Medžių mylėtojo, kaimo kvailelio laiškas „šarikovams“ ir Šilutės miestui

Dendrologė: “Peržiūrėjau projektą, šiaip viskas pakankamai tvarkingai atrodo, taip ir turėtų būti projektai pateikti. Aišku, daug nereikalingų bendrų vadovėlinių tiesų, metodikų perrašyta, kas rodo profesionalių žinių stygių ir „užšlamština“ projektą. Nežinau, iš kur ši žalinga tradicija atėjo.

Būklės vertinimas kelia abejonių, pagal jų pateiktą ligų ir pažeidimų kodus su paveikslėliais – tai nė vienam medžiui negalima blogos būklės rašyti. Šią dalį ekspertai turėtų pertikrinti, įvertinti, ar teisingai nustatyta būklė. Įdomu būtų sužinoti, ar šis projektas turi dendrologų ir kraštovaizdžio architektų ekspertinį įvertinimą, kuris yra būtinas? Jei turi, tai kas jį darė? Ir neaišku, kas vykďė inventorizaciją, niekur nėra parašo. Tik kraštovaizdžio architektas nekompetetingas tai atlikti, neturi tam specialybinių žinių, nes dendrologijos ir medžių būklės nesimokė, nebent baigęs miškininkystės studijas.”

Medžių mylėtojo, kaimo kvailelio laiškas „šarikovams“ ir visam miestui

„Ar žinai, kad Šilutėje kerta medžius?“

2018-04-18, Simonas Norbutas

Neseniai sugrįžau į Šilutę. Nuvažiavome su giminaičiais į Palangą, prie mūsų mėgstamos Baltijos jūros. Kulniavome jos link Basanavičiaus gatve. Ir staiga, mano teta mesteli: „Ar žinai, kad Šilutės centre iškirs beveik visus medžius?“

Aš to nežinojau. Todėl širdis į kulnis nusirito, kaip liaudyje sakoma. O simboliška dar ir tai, kad tetos frazė nuskambėjo liūdnai medžių kirtime pagarsėjusioje, apgailėtinai atrodančioje Basanavičiaus gatvėje… Šilutėje ėmiau klausinėti pažįstamų žmonių – ar jie žino, ką jie mano, ar priešinasi? Bet susilaukdavau tik kažkokių klišinių pamurmėjimų: „Tai atsodins naujus“ arba alogiškumu kvepiančių išvadų: „Buvo užvirtęs medis ant bobutės, tad reikia visus pjauti“.

Susidarė, įspūdis, kad dauguma šilutiškių arba susitaikę su bet kokiu valdžios sprendimu arba totaliai abejingi savo miestui, gamtai, jos ekologinei situacijai. O man nedavė ramybės mintis: nejau staiga, šiais , būtent šiais 2018 metais, beveik 300 Šilutės centrinės gatvės medžių (o kur dar kiti planuojami pjauti šiek tiek vėliau) pradės vienas po kito virsti, vos susidurs su stipresniu vėju ar audromis? Kažkaip nelogiška. Suprantu, kad esama avarinių medžių, bet ne dauguma. Juolab, kai mačiau, kaip panašūs drastiški, grubūs, ciniški medžių kirtimo sprendimai ir veiksmai daromi kituose miestuose (neminint mažesnių): Kaune, Šiauliuose. Miestuose, kuriuose buvo susilaukta stipraus tiek eilinių žmonių, tiek ir žymių respublikiniu mastu inteligentų-menininkų pasipriešinimo. Net savivaldybės padavimo į teismą.

O pas mus, Šilutėje – tyla.

Net taip vadinama kūrybinė miesto dalis, inteligentija, pedagogai – nesipriešina ir atrodo kaip klusnios avys – su viskuo susitaikę arba tiesiog bijantys savo valdžios. Valdžios, kuri, leiskite priminti, demokratijos sąlygomis tėra mūsų tarnai, o ne valdžia, ar kažkokie neaiškaus plauko, gatvių klounais virtę steponkiški „šeimininkai“. Tarnai – mano, tavo, jūsų, mūsų visų tarnai. Ir jie – visų tarnai mums, miesto, rajono šeimininkams, spaudoje pradeda aiškinti – tie, kas nesutiks su medžių kirtimu, tėra viskuo nepatenkinti amžini protestuotojai, žvakelių degiotojai, kaimo juokdariai. Protingi žmonės, t. y. mes – valdžia, viską žinanti, mūsų sprendimai neginčytini. Mieli mūsų tarnai – tai, kaip jūs kalbate, kaip jūs viešai, spaudoje juodinate už jus jautresnius, už jus atsakingesnius ir gamtą dešimteriopai labiau už jus mylinčius šio krašto žmones, ima kelti įtarimą – ar tik koks daktaras Preobraženskis jums visiems pagal europines lėšas nepersodino žmogaus smegenų, palikdami šuns širdis…? Nes nesuprantu, iš kur tokia jūsų nejautra, toks jūsų gyvuliškumas?

Ir štai, susidūręs su bailiais, abejingais miestiečiais, buvau apsisprendęs – na, jei jums nusispjauti į unikaliai žalią miestą, jo medžius, jo dvasią, man – juolab. Turiu ir savų kovų. Su tokia nuotaika kartą užėjau pas Marių Jatkonį, kuris net nepasisveikinęs su manimi (nesimatėme su juo jau senokai), susirūpinęs, su akivaizdžiu skausmu akyse manęs paklausė: „Ar žinai, kad Šilutėje kerta medžius?“. Ir kai taip sutinki tikrą, inteligentišką, jautrų žmogų, neabejingą gamtai, savo miestui, su natūraliu skausmu išgyvenančiu tokią problemą, supranti, kad nebegali nuleisti rankų. Kad dar ne visi šiame pasaulyje virto bedvasiais, abuojais grožiui, gamtai, gyvybei verslininkais.

Ir štai mudu su Mariumi Jatkoniu nusprendėme paskambinti žymiam medžių gynėjui, mano buvusiam dėstytojui, režisieriui Gyčiui Padegimui. Jis buvo šokiruotas žinios, kad jo mylimame Mažosios Lietuvos mieste – Šilutėje (kuri, jo žodžiais, garsėja visoje Lietuvoje savo unikaliu žaliu senamiesčiu) bus iškirsti brandūs, seni medžiai. Medžiai, kurie išsivysčiusiose Europos šalyse yra saugomi ir kuo rūpestingiausiai globojami. Tuomet Gytis Padegimas nurodė mums jo pažįstamą advokatą, medžių gynėją Saulių Dambrauską, ant kurio profesionaliai parengto kreipimosi jūs, neabejingi miestiečiai, sekmadienį ir pasirašėte.

SKAITYTI PLAČIAU: Atviras Gyčio PADEGIMO LAIŠKAS ŠILUTEI dėl medžių ir Šilutės savasties išsaugojimo – „mes visi broliai po žydinčia vyšnia“

Pirmadienį Šilutės savivaldybė gavo iš Sauliaus Dambrausko oficialų laišką, su mūsų visų parašais ir raginimu daryti detalesnę ir objektyvesnę medžių būklės ekspertizę, nesiimant jokių radikalių sprendimų (ką savivaldybė ir daro), kurie negrįžtamai subjaurotų miestą, jos unikalią gamtinę – architektūrinę ilgus dešimtmečius darniai kurtą simbiozę. Simbiozę, kuri ir daro Šilutės senamiestį unikalų ir patrauklų visos Lietuvos mastu.

O štai čia pateikiu Lietuvos dendrologų valdybos narės Linos Straigytės (ASU docentės) pastabas apie Šilutės savivaldybės parengtą „neginčytiną“ medžių kirtimo centrinėje gatvėje projektą (šios mokslininkės pastabos gautos dėka mūsų miestui padedančio, visuomeniniais pagrindais (iš idėjos, iš širdies dirbančio, gamtą mylinčio) advokato Sauliaus Dambrausko). Cituojame dendrologės Linos Straigytės elektronio laiško tekstą:

Labas vakaras,

Peržiūrėjau projektą, šiaip viskas pakankamai tvarkingai atrodo, taip ir turėtų būti projektai pateikti. Aišku, daug nereikalingų bendrų vadovėlinių tiesų, metodikų perrašyta, kas rodo profesionalių žinių stygių ir „užšlamština“ projektą. Nežinau, iš kur ši žalinga tradicija atėjo.

Būklės vertinimas kelia abejonių, pagal jų pateiktą ligų ir pažeidimų kodus su paveikslėliais – tai nė vienam medžiui negalima blogos būklės rašyti. Šią dalį ekspertai turėtų pertikrinti, įvertinti, ar teisingai nustatyta būklė. Įdomu būtų sužinoti, ar šis projektas turi dendrologų ir kraštovaizdžio architektų ekspertinį įvertinimą, kuris yra būtinas? Jei turi, tai kas jį darė? Ir neaišku, kas vykďė inventorizaciją, niekur nėra parašo. Tik kraštovaizdžio architektas nekompetetingas tai atlikti, neturi tam specialybinių žinių, nes dendrologijos ir medžių būklės nesimokė, nebent baigęs miškininkystės studijas.

Pagarbiai, Lina

Taigi, mūsų viešais interesais, gamta, mūsų gerove besirūpinantys Šilutės politikai, nėra viskas taip ir aišku, kaip jūs bandote mums prievarta įteigti, ar ne? Ir jūs, mus išvadinę kaimo kvaileliais, amžinai nepatenkintais protestuotojais, jau lyg niekur nieko užkūrėte pjūklus? Ne, nieko nebus. Kova už gamtą yra šventa ir kubiniais metrais ar europinių lėšų grobstymu nesvertina. Tad mudu su Mariumi darom ką galime ir ką širdyje jaučiame privalantys daryti. O jūs, neabejingi ir pasirašiusieji, galvojate, kad užtenka tik jūsų parašo ir kažkas už jus pakovos, atsiras lyderis, mesijas, o jūs sau ramia sąžine galėsit gerti kavą ir už uždarų durų tyliai paburnoti ant valdžios, patys saugiai nieko nedarydami? Ne. Nieko panašaus. Žmogaus meilė savo artimui, aplinkai, gamtai matuojama ne parašais facebooko like ar galvos palinksėjimu. Toliau privalote į kovą už gamtą ir savo miestą kilti ir jūs patys. Ir daryti viską prisiimant asmeninę atsakomybę, kad mūsų godūs politikai nenusiaubtų paskutinių mūsų nuostabios gamtos oazių.

Tad, prabuskime, vienykimės ir veikime pagal savo širdies ir sąžinės ritmą, kurį mums davė mūsų visų motina Gamta.

Simonas Norbutas


Foto iš S.O.S. Šilutės medžiai


Šilutės medžių detektyvas

Įvykius Šilutėje galite sekti FB grupėje – S.O.S. Šilutės medžiai

Bundant medžiams vėl atbudo jų saugotojai, 2018 04 12


Medžių ekspertizė Šilutėje greituoju būdu, 2018 04 11

2018 m. balandžio 11 d. – advokatas Saulius DAMBRAUSKAS: Informuoju, kad Renaldas Žilinskas neturi jokio specialaus aukštojo gamtos mokslo srities išsilavinimo ir neturi specialių dendrologijos žinių.


Spektaklis Lietuvininkų gatvėje: kol vienas juosta riša medžius, kiti jas plėšia, 2018-04-12

Liana JAGINTAVIČIENĖ, www.silokarcema.lt

Kol A. Petravičius klijuoja juostas, jas skuba nuplėšti seniūno pasiųstas darbuotojas.

Pradedamas įgyvendinti želdinių tvarkymo projektas Šilutės mieste ne visus džiugina. Žmonės ėmėsi iniciatyvos, kad nebūtų skubama Šilutės miestą puošiančią medžių alėją išpjauti. Pasisakiusieji įsitikinę, kad valdžia bijo, jog žmonės sužinos, kurie medžiai bus išpjauti, o Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus paskutinėmis dienomis parodė žemą savo lygį, kadangi jo elgesys jiems pasirodė pasibaisėtinas. „Aš miesto šeimininkas“, – vis pabrėždavo gatvėje kalbintas seniūnas.

Apkabina medžius

Prasidės želdinių tvarkymo projekto „Šilutės miesto istorinės dalies – Tilžės, Lietuvininkų gatvių nuo Verdainės tilto per Šyšos upę iki tilto per Šyšos upę ties H. Šojaus dvaru kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projekto“ įgyvendinimas.

Projekto vadovas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, supažindindamas su projektu akcentavo, kad svarstymo metu į visas bendruomenės pastabas buvo atsižvelgta. Dėl to 43 tūkst. eurų išaugo projekto įgyvendinimo vertė. Pagrindinėse Šilutės miesto gatvėse – Tilžės ir Lietuvininkų – yra inventorizuoti visi augantys medžiai, kurių dalį numatyta iškirsti ir vietoje jų pasodinti jaunus, iki 3-4 m (atitinkamai pagal rūšį) aukščio medelius, taip pat bus įrengta laistymo sistema ir apsauga. Iš viso turėtų būti pasodinta 320 medžių (iškirsta – 260): liepos, klevai, kaštonai, uosiai, beržai, gudobelės, vinkšnos ir kt.

Tačiau tai ne visiems toli gražu patinka. Vienas iš šilutiškių, architektas Algimantas Petravičius vienas pirmųjų nepabūgo viešai parodyti, kokie jam svarbūs medžiai. Jis  nusprendė netylėti – pradėti priešintis norui žaliąjį miestą paversti nykiu. Vyras kasdien ramiai eina pirmyn ir atgal miesto gatvėmis  ir medžius apkabina – užriša juosteles, kurios informuoja apie tai, kokia lemtis jo laukia – jis bus nupjautas ar jam bus leista toliau žaliuoti. Bet keisčiausiai atrodo šioje situacijose ne jis, o Šilutės seniūnas R. Steponkus, kuris net du viešuosius darbus dirbančius asmenis paliepė vaikščioti paskui architektą ir jo apkabinimus – juosteles plėšti šalin. Ir eina tie du žmogeliai it du šuneliai paskui architektą, lyg jokių darbų daugiau nebūtų. Pastarasis užkabina juostelę, o jie jas paklusniai plėšia. Ir taip jau savaitę. „Liepė seniūnas jas plėšti ir plėšiame. Toks mūsų darbas. Turime atidirbti valandas“, – „Šilokarčemai“ sakė juosteles plėšiantys vyrai.

Seniūnas ne juokais supykęs

Pats seniūnas rimtai supykęs. Jis pats išbėgo į gatvę drausminti A. Petravičiaus, o šis jokių emocijų jam nerodė – ramiai toliau žymėjo medžius. Paklausus seniūno, kas vyksta, šis atsakė: (…)

Visas straipsnis čia2018.04.15 Nepriklausomų ekspertų nuomonė dėl Šilutėje ketinamų išpjaut medžių


LRytas Šilutiškiai sukilo prieš miesto valdžią – apželdinimo projektas pakvipo afera, 2018-04-16 


Šilutės valdininkams – advokato kirtis: įžvelgė pinigų grobstymo schemą2018-04-16 

LRytas Šarūnas Meškys

Šilutėje nuo balandžio pradžios pradėta aktyviai ruoštis naikinti Lietuvininkų ir Tilžės gatvėse augančius medžius ir atsodinti naujus želdinius. Šilutės rajono savivaldybė užsimojo iškirsti daugiau nei 260 medžių, tačiau tinkamos informacijos apie šį projektą negavę gyventojai sukilo – kreipėsi į teisininką, kuris netruko įžvelgti galbūt neteisėtus savivaldybės veiksmus.

Šilutės rajono gyventojas Simonas Norbutas portalui lrytas.lt pranešė, kad užfiksavo, kaip paskubomis ir atmestinai vykdoma savivaldybės organizuota medžių būklės ekspertizė. Pasibaisėjo savivaldybės aplaidumu „Savivaldybė pristatė apželdinimo projektą – kirs senus medžius, atveš naujus medelius už europinius pinigus ir pasodins. Inventorizavo želdinius, pjautinus medžius pažymėjo. Taip buvo padaryta neva pirminė ekspertizė“, – kalbėjo aktyvistas Simonas. Anot jo, supratę, kad gali būti iškirsti net ir sveiki, brandūs medžiai, visuomenės nariai kreipėsi į advokatą Saulių Dambrauską.

Surinkę parašus po peticija, aktyvistai pateikė savivaldybei reikalavimą atlikti pakartotiną želdinių ekspertizę. „Nufilmavome, kaip savivaldybė atlieka ekspertizę, ir pasibaisėjome. Paaiškėjo, kad vienintelis pasamdytas ekspertas neturi reikiamo išsilavinimo, o savivaldybės surinkta komisija pristatė, kad tai vienintelis kvalifikaciją turintis ekspertas Lietuvoje“, – aiškino aktyvistas S. Norbutas.

Be to, pasak S. Norbuto, savivaldybė nebuvo tinkamai informavusi gyventojų dėl planuojamų iškirsti medžių – per kelias valandas surinkę apie 170 parašų tuo įsitikino patys aktyvistai. S. Norbutas teigė, kad visuomenės suinteresuotumas išaugoti medžius – pagrįstas. Lietuvininkų ir Tilžės gatvėse esantys medžiai yra seni, dideli, subrendę, tačiau dauguma jų – sveiki ir nekeliantys pavojaus. „Tai gražūs, brandūs želdiniai, visi veša, lapoja. Taip, yra vienas kitas ligotas, kuriuos reikia prižiūrėti, apgenėti ar nukirsti. Tačiau dabar norima iškirsti kone visus medžius tose gatvėse ir kuo skubiau sunaudoti europines lėšas“, – tikino pašnekovas.

(…)

(…)

Aplinkos ministerijoje – gilus biurokratinis liūnas

Dėl Šilutės savivaldybės noro iškirsti medžius Lietuvininkų ir Tilžės gatvėse bei visuomenės protesto portalas lrytas.lt kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kad paaiškintų susiklosčiusią situaciją dėl galbūt neteisėtų savivaldybės veiksmų samdant specialistus ir europinių lėšų panaudojimo.

Deja, bet Aplinkos ministerija vengė konkretaus atsakymo ir atsakomybę permetė pavaldžioms institucijoms. Į devynis užduotus klausimus Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė Rugilė Kičaitė atsakė valstybinėms institucijoms įprasta biurokratine kalba ir pasiūlė atsakymo ieškoti kitur.

Norime atkreipti dėmesį, kad savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas yra savarankiškoji Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija. Savivaldybės teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais, išduoda leidimus kirsti, persodinti ar kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ir privačioje žemėje. Taigi, teisė nuspręsti dėl saugotino medžio išsaugojimo, nukirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo yra savivaldybės kompetencija“, – atsakė Aplinkos ministerijos atstovė. Specialistė nurodė, kad Europos Sąjungos paramos lėšų tinkamą panaudojimą įgyvendinant projektus tikrina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Nesilaikydami reikalavimų liks be finansavimo

Tuo metu Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) teigė, kad tai – Aplinkos ministerijos kompetencija. Anot APVA Gamtotvarkos projektų skyriaus vadovo Sauliaus Vasiliausko, jų agentūra vykdo tik ES ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis įgyvendinamų projektų priežiūrą.

„Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Šilutės rajono savivaldybės administracija parengė kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra suderintas. Išlaidos pagal šią veiklą nėra padengtos, jei bus nustatyta, kad išlaidos yra patiriamos nesilaikant Aprašo bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, jos nebus padengiamos“, – paaiškino S. Vasiliauskas.

Prireiks 350 tūkst. eurų

Šilutės miesto istorinės dalies – Tilžės, Lietuvininkų gatvių nuo Verdainės tilto per Šyšos upę iki tilto per Šyšos upę ties H. Šojaus dvaru kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projekto vertė – beveik 350 tūkst. eurų. Pasak projekto vadovo Romualdo Ambrulaičio, projektas turi būti įgyvendintas iki šių metų pabaigos. Iš viso turėtų būti pasodinta 320 medžių (iškirsta – 260) – tai liepos, klevai, kaštonai, uosiai, beržai, gudobelės, vinkšnos ir kt.

Svarbiausias kriterijus – medžio stabilumas

Paklaustas, kaip turi būti atliekama medžio ekspertizė ir kaip nusprendžiama, kad medis yra kirstinas, dendrologas A. Rutkaustas teigė, kad svarbiausias kriterijus yra medžio stabilumas. „Tikrinama medžio statika, apatinės dalies, šaknų, lajos būklė, lapų ligos ir pan. Tačiau mieste svarbiausia – statika, o visa kita yra sutvarkoma ir prižiūrima, genima, gydomos žaizdos, vykdoma apsauga nuo kenkėjų ir pan. Net ir puvinio leidžiama iki 70 proc. kamieninėje dalyje. Tačiau dėmelė nuo puvinio tėra tik smulkmena – kiekvienas medis jų turi, tokia jo fiziologija“, – aiškino dendrologas.

Normalių medžių nebeliks

Tačiau A. Rutkauskas nerimauja, kad naudojantis europiniais pinigais bus atliktas „euroremontas“ – genetiškai stiprius, sėklinės kilmės brandžius medžius pakeis iš Vakarų ir Pietų Europos atvežtais skiepytais medeliais, kurie gyvena apie 25–40 metų. „Normalių medžių neturėsime. Jie klonuoti, sunkiai augs, bus apskurę, apkerpėję, kaip Gedimino prospekte Vilniuje ar Šiauliuose, Vilniaus gatvėje esančiame bulvare“, – kalbėjo dendrologas. Pasak A. Rutkausko, geriausia būtų medžius keisti pamažu, o ne viską masiškai nušluoti ir atsodinti, siekiant tik kuo greičiau panaudoti eurpopines lėšas. „Juk kiekvienas senas medis yra vertybė. Jis gamina deguonį, valo orą, yra įaugęs, tačiau jam reikia skirti lėšų palaikyti, sutvarkyti, apgenėti, gydyti, šaknis pamaitinti ir pan. O dabar nori tik nupjauti, išrauti ir pakeisti naujais. Tada patogu kelius tiesti, asfaltuoti. Tokie projektai dažniausiai yra skirti savivaldybės įnoriams tenkinti“, – aiškino dendrologas.

Visas straipsnį, skaitykite čia: 


Medžių kirtimo vajus atidedamas, 2018 04 17

www.silutesetazinios.lt

Prieš vietos valdžią sukilę Šilutės piliečiai pasiekė savo: Lietuvininkų ir Tilžės gatvių medžių būklė bus vertinama iš naujo.

Tikrą pirtį Šilutės valdžiai užkūrę pilietinio judėjimo „S.O.S. Šilutės medžiai“ iniciatoriai Simonas Norbutas ir Marius Jatkonis šiandien, balandžio 17 d., buvo pakviesti į rajono savivaldybės rūmus pokalbio. Kartu su jais atvyko ir Lietuvos dendrologų draugijos narys Artūras Poškus.

Dendrologas A. Poškus Šilutėje lankėsi ir sekmadienį, balandžio 15 d., kai kartu su keliais kolegomis atliko Lietuvininkų ir Tilžės gatvių šiaurinėje pusėje augančių medžių nepriklausomą ekspertizę. Juos į Šilutę pakvietė tie patys pilietinio judėjimo „S.O.S. Šilutės medžiai“ iniciatoriai.

Daug nesiplečiant

Po daugiau kaip valandą trukusios diskusijos buvo sutarta, kad dar šią savaitę, galbūt ketvirtadienį, bus atliekama nauja Lietuvininkų ir Tilžės gatvių želdinių būklės ekspertizė, dalyvaujant ir Lietuvos dendrologų draugijos nariams.

Lietuvininkų ir Tilžės gatvių šiaurinėje pusėje daugiau dėmesio ketinama skirti tiems medžiams, dėl kurių būklės dendrologų ir arboristo Renaldo Žilinsko nuomonės nesutapo (R. Žilinskas Šilutėje lankėsi praeitą trečiadienį savivaldybės administracijos kvietimu ir, lydimas savivaldybės želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos narių, vertino visų Lietuvininkų ir Tilžės gatvių želdinių būklę).

Pietinėje gatvių pusėje planuojama iš naujo įvertinti visų medžių būklę. Po R. Žilinsko atliktos želdinių būklės ekpertizės Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projekto rengėjų pasmerktų nupjauti medžių skaičius sumažėjo nuo 260 iki 198. Tikėtina, kad po naujos ekspertizės darbo medkirčiams dar labiau sumažės.

Anot savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Ambrulaičio, paties projekto dėl to nereikės keisti, nes pagrindiniai rodikliai – gatvės, sklypų plotai – išlieka tie patys.

Vietoj nupjautų medžių bus sodinami nauji. Dar 60 turėtų būti pasodinta anksčiau nupjautų medžių vietose.


Priklausomybė nuo medžių auga, 2018 balandžio 19

 www.silutesetazinios.lt

Vizija apie darnią bendruomenę Šilutėje žlunga

Per šalį ritasi vietos karaliukams baimę kelianti banga: vis daugiau žmonių pasisako už medžių išsaugojimą mieste.
Šilutė – jokia išimtis.
Anaiptol.
Šilutėje toji banga vis didėja, platėja, stiprėja.
Iš pradžių vienas žmogus išėjo į gatvę apkabinti medžių.
Netrukus radosi dar du, paskui – dar trys keturi…

O šiandien, tiksliau, jau vakar pabiro į gatvę žmonės jauni – gimnazistai išėjo pašlovinti medžių.
Apkabino juos, papuošė lapais žaliais, netarę nė žodžio garsiai pasakė: „Mes už žalią Šilutę!“
Bet iš ryto – šiandien – pasirodė „ožka“ – o gal „ožys“ – ir nuskabė „lapus“.
Tiesa, ne visus.
Matyt, apsirijo.
Kada nors, žiūrėk, ims ir pasprings.
Mat priklausomybė nuo medžių auga.

Tuo pačiu apnuogindama graudžią tiesą: pilietinės iniciatyvos, kurios nesuderintos su vietos karaliukais, nepageidautinos.
Tai ką pasakyti jauniems, gimnazistams – vydūniečiams, kurie kasdien skaito ir girdi, kaip svarbu ugdyti pilietinę visuomenę?
Sakau jiems: „Ne velnio!“
Darnios – silpnavalių pataikūnų – bendruomenės vizija žlunga.
Tegyvuoja piliečiai!
Tegyvuoja medis mieste!

Dirba ekspertai

Šiandien Šilutėje darbuojasi nepriklausomų ekspertų – dendrologų grupė, kuri kartu su savivaldybės administracijos samdytu arboristu iš naujo vertina pasmerktų nupjauti medžių būklę.

Į jų išvadas turėtų būti atsižvelgta įgyvendinant Lietuvininkų ir Tilžės gatvių želdinių tvarkymo projektą.

Sprendžiant vien iš to, kad iš 16 pirmųjų medžių Lietuvininkų gatvės pradžioje, pietinėje pusėje, kuriuos savivaldybės administracijos samdytas arboristas buvo paženklinęs kaip šalintinus (iš viso 198), po dendrologų ir to paties arboristo bendros ekspertizės liko tik 2, šalintinų medžių skaičius turėtų žymiai sumažėti.SKAITYTI PLAČIAU: Kreipimasis į piliečius dėl ES lėšomis masiškai naikinamo miesto medžių paveldo Lietuvoje – ruošiamas kolektyvinis ieškinys (renkama informacija)

SKAITYTI PLAČIAU: Kiek gyvena miško ir miesto medžiai ir kodėl jie nesulaukia natūralios senatvės?

SKAITYTI PLAČIAU: Remigijus Lapinskas: Lietuvą užplūdęs medžių kirtimo vajus – betono džiunglės ar žalieji miesto sodai?

SKAITYTI PLAČIAU: Betono aikščių bumas arba kodėl serga ir miršta miesto medžiai?

SKAITYTI PLAČIAU: Šiauliečiai prašo palaikymo DĖL KAŠTONŲ ALĖJOS IR SENŲJŲ MEDŽIŲ IŠSAUGOJIMO ŠIAULIUOSE – pasirašyk PETICIJĄ UŽ!

SKAITYTI PLAČIAU: Kirsdamas medį, lietuvis kerta save..?

SKAITYTI PLAČIAU: Šančių Ąžuolo inkvizicija – Kauno savivaldybė verslui išduoda leidimus kirsti sveikus, šimtamečius ąžuolus (FOTO+peticija)

SKAITYTI PLAČIAU: Kurmelio korporacijos karas su medžiais ir miškais

SKAITYTI PLAČIAU: Lietuvi, ar myli mišką?


MEDŽIŲ GYNĖJAI FB:

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, paneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau