Susidorojimas su oponentais? Iš darbo išmestas Kauno urėdas Saulius Lazauskas (vienas MIŠKO SĄJŪDŽIO iniciatorių) – papildyta Sąjūdžio komentarais

“REKOMENDUOJAME URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS FIKSUOTI, FILMUOTI, ĮRAŠINĖTI VISUS POKALBIUS, GASDINIMUS, saugoti grasinančio ar teisinio pagrindo neturinčius raštus, kuriuos būtų galima viešinti ar atėjus laikui naudoti teisminiuose procesuose.”

Susidorojimas su oponentais?

Iš darbo išmestas Kauno urėdas Saulius Lazauskas (vienas MIŠKO SĄJŪDŽIO iniciatorių)

2017 12 18, pirmadienis

Pirminės žinios (bus tikslinama)

Saulius Lazauskas: “Jie su manimi susidorojo ir atleido kaip nusikaltėlį, “praradusį pasitikėjimą”, kad niekas netrukdytų daryti tai, ką jie nori. Esu įsitikinęs, kad tai buvo padaryta neteisėtai.” Urėdas atleidimo metu sirgo.


Aplinkos viceministras Martynas Norbutas. – ” Taip buvo apsunkintas įmonės reorganizavimo procesas, netinkamai vykdytos vadovo pareigos.”

KAUNO DIENA: Iš pareigų atšauktas Kauno miškų urėdas


Vienas urėdijų pertvarkos kritikų, sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ vienas steigėjų, Kauno miškų urėdas 55-erių Saulius Lazauskas atleidžiamas iš pareigų. Galutinai jis bus atleistas, kai pasveiks.

DELFI: Atleidžiamas Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas


Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas šiandien atšauktas iš pareigų kaip netekęs pasitikėjimo, nes savo veiksmais sukūrė teisinį netikrumą, praneša Aplinkos ministerijos spaudos tarnyba.

SPUTNIK: Atleistas urėdijų reformos oponentas Kauno miškų urėdas


Aplinkos ministerijos pranešimas

2017-12-18  Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas šiandien atšauktas iš pareigų kaip netekęs pasitikėjimo, nes savo veiksmais sukūrė teisinį netikrumą – jo vadovaujamos miškų urėdijos darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti apie būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką.

„Toks Kauno miškų urėdo elgesys yra netoleruotinas ir vertintinas kaip tiesioginių vadovo pareigų neatlikimas. Už tai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas.– Taip buvo apsunkintas įmonės reorganizavimo procesas, netinkamai vykdytos vadovo pareigos. Miškų urėdijose jau turėjo būti baigta darbuotojų konsultavimo ir informavimo apie pertvarką procedūra“.

Aplinkos ministerija pažymi, kad visi reorganizuojamų miškų urėdijų darbuotojai, išskyrus vadovus (urėdus), išsaugos savo darbo vietas, nebent jie nesutiks toliau dirbti būsimoje įmonėje. Miškininkams darbo sutartyse bus išsaugotas nepertraukiamasis darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, numatytos Darbo kodekse.

2018 m. visos 42 VĮ miškų urėdijos bus konsoliduotos į vieną valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdija. Perėjimas prie galutinės vienos valstybės įmonės struktūros su 26-iais regioniniais padaliniais, tikimasi, įvyks iki kitų metų pabaigos.

Viešųjų ryšių skyrius
2017-12-18


PAPILDYTA 2017 12 18- 23:30 (audio įrašas)

2018 12 18 Miškų Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” pirmininko GINTAUTO KNIUKŠTOS pareiškimas dėl susidorojimo su Kauno urėdu Sauliumi Lazausku ir reformatorių kuriamos psichologinio teroro atmosferos urėdijose. Reformos procesą kuruoja GMU vadovybė ir Aplinkos ministerija.

Gintauto Kniukštos komentaras (audio įrašas):


PAPILDYTA 2017 12 19 – 10:30

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininko

Gintauto Kniukštos pareiškimas

2017-12-19

G: Kniukšta: Valdžia susidoroja su Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjais

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus vadovai“ paprašė  Aplinkos ministerijos kuo skubiau kreiptis į miškininkus apie priimtus sprendimus, stabdant specialistų išėjimą iš darbo miškų urėdijose. Tačiau ministerijos vadovybė kirto iš peties – atleido iš darbo miškininką Saulių Lazauską, kuris aktyviai dalyvavo rengiant Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ steigiamąjį suvažiavimą.

Aplinkos ministerija š. m. gruodžio 18 d. pranešė, kad, neva, Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas savo veiksmais  sukūrė teisinį netikrumą nes miškų urėdijos darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti apie būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką, todėl  jis buvo atšauktas iš pareigų.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ paaiškina, kad dėl valstybinių miškų valdymo reorganizacijos eigos, Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisiją. Darbo ginčų komisija  įpareigojo VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdą parengti naujas reorganizavimo sąlygas, atsižvelgiant į įvykusias konsultacijas su  miškų urėdijos darbuotojais. Už darbo ginčų komisijos įpareigojimo vykdymą miškų urėdas Saulius Lazauskas buvo atšauktas iš užimamų pareigų kaip praradęs pasitikėjimą. Miškininkas Saulius Lazauskas yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjas ir vienas šio Sąjūdžio pirmininko pavaduotojų.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad 2017 m. liepos 11 d. Seimui priėmus politinį sprendimą pertvarkyti valstybinių miškų valdymą, o vykdomajai valdžiai tam visiškai nepasiruošus, miškų urėdijose prasidėjo nebevaldomi procesai.

Dėl neapibrėžtos ateities darbą miškų urėdijose palieka ne tik buhalteriai, informatikai, bet ir geriausi miškininkystės specialistai. Artimiausiu metu atskirose girininkijose neliks nė vieno miškininko.

Žmonės labai išgyvena dėl nežinios, jie netiki Aplinkos ministerijos skleidžiama informacija‚ kad „viskas bus gerai“, nes  jie mato, kaip susidorojama su kai kuriais miškų sistemos pareigūnais, jaučia, kad toks likimas gali ištikti ir juos. Su miškininkais vykdomas susidorojimas atspindi bendrą šios reformos  tendenciją.

Sąjudžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamojo suvažiavimo dalyviai vieningai balsavo už rezoliuciją, kurioje prašoma atšaukti iš užimamų pareigų aplinkos ministrą Kęstutį Navicką – dėl nekompetentingai vykdomos Valstybinių miškų valdymo reformos, neskaidraus VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus ir valdybos konkurso organizavimo, galimai nusikalstamo Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų švaistymo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taip pat atlikti ir pateikti visuomenei planuojamos pertvarkos kaštų ir naudos analizę, parengti ilgalaikę miškų urėdijų darbuotojų valdymo programą, užtikrinančią siauros miškininkystės specializacijos darbuotojų darbo vietų išsaugojimą, arba lygiaverčio įdarbinimo užtikrinimą kitose darbovietėse, užtikrinti skaidrumą ir kandidatų nepriklausomumą, parenkant valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovą, atšaukti neskaidriai sudarytą įmonės valdybą ir iš naujo paskelbti narių atrankos konkursą.

Kad ir kaip baigtųsi ši ir panašios istorijos, Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad sieks šios reformos neigiamų pasekmių ir atskirų ją kūrusių ir vykdžiusių pareigūnų veiksmų teisinio vertinimo.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ apgailestauja, kad Aplinkos ministerijos vadovai, užuot išklausę kitą nuomonę, pasirinko kelią, kuris veda į aklavietę – susidorojimą su kitaip manančiais žmonėmis arba nepaklūstančiais pereiti į naujai kuriamą įmonę.

Valstybiniai miškai – didžiausias valstybės piliečių turtas, todėl  Sąjūdžio „ Už Lietuvos miškus“ steigėjai dar kartą kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir prašo apsvarstyti steigiamojo suvažiavimo priimtą  rezoliuciją ir atidėti chaotiškai bei diktatūriškai vykdomą reformą. Siekiant sustabdyti chaosą, suirutę bei teisės niekinimą valstybinių miškų sistemoje, kviečiame Miškininkų sąjungą skubiai  kviesti visuotinį visos Lietuvos miškininkų suvažiavimą.

Gintautas Kniukšta yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas.

Daugiau informacijos:

Gintautas Kniukšta

uzlietuvosmiskus@gmail.com

+370 679 94646


PAPILDYTA  2018 12 19 12:00

Miškų Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” pirmininko pavaduotojo REMIGIJAUS LAPINSKO komentaras  (audio įrašas) dėl teroro urėdijose: “miškininkų bendruomenę gali išgelbės tik viešumas, todėl reikia fiksuoti visus negerus dalykus, kelti juos į viešumą, mes bendrom jėgom jėgom nugalėsim žiniasklaidos blokadą.”PAPILDYTA  2018 12 19 – 18:0
 
GYVAS MIŠKAS skambina GMU vadovybei sužinoti ar tiesa, kad žmonės urėdijose bauginami ir kodėl netikėtai atleistas (12/18) Kauno urėdas, Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” iniciatorius Saulius Lazauskas. R. Prūsaičio nepavyko pagauti (skambinsime ryt), bet pakalbėjome su Generalinio urėdo pavaduotoju VALDU VAIČIŪNU. Reformos procesus šiuo metu kuruoja GMU vadovybės viršūnės (generalinis urėdas ir jo pavaduotojai) ir Aplinkos ministerija (K. Navickas, M. Norbutas)


 PAPILDYTA  2018 12 19 – 18:10

GYVAS MIŠKAS skambina Aplinkos viceministrui MARTYNUI NORBUTUI, kuruojančiam miškus ir reformos eigą, sužinoti ar tiesa, kad žmonės urėdijose bauginami ir kodėl netikėtai atleistas (12/18) Kauno urėdas, Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” iniciatorius Saulius Lazauskas


Bus daugiau ….


Gyvas Miškas kreipiasi į urėdijų darbuotojus:

Žinome, kad urėdijų darbuotojai galimai yra gasdinami, šantažuojami, verčiami pasirašinėti dokumentus, kurie galimai pažeidžia darbuotojų teises, galimai bandoma norinčius išeiti priversti darbuotojus pereiti į naująją įmonę, urėdams liepiama tvarkyti dokumentus taip, kad žmogus nieko negautų ir atidirbtų prieš savo valią. Urėdijoje nuolat vyksta patikros, kuriama teroro ir baimės atmosfera, siekiant palaužti miškininkų bendruomenę.

REKOMENDUOJAME URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS FIKSUOTI, FILMUOTI, ĮRAŠINĖTI VISUS POKALBIUS, GASDINIMUS, saugokite grasinančio pobūdžio raštus, kuriuos būtų galima viešinti ar atėjus laikui naudoti teisminiuose procesuose.

Tame dalyvauja konkretūs žmonės, konkrečios pavardės – siųskite tiesiai (ar anonimiškai)  į GYVĄ MIŠKĄ (info@gyvasmiskas.lt) – mes tiems asmenims skambinsime, dokumentuosime, viešinsime jų atsakymus, pasisakymus bei jų pavardes, o prireikus kreipsimės į teisėsaugos institucijas. Mūsų tikslas – dokumentuoti ir fiksuoti visus tokius atvejus bei informuoti visuomenę apie vykstančius procesus ir sistemos naudojamus metodus.

Tai nėra puolimas prieš vieną žmogų ar jų grupę, tai yra puolimas prieš mus visus.

SKAITYTI PLAČIAU: PRANEŠIMAS URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS dėl šantažo ir gasdinimo – kviečiame viešinti!


Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau