Įstatymas, nuo kurio priklausys, kas valdys pusę Lietuvos miškų – projekto pateikimas Seime (VIDEO) (BALSAVIMO REZULTATAI) 2019 07 16

“Nei vienas vokietis neparduos nei vieno kvadratinio metro savo žemės užsieniečiui, net jei būtų priverstas ant jos mirt badu. Tai jau mentaliteto klausimas”.

“Kai kurie tvirtina, kad užsieny nėra jokių apribojimų, tik Lietuva tokia atsilikusi – jūs pabandykit nuvažiavę nusipirkti žemės ar miško Danijoj, Olandijoj, Prancūzijoj, Vokietijoje ir pažiūrėkit kaip jums pasiseks – nenusipirksit nei vieno kvadratinio metro. Ten yra daug griežčiau ribojama, tik kitomis priemonėmis. Reikia gauti pvz. leidimus iš vietos savivaldos ir panašiai. (…) Nepadarykim klaidos kaip latviai, kurie dabar gailisi – Latvijos žemę supirko dešimtimis ar net šimtais tūkstančių hektarų. Ir pagalvokit, kiek tada tokioj teritorijoj gali įsikurti  samnarinų, monakų ar lichtenšteinų dydžio valstybių.”

“Tai nėra INVESTICIJOS – TAI IŠPARDAVIMAS.”

“Vyriausybės nuomone, grėsmės privačių miškų koncentracijai „vienose rankose“ nėra. LR Vyriausybės išvadoje dėl šio įstatymo pakeitimo nurodyta, kad įstatymo projektas: „nedera su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostata, numatančia kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, taip pat Europos Sąjungos teisėje įtvirtintomis pagrindinėmis asmenų teisėmis ir laisvėmis, tokiomis kaip laisvas kapitalo judėjimas, teisė teikti paslaugas ar teisė užsiimti verslu ir profesine veikla.“”

“Iš kur atsirado 1500 ha? Pirma projektą užregistravo Petras Gražulis – 500 ha, paskui Jurgis Razma – 1000 ha, tada susigriebė valstiečiai – 1500 ha. Užkulisiuose kalbama, kad kažkas iš įstatymo iniciatorių nepritarė pirminiams pasiūlymams, nes jų valdos tarp 1000 -1500. Mažeika, vienas iš projekto iniciatorių, dabar prieš projektą – atsitraukė. (…) Šiame ribojime yra spragų – daugiau nei 4 fiziniams asmenims įsteigus bendrovę šį ribojimą galima apeiti.” 

„Jeigu kai kurie ištekliai, pavyzdžiui, kilogramas bulvių, gali būti perkami ir parduodami, tai švarus oras, gražus gamtovaizdis ir kt. negali būti padalintos atitinkamais mato vienetais ir parduodamas.“ (…)

„Jeigu dauguma specialistų diskutuoja dėl valstybės kišimosi į ekonomiką, tai beveik visi sutaria, kad gryna rinkos sistema ir efektyvus aplinkos išteklių naudojimas yra nesuderinami. Apibendrinant galima teigti, kad kas yra ekonomine prasme optimalu individualiam išteklių naudotojui, ne visada optimalu visuomenei.“

Miškai, urėdijos – nėra fabrikai, gamyklos. Pagrindinė urėdijos funkcija – nėra prekyba mediena. Miškininkystė nėra biznis. Nėra produktas. Urėdija negali bankrutuoti, nes ne biznis jai esmė. Ji turto saugotoja, nes miškas tai nėra tik mediena, tai yra oras, aplinka, klimato kaita, visa bioįvairovė, pradedant žvėrimis, paukščiais, augalija, žmogaus gyvenimo sąlygos. (…) Urėdijos iš principo negali tapti akcine bendrove, kurios pagrindinis dalykas – pelnas.“ (Signatarė Birutė Valionytė)

Šiuo metu miškus gali supirkti bet kas ir bet kiek – siūloma apriboti valdomų miškų plotus iki 1500 ha. Išsamiau kodėl tai svarbu: Seimas balsuoja – kiek miško gali valdyti vienas asmuo? Užsienio fondai masiškai superka net plynes (VIDEO) (PROJEKTAS)(CHRONOLOGIJA)

Balsavimo rezultatai (2019-07-16, vakarinis posėdis)

Youtube

Kiek miško gali valdyti vienas asmuo – įstatymo projektas Seime, 2019 07 16

KIEK MIŠKO GALI VALDYTI VIENAS ASMUO – ĮSTATYMO PROJEKTAS SEIME, 2019 07 16 (Skvernelio Vyriausybė palaiko miškų išpardavimą!)#Seimas #BalsavimoRezultatai #UžŽemiųVientisumą #GrėsmėNacionaliniamSaugumui "Kai kurie tvirtina, kad užsieny nėra jokių apribojimų, tik Lietuva tokia atsilikusi – jūs pabandykit nuvažiavę nusipirkti žemės ar miško Danijoj, Olandijoj, Prancūzijoj, Vokietijoje ir pažiūrėkit kaip jums pasiseks – nenusipirksit nei vieno kvadratinio metro. Ten yra daug griežčiau ribojama, tik kitomis priemonėmis. Reikia gauti pvz. leidimus iš vietos savivaldos ir panašiai. (…) Nei vienas vokietis neparduos nei vieno kvadratinio metro savo žemės užsieniečiui, net jei būtų priverstas ant jos mirt badu. Tai jau mentaliteto klausimas". (…) nepadarykim klaidos kaip latviai, kurie dabar gailisi – Latvijos žemę supirko dešimtimis ar net šimtais tūkstančių hektarų." (..) Ir pagalvokit kiek tada gali įsikurti tokioj teritorijoj samnarinų, monakų ar lichtenšteinų dydžio valstybių.""Tai nėra INVESTICIJOS – TAI IŠPARDAVIMAS." Šiuo metu miškus gali supirkti bet kas ir bet kiek – siūloma apriboti valdomų miškų plotus iki 1500 ha. Išsamiau kodėl tai svarbu: Seimas balsuoja – kiek miško gali valdyti vienas asmuo? Užsienio fondai masiškai superka net plynes (VIDEO) (PROJEKTAS)(CHRONOLOGIJA)https://www.gyvasmiskas.lt/seimas-balsuoja-kiek-misko-gali-valdyti-vienas-asmuo-uzsienio-fondai-masiskai-superka-net-plynes-video-projektas/BALSAVIMO REZULTATAI (2019-07-16, vakarinis posėdis)Pranešėjas(-ai):Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos SeimasPRIEŠ:Aušrinė Armonaitė, Justas Džiugelis, Simonas Gentvilas, Kęstutis Masiulis, Andrius Mazuronis, Gintaras SteponavičiusSUSILAIKĖ:R.Žemaitaitis, I.Šimonytė, M.Majauskas, G.VaičekauskasFormuluotė: dėl pritarimo po svarstymoBalsavimo laikas: 15:12:35Balsavo Seimo narių: 93 iš 138.Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 6, susilaikė – 4, pritarta.Pateikti balsavimo rezultatus PAGAL FRAKCIJAS:https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-35278&p_var=2Pateikti INDIVIDUALIUS balsavimo rezultatus: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-35278&p_var=1DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2288(2)); svarstymas(dokumento tekstas, susiję dokumentai, detali informacija)https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-33152—–

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

 Darbotvarkės klausimas

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2288(2)); svarstymas
(dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)

Pranešėjas(-ai):
Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

PRIEŠ:
Aušrinė Armonaitė, Justas Džiugelis, Simonas Gentvilas, Kęstutis Masiulis, Andrius Mazuronis, Gintaras Steponavičius

SUSILAIKĖ:
R.Žemaitaitis, I.Šimonytė, M.Majauskas, G.Vaičekauskas

Formuluotė: dėl pritarimo po svarstymo
Balsavo Seimo narių: 93 iš 138.
Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 6, susilaikė – 4pritarta.


Ką apie ribojimus mano S.Skvernelio Vyriausybė, liberalai ir privačių miško savininkų asociacijos:

Liberalas, Seimo narys SIMONAS GENTVILAS:

“Mano siūlymas yra panaikinti ribojimą dėl miškų nuosavybės. Ir jis grindžiamas Vyriausybės išvada, kurioje sakoma, kad Konstitucijos 46 str. sakoma, kad Lietuvos ūkis yra grindžiamas privačia nuosavybe ir negali ji būti ribojama. Su šiuo 1500 ha ribojimu mes privatiems savininkams leidžiame turėtu tik 0,13  proc. Lietuvos privačių miškų. Lyginant su valstybine miškų urėdija, kuri yra tūkstantį kartų didesnė konkurentė prieš privatų miško savinininką. Norime, kad jie tolygiom sąlygom konkuruotų.”

2019-07-16, iš svarstymo Seime


Privačių miško savininkų asociacijos pirmininkas ALGIS GAIŽUTIS (šiandien veikia  trys privačių miško savininkų asociacijos):

Lietuvoje toks miško žemės sklypų dydžio ribojimas nebūtų taikomas urėdijų valdymo reformos rezultate iš 42 į 1 sujungtai įmonei… Todėl priėmus įstatymo pataisas  VĮ Valstybinė miškų urėdija (VMU)  ir toliau galės valdyti apie pusę visų šalies miškų – 1 089 000 ha miško paskirties žemės, tokiu būdu išlaikydama galimybę būti didžiausia prekybos mediena Lietuvoje rinkos dalyve.

Savo ruožtu, privačius miškus valdantiems galimybė pasiekti bent kiek reikšmingesnę masto ekonomiją bus suvaržyta įstatymu. Apribojus miškų paskirties žemės valdymą iki 1 500 ha, didžiausio rinkoje veikiančio miško savininko valdomas miško plotas maksimaliai galėtų sudaryti tik 0,13 proc. to, ką valdo VMU.

Daugiau kaip po 1 000 ha miško valdančių miško savininkų Lietuvoje yra 25 (tokių miško savininkų skaičius pastaraisiais metais yra gana stabilus, jie – daugiausia juridiniai asmenys, tačiau yra ir keletas fizinių asmenų), o jų valdomas bendras miško plotas sudaro apie 75 tūkst. ha arba atitinkamai apie 8 proc. visų privačių miškų.

Tad, Vyriausybės nuomone, grėsmės privačių miškų koncentracijai „vienose rankose“ nėra. Priešingai, šių 25 miško savininkų valdomi miškų plotai jau yra artimesni tinkamiems vykdyti darnią, nepertraukiamą ir nuolatinę miškų ūkio veiklą (tik didesni nei 500-1 000 ha miško valdomi plotai leidžia organizuoti tokią veiklą, nes vienu metu (konkrečiais metais) intensyvi miškų ūkio veikla vykdoma tik 1-2 proc. to ploto), nei mažesnės miško valdos, kuriose dažniausiai galimas tik epizodinis miškininkavimas.

2019-07-15 Gaižutis: ruošiamas įstatymas, nuo kurio priklausys, kas valdys pusę Lietuvos miškų


DARIUS PARTAUSKAS (Miško pramonininkų asociacijos vadovas, naujai susikūrę)

„Buvo ginčas dėl 1500 ha. Iš principo tai daugiau negu pakankamai normaliai įmonės veiklai. Lietuvoje mes turime 1000 įmonių užsiimančių miškininkyste, tai tik apie 20, gal 30 įmonių peržengia šitą ribą. Iš esmės tai yra skandinavų fondai, turintys praktiškai nemokamus pinigus, kurie šiuo metu vykdo Lietuvos miškininkystės ūkio žlugdymą. Daugybė verslo traukiasi iš šio sektoriaus ir parduoda miško valdas, nes nebegali išsilaikyti. Ir parduoda tiems patiems švedų fondams. Turim grėsmingą situciją, bet esamos dvi miško asociacijos (pastaba A.Gaižučio ir A. Pivoriūno) apie tai nekalba, ne jos dirba toms TOP 20 – 30 KOMPANIJŲ ir realiai čia susirinko, nes jiems už tai moka. Mes įsteigėme asociaciją, kurios nariai turi iki 500 ha ir atstovauja tikrą miškininką, kuris nori vykdyti veiklą.“

2019-07-15  Seimas balsuoja – kiek miško gali valdyti vienas asmuo? Užsienio fondai masiškai superka net plynes (VIDEO) (PROJEKTAS)(CHRONOLOGIJA)


VYRIAUSYBĖS išvada:

LR Vyriausybės išvadoje dėl šio įstatymo pakeitimo nurodyta, kad įstatymo projektas: „nedera su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostata, numatančia kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, taip pat Europos Sąjungos teisėje įtvirtintomis pagrindinėmis asmenų teisėmis ir laisvėmis, tokiomis kaip laisvas kapitalo judėjimas, teisė teikti paslaugas ar teisė užsiimti verslu ir profesine veikla.“


Valstybė, miškas ir rinka

„Jeigu kai kurie ištekliai , pavyzdžiui, kilogramas bulvių, gali būti perkami ir parduodami, tai švarus oras, gražus gamtovaizdis ir kt. negali būti padalintos atitinkamais mato vienetais ir parduodamas.“ (…)

„Jeigu dauguma specialistų diskutuoja dėl valstybės kišimosi į ekonomiką, tai beveik visi sutaria, kad gryna rinkos sistema ir efektyvus aplinkos išteklių naudojimas yra nesuderinami. Apibendrinant galima teigti, kad kas yra ekonomine prasme optimalu individualiam išteklių naudotojui, ne visada optimalu visuomenei.“

SKAITYKITE PLAČIAU Rinka ir miškas: ar galima įkainoti gamtą ir kodėl valstybė kišasi į miškų naudojimą?

„Miškai, urėdijos – nėra fabrikai, gamyklos. Pagrindinė urėdijos funkcija – nėra prekyba mediena. Miškininkystė nėra biznis. Nėra produktas. Urėdija negali bankrutuoti, nes ne biznis jai esmė. Ji turto saugotoja, nes miškas tai nėra tik mediena, tai yra oras, aplinka, klimato kaita, visa bioįvairovė, pradedant žvėrimis, paukščiais, augalija, žmogaus gyvenimo sąlygos. (…) Urėdijos iš principo negali tapti akcine bendrove, kurios pagrindinis dalykas – pelnas.“ (signatarė Birutė Valionytė)


SKAITYTI PLAČIAU: Karas dėl Lietuvos miškų 1995 – 2017. Kas iniciatoriai ir vykdytojai?

SKAITYTI PLAČIAU: Kodėl IKEA reikia 1 % pasaulio medienos arba kaip IKEA susijusi su urėdijų reforma?

Lietuvos miškai – strateginis Švedijos žaliavų šaltinis?

2017-03-20 buvo organizuota konferencija „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija“, kurioje signatarė, miškininkė Birutė Valionytė pavadino LŽVS Vyriausybės vykdomą  miškų reformą pavojumi nacionaliniam saugumui ir paviešino informaciją apie švedų ekonominius planus, kuriuose Lietuvos miškai  dar nuo 1993 numatyti kaip strateginis žaliavų šaltinis.

MIŠKŲ REFORMA: Lietuvos miškus perima švedai? Signatarė Birutė Valionytė (VIDEO)


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

 

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau