Kreipimasis į piliečius dėl ES lėšomis masiškai naikinamo miesto medžių paveldo Lietuvoje – ruošiamas kolektyvinis ieškinys (renkama informacija)

“Lietuvos Želdynų sunaikinimas yra įvykdomas visiems laikams, nes iš brangių europinių šiukšlių medžiai apskritai neišauga. Želdynų kapitalinis iškirtimas – šios šalies tapatumo ištrynimas, kuris yra pradžia kitų naikinimų.”  (Salomėja  JASTRUMSKYTĖ – Hum. mokslų daktarė, dailininkė, mokslo darbuotoja)

“Kiekvienas senas medis potencialiai užima didžiulių pinigų vietą.” (Saulius DAMBRAUSKAS, advokatas)

DĖL MIESTO MEDŽIŲ PAVELDO NAIKINIMO LIETUVOJE

2018 04 07

Sveikų, brandžių, šimtamečių medžių kirtimai miestuose, taip įsisavinant ES fondų lėšas – jau tapo masiniu reiškiniu daugelyje Lietuvos miestų. Gamtinio, kultūrinio, istorinio paveldo ir “miesto plaučių” naikinimas vyksta be diskusijų ar vietos bendruomenių pritarimo – jos nėra įtraukiamos į sprendimų procesus, joms nesuteikiama reikiama informacija, ja manipuliuojama. Sprendimų priėmimo procese pasigendama  tinkamos kvalifikacijos specialistų, kurie galėtų kompetentingai įvertinti  medžių sveikatą, gamtinę ir kultūrinę vertę, tokių sprendimų poveikį aplinkai bei suteikti kokybišką ir išsamią informaciją visuomenei, taip ginant jos teisę gyventi visavertį gyvenimą švarioje ir kokybiškoje aplinkoje.

Foto: Martyno Vainoriaus©️ (Atvira Klaipėda) Laura Čilinskaitė, GYVAS MIŠKAS

Grubūs Orhuso konvencijos pažeidimai

Nepaisant žmonių pasipiktinimo miestų centruose, parkuose, skveruose masiškai pjaunami sveiki, brandūs medžiai –  taip grubiai pažeidžiama Orhuso konvencija. Ši konvencija suteikia visuomenei 3 pagrindines teises: 1) gauti informaciją apie aplinką, 2) teisę dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus 3) teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais. 

Orhuso konvencija yra unikali tarptautinės teisės priemonė – užuot gynusi pačią aplinką, ji suteikia kiekvienam visuomenės nariui pagrindą ginti savo teisę gyventi švarioje ir kokybiškoje aplinkoje. Ši konvencija išplaukia iš pamatinės žmogaus teisės į gyvybę, tačiau čia turima galvoje ne apskritai teisė tiesiog išlikti gyvam, nesvarbu, kokiomis sąlygomis, tačiau teisė gyventi visavertį gyvenimą.

Lietuva Orhuso konvenciją ratifikavo 2001 m., jos pakeitimą dėl GMO – 2007 m., o protokolą – 2009 m. Po ratifikavimo šie dokumentai tapo nacionalinės teisės dalimi.

Lietuvoje Orhuso konvencija galioja nuo 2002 m. balandžio 28 d. kaip Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, o nuo 2005 m. vasario 17 d., kai Konvencijos šalimi tapo Europos Sąjunga – ir kaip Lietuvai privalomas ES tarptautinis įsipareigojimas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimo ratifikuotos konvencijos turi įstatymo galią, todėl jų nuostatos turi būti taikomos tiesiogiai, ypač tuomet, kai žemesnio lygmens įstatymai bei kiti teisės aktai joms prieštarauja. Tą nesyk išaiškino Konstitucinis Teismas.

Visuomenės balsą užgožia iš ES fondų gaunami milijonai

Visuomenė rengia protestus, rašo skundus, kreipiasi į Aplinkos ministeriją, į regionines institucijas, tačiau yra ignoruojama ir skandinama biurokratinėse pinklėse. Šie kirtimai ypatingai suintensyvėjo kai iš Europos Sąjungos buvo gauti regioninės plėtros finansavimo projektai, kuriuose finansuojami želdynų tvarkymo darbai, deja, tokie „tvarkymai“ pasireiškia viešos sveikos aplinkos naikinimu, kurpiamos pelningos pinigų įsisavinimo schemas – pjaunami sveiki medžiai ir sodinami nauji, prabrangūs įvežtiniai sodinukai, gyvuojantys nepalyginamai trumpesnį laiką nei buvę medžiai.

Medžių vėžys

Palanga, viena pirmųjų iškirtusi senųjų medžių alėją ir užsodinusi sodinukais, turėjo pašalinti didžiąją dalį brangių sodinukų, jiems masiškai ėmus sirgti medžiu vėžiu. O kaip mūsų miestuose atrodo užsienietiški sodinukai, pakeitę brandžius medžius, jų valomą orą ir teikiamą pavėsį, galite pamatyti čia.

Medžiai miestuose yra neprižiūrimi arba prižiūrimi prastai, betonuojami, jais tinkamai nesirūpinama – tokiomis sąlygomis nėra užtikrinama nei senųjų, nei naujų medžių sveikata, kuri tiesiogiai susijusi su visuomenės fizine ir psichine sveikata bei gerove.


Išsami Rūtos Janutienės laida apie Kauno mieste kertamus medžius, už jų klestintį verslą ir miesto dvarponius.

SKAITYTI PLAČIAU: Planuojamos kaštonų alėjos skerdynės Šiauliuose sukėlė pilietinius protestus – nuo ko viskas prasidėjo? (papildyta komentarais)

SKAITYTI PLAČIAU: Kurmelio korporacijos karas su medžiais ir miškais

SKAITYTI PLAČIAU: Kas slepiasi už Kauno medžių kirtimų istorijos?


Piliečius prašome siųsti infomaciją:

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją į GYVĄ MIŠKĄ kreipėsi advokatas Saulius DAMBRAUSKAS su prašymu surinkti ir atsiųsti reikalingą informaciją kreiptis į ES institucijas. Tad prašome visų užfiksavusių tokius sveikų medžių kirtimus mieste, kurie buvo įvykdyti naudojantis ES skirta parama, atsiųsti:

1) Tikslius ES finansuojamų projektų pavadinimus;
2) Jų identifikacinius duomenis;
3) Informaciją, kuriai kategorijai jie priskiriami (aplinkosauginiams, kraštovaizdžio projektams ar kt.);
4) Situacijos aprašą.

Taip pat pageidautume, kad siųstumėte GYVAM MIŠKUI bendrai duomenų bazei apie vykdomus kirtimus talpinimui į vieną vietą:

1) Kirtimų fotografijas mieste, parkuose, saugomose teritorijose su aprašu;
2) Dendrologų ar kitų specialistų įvertinimus;
3) Siųstas užklausas, skundus, kreipimusis ir gautus atsakymus (jei yra) į valstybines institucijas;
4) Informaciją (foto) apie jau pasodintų naujų sodinukų būklę ir su jais kilusias problemas;
5) Jūsų mintis ir pasiūlymus galimai padėsiančius spręsti problemas.

Informaciją siųskite GYVAS MIŠKAS, Laurai ČILINSKAITEI – l.cilinskaite@gmail.com

Foto: Martyno Vainoriaus©️ (Atvira Klaipėda)

Šaltiniai informacijai gauti –

http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/lietuvos-regionai- 217.html

http://www.esinvesticijos.lt/

Daugiau apie Orhuso konvenciją

JŪRATĖ MARKEVIČIENĖ: „KODĖL LIETUVOJE STRINGA ORHUSO KONVENCIJA?“

APLINKOS MINISTERIJA. Informacijos apie aplinką teikimą reglamentuojantys teisės aktai

Konvencijos tikslas – apsaugoti kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

Orhuso konvencija – unikalus susitarimas aplinkos srityje, kadangi:

  • susieja teises aplinkos srityje su žmogaus teisėmis;
  • akcentuoja visų mūsų pareigas ateities kartoms;
  • įtvirtina, kad darnus vystymasis galimas tik dalyvaujant visoms suinteresuotoms grupėms;
  • susieja vyriausybių atskaitomybę ir aplinkos apsaugą;
  • pastangas sutelkia į visuomenės ir valdžios institucijų bendravimą demokratinėmis sąlygomis.

Konvencijos tekstas (lietuvių kalbakitomis kalbomis)

Apie advokato S. Dambrausko sulaikymą ir Seime įregistruotą rezoliucijos dėl Orhuso konvencijos projektą


“Lietuvos vardu Aplinkos ministerija privalomai teikia Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaitą Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Atitikties komitetui, todėl būtina į Lietuvos ataskaitą įtraukti atitinkamą informaciją apie vykdomus Orhuso konvencijos pažeidimus bei prašyti atgalinės informacijos apie duomenų į Ataskaitą įtraukimą.

Kreiptis į Atitikties komitetą nurodant Lietuvos institucijų Orhuso konvencijos pažeidimus ar institucijų nesiskaitymą su konkrečiomis Konvencijos garantuojamomis teisėmis.” (Saulius Dambrauskas)


MEDŽIŲ GYNĖJAI FB:

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau