Kauno urėdo, sąjūdiečio SAULIAUS LAZAUSKO komentaras GYVAM MIŠKUI – “Kodėl buvote atleistas?”

“Demokratinėje valstybėje pirmiausia turėtų lėkti GMU ir AM klerkų galvos. Būtent jų nurodymus vykdė Kauno urėdas. Informavimo – konsultavimo procedūros pažeistos VISOSE reformuojamose urėdijose, nes urėdai vykdė teisinių beraščių nurodymus. Tik viena Kauno urėdija išdrįso dėl šio pažeidimo kreiptis į teismą. Teismo nutartis buvo, kad reformos sąlygos parengtos netinkamai ir įpareigojo dokumentus atsiimti ir parengti iš naujo – teisės aktų nustatyta tvarka. Tą urėdas ir padarė.” (komentaras Delfi)


Kauno miškų urėdo, iniciatyvinės Sąjūdžio grupės “Už Lietuvos miškus” SAULIAUS LAZAUSKO komentaras GYVAM MIŠKUI (papildyta GMU ir AM komentaru)

2017 12 19

32 metų miškininko stažą turintis Saulius Lazauskas urėdo pareigas ėjo vos metus

Saulius Lazauskas, 32 metų miškininko stažą turintis miškininkas, urėdo pareigas pradėjo eiti vos prieš metus (2016-12-08 sukako metai), iki tol šioje urėdijoje jis dirbo vyriausiuoju inžinieriumi.

1984 m. tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijęs miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją, S. Lazauskas pagal paskyrimą pradėjo dirbti Jonavos miškų ūkio miško ruošos punkto meistru, vėliau darbo apsaugos inžinieriumi. Nuo 1991 m. jis grįžta į gimtąjį Kauną, kur Kauno miškų urėdijoje darbuojasi miško ruošos punkto viršininku, vyriausiuoju inžinieriumi, urėdo pavaduotoju komercijai ir gamybai, urėdo pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai, o pastaruosius 7 metus – vyriausiuoju inžinieriumi.

Per urėdijų reorganizaciją išmestas kaip “netekęs pasitikėjimo”

Primename, kad  2017 12 18 Kauno urėdas S. Lazauskas netikėtai buvo išmestas iš darbo “kaip netekęs pasitikėjimo ir savo veiksmais sukūręs teisinį netikrumą. (…)  Jo vadovaujamos miškų urėdijos darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti apie būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką”.

„Toks Kauno miškų urėdo elgesys yra netoleruotinas ir vertintinas kaip tiesioginių vadovo pareigų neatlikimas. Už tai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.– Taip buvo apsunkintas įmonės reorganizavimo procesas, netinkamai vykdytos vadovo pareigos. Miškų urėdijose jau turėjo būti baigta darbuotojų konsultavimo ir informavimo apie pertvarką procedūra“. (Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių skyrius)

Gerb. Sauliau, kodėl buvo atleistas?

– Situacija tokia: rugsėjo 5 dieną mus visus urėdus sušaukė Generalinė Urėdija, kuri parengė reorganizavimo sąlygas ir liepė mums visiems jas pasirašyti.
 
Mes prašėme, asmeniškai aš prašiau, kad galėtume jas parodyti teisininkams, sakiau, kad mums reikia perskaityti, įsigilinti, tačiau niekas nekreipė dėmesio, buvo pasakyta – “rašotės ir viskas”, jog “anksčiau reikėjo galvoti su teisininkais”.
 
Vėliau, po tų sąlygų patvirtinimo, po paskelbimo viešai savo svetainėse – nusiuntėme į Registrų centrą nustatyta tvarka ir pradėjome konsultacijas.

Darbo Ginčų komisija mane įpareigojo konsultuotis PRIEŠ sąlygų parengimą
, bet mes tai padaryti neturėjome tokios galimybės, nes Generalinės urėdijos veiksmai buvo neteisėti (t.y. GMU reorganizavimo sąlygas tvirtino be konsultacijų ir iš karto).
 
(Kaip įrodymą turime rugsėjo 5 dienos GMU įsakymą ir sąlygas.)
 
Taigi, GMU neteisėtai pasielgė ir pridirbo klaidų.

Teisininkų pranešimas dėl neteisėto reorganizavimo proceso.

Generalinio urėdo įsakymas dėl urėdijų reorganizavimo. 

Darbo Ginčų komisija mane įpareigojo elgtis nustatyta tvarka ir aš tai privalėjau vykdyti. Ir todėl, kad aš vykdžiau PRIVALOMĄ Darbo Ginčų komisijos sprendimą (o konsultuotis aš negalėjau nustatyta tvarka, nes GMU (neteisėtai) liepė jas patvirtinti iš karto, neparodydama jų mums, darbuotojams) – už tai buvau nubaustas – išmestas iš darbo.

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų profsąjungos (LMPF) – „darbuotojai yra bauginami ir prievartos būdu verčiami dirbti naujoje įmonėje“

– Tai yra GMU pažeidė jūsų teises į konsultacijas, prieš pasirašant reorganizacines sąlygas?

 – Taip, praktiškai GMU pažeidė šią teisę. Rugsėjo 5 dieną mums pateikė sąlygas, liepė patvirtinti ir 5 dieną pasirašė įsakymą konsultuoti. O Darbo Ginčų Komisija įpareigojo mane vėl iš naujo konsultuotis, t.y. prieš sąlygų sudarymą.

– Todėl jums reikėjo panaikinti sąlygas ir pradėti iš naujo?

– Taip, aš privalėjau panaikinti sąlygas, įvertinti profesinės sąjungos ir darbuotojų pasiūlymus.

– Kas vyksta dabar, po jūsų atleidimo?

– Taip, aš atleistas. Registrų centras turi patvirtinti tas reorganizavimo sąlygas, o tose sąlygose yra begalė klaidų, apie kurias informuota Aplinkos ministerija, GMU, Registrų centras.
 
Nėra vykdomas Darbo Ginčų komisijos PRIVALOMAS nurodymas (ir nebus – jeigu jie tvirtins sąlygas tokias, kokios jos buvo pateiktos pradžioje – 09/05).
 
Jeigu aš nevykdyčiau Darbo Ginčų komisijos sprendimo – man grėstų 3000 eurų bauda, kuri būtų perkelta GMU.
 
Nesutvarkę šių sąlygų jie negali vykdyti kitų veiksmų – turi viską ištaisyti ir pašalinti rastas klaidas.

Dėkojame už pokalbį.

2017 12 18

2017 12 18

DELFI komentarai (kalba netaisyta)

Atleidžiamas Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas

Stai kaip sovietinis raugas gina savo paskutini bastiona 2017-12-18 21:30 IP: 85. Medienos vagystes jam nesa milijonus

To IP: 85 savininkui 2017-12-18 21:54 IP: 88 Apie kokias vagystes ir milijonus čia paistai, žmogeli? Kauno urėdas vadovo pareigose naujokas, dar nė metų nėra. Jis sąžiningai laimėjo konkursą, vadovo vietai užimti, praėjo visas STT patikras, apie jį gautos spec. tarnybų pažymos, kad žmogus – nepriekaištingos reputacijos. Ar tokią pažymą gautum pats?Bėda, kad nepritarė valstiečių stumiamai miškų reformai. Apie miškų valdymą jis turi savo profesionalų miškininko matymą, kuris deja nesutampa su švedišku, stumiamu Skvernelio vyriausybės.


Sakalas 2017-12-18 20:47 IP: 84Demokratinėje valstybėje pirmiausia turėtų lėkti GMU ir AM klerkų galvos. Būtent jų nurodymus vykdė Kauno urėdas. Informavimo – konsultavimo procedūros pažeistos VISOSE reformuojamose urėdijose, nes urėdai vykdė teisinių beraščių nurodymus. Tik viena Kauno urėdija išdrįso dėl šio pažeidimo kreiptis į teismą. Teismo nutartis buvo, kad reformos sąlygos parengtos netinkamai ir įpareigojo dokumentus atsiimti ir parengti iš naujo – teisės aktų nustatyta tvarka. Tą urėdas ir padarė.Tačiau tą reorganizavimo aprašą rengė ne jis, o GMU išminčiai . Visas teisinis reformos nihilizmas, neteisybė, darbuotojų teisių pažeidimai, visokios neteisėtos improvizacijos darbo kodekso nuostatomis, vadovų gąsdinimai ir psichologinis spaudimas darbuotojams vykdomas AM ir GMU valdininkų rankomis, kurie patys tiek Š… primalė , darydami šią reformą, kad dabar griebiasi neadekvačių ir desperatiškų veiksmų.

Priėjo prie to, kad nurodo vadovams, nesutikusius pereiti į naują įmonę žmones, prievarta, be darbo sutarčių, vadinasi – nelegaliai, laikyti naujoje įmonėje. Kam tada baudžiamoji atsakomybė gresia už šią nusikalstamą veiką? Valstybės institucija verčia nelegaliam, be darbo sutarčių darbui. O kur ponai buvote anksčiau? Kur teisinio reformos proceso veiksmų planas, datos, eiliškumas? Kur kaštų ir naudos analizė? Nagai atlenkti tik turtui susiglemžti, centralizuoti, parduoti…

O kur tame kontekste didžiausias šios sistemos turtas – ŽMOGUS, MIŠKININKAS? Jo reformos kontekste nėra, nebuvo ir iki šiol jis buvo nematomas. Dažnas dešimtmečius paaukojęs Tėvynės žaliajam rūbui, reformos kontekste iki šiol laikomas NULIU.

O dabar staiga pasirodė ir dar pagal kažkokį mistinį Darbo kodeksą savo teisių reikalauja. Varykit vergai ir toliau!!! Jūs – beteisiai! Kaip ponas A.V. sukomanduos – taip ir bus.

Dar pažymą dėl darbuotojų atleidimo be parašo urėdams įteiks. O kam prisiimti atsakomybę pasirašant? Puikus Kauno urėdo pavyzdys – komanda GMU, o baudžiamoji atsakomybė už jos vykdymą jam pačiam, ne reformos koordinatoriams. Kas atsakingas už didžiausio Lietuvos turto – miškų valstybinio masto reformą???

SKAITYTI PLAČIAU: R. Braziulis: reforma blefas, tai skandinavų popieriaus perdirbimo fabrikų invazija į Lietuvos miškus

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų Sąjūdis: ponai, užteks vogti – miškų jūs negausit ir tyliai reformos nepadarysit!

Tikrai ne Kauno urėdas, kuris tapo AM ir GMU teisinio neraštingumo auka ir atpirkimo ožys. Atsirado proga susidoroti su šiai reformos formai nepritariančiu žmogumi, aktyviu visuomenininku. Urėdu jis nė metų nedirba, prieš priimant vadovo pareigoms, praėjęs visas STT patikras, pagal jos išvadas – nepriekaištingos reputacijos žmogus.

Tai kas dabar vyksta valstybinių miškų sektoriuje – Lukašenkos diedoščina, Šiaurės Korėja – savivalė, psichologinis šantažas, visiškas teisinis nihilizmas, anarchija. Tai policinės valstybės represijos prieš mąstančius ne taip, kaip tikisi ar nurodo valdžiažmogiai.

Darbuotojai (ypač buhalterės) parūpo kaip tik dabar, kai reikia daryti metines ataskaitas, kai ėmė svilti valdžiažmogių subinės dėl galimai nepadarytų darbų, dėl kurių konsolidavimo per pusmetį nė piršto patys nepajudino

Pristatant reformą buhalterija buvo ūdros, ūsuotų bebrų pakalikės, sugulovės, sovietmečio apskaitos standartų mažaraštės, nekompetentingos vištos, perteklinės personos, tunkančios iš valstybės gero….

Visi šie epitetai skambėjo iš reformą darančių valdininkų arba jų nupirktų žurnalistų lūpų. Tai tos buhalterės dabar ir palengvins tą naštą valstybei – išeidamos… O paskui jas ir kiti, nusivylę valstybe, valdžia, teisine sistema. O šita miškų reforma dar neįvykusi, pasmerkta mirti. Nes pradėta ne nuo to galo, ir ruošė ją nieko apie miškininkystę ar specifinę urėdijų kasdieninę veiklą neišmanantys valdininkai, neišmanantys nei apie valstybės valdymą, nei apie darbo teisę


PAPILDYTA  2018 12 19 – 18:0

GYVAS MIŠKAS skambina GMU vadovybei sužinoti kodėl netikėtai atleistas (12/18) Kauno urėdas, Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” iniciatorius Saulius Lazauskas. R. Prūsaičio nepavyko pagauti (skambinsime ryt), bet pakalbėjome su Generalinio urėdo pavaduotoju VALDU VAIČIŪNU. Reformos procesus šiuo metu kuruoja GMU vadovybės viršūnės (generalinis urėdas ir jo pavaduotojai) ir Aplinkos ministerija (K. Navickas, M. Norbutas, D. Dudutis)


PAPILDYTA  2018 12 19 – 18:10

GYVAS MIŠKAS skambina Aplinkos viceministrui MARTYNUI NORBUTUI, kuruojančiam miškus ir reformos eigą, sužinoti kodėl netikėtai atleistas (12/18) Kauno urėdas, Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” iniciatorius Saulius Lazauskas


ARCHYVINĖ MEDŽIAGA:

LRT laidoje “Dėmesio centre” 2017-02-22 vyko aštrūs debatai dėl urėdijų veiklos optimizavimo reformos. Dalyvavo aplinkos ministras Kęstutis Navickas, įtakingas socialdemokratas Juozas Olekas ir prieš pora mėnesių Kauno urėdo pareigas pradėjęs eiti Saulius Lazauskas. Laidos vedėjas žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

2017-02-22 LRT laidą “Dėmesio centre”  peržiūrėti galima čia: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/162928/

 

 

 

 

 


Interviu su Sauliumi Lazausku, 2017 07 05 Seime, likus kelioms dienoms iki lemtingojo Seimo balsavimo.


Pilietinė žiniasklaida

#pilietibūkbudrus #
žinokKasvyksta
#saugokMišką
 #tapkpilietinežiniasklaida

Parodykime kas iš tiesų vyksta Lietuvoje, nes žiniasklaida to niekada neparodys.
———————-
info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau