Šančių Ąžuolo inkvizicija – Kauno savivaldybė verslui išduoda leidimus kirsti sveikus, šimtamečius ąžuolus (FOTO+peticija)

“Mieste augantys ŠIMTAMEČIAI MEDŽIAI negali būti pašalinti vien žemės savininko ar savivaldybės klerkų valia. Tokie medžiai yra BENDRUOMENĖS TURTAS, formuojantis ištisos teritorijos estetinę aplinką, o jų išsaugojimas yra viešasis interesas. UŽAUGINTI TOKĮ MEDĮ mieste dabartinio užterštumo sąlygomis NEBĖRA jokių galimybių. Tuo tarpu sunaikintas Ąžuolas augo drauge su čia gyvenusių žmonių KARTŲ KARTOMIS.”

“…galėjo žaliuoti dar šimtmečius. Tokio amžiaus ąžuolai yra RETENYBĖ MIESTE ir turi būti puoselėjami kaip GAMTOS PAMINKLAI ir ypatingai saugojami. Medis buvo sveikas, tvirtas, nebuvo sausuolis. Tokio storio ir amžiaus ąžuolams leidimus šalinti pagal būklę buvo pagrindas išduoti tik jeigu jie yra sausuoliai. Pagal vertinto sveikatingumo būklę, tokio pagrindo išduoti leidimą jį pašalinti nebuvo.”

Šančių Ąžuolas…

Kaune kovo 14 dieną, Šančiuose buvo nupjautas šimtametis ąžuolas. Nukirstas medis stovėjo privačioje valdoje, Juozapavičiaus prospekte, kurią neseniai įsigijo privatūs verslininkai. Jam nukirsti buvo gauti visi leidimai. Nukirsto Šančių Ąžuolo perimetras – 4,25 m.

Ekspertizės išvada Šančių Ąžuolui – gamtos paminklas, turėjo būti ypatingai saugojamas

Visuomenė nebuvo informuota apie ketinimą pjauti medį. Dendrologai spėjo apžiūrėti kelmą bei medžio nuotraukas ir nustatė, kad medis dar nebuvo pavojingas.

Ekspertizės išvada Šančių Ąžuolui (deja jau jį nupjovus, bet spėjus apžiūrėti likusį kelmą) – galėjo žaliuoti dar šimtmečius. Tokio amžiaus ąžuolai yra retenybė mieste ir turi būti puoselėjami kaip gamtos paminklai ir ypatingai saugojami.

Medis buvo sveikas, tvirtas, nebuvo sausuolis. Tokio storio ir amžiaus ąžuolams leidimus šalinti pagal būklę buvo pagrindas išduoti tik jeigu jie yra sausuoliai. Pagal vertinto sveikatingumo būklę, tokio pagrindo išduoti leidimą jį pašalinti nebuvo.

Dėl jo miesto valdžiai ir kitoms institucijoms pateikta bendruomenės PETICIJA. Ir vėl tas pats miesto savivaldybės žaidimas: bendruomenės neinformavimas ir nuomonės nepaisymas, bandymas viską padaryti greitai ir slaptai, nepaisant teisinių reguliavimų ir būtinų ekspertizių atlikimo.

ĄŽUOLO EKSPERTIZĖ ČIA:  https://issuu.com/bluedrum/docs/ekspertize_apie_papras_t_ojo_a_z_uo

INIT TV žinios

Privatiems verslininkams įsigijus sklypą Kaune, Juozapavičiaus prospekte buvo nupjautas kelių šimtų metų senumo ąžuolas. Aplinkosaugininkai sako, esą šimtametis senolis buvo išpuvęs ir pavojingas, tačiau gyventojai mano kitaip. Tad savaitgalį surengtos improvizuotos ąžuolo laidotuvės

Posted by INIT TV on 2018 m. kovo 19 d.

ŠĄ !!! Šančių Ąžuolas

Posted by Darius Petrulis on 2018 m. kovo 16 d.

 

Komentarai Facebook:


Atsisveikinimas su Šančių Ąžuolu…(VIDEO)

Bendruomenės nariai susirinko į atsisveikinimo su ąžuolu procesiją ir priėmė sprendimą pateikti skundą ir peticiją Seimui.

Atsisveikinimas su Šančių Ąžuolu from Life:Art on Vimeo.

Kaip “tvarkomas” Šančių Ąžuolynas


LR Seimo peticijų komisijai
Kauno savivaldybės administracijai
Generalinei prokuratūrai
Aplinkos ministerijai                                                                                                                                                                                                       

P e t i c i j a – skundas

2018‒03‒20

Kaunas

  1. Mes, Kauno miesto Žemųjų Šančių bendruomenė, esame pasipiktinę, kad neinformavus visuomenės 2018 m. kovo 14 dieną A.Juozapavičiaus prospekte prie namo Nr.65 buvo nupjautas senas šimtametis Ąžuolas, kurio būklė nekėlė jokio pavojaus nei pastatams, nei eismo saugumui, nei gyventojams.
  2. Manome, jog mieste augantys šimtamečiai medžiai negali būti pašalinti vien žemės savininko ar savivaldybės klerkų valia. Tokie medžiai yra bendruomenės turtas, formuojantis ištisos teritorijos estetinę aplinką, o jų išsaugojimas yra viešasis interesas. Užauginti tokį medį mieste dabartinio užterštumo sąlygomis nebėra jokių galimybių. Tuo tarpu sunaikintas Ąžuolas augo drauge su čia gyvenusių žmonių kartų kartomis.
  3. Pažymime, jog Suinteresuota visuomenė pagal Orhuso konvencijos nuostatas turėdama teisę į informaciją bei teisę nuo pat pradinių etapų dalyvauti bet kokių su aplinkos pakeitimais susijusių projektų svarstyme su tokiu drastišku sprendimu, kuriuo nutarta pašalinti Šančius puošusį šimtametį Ąžuolą, supažindinta nebuvo. Taip pat bendruomenė nebuvo iš anksto informuota apie prielaidas, kurios būtų galėjusios sąlygoti būtinybę pripažinti Šančių rajono pasididžiavimą – Ąžuolą-galiūną – šalintinu želdiniu ir išduoti leidimą jį nupjauti. Europos Teisingumo Teismas ne kartą yra plačiai išaiškinęs Orhuso konvencijos nuostatomis užtikrintų Suinteresuotos visuomenės teisių turinį, susijusį su bet kokiais sprendimais ir veiksmais, kuriais kėsinamasi į aplinkos kaitą. Šimtamečių želdinių šalinimas mieste neabejotinai daro įtaką Suinteresuotos visuomenės interesams.
  4. Didžiulį nusivylimą bei pasipiktinimą kelia akivaizdus bandymas nuo bendruomenės nuslėpti tiek sprendimą dėl Ąžuolo pašalinimo, tiek pasirengimo nupjauti Ąžuolą veiksmus, taip užkertant kelią atlikti želdinio būklės kompetentingą įvertinimą ar dendrologinę ekspertizę. Nupjovus Ąžuolą buvo akivaizdžiai sąmoningai imtasi priemonių sunaikinti šios veikos padarinius: a) Medis nustatyta tvarka iš anksto nebuvo pažymėtas raudonu kryžiumi, kaip šalintinas; b) jį nupjovus nedelsiant buvo išvežtas medžio kamienas ir šakos; c) kelmas buvo skubiai apipiltas žemėmis, o netrukus iškastas ir išvežtas iš teritorijos, užlyginant likusią duobę. Toks reikšmingų aplinkai veiksmų atlikimas, siekiant nuslėpti juos nuo Suinteresuotos visuomenės, yra ciniškas nesiskaitymas su gyventojų ir bendruomenės teisėmis ir interesais.
  5. Pranešame, kad bendruomenės pastangomis suskubta atlikti dendrologinė nupjauto Ąžuolo ekspertizė patvirtina, kad šis šimtametis želdinys buvo pašalintas nesant tam nei biologinio, nei teisinio pagrindo, todėl yra padaryta reikšminga žala gamtai ir viešajam interesui.
  6. Reikalaujame atlikti išsamų tyrimą dėl nusikalstamo vertingo želdinio sunaikinimo, nustatyti ir įvardinti atsakingus asmenis ir patraukti juos teisinėn (taip pat materialinėn) atsakomybėn.
  7. Reikalaujame liautis naikinti Kauno bendruomenei priklausantį turtą – miesto želdinius, o miesto želdinių šalinimui leidimus išduoti tik atlikus želdinių būklės ekspertizę bei iš anksto visuomenę informuojant apie tokių ekspertizių rezultatus bei ketinamus šalinti želdinius.
  8. Prašome pripažinti kreipimąsi peticija.  

Priede: ekspertizės aktas:
https://issuu.com/bluedrum/docs/ekspertize_apie_papras_t_ojo_a_z_uo

ŽEMŲJŲ ŠANČIŲ BENDRUOMENĖ


MEDŽIŲ GYNĖJAI FB:

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai


Šaltiniai:

Žemųjų Šančių bendruomenė

STOP kaštonų giljotinai

www.regionunaujienos.lt – Šančių bendruomenė atsisveikino su Ąžuolu

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau