Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko Gintauto Kniukštos pareiškimas: Valdžia susidoroja su Sąjūdžio steigėjais

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko

Gintauto Kniukštos pareiškimas

2017-12-19

G: Kniukšta: Valdžia susidoroja su Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjais

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus vadovai“ paprašė  Aplinkos ministerijos kuo skubiau kreiptis į miškininkus apie priimtus sprendimus, stabdant specialistų išėjimą iš darbo miškų urėdijose. Tačiau ministerijos vadovybė kirto iš peties – atleido iš darbo miškininką Saulių Lazauską, kuris aktyviai dalyvavo rengiant Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ steigiamąjį suvažiavimą.

Aplinkos ministerija š. m. gruodžio 18 d. pranešė, kad, neva, Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas savo veiksmais  sukūrė teisinį netikrumą nes miškų urėdijos darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti apie būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką, todėl  jis buvo atšauktas iš pareigų.

SKAITYTI PLAČIAU: Susidorojimas su oponentais? Iš darbo išmestas Kauno urėdas Saulius Lazauskas (vienas MIŠKO SĄJŪDŽIO iniciatorių) – papildyta Sąjūdžio komentarais

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ paaiškina, kad dėl valstybinių miškų valdymo reorganizacijos eigos, Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisiją. Darbo ginčų komisija  įpareigojo VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdą parengti naujas reorganizavimo sąlygas, atsižvelgiant į įvykusias konsultacijas su  miškų urėdijos darbuotojais. Už darbo ginčų komisijos įpareigojimo vykdymą miškų urėdas Saulius Lazauskas buvo atšauktas iš užimamų pareigų kaip praradęs pasitikėjimą. Miškininkas Saulius Lazauskas yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjas ir vienas šio Sąjūdžio pirmininko pavaduotojų.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad 2017 m. liepos 11 d. Seimui priėmus politinį sprendimą pertvarkyti valstybinių miškų valdymą, o vykdomajai valdžiai tam visiškai nepasiruošus, miškų urėdijose prasidėjo nebevaldomi procesai.

Dėl neapibrėžtos ateities darbą miškų urėdijose palieka ne tik buhalteriai, informatikai, bet ir geriausi miškininkystės specialistai. Artimiausiu metu atskirose girininkijose neliks nė vieno miškininko.

Žmonės labai išgyvena dėl nežinios, jie netiki Aplinkos ministerijos skleidžiama informacija‚ kad „viskas bus gerai“, nes  jie mato, kaip susidorojama su kai kuriais miškų sistemos pareigūnais, jaučia, kad toks likimas gali ištikti ir juos. Su miškininkais vykdomas susidorojimas atspindi bendrą šios reformos  tendenciją.

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų profsąjungos (LMPF) – „darbuotojai yra bauginami ir prievartos būdu verčiami dirbti naujoje įmonėje“

Sąjudžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamojo suvažiavimo dalyviai vieningai balsavo už rezoliuciją, kurioje prašoma atšaukti iš užimamų pareigų aplinkos ministrą Kęstutį Navicką – dėl nekompetentingai vykdomos Valstybinių miškų valdymo reformos, neskaidraus VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus ir valdybos konkurso organizavimo, galimai nusikalstamo Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų švaistymo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taip pat atlikti ir pateikti visuomenei planuojamos pertvarkos kaštų ir naudos analizę, parengti ilgalaikę miškų urėdijų darbuotojų valdymo programą, užtikrinančią siauros miškininkystės specializacijos darbuotojų darbo vietų išsaugojimą, arba lygiaverčio įdarbinimo užtikrinimą kitose darbovietėse, užtikrinti skaidrumą ir kandidatų nepriklausomumą, parenkant valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovą, atšaukti neskaidriai sudarytą įmonės valdybą ir iš naujo paskelbti narių atrankos konkursą.

Kad ir kaip baigtųsi ši ir panašios istorijos, Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad sieks šios reformos neigiamų pasekmių ir atskirų ją kūrusių ir vykdžiusių pareigūnų veiksmų teisinio vertinimo.

Visą Sąjūdžio  medžiagą, įrašus, dokumentus, naujausias žinias rasite ČIA

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ apgailestauja, kad Aplinkos ministerijos vadovai, užuot išklausę kitą nuomonę, pasirinko kelią, kuris veda į aklavietę – susidorojimą su kitaip manančiais žmonėmis arba nepaklūstančiais pereiti į naujai kuriamą įmonę.

Valstybiniai miškai – didžiausias valstybės piliečių turtas, todėl  Sąjūdžio „ Už Lietuvos miškus“ steigėjai dar kartą kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir prašo apsvarstyti steigiamojo suvažiavimo priimtą  rezoliuciją ir atidėti chaotiškai bei diktatūriškai vykdomą reformą. Siekiant sustabdyti chaosą, suirutę bei teisės niekinimą valstybinių miškų sistemoje, kviečiame Miškininkų sąjungą skubiai  kviesti visuotinį visos Lietuvos miškininkų suvažiavimą.

Gintautas Kniukšta yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas

Daugiau informacijos:

Gintautas Kniukšta

uzlietuvosmiskus@gmail.com

+370 679 94646

VERSIJA ATSISIUNTIMUI: Valdžia susidoroja su Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjais


PAPILDYTA 2017 12 18 23:30 (audio įrašas)

Dėl susidorojimo su Kauno urėdu ir psichologinio teroro urėdijose

2018 12 18 Miškų Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko GINTAUTO KNIUKŠTOS pareiškimas dėl susidorojimo su Kauno urėdu Sauliumi Lazausku ir reformatorių kuriamos psichologinio teroro atmosferos urėdijose. Reformos procesą kuruoja GMU vadovybė ir Aplinkos ministerija.

Gintauto Kniukštos komentaras (audio įrašas):


PAPILDYTA  2018 12 19 12:00  (audio įrašas)

Patarimas miškininkams

Miškų Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko pavaduotojo REMIGIJAUS LAPINSKO komentaras  (audio įrašas) dėl teroro urėdijose: „miškininkų bendruomenę gali išgelbės tik viešumas, todėl reikia fiksuoti visus negerus dalykus, kelti juos į viešumą, mes bendrom jėgom jėgom nugalėsim žiniasklaidos blokadą.“


 PAPILDYTA 2017 12 19  23:30

SKAITYTI PLAČIAU: Kauno urėdo, sąjūdiečio SAULIAUS LAZAUSKO komentaras GYVAM MIŠKUI – „Kodėl buvote atleistas?“ (papildyta GMU ir AM komentaru)


Visą Sąjūdžio  medžiagą, įrašus, dokumentus, naujausias žinias rasite ČIA


Pilietinė žiniasklaida

#pilietibūkbudrus #
žinokKasvyksta
#saugokMišką
 #tapkpilietinežiniasklaida

Parodykime kas iš tiesų vyksta Lietuvoje, nes žiniasklaida to niekada neparodys.
———————-
info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau