Miškų Sąjūdis: ponai, užteks vogti – miškų jūs negausit ir tyliai reformos nepadarysit!

“Pirmas punktas – sustabdyti šitą buldozerinę reformą, priversti valdžią, Seimą ir Vyriausybę, sustabdyti šitą reformą. Apsaugoti žmones nuo nepagrįstų atleidimų, apsaugoti nuo emigracijos, nuo bedarbystės, nuo regionų skurdinimo. Neleisti išgrobstyti turto, kuris buvo sukauptas miškų urėdijose, nes turto ten yra daug ir fantastiško. Neleisti nualinti Lietuvos miškų, kaip yra padaryta Latvijoje ir Estijoje, čia niekam ne paslaptis. Viešinti aferas,  užsakovus ir vykdytojus. Tyliai jie šito nepadarys šį kartą. Informuoti rinkėjus apie jų išrinktųjų veiklą.”

“Ar sulauks urėdija savo šimtmečio? – Manau, kad sulauktų, jei visi miškininkai būtų solidarūs ir vieningai atsisakytų pereiti į po urėdijų sunaikinimo veiksiančią įmonę.” (Saulius Lazauskas)

Kodėl reikia to Sąjūdžio?

R. Braziulio kalba, Miškų Sąjūdis “Už Lietuvos miškus” (kalba netaisyta)

2017 12 09

<..> Tai jūs pasižiūrėkit, jau kurį laiką kaip verkia dangus matydamas kas darosi Lietuvoj, “patapas” (potvynis) bus, paskęsim. Iš gėdos griūva kalnas – mūsų pasididžiavimas, tuoj turbūt nugrius ir Valdovų rūmai kartu.

Milijonas emigravo. Čia ne Sąjūdžio reikia, čia reikia… Ko reikia? Evoliucijos ir revoliucijos (atliepia salės nuomonę).

Aš kitaip pasakysiu – valdžia turi teisę, ir ne tik teisę, bet ir privalo daryti reformas, bet turim paklausti… juk valdžia yra žmonių tarnas. Valdžia neturi teisės negerbti žmonių, negerbti specialistų, mėtyti juos iš darbo. Pasakyti jaunam žmogui – studijuok miškininkystę ir važiuok į girininkiją kažkur prie Latvijos sienos, o rytoj pareikšti – tavęs nebereikia. Arba meluoti – tu ten būk, tavęs reikės. Tu pereik į kitą įmonę, tu tikrai dirbsi. Tai žinot, čia man panašu kaip mergaitės skaito internete – važiuok, tu ten būsi manekene, dirbsi kambarine. Jai sako, atsargiai mergužėle, tu pagalvok kuo ten būsi.

Ir dabar sako – kitą penktadienį pasirašykit, pereikit į kitą įmonę, turėsit darbo. Tai kur jūs pasirašot, kur jūs einat? Jūs ne panašūs į tą mergaitę? Čia salėje nėra vien miškininkai, tai nėra vien miškininkų sąjūdis, tai yra už miškus sąjūdis, čia yra daug įvairių žmonių. Bet čia kreipiuosi į miškininkus, KUR JŪS PEREISIT?

Ar reforma gali būti vykdoma meluojant, susidorojant ir gasdinant žmones?

Bet kyla klausimas, jeigu valdžia turi teisę daryti reformas kaip ji daroma, ar pradedama reforma nuo šmeižto per žiniasklaidą už mūsų visų rinkėjų pinigus? Taip pat ir už jūsų.

Ar pradedama nuo melo, ar reforma gali būti vykdoma susidorojant ir gąsdinant žmones?

Pavyzdžiui, šiandien atvažiavo iš vienos urėdijos urėdas išmestas už nieką iš pareigų, su žmona. Aš buvau nuvažiavęs į tą urėdiją ir miškininkai pasakė – mes važiuojam, bet laikinas urėdas, vakarykštis, gal ten koks buvęs miškų technikas, sako – niekur jūs nevažiuosit! Ir jokio autobuso jūs neišsinuomosit! Važiuokit už savo pinigus.

Ir tai vyksta 30 metų po nepriklausomybės!

SKAITYTI PLAČIAU: PRANEŠIMAS URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS dėl šantažo ir gasdinimo – kviečiame viešinti!

Kada Lietuvoj buvo KGB, tarybinės armijos, sovietinės, visur buvo šnipai, skundikai ir susirinko sąjūdis. Televizija suteikė laidą, rašė laikraščiai, tai buvo sovietmečio laikai.

Ir kur mes šiandien esam? Šiandien mes jau praktiškai de facto jau gyvenam diktatūroj!

Mes šiandien gyvenam policinėj, oligarchinėj, dvarponių valdomoj Lietuvoj. Politikai, kurie praktiškai, aš drįstu teigti, kurie šiandien vadinasi dauguma ir sako, kad už juos visuose rinkimuose ateity balsuos žmonės, nebalsuos už juos.

Kęstuti (kreipiasi į Seimo narį Kęstutį Bacvinką), dink ten iš tos frakcijos (LŽVS). Sakau nuoširdžiai, eik iš šitų melagių frakcijos, nebūk nei vienos dienos daugiau ten. Su melagiais ir su šmeižikais miškininkams yra nepakeliui.

Kaip kalbėjo Karbauskis, mes turim tai oficialiai įrašyta – nenaikinsime mes urėdijų, jų bus daugiau, turi būti regioninė politika… Tai kas jie yra? MELAGIAI. Melagiai, apgavo žmones. Daugelis čia sėdinčių ir visoj Lietuvos žmonių balsavo už juos. Ar kalti kas nors, kad Lietuvoj yra šitokia situacija?

SKAITYTI PLAČIAU: R. Karbauskis pardavė Lietuvos miškus? Interviu iki rinkimų

Dabar patys miškininkai ieško kaltų – gal miškininkų sąjunga, gal profsąjungos, gal Braziulis, o gal Lazauskas, gal.. Atsakymas – niekas nėra kaltas. Viską ką mes galėjom, mes padarėm.

Mes padarėm per daug, miškininkai nėra mokyti ruošti kovoti su Prezidente, su parlamentu, su vyriausybe ir su ministrais. Miškininkai yra išmokyti dirbti miške ir jie gerai dirba savo darbą, bet juos pastatė prieš faktą – eikit lauk. Ir jie gynė savo teises, gynė demokratiškais metodais, nors galėjo atvažiuoti su miškovežiais.

SKAITYTI PLAČIAU: Karas dėl Lietuvos miškų 1995 – 2017. Kas iniciatoriai ir vykdytojai?

Kažkada žemės ūkio ministras pats su traktorium blokavo kelius, o jis šiandien norėtų, kad miškininkai užblokuotų jo vyriausybę? Kodėl pats jis nepakviečia šiandien miškininkų, o pats balsuoja prieš miškininkus. Veidmainiai. Miškininkai padarė viską, aš niekam neturiu jokių priekaištų ir šiandien niekas neieškokit čia kaltų. Kaip sako gal tas kaltas, gal anas kaltas. Tiesiog per dideli pinigai buvo mesti kitoj pusėj ir dideli interesai skandinavų čia yra.

SKAITYTI PLAČIAU: Kodėl IKEA reikia 1 % pasaulio medienos arba kaip IKEA susijusi su urėdijų reforma?

Ir mums neturi reikšmės. Jeigu mes atsikratėm sąjūdžio laikais rytų okupantų, mes nesutiksim, kad ateitų kiti okupantai. Ir jeigu Seimo komitete drįsta mūsų „garbus“ draugas Gentvilas jaunasis sakyti, ką man pasakyti švedų verslininkams, kurie kasdien beveik vaikščioja ir klausia kaip bus su prekybos taisyklėmis mediena? Yra sąžinę ir gėdą praradę žmonės.

Iš reklaminės brošiūrėlės investuotojams – spekuliacijos mišku – “miškų biznis”.

2017-08-04 Švedų pinigai į vietinę akcijų rinką plūsta per lietuvišką fondą
(Verslo žinios) 
Lietuvos investicijų bendrovės „INVL Asset Management“ valdomas INVL Baltijos fondas pastaruoju metu sulaukė daugiamilijoninio lėšų antplūdžio iš investuotojų, kone vien švedų. Rinkoje svarstoma, kaip investuojamas ir kurių akcijų kainas Baltijos biržose pašokdins šviežias užsienio kapitalas.

(Verslo žinios) Miško kainos Švedijoje šiemet perlipo 2010 m. fiksuotą rekordą, o tai džiugina miškų savininkus. Lietuvoje didesnio miško, medienos kainų augimo kol kas nematyti, tačiau medienos rinkos dalyviai mano, kad, IKEA ir kitoms Vakarų kompanijoms investuojant į naujus pajėgumus Lietuvoje, tik laiko klausimas, kada žaliasis auksas ims brangti ir Lietuvoje. (…) Investuotojų apetitą pirkti miškų plotus Švedijoje skatina menkas pajamingumas iš investicijų į kitą turtą, nes deramo pajamingumo šiuo metu negali užtikrinti istoriškai žemiausios palūkanos šalyje, nurodo „Bloomberg“. Miško kaina Švedijoje jau pasiekė rekordinius…

Ir kadangi tų demokratinių priemonių nepakako, kad apginti teisėtus miškų  ir visuomenės, valstybės interesus, reikia kurti sąjūdį, nes reikia platesnės jėgos ir stipresnės. Stipresnės ir platesnės jėgos, nes neturim kito pasirinkimo. Jūs kiekvienas savo giminėje rasite žmogų, jeigu mes žinotume kaip vokiečiai ar prancūzai taip savo istoriją, mes kiekvienas savo giminėje rastume žmonių kurie kovojo Žalgiryje, kurie kovojo sukilimuose, kurie buvo partizanai.

Ir mes turim prisiminti, kad mes esam net ne latviai, mes esam lietuviai, o Lietuvoj kas 30 metų vyksta sukilimas. Va po sąjūdžio jau praėjo 30 metų. Galit plot toj vietoj. Konstitucija de jure tebegalioja, bet de facto turbūt nebegalioja. De jure, mes turime teisę spręsti svarbiausius savo valstybės klausimus.

O milijono suvirš valstybinių miškų likimas yra tikrai svarbiausias klausimas ir tai yra tikrai didžiausias valstybės turtas, kurį ruošiamasi užgrobstyti ir užvaldyti. (Šiuo momentu iškirtimui ateina didžiulis kiekis pokario miškų – Gyvo Miško pastaba)

Turėdami patirtį kai buvo sunaikintas laivynas, sunaikintos mūsų įmonės, išgrobstytas turtas, išsistatyti dvarai. Mes šiandien esam, turim pripažinti, kad mes jau esam niekas, nebe tauta, arba mes turim pasakyti, kaip jie parašė pirmam straipsny prieš miškininkus, užteks ponai, laikas ten sutvarkyti.

Kaip ir kada startavo “valstiečių” MIŠKŲ REFORMA? Kaip prasidėjo dialogas su miškininkais dėl reformos?  https://www.youtube.com/watch?v=eRVRGsd3bt8

Užteks vogti ponai – miškų jūs negausit!

Aš jums sakau – užteks ponai vogti Lietuvą, išvaginėti ir miškų jūs negausit.

Ir mes dar nesam kokia nors de jure mentinė respublika, nei Naisių karalystė, mes esam demokratinė parlamentinė respublika ir mes turim teisę demokratiškais metodais kurti savo valstybę ir ginti žmonių interesus.

Yra sakoma, kad viskas daroma dėl EBPO, įsiminkit šituos žodžius. Anksčiau viskas buvo daroma dėl NATO, dėl Europos Sąjungos, dabar viskas gerai, nes ten įstojom, o dabar viskas daroma dėl Europos Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos, narystės joje.

O nauda yra tokia – mes sumokėsim daugiau pinigų už tą narystę tos organizacijos ponams negu visoms kitoms organizacijoms Lietuva sumoka. Ten bus apie kokį 10 milijoną eurų. Ir gausim patarimų už tai ką dar uždaryti Lietuvoj ir ką dar iš Lietuvos išvaryt, mokyklas, ambulatorijas, dar kažką. Tokia bus nauda iš to.

<..> Miškininkai paklausys ir pagalvos, sakys ką tu siūlai? Ką jūs siūlot? Mes esam nusivylę. Aš dar sykį klausiu, va tie partizanai kurie buvo 10 metų bunkeriuose, ar tie žmonės išvežti į Sibirą apšalusiuose barakuose jie mažiau buvo nusivylę ir kentėjo? Bet jie svajojo sugrįžti į Lietuvą, jie apie tai dainavo pilnas skausmo dainas.

Aš tikiu kad nei mes nei miškininkai negali būti taip nusivylę, nebūti tokioj neviltyje ir mes turim 100 kartų daugiau įrankių, mums trūksta tik vieno paprasto dalyko – vienybės. Vat aš šiandien paminėjau vienybę, kada laikinas urėdas sako – nei vienas urėdas nevažiuosit į sąjūdį, įsivaizduojat iki ko nusigyvenom? Na, aš su juo dar pasikalbėsiu (salė juokiasi)

Sąjūdžio tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai šito sąjūdžio, aš taip liaudiškai pasakysiu:

Pirmas punktas – sustabdyti šitą buldozerinę reformą, priversti valdžią, Seimą ir Vyriausybę, sustabdyti šitą reformą. Tokia reforma kokia ji yra likti negali ir turi derėti su miškininkų sąjungom, profsąjungom, galbūt, ir su sąjūdžio atstovais su visuomene.

Mūsų tikslas yra apsaugoti žmones nuo nepagrįstų atleidimų, apsaugoti nuo emigracijos, nuo bedarbystės, nuo regionų skurdinimo.

Mūsų tikslas šito sąjūdžio – neleisti išgrobstyti turto, kuris buvo sukauptas miškų urėdijose, nes turto ten yra daug ir fantastiško.

Neleisti nualinti Lietuvos miškų, kaip yra padaryta Latvijoje ir Estijoje, čia niekam ne paslaptis.

Viešinti aferas, kurios bus vykdomos ryšium su šita reforma ir užsakovus ir vykdytojus viešinti. Tyliai jie šito nepadarys šį kartą.

Informuoti rinkėjus apie jų išrinktųjų veiklą. Jeigu lietuviai būtų iš tikrųjų vieningi ir sąžiningi, bent jau miškininkų bendruomenė ir žymiai platesnė žmonių sąmoningų, nei vienas nebalsuotų už nei vieną tą, kuris balsavo už šitą reformą. Nei vienas vadinamasis valstietis nepatektų į Seimą ir aš manau kad nepateks.

KAIP IŠNYKO ESTIJOS MIŠKININKAI, kurių tradicijos siekė šimtmetį. Skaidrė iš Miškų Sąjūdžio suvažiavimo (miškininkų skaičius metams bėgant). Pranešėjas iš Estijos – Indre Vainu (įrašas artimiausiu metu).


“Pirmiausia, jie atsikratė miškininkų (1997). Tada jie centralizavo miško valdymą (maždaug 2000). Tada jie išmontavo aplinkosaugą kontroliuojančias agentūras, jas centralizuodami (2009). Buvo įsteigta visus valstybinius Estijos miškus kontroliuojantis valdymo centras RMK. Tuom viskas jau ir buvo kaip paruošta. Buvo dar bandoma PRIVATIZUOTI valstybinę miško valdymo kompaniją (2011 m.), tačiau nesėkmingai.“


– Kokie buvo pagrindiniai valdymo centralizacijos argumentai (šūkiai)?
Šūkiai: efektyvumas.

– Kiek žmonių prarado darbą pereinamuoju laikotarpiu?
Jie atleido 2000 miškininkų.


Mūsų tikslas yra transformuoti sąjūdį už miškus į sąjūdį už Lietuvą. Ir labai sparčiai tas bus padaryta. Aš manau, kad šimtmetį mes pasitiksime su nauju sąjūdžiu.

Jie galės, šitie kurie sunaikino Lietuvą, švęsti prie savo nugriuvusio kalno, o mes švęsim Sąjūdžio Šimtmetį.

Ir mes turim susigrąžinti visuomeninę radiją ir televiziją. Jeigu 2-3 tūkstančiai miškininkų atvažiavo per liūtį ir mitingavo prie Seimo ir prie Prezidentūros, ir nei viena žiniasklaida, taip pat ir visuomeninės radijas ir televizijos nepaleido nei vienos žinutės.

Kur mes gyvenam aš noriu paklausti? Net gūdžiausiais sovietmečio stalinizmo laikais būtų Pravdoj parašyta, kad svolačiai, nacionalistai susirinko ir buvo sutvarkyti ten NKVD kariuomenės, nors tokia žinutė būtų. Jie yra baisesni už NKVDistus, jie dedasi patriotais, bet jie iš tiesų yra smulkūs niekšeliai, apgailėtini. Aš norėčiau pasakyti, čia žmonės pasakys, miškininkai, kreipiuosi į miškininkus – jeigu jie surengtų savo regiono rinkimus visuotinius, bet matom koks ten vyksta teroras. Vansevičiau ar skambini? Gąsdini žmones? (Iš salės –taip, ir plojimai.)

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų profsąjungos (LMPF) – „darbuotojai yra bauginami ir prievartos būdu verčiami dirbti naujoje įmonėje“

Vyriškis po dešine (priekinėje eilėje) – tai Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vansevičius. Už jo – Aplinkos viceministras Martynas Norbutas (Sąjūdžio steigiamasis  suvažiavimas 2017 12 09), trečiasis vyras po kaire – neidentifikuotas.

Miškininkams: jums reikia tik vieną veiksmą atlikti ir visa jų šlykšti reforma sugrius kaip kortų namelis

Ir jei vieningai pasakytų – mes nesutinkam pereiti į naują įmonę, kurioje nežinom kas bus. Iš pradžių pasakykit kas ten bus, tada mes ten pereisim. Jums reikia tik vieną veiksmą atlikti ir visa jų šlykšti reforma sugrius kaip kortų namelis.

Jūs turit istorinį ir vienintelį šansą ir tam šansui jūs turit savaitę, arba dvi, bet ne daugiau. Ir aš norėčiau, kad šiuo metu mums, palaimintiems vyskupo, čia nusileistų Šventoji Dvasia kaip tarp apaštalų kažkada nusileido 11-os ir Jūs grįžtumėt namo ir taptumėt šito sąjūdžio apaštalais.

“Ar sulauks urėdija savo šimtmečio? – Manau, kad sulauktų, jei visi miškininkai būtų solidarūs ir vieningai atsisakytų pereiti į po urėdijų sunaikinimo veiksiančią įmonę.” (Saulius Lazauskas)

Jūs užmirštumėt tas nuoskaudas savo ir kaimynų. Dabar urėdija pjaunasi su urėdija per spaudą, kur bus centras, durniai, nebus niekur centro, nei ten nei ten. Centras bus Katinuose.

Žinot kur centras bus? Centras bus Asiluose, o iš tikrųjų Švedijoj!

Aš jums sakau tokius žodžius – mes galim, mes padarysim, tik reikia vienybės, ryžto, kantrybės. Tepadeda mums Dievas.

Estijos pranešimas apie padėtį Lietuvos miškuose (su lietuviškais subtitrais)

Bus daugiau…

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau