalinės uredijos informacinių technologijų skyriaus vyr.specialistas 852733437, 2052 tomas.norvaisa@vivmu.lt

 14. Vitalija Charačidienė, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja, buvusi generalinės urėdijos ekonomikos,finansų ir apskaitos skyriaus vedėja 852734137, 2064 vitalija.characidiene@vivmu.lt

 15. Erika Klimavičienė, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus specialistė, buvusi generalinės urėdijos ekonomikos,finansų ir apskaitos skyriaus vyr.specialistė 852734149, 2065 erika.klimaviciene@vivmu.lt

 16. Saulius Morkūnas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, buvęs generalinės uredijos informacinių technologijų skyriaus vedėjas 852733987, 2053 saulius.morkunas@vivmu.lt

 17. Medardas Trimonis, Administravimo ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, buvęs generalinės uredijos teisės,personalo ir komunikacijos skyriaus vyr.specialistas 852733997, 2056 medardas.trimonis@vivmu.lt

 18. Lina Matukienė, Personalo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja buvusi susisiekimo ministerijos personalo specialistė 852364448, 2845 lina.matukiene@vivmu.lt

 19. Indrė Radžiukynienė, Personalo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos pavaduotoja (viešiesiems ryšiams), buvusi generalinės urėdijos bendrojo skyriaus vyr.specialistė 852364440, 2840 indre.radziukyniene@vivmu.lt

 20. Vaidotas Jakštas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, spėjama buvęs viešųjų pirkimų tarnybos prie LR vyriausybės direktoriaus pavaduotojas 852364447, 2844 vaidotas.jakstas@vivmu.lt

 21. Tomas Laptikas, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, buvęs generalinės uredijos teisės,personalo ir komunikacijos skyriaus vyr.specialistas 852364474, 2852 tomas.laptikas@vivmu.lt

 22. Linutė Melkovienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus specialistė, buvusi generalinės urėdijos bendrojo skyriaus vyr.specialistė 852734021, 2060 info@vivmu.lt

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau