Šoką sukėlęs VIDEO: Kauno Ąžuolyno tvarkymą pradėjo brutaliu medžių traiškymu – advokato Sauliaus Dambrausko SKUNDAS dėl padarytos žalos gamtai (VIDEO, FOTO, komentarai), 2018 11 19

“Čia reikia kaltinti projektuotojus, kurie taip projektuoja. Jie taip viską suprojektavo, kad reikia viską išpjauti ir padaryti aikšteles mašinoms. Mes patys kauniečiai su tuo nesutinkam – mums irgi širdį skauda, bet ką padarysi- mūsų toks darbas. Šitas stadionas čia visai nereikalingas – jį reikėjo išlygint ir sodint ąžuolus, o jį (stadioną) statyt kur kitur, nes ši vieta Europoje unikali.” (dėl stadiono statybų Ąžuolyne)

LR Aplinkos ministerija

Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius

el.p.: info@am.lt

 

SKUNDAS

DĖL PADARYTOS ŽALOS GAMTAI IR VIEŠOSIOS TEISĖS REIKALAVIMŲ SIEKIANT UŽKARDYTI APLINKOSAUGINIUS PAŽEIDIMUS NESILAIKYMO

2018 m. lapkričio 19 d.

Kaunas

 1. Kaune yra pradėtas įgyvendinti S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos projektas. Dalis darbų yra vykdoma Kauno ąžuolyne, kuris yra „Natura 2000” teritorija.

 2. Šiuo metu yra rengiamas ir iki šiol nėra visuomenei pristatytas bei patvirtintas Kauno Ąžuolyno gamtotvarkos projektas, kuris turėjo sąlygoti leidžiamų darbų apimtis Kauno ąžuolyno teritorijoje. Nežiūrint to, šiuo metu darbai vykdomi ir „Natura 2000” teritorijoje.

 3. Penktadienį, t.y. 2018-11-16, daug vietos gyventojų ir socialinio tinklo facebook vartotojų buvo šokiruoti paviešintu faktu, kad Kauno Ąžuolyno teritorijoje aplink Stadioną buvo pradėti masiškai šalinti medžiai.

 4. Tai neteisėti ir nusikalstami veiksmai, kuriais padaryta didelio masto žala:
  • Medžiai pašalinti jų nustatyta tvarka iš anksto nepažymėjus raudonais kryžiais, nenustačius šalintinų medžių kiekių bei apimčių bei neatlikus želdinių būklės ekspertizės;
  • Medžiai šalinami miško teritorijoje neturint teisės tokius veiksmus atlikti remiantis patvirtintu Kauno Ąžuolyno aplinkotvarkos projektu (kuris iki šiol nėra pabaigtas rengti) ir galiojančiu miškotvarkos projektu;
  • Saugotini medžiai pašalinti nepaskaičiavus ir nustatyta tvarka nesumokėjus nustatyto dydžio žalos gamtai atlyginimo, sukčiavimo būdu siekiant šį mokestį nuslėpti ir taip pasikėsinant padaryti žalą atitinkamai biudžeto daliai;
  • Medžiai pašalinti nesant projektinių sprendinių, kuriais būtų numatyti medžių šalinimo darbai miško teritorijoje: tokie darbai neįtraukti į projektines sąmatas;
  • Medžiai buvo pašalinti šokiruojančiu visuomenę būdu – visi, net ir didžiuliai medžiai, buvo šalinami juos laužant (karpant) naudojant statybinę betono griovimo techniką (pagal analogiją etine prasme tai būtų panašu, kai nereikalingi arba maistui naudojami gyvūnai būtų „užtalžomi” kirviu arba laužtuvu);
  • Palikti neišpjauti (saugomi) ąžuolai, esantys statybų teritorijoje, nėra nustatyta tvarka ir tinkamai apsaugoti nuo statybine veikla jiems daromos žalos;
  • Kitą dieną po darbų pradėjimo, t.y. 2018-11-17 (šeštadienį), susisiekus su Kauno RAAD specialistais, šie nurodė žinantys apie galimai išduotus leidimus 28 medžiams pjauti, tačiau vykdantys darbus asmenys tokių leidimų darbo vietoje neturėjo; tokių leidimų negalėjo pateikti net ir į įvykio vietą praeivių iškviestiems policijos pareigūnams;
  • Kauno Ąžuolynui tenkančioje teritorijoje pagal pradėtą vykdyti projektą šiuo metu yra pašalintas gerokai didesnis saugotinų medžių kiekis negu buvo numatyta pagal viešai nurodytus tariamai išduotus leidimus (28 medžiams). Pažymėtina, kad į šį kiekį nėra įskaičiuojami invazinių rūšių medžiai Uosialapiai klevai ir Baltažiedžiai vikmedžiai.
  • Taip pat 2018-11-17 (šeštadienį) į įvykio vietą atvyko Kauno RAAD pareigūnai, kurie ketino nustatyta tvarka apžiūrėti teritoriją (esančią Ąžuolyno dalyje) ir surašyti darbų apžiūros aktą. Tačiau į statybų teritoriją Kauno RAAD pareigūnų grupė įleista nebuvo. Šią situaciją kaip liudytojas matė architektas Audrys Karalius. Nežiūrint principingo ir teisės normomis motyvuoto bei pagrįsto Kauno RAAD pareigūnų reikalavimo patekti į teritoriją bet kuriuo metu, vis tik įleisti nebuvo. Jų tiesioginiams reikalavimams nepakluso ginkluoti apsaugos darbuotojai, kurie tokius savo veiksmus betarpiškai telefonu derino tiek su savo vadovybe, tiek ir su užsakovais.

 5. Tokiais veiksmais yra padaryta ir galimai daroma nusikalstama veika bei padaryta didelio masto žala gamtai. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintą Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą 2014-03-12 įsakymu Nr. D1-269, ir Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ medžių atkuriamosios vertės įkainiai taikomi kiekvienam kelmo skersmens centimetrui (apytikriai: 18 Eurų už 1 medžio skersmens centimetrą ne kultūros objektų teritorijoje ir 27 Eurai už 1 medžio skersmens centimetrą kultūros objektų teritorijoje).

 6. Todėl tokiais Kauno miesto savivaldybės ir/arba jos rangovo veiksmais yra padarytos nusikalstamos veikos: sunaikintas didelės vertės svetimas turtas (BK 187 str. 2 d.), daroma ir padaryta didelio masto žala gamtai (BK 270, 271 str.), vykdomas savavaldžiavimas ir (arba) kita nusikalstama veika.

Remiantis išdėstytais motyvais bei pateiktais duomenimis p r a š a u :

            inicijuoti tyrimą pagal pranešime nurodytus faktus dėl padarytos nusikalstamos veikos bei padarytos žalos gamtai.

 

Advokatas Saulius Dambrauskas

Skundas del zalos gamtai pdf

 

Kas vyksta Kauno Ąžuolyne? (VIDEO, FOTO)

HUMANIŠKAI, su meile mes Žaliąjį Kauną turim. Todėl darom viską, kad išvaduoti jį nuo agresyvios medžių invazijos. Ypač Žaliakalnio l draustinyje…Darželinukų, mokinių ir studentų (VDU ypač) ekskursijos ko tai vėluoja susipažinti su Žaliųjų valdymo periodo laimėjimais dendrocido srityje. Ar nebus ministras Kęstutis Navickas po Labanoro kokio aplinkraščio paleidęs "agresyvius medžius traiškyti vietoje, be ceremonijų"…? #dendrocidas #kaunastic #ąžuolynas

Posted by Audrys Karalius on 2018 m. Lapkritis 15 d., Ketvirtadienis


SIMONAS DAUKANTAS: Regėdami lietuviai tokią naudą iš tų girių didžiai jas gerbė ir augino, žalius medžius laikė, o…

Posted by Audrys Karalius on 2018 m. Lapkritis 16 d., Penktadienis


O, SPORTE, TU ESI TAIKA! (tik medžiai turi kitą nuomonę) Po vakarykščio medžių traiškymo betonlaužiais įsikišo Aplinkos…

Posted by Audrys Karalius on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis


INIT TV reportažas – darbuotojų komentaras Čia reikia kaltinti projektuotojus, kurie taip projektuoja. Jie taip viską suprojektavo, kad reikia viską išpjauti ir padaryti aikšteles mašinoms. Mes patys kauniečiai su tuo nesutinkam – mums irgi širdį skauda, bet ką padarysi mūsų toks darbas. Šitas stadionas čia visai nereikalingas – jį reikėjo išlygint ir sodint ąžuolus, o jį (stadioną) statyt kur kitur, nes ši vieta Europoje unikali.” (dėl stadiono statybų Ąžuolyne)

INIT TV žinios

Kaunas toliau tvarkosi – tad Ąžuolyne vėl lekia skiedros. Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcijos kaina – iškirsti medžiai. Ąžuolyne džeržgiantys pjūklai gąsdina miestiečius ir glumina pačius darbų vykdytojus – ir vieni, ir kiti svarsto, ar tikrai nebuvo galima kaip nors apsieiti be to?

Posted by INIT TV on 2018 m. Lapkritis 16 d., Penktadienis


https://www.facebook.com/groups/170082099840061/permalink/1071650306349898/

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

 

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis

Posted by Einaras Eidanas on 2018 m. Lapkritis 17 d., Šeštadienis


Posted by Vidas Konstantinopoulos on 2018 m. Lapkritis 16 d., Penktadienis

MEDELIŲ LAUŽYMO ŠVENTĖ: piešiu tai, ką pro langą matau (Žaliakalnio l draustinis). Audrys Karalius, 6 metai…

Posted by Audrys Karalius on 2018 m. Lapkritis 18 d., Sekmadienis


ŽMONIŲ REAKCIJA SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:

            


ADVOKATO SAULIAUS DAMBRAUSKO VEIKLĄ GALITE REMTI TIESIOGIAI:


PARAMA GYVO MIŠKO JUDĖJIMUI:

Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskas

Dėkingi iki medžių viršūnių!
Gyvo miško komanda


VEIKLOS ATASKAITOS:

Gyvo miško paramos ATASKAITA. 2018 rugsėjis – spalis

Advokato S. Dambrausko kontoros VEIKLOS APŽVALGA,  ginant visuomenės pilietines teises ir stabdant medžių ir miškų naikinimą, 2018 10 01


SAULIUS DAMBRAUSKAS:

2018 11 12 SAUGOMŲ MIŠKŲ BYLA: Saulius DAMBRAUSKAS kviečia GINTI viešą interesą ir tapti grupės ieškinio nariu (užpildyk pareiškimą ir išsiųsk kuo greičiau!)

Miškų grupė baigė savo darbą – Andriaus Gaidamavičiaus ir komisijos nuomonės išsiskyrė (IŠVADOS) (VIDEO) Saulius Dambrauskas inicijuoja grupinį ieškinį, 2018 10 15

Skundas Prezidentei dėl neteisėto valstybinių ir privačių miškų kirtimo NATŪRA 2000 teritorijoje. Advokatas Saulius DAMBRAUSKAS, 2018 09 17

Sauliaus DAMBRAUSKO laiškas šilutiškiams dėl medžių projekto įgyvendinimo, 2018 10 03

Nauja taktika prieš medžių gynėjus: Kauno savivaldybė už piliečių pinigus samdys brangiausią Baltijos advokatų kontorą, kad nuslopinti pilietinę savimonę ir įvelti į brangius teisminius procesus. Advokato S.Dambrausko komentaras

Sauliaus DAMBRAUSKO raštas Raseinių savivaldybei – Dėl Ariogalos aikštės projekto bei parkelio išsaugojimo, 2018 08 17


KAUNO ĄŽUOLYNAS:

Kauno Ąžuolyno projektas: pristatymas ir diskusijos – visas įrašas (VIDEO)

Ąžuolyno rekonstrukcija. Architektas Audrys KARALIUS: pastabos ir pasiūlymai 2018.08.10

Saulius Dambrauskas: visuomenės pasiūlymai dėl Kauno Ąžuolyno (pasirašyk ir išsiųsk iki 08.10)

GYVO MIŠKO vizija savivaldybei: Kauno Ąžuolynas – GYVASIS PAMINKLAS SENGIRĖMS ATMINTI

Kauno piliečių atviras laiškas – vizija Kauno savivaldybei: „Ąžuolynas – Lietuvos šerdis“


GYVO MIŠKO foto reportažas iš Kauno Ąžuolyno: 

#Sengirė Kauno Ąžuolynas – 1 dalis. Foto autorius: Mindaugas Malakauskas
#Sengirė Kauno Ąžuolynas – 2 dalis. Foto autorius: Stanislovas Čepinskas

Medžių gynėjų grupės Facebook

MEDŽIŲ GYNĖJAI FB:

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau