Miškų grupė baigė savo darbą – Andriaus Gaidamavičiaus ir komisijos nuomonės išsiskyrė (IŠVADOS) (VIDEO) Saulius Dambrauskas inicijuoja grupinį ieškinį, 2018 10 15

Paskutinis darbo grupės posėdis įvyko š. m. spalio 15 d. Po posėdžio buvo pateiktas darbo grupės siūlymų projektas. A. Gaidamavičius surašė savo atskirą nuomonę.

Foto: Mindaugas Malakauskas

2018 10 19

Šiandien darbo grupė, pateikė savo pasiūlymus Aplinkos ministrui dėl plynų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose. Aš šiems pasiūlymams nepritariau ir pateikiau Aplinkos ministrui savo atskirąją nuomonę:
 
1. Siūlau įtvirtinti principinę nuostatą, kad regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose nebūtų ūkinių miškų, kuriuose leidžiama daryti plynes, nes tokie kirtimai pridarė jau pakankamai žalos šioms saugomoms teritorijoms. Darbo grupė siūlo tik sumažinti plynų kirtimų plotą regioninių parkų ūkiniuose miškuose nuo 8 ha iki 3 ha. Be to, darbo grupė siūlo leisti gretimai kirsti 3 ha, kai iškirstame plote medeliai paauga tik iki vieno metro aukščio. Vadinasi, per keletą metų tos trijų hektarų plynės susilies į didesnes ir Labanore bus tas pats plynų kirtimų vaizdas, kaip ir dabar.
 
2. Siūlau nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose kertant pušynus atvejiniais kirtimais palikti nekirstas sėklines pušis (apie 60-80 medžių hektare). Nes dabar tos sėklinės pušys iškertamos po 7 metų ir susidaro tas pats plyno kirtimo vaizdas kaip ir po plynų kirtimų. Darbo grupė šio pasiūlymo nepriėmė. Be to, darbo grupė siūlo leisti iki 5 ha ploto atvejinius kirtimus net draustiniuose (III miško grupėje). Vadinasi kraštovaizdžio ir hidrografiniuose draustiniuose, kurie dažniausiai įkurti prie gražiausių ežerų ir upių, ir toliau po atvejinių kirtimų bus kuriamos plynės iki 5 ha ploto.
 
3. Didžioji dalis regioninių ir nacionalinių parkų kartu yra ir europinės svarbos saugomos teritorijos (NATURA 2000). O kadangi jos yra europinės svarbos, tai turi būti laikomasi ES reikalavimo atlikti poveikio aplinkai įvertinimo procedūras prieš atliekant bet kokią ūkinę veiklą (taip pat ir kirtimus). Kadangi tokios procedūros Lietuvoje iki šiol nebuvo atliekamos, vadinasi šiuo metu vykdomi kirtimai NATURA 2000 teritorijose yra neteisėti ir siūlau tokią neteisėtą veiklą nutraukti. Darbo grupė sugriežtina apsaugą tik mažesnėje dalyje NATURA 2000 teritorijų, kuriuose saugomi tam tikri miško tipai, bet paukščių apsaugai svarbios teritorijos toliau lieka be apsaugos nuo plynų kirtimų. Tarp tokių įsteigtų europinės svarbos paukščių apsaugai svarbių teritorijų – ir visa Labanoro giria. Advokatas Saulius Dambrauskas jau pradėjo teisinį procesą dėl grupinio ieškinio prieš valstybę, kuriuo bus siekiama sustabdyti šią nelegalią veiklą NATURA 2000 teritorijose. Grupinis ieškinys reiškia, kad prie ieškinio paprastu pareiškimu galės prisidėti bet kuris Lietuvos pilietis, kad ir visa Lietuva.
 
4. Siūlau visuose miškuose nevykdyti miško kirtimo darbų paukščių perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Darbo grupė šį apribojimą siūlo įvesti tik saugomose teritorijose. Bet paukštis nežino, kuris miškas yra saugoma teritorija. Taigi ir toliau vykdant miško kirtimo darbus bus kertami medžiai su lizdais ir paukščių jaunikliais.
 
Čia tik maža dalis mano pateiktų pasiūlymų, kurie Aplinkos ministrui pateikti kaip atskiroji nuomonė. Iliuzija, kad darbo grupė išdrįs pasiūlyti nebedaryti naujų plynių saugomose teritorijose, išsisklaidė jau po antrojo posėdžio (iš viso jų buvo 4), kadangi gamtininkų-miškininkų balansas išsikraipė, kai į darbo grupę buvo priimama vis naujų valdininkų ir miškininkų. Iš 19 grupės narių 11 yra valdininkai, 3 gamtininkai ir 5 miškininkystės srities mokslininkai. Savo nepritarimą darbo grupės pasiūlymams šiandien aiškinsiu per LRT radiją (13:20), LRT televiziją (15:30, 20:30), TV3 žinias (18:30).
Sauliaus Dambrausko pranešimas žmonėms ir žiniasklaidai

Saulius Dambrauskas Labanoro žygyje, 2018 10 13

PRADĖTA SPECIALI GRUPĖS IEŠKINIO PARENGIMO PROCEDŪRA SIEKIANT NUTRAUKTI NETEISĖTUS MIŠKŲ KIRTIMUS SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Šiuo metu Valstybinių miškų urėdija su Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų palaiminimu nesilaiko specialių Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reikalavimų dėl ūkinės veiklos “Natura 2000” teritorijose. Motyvuojama tuo, kad kitaip neįvykdytų kirtimų normų ir negautų planuotų pajamų. Suinteresuotos visuomenės vardu advokatas S.Dambrauskas pateikė reikalavimus 42-dviems valstybės institucijoms (kurios potencialiai gali tapti atsakovais byloje), kurių neįvykdžius per 30 dienų bus pareikštas GRUPĖS IEŠKINYS viešajam interesui ginti.

Tai bus antrasis atvejis, kada šia specialia procedūra bus pasinaudota Lietuvoje (pirmasis – dėl Kauno Ąžuolyno). Grupės ieškinį (skundą) privalo inicijuoti ne mažesnė negu 20 asmenų grupė per pasirinktą atstovą ir advokatą. Prasidėjus šiai bylai per 2-3 mėn. kiekvienas suinteresuotas asmuo galės prisijungti prie Grupės užpildydamas nustatytos formos pareiškimą, o informacija apie tokią galimybę bus paskelbta specialioje teismo internetinėje svetainėje ir žiniasklaidoje. Prieš savaitę įvykęs “Labanoro žygis” (kuriame dalyvavo apie 1,5 tūkstančio žmonių) leidžia tikėtis, kad šią iniciatyvą parems daugybė piliečių ir nevyriausybinių gamtosauginių organizacijų. Dėl to, kad Lietuva nesilaiko Europos Bendrijos teisės aktų reikalavimų dėl “Natura 2000” teritorijų apsaugos, Europos Bendrijos Komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą, o Lietuvai gali tekti susimokėti baudas.

TIK VISUOMENĖS SOLIDARUMAS GALI PRIVERSTI VYRIAUSYBĘ LAIKYTIS TEISĖS REIKALAVIMŲ IR TAIP APSAUGOTI LIETUVOS NACIONALINĮ TURTĄ BEI ORUMĄ.


PRETENZIJA-PRANEŠIMAS

APIE GRUPĖS KETINIMĄ KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL GRUPĖS IEŠKINIO BYLOS IŠKĖLIMO

181018_Reikalavimas_grupes


LRT LABA DIENA LIETUVA, 2018 10 19

Paskutinės naujienos. LRT Laba diena Lietuva, 2018 10 19

Apie situaciją miškuose, Aplinkos ministerijos miškų darbo grupės išvadas, Labanorą, visuomeninio konsultanto pareigas ir grupinį ieškinį prieš valstybę, 2018 10 19 LRT LABA DIENA LIETUVA2018 spalio 22 d. 11 val. ELTA vyks spaudos konferencija dėl neteisėtų kirtimų saugomose teritorijose ir Aplinkos ministerijos miško grupės išvadų https://www.gyvasmiskas.lt/2018-spalio-22-d-11-val-vyks-spaudos-konferencija-del-neteisetu-kirtimu-saugomose-teritorijose-ir-aplinkos-ministerijos-misko-grupes-isvadu/LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS – 2018 SPALIO 13, Labanoras (VIDEO, FOTO) https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/Miškų grupė baigė savo darbą – Andriaus Gaidamavičiaus ir komisijos nuomonės išsiskyrė (IŠVADOS) Saulius Dambrauskas inicijuoja grupinį ieškinį, 2018 10 19https://www.gyvasmiskas.lt/misku-grupe-baige-savo-darba-andriaus-gaidamaviciaus-ir-komisijos-nuomones-issiskyre-isvados-saulius-dambrauskas-inicijuoja-grupini-ieskini/SKRYDIS VIRŠ LABANORO. ŽYGIS. PRADŽIA (VIDEO)https://www.gyvasmiskas.lt/skrydis-virs-labanoro-zygis-pradzia/Liutauras Stoškus – „tiek daug gera emocija pulsuojančių žmonių nemačiau nuo Sąjūdžio laikų.“ Labanoro žygishttps://www.gyvasmiskas.lt/liutauras-stoskus-tiek-daug-gera-emocija-pulsuojanciu-zmoniu-nemaciau-nuo-sajudzio-laiku-labanoro-zygis/2018 10 19 PANORAMA LRT reportažas – miško grupė baigė darbą https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/430146237515935/Dviračio Žyyynios apie Labanoro žygį ir plynes, 2018 10 17/18https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/323119061806835/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 19 d., Penktadienis


LRT Panorama 2018 10 19

Miško darbo grupė baigė darbą – LRT Panorama reportažas

Miškų darbo grupė baigė darbą ir pateikė pasiūlymus. LRT Panorama 2018 10 19 Kirtimai saugomose teritorijose vykdomi be poveikio aplinkai vertinimo – ruošiamas grupinis ieškinys. Kalba A. Gaidamavičius ir Aplinkos ministras K. Navickas2018 spalio 22 d. 11 val. ELTA vyks spaudos konferencija dėl neteisėtų kirtimų saugomose teritorijose ir Aplinkos ministerijos miško grupės išvadų https://www.gyvasmiskas.lt/2018-spalio-22-d-11-val-vyks-spaudos-konferencija-del-neteisetu-kirtimu-saugomose-teritorijose-ir-aplinkos-ministerijos-misko-grupes-isvadu/LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS – 2018 SPALIO 13, Labanoras (VIDEO, FOTO) https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/Miškų grupė baigė savo darbą – Andriaus Gaidamavičiaus ir komisijos nuomonės išsiskyrė (IŠVADOS) Saulius Dambrauskas inicijuoja grupinį ieškinį, 2018 10 19https://www.gyvasmiskas.lt/misku-grupe-baige-savo-darba-andriaus-gaidamaviciaus-ir-komisijos-nuomones-issiskyre-isvados-saulius-dambrauskas-inicijuoja-grupini-ieskini/SKRYDIS VIRŠ LABANORO. ŽYGIS. PRADŽIA (VIDEO)https://www.gyvasmiskas.lt/skrydis-virs-labanoro-zygis-pradzia/Liutauras Stoškus – „tiek daug gera emocija pulsuojančių žmonių nemačiau nuo Sąjūdžio laikų.“ Labanoro žygishttps://www.gyvasmiskas.lt/liutauras-stoskus-tiek-daug-gera-emocija-pulsuojanciu-zmoniu-nemaciau-nuo-sajudzio-laiku-labanoro-zygis/2018 10 19 Paskutinės naujienos. LRT Laba diena Lietuva – miško grupė baigė darbą. Pokalbis su Andrejumi Gaidamavičiumi https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/2174949742773852/Dviračio Žyyynios apie Labanoro žygį ir plynes, 2018 10 17/18https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/323119061806835/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 19 d., Penktadienis


LABANORO ŽYGIS:

LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS – 2018 SPALIO 13, Labanoras (VIDEO, FOTO)

SKRYDIS VIRŠ LABANORO. ŽYGIS. PRADŽIA (VIDEO)


Viršelio foto – Linas Bartašius

PARAMA JUDĖJIMUI:
Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskas

Dėkingi iki medžių viršūnių!
Gyvo miško komanda

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau