Seimo narių INTERPELIACIJA Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui dėl veiklos trūkumų (visas tekstas)

“Nuo 2017 metų šimtams aktyvių visuomenininkų – neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių – buvo sumažintos galios, taigi neetatinių aplinkosaugininkų institutas tapo neveikiančiu. Šimtai neetatinių aplinkosaugininkų savo lėšomis ir iniciatyva saugodavo gamtą, fiksuodavo šimtus pažeidimų ir surašydavo šimtus administracinių teisės aktų pažeidimų protokolų, tačiau po 2017 m. tapo niekam nereikalingi. Atsisakyta beveik 600 neetatinių inspektorių pagalbos.

Šiuo metu Lietuvoje gyvąją gamtą „saugo“ vos 60 gyvosios gamtos inspektorių, t. y. vienas inspektorius tenka vienai savivaldybei, o tai reiškia, kad jokia reali gyvosios gamtos apsauga šalyje nevyksta. Kam paranki susilpnėjusi gyvosios gamtos kontrolė?”

Interpeliacija Aplinkos ministrui

Šaltinis: –  Jurgis Razma Facebook (2018 06 03)

Praėjusią savaitę kartu su Socialdemokratų frakcijos nariais parengėme interpeliaciją Aplinkos ministrui. Pateiktų klausimų gausa ir įvairovė parodo esminius ministro veiklos trūkumus beveik visose jam tekusios atsakomybės srityse:

Lietuvos Respublikos Seimo narių
INTERPELIACIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui
Kęstučiui Navickui

2018 m. gegužės d.
Vilnius

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai, matydami besikaupiančias ir nesprendžiamas problemas, iš esmės visose Aplinkos ministro atsakomybės srityse, taip pat galimus viešųjų ir privačių interesų painiojimo atvejus, vykdydami savo konstitucinę pareigą vertinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos atskirų narių veiklą bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 61 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 219 straipsnio 1 dalimi, teikiame interpeliaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui ir reikalaujame atsakyti į šiuos klausimus:

1. Dėl galimo buvusios ministro darbovietės privilegijuoto finansavimo

1.1. Seimo nariams ir visuomenei jau kuris laikas daug klausimų kelia Jūsų ryšys su Viešąja įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“. Kodėl Jūs iki šiol nepateikėte pagrįstų ir argumentuotų atsakymų dėl minėtos įstaigos dalyvavimo įvairiuose ministerijos projektuose/konkursuose?

1.2. Kuriuose ministerijos projektuose/konkursuose per kelerius pastaruosius metus dalyvavo VĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (toliau – BAF), kurioje Jūs, jau dirbdamas ministru, tebebuvote dalininku (iki 2017 m. sausio 16 d.) Kokie minėtų konkursų rezultatai?

SKAITYTI PLAČIAU: Aplinkos ministras be konkurso ir atrankos skiria milijonus buvusiai darbovietei, kuri jį rekomendavo į ministrus

1.3. Nurodykite, koks BAF santykis su vykdomu projektu „Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje”, kuriam, kaip skelbta, bus skirta per 4 mln. eurų (apie 730 tūkst. eurų – iš Lietuvos biudžeto). Įvardinta, kad pagal projektą numatyta 600 tūkst. eurų skirti biomasės perdirbimo cecho įrengimui, o 250 tūkst. eurų – žemės pirkimui ir kompensacinėms priemonėms. Ar šie pirkimai, Jūsų nuomone, pateisinti? Jei taip, kodėl jų reikia? Iš kelių organizacijų rinktasi?

1.4. Koks Jūsų pasirinkto buvusio aplinkos viceministro M. Gudo ir jo žmonos ryšys su BAF (skelbiama, kad Goda Gudienė dirbo BAF), kuriam Jūsų vadovaujama ministerija skyrė milijoninę paramą?

Darni korupcija Aplinkos ministerijoje: ministro milijonai paukščiams
„Nors posėdžio dalyviai suabejojo, ar ši žąsis migruodama apskritai užsuka į Lietuvą, todėl ar tikslinga skirti 79 760 Eur žąsų daromos žalos pievoms bei pasėliams tyrimui, komitetas pritarė projektui. Lietuva saugos žąsis, kurių nėra arba kurių niekas nėra regėjęs mūsų padangėje ir pievose, ir tirs jų daromą žalą. Šit kur tikra paukščių demokratija“.

Ministro gimtoji viešoji įstaiga dar 2008 metais dalyvavo Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijoje, kuri, tarptautinės antikorupcinės organizacijos „Transparency international“ vertinimu, buvo priskirtina prie ypač neskaidrių organizacijų. Maža to, minėta viešoji įstaiga Konkurencijos tarybos yra bausta už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.“

2. Dėl negebėjimo spręsti atliekų ir pakuočių tvarkymo problemas

2.1. Aplinkos ministro ir Generalinio prokuroro 2016 02 24 d. įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kurios tikslas – tirti galbūt neteisėtus atliekas tvarkančių įmonių, turinčių teisę išrašyti gaminių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, veiksmus dėl galbūt fiktyvaus atliekų tvarkymo, dokumentų klastojimo, neteisėtai gaunamų pajamų ir mokesčių valstybei vengimo. 2016 11 03 d. darbą baigusi darbo grupė Aplinkos ministerijai pateikė 11 konkrečių rekomendacijų dėl kontrolės užtikrinimo sektoriuje.

Kurias rekomendacijas Aplinkos ministerija įgyvendino? Ką konkrečiai kaip ministras padarėte ir kokių veiksmų ėmėtės, kad atliekų sektoriuje būtų užtikrinta reali kontrolė? Kiek milijonų eurų valstybės biudžetas per pusantrų metų Jūsų vadovavimo ministerijai laikotarpį prarado dėl to, kad šios problemos nebuvo spręstos?

2.2. Aplinkos ministerija viešai paskelbė pritarianti taikos sutarčiai, kurioje verslininkai pasiūlė papildomai sutvarkyti 15 000 pakuočių atliekų ir sukurti garantinį fondą savo įsipareigojimams vykdyti. Tačiau aplinkos ministerija iki šiol nesukūrė teisinio reguliavimo, kuris panašiose situacijose, kaip „Metrail“ panaikintų pažymų atveju, sukeltų pasekmes būtent žalą sukėlusiems subjektams. Šis atvejis rodo, kad gaminto atsakomybės principą ministerija supranta taip, kad sąžiningas verslas turi du kartus sumokėti už tų pačių atliekų tvarkymą, tačiau nėra jokio teisinio reguliavimo, kuris padėtų išvengti panašių situacijų ateityje.

Kokie teisės aktai ar jų pakeitimai Aplinkos apsaugos ministerijos yra parengti, kurie leistų užtikrinti, kad ateityje sąžiningi verslininkai neturėtų du kartus mokėti už tų pačių atliekų tvarkymą, kaip kad atsitiko „Metrail“ panaikintų pažymų atveju. Kas Jūsų nuomone yra kaltas dėl tokios susidariusios situacijoje?

2.3. Būsimasis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis prieš rinkimus skelbė, kad “Lietuvos Energijos” planuojama statyti Vilniuje atliekų deginimo jėgainė yra netinkama. Jūs taip pat buvote kritiškas. Po rinkimų, jau 2017 metais Vyriausybė šį projektą dar kartą pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o Jūs, būdamas Aplinkos ministru ir remdamasis tokiu Vyriausybės sprendimu, priėmėte sprendimą šio projekto finansavimui skirti didelę ES lėšų sumą. Šių metų gegužės mėn. Premjeras S.Skvernelis viešai paskelbė, kad šis projektas yra “neskaidrus, korupcinis”, “nuodijantis žmones” ir netinkamas. Dėl tokių Premjero pareiškimų kyla grėsmė, kad projektas bus nerealizuotas ir Lietuva praras dideles lėšas arba kad Jūsų sprendimu paskirtos ES lėšos bus naudojamos neskaidriam ir galimai korupciniam projektui. Kas Jūsų manymu turi prisiimti atsakomybę už šią situaciją, kuri Lietuvai gresia rizika patirti didelius nuostolius – ar Jūs, kaip Aplinkos ministras, šiam projektui paskyręs dideles lėšas, ar Premjeras, praeitais metais patvirtinęs, kad tai yra valstybei svarbus projektas, o šiais metais paskelbęs, kad tai yra neskaidrus ir galimai korupcinis projektas?

2.4. Kokia yra Aplinkos ministerijos pozicija ir veiksmai? Taip pat, Kodėl Jūsų vadovaujama ministerija nesiima veiksmų riboti Zabieliškio sąvartyno, esančio Kėdainių rajone, plėtros, kai atliekų patekimas į sąvartynus, siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, turėtų būti mažinamas?

3. Dėl išryškėjusių vadybos ir kompetencijos stygiaus problemų

3.1. Nuo 2017 metų šimtams aktyvių visuomenininkų – neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių – buvo sumažintos galios, taigi neetatinių aplinkosaugininkų institutas tapo neveikiančiu. Šimtai neetatinių aplinkosaugininkų savo lėšomis ir iniciatyva saugodavo gamtą, fiksuodavo šimtus pažeidimų ir surašydavo šimtus administracinių teisės aktų pažeidimų protokolų, tačiau po 2017 m. tapo niekam nereikalingi. Atsisakyta beveik 600 neetatinių inspektorių pagalbos. Šiuo metu Lietuvoje gyvąją gamtą „saugo“ vos 60 gyvosios gamtos inspektorių, t. y. vienas inspektorius tenka vienai savivaldybei, o tai reiškia, kad jokia reali gyvosios gamtos apsauga šalyje nevyksta.

Kam paranki susilpnėjusi gyvosios gamtos kontrolė? Ar Jūs ėmėtės iniciatyvų atstatyti neetatinių aplinkosaugininkų galias? Manote, jog reali gyvosios gamtos kontrolė Lietuvoje nereikalinga? Kaip sprendėte susidariusią situaciją? Kokie yra 60 gyvosios gamtos inspektorių darbo rezultatai?

3.2. Jau kuris laikas Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra neturi nuolatinių vadovų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos vadovo konkursas buvo atliktas praėjus daugiau kaip metams nuo buvusios vadovės atleidimo. Ar sutinkate, kad ši bevaldystė keturiose svarbiose institucijose prisideda prie trukdo Vyriausybės programos, ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimui? Kur yra problema: ar tai – Jūsų vadybinių įgūdžių stoka? ar vis tik neigiamas ministerijos įvaizdis kliudo rasti/pritraukti tinkamų kandidatų? Kas vis dėl to Jums sukliudė? Kodėl tiek ilgai negebėjote užtikrinti sklandaus keturių svarbių įstaigų darbo?

3.3. 2017 m. birželio 13–15 d. Minske vyko Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espoo konvencija) šalių susitikimas, kuriame buvo aptariamas Lietuvai svarbus Astravo atominės elektrinės klausimas.

Kodėl Aplinkos ministerija į susitikimą vyko su tokia silpna pozicija, dėl 2013 metais pripažintų Baltarusijos pažeidimų nereikalavo stabdyti Astravo atominės elektrinės projektą, kai tuo tarpu Užsienio reikalų ministerija tarptautiniuose renginiuose laikosi griežtos pozicijos – reikalauja, kad Baltarusija stabdytų Astravo AE statybos darbus?

4. Dėl negebėjimo užkardyti daromos žalos gamtai

4.1. Jūs savo įsakymu Nr. D-378, pažeisdamas visus gamtosauginius principus, leidote laidoti piliečių stropiai rūšiuojamas atliekas, nors pats viešai (Facebook paskyroje) tai neigėte. Atsakykite, ar tai Jūsų, kaip ministro, akivaizdi kompetencijos stoka, ar tik dangstote negebančius dirbti atliekų tvarkytojus?

4.2. Per maždaug 10 metų miestuose ir miesteliuose į naujus vamzdynus buvo investuota apie 1 mlrd. eurų, tačiau reikiamas žmonių skaičius prie centralizuotos nuotekų sistemos taip ir neprisijungė. Europos Komisija (EK) prieš Lietuvą yra pradėjusi pažeidimo procedūrą, nes vis dar per daug šalies gyventojų nėra prisijungę prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Lietuvai gresia milijoninė bauda. Vandentvarkininkus yra pasiekę Jūsų įsakymai, reikalaujantys grąžinti dalį ES paramos.

Kokių veiksmų Jūsų vadovaujama ministerija ėmėsi, kad šią situaciją pakeistų? Kaip pakito rodikliai, kurių reikalauja EK, nuo Jūsų darbo pradžios? Kokių veiksmų ėmėsi ministerija, kad Lietuvai pavyktų išvengti sankcijos? Kokių veiksmų ėmėtės, kad gyventojai vis dėlto prie tinklų jungtųsi? Kiek ES paramos lėšų dėl neįvykdytų rodiklių Lietuva jau grąžino (savivaldybių įmonės)? Kaip/ar tai paveiks vandens kainą? Kaip bus kompensuojamos išlaidos, gyventojus įsakmiai verčiant prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų?

4.3. 2016 m. gruodžio 23 d. Vilniuje į Neries upę bei žemės paviršių sluoksnius pateko daugiau nei 46 tūkstančiai kubinių metrų nevalytų nuotekų. Šių metų balandžio 21 d. situacija pasikartojo: užfiksuota, kaip iš Vilniaus nuotekų valyklos vamzdžio į Nerį teka drumzlinas ir nešvarus vanduo; atlikus tyrimus, buvo nustatyta, kad upė ir vėl teršiama nuotekomis.

Avarijos likvidavimo proceso Jūsų vadovaujama Aplinkos ministerija nekontroliavo ir į jį nesikišo. Kodėl? Žala aplinkai siekė per 600 tūkst. eurų. Ar tai per menkas rūpestis ministerijai? Kas padaryta, kad tokių avarijų suvaldymas ateityje būtų efektyvesnis ir mažiau žalingas aplinkai? Kaip ministerija vertina tarp VRAAD ir avarijos kaltininkų pasirašytą taikos susitarimą, pagal kurį numatyta kompensacija siekia tik pusę nustatytos žalos gamtai (315 tūkst. eurų)?

4.4. Gyventojai skambina pavojaus varpais – miestuose ir miesteliuose vis dažniau savivaliaujama kertant sveikus medžius.

Kokių veiksmų imtasi tai suvaldyti? Ar ministerija stebi situacija ir, jei taip, kokios jos išvados, rekomendacijos, įvertinimas?

4.5. Jūsų pasirašytas įsakymas dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, laikomų atliekomis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pripažintas kaip prieštaraujantis konstituciniam teisinės valstybės principui. Pasirašyto įsakymo nuostatomis suvaržėte žmonių nuosavybės ir ūkinės veiklos teisę: remiantis Jūsų įsakymu, JAV ar kitoje trečiojoje šalyje pirkta transporto priemonė Lietuvoje vertinama kaip atlieka. Jūs apribojote žmonių nuosavybės teises poįstatyminiu aktu, o ne įstatymu, kaip reikalauja Konstitucija. Dėl to Lietuva patirs didžiulius nuostolius ir turės atlyginti žalą automobilių vežėjams.

Ar galite paaiškinti, kokiais argumentais vadovaujantis buvo priimtas įsakymas, prieštaraujantis Konstitucijai nepateikus Seimui įstatymo pataisų? Ar ministerija yra paskaičiavusi, kokius nuostolius valstybė turės atlyginti automobilių vežėjams?

5. Dėl negebėjimo efektyviai įgyvendinti miškų valdymo sistemos reformą

5.1. Miškų įstatymo pakeitimai priimti 2017-07-11 d. įpareigojo Jus iki 2018-01-01 parengti ne vieną poįstatyminį teisės aktą. Jūs to įpareigojimo neįvykdėte iki šiol, nors ministro funkcija teisėkūros srityje – įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas ir poįstatyminių teisės aktų, tokių kaip Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių, medienos apskaitos tvarkos aprašo, nenukirsto valstybinio miško kainų nustatymo tvarkos ir. t. t., parengimas. Jums, kaip aplinkosaugininkui, turi rūpėti miško flora ir fauna, o kaip ministrui – ir valstybinių bei privačių miško savininkų turtas.

Kodėl iki šiol nėra priimti Miškų įstatymo pakeitimuose numatyti poįstatyminiai aktai? Kokių veiksmų ėmėtės, kad šiuos reikalavimus įgyvendintumėte? Kodėl šis procesas užtruko ir kas daroma? Miškai yra visuomenės turtas, o tokio didelio brangaus ūkio priežiūra reikalauja ypatingos atidos ir atsakomybės. Ar sutinkate su tuo, kad ministras, nesusitvarkantis su jam patikėta sritimi, negali toliau eiti ministro pareigų?

Dar vienas konkursas

Labai įdomiai Aplinkos ministerijoje skelbiami konkursai svarbioms pareigoms eiti. Antai reorganizuojant miškų ūkį (naikinant urėdijas ir kuriant vieną centralizuotai miškus valdysiančią įmonę), pirmasis konkursas buvo sustabdytas, nes jame, ministerijos vadovybės teigimu, nutarė dalyvauti per daug (!) kandidatų. Tada, pakoregavus reikalavimus pretendentams, miškams administruoti buvo parinktas buvęs „Klaipėdos naftos“ finansų direktorius Marius Pulkauninkas.

Rengti konkursus tol, kol pastatysi saviškį, – šios valdžios vizitinė kortelė. Taip Teisingumo ministerijos sistemoje bent kelių institucijų vadovai buvo „laikini“ metus ir daugiau. Tradicijų nelaužo ir K.Navickas.

SKAITYTI PLAČIAU: APLINKOS MINISTRAS SIAUTĖJA,  2018 05 25

SKAITYTI PLAČIAU:Liutauras STOŠKUS po diskusijos apie miškus – Aplinkos ministerija neturi vizijos ir konkrečių atsakymų (pasiūlymai), 2018 04 06

SKAITYTI PLAČIAU: K. Navickas Seime: Valdybos pirmininko požiūris į miškus ribotas, naujų darbuotojų algų nežino ir neturi pozicijos dėl plynų kirtimų, 2018 03 2

5.2. Seimas 2018-01-01 LR Miškų įstatymo str. „Ekonominis valstybinių miškų reguliavimas“ panaikino paslaugas kaip galimą miškų urėdijos (urėdijų) ekonominės veiklos sritį. Jūs, 2018-01-08 įsakymu Nr.D1-7, patvirtinote VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatus, aiškiai prieštaraujančius įstatymui ir leidote visą eilę paslaugų ir veiklų, tokių kaip verslo renginių organizavimas, spausdinimas, žiniasklaidos veikla, fotografavimas, etc. Kitaip tariant, veiklas, nieko bendro neturinčias su Miškų įstatyme apibrėžta veikla.

Kodėl į įsakymą Nr. D1-7 nusprendėte įtraukti minėtas veiklos rūšis? Kas buvo tokios iniciatyvos autorius? Ką bendro miškų ūkis turi su žiniasklaida ir fotografavimo veikla? Kaip vertinti tokio Jūsų įsakymo atsiradimo priežastis? Ar tai akivaizdus Jūsų, kaip ministro, įgaliojimų viršijimas, ar sąmoningas įstatymo leidėjo valios nepaisymas? Ar tai reiškia, kad miškininkai rengiasi užsiimti leidybine, informavimo, fotografavimo, etc. veikla?

5.3. Prasidėjus valstybinių miškų ūkio valdymo reformai Jūs deklaravote galimą interesų konfliktą dėl pusbrolio Mindaugo Kasmauskio, kuris yra medienos perdirbimo įmonės „Likmerė“ vadovas. Tačiau tai nesumažino abejonių, kad kai kurie sprendimai reformos kontekste buvo priimti pataikaujant stambioms medienos perdirbimo įmonėms, palengvinant joms medienos supirkimą geresnėmis palankesnėmis sąlygomis.

Kaip bus užtikrinamas medienos pardavimo skaidrumas ir smulkiųjų medienos perdirbimo įmonių nediskriminacinis dalyvavimas medienos prekybos sistemoje?

5.4. Š. m. gegužės 10 d. per Vyriausybės valandą Seime Jūs teigėte, kad girininkų vidutinis mėnesinis atlyginimas 2018 m. I ketvirtį buvo 1799 eurai. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai oficialiai paprašius, Valstybinių miškų urėdija pateikė miškų urėdijos girininkų pareigas einančių darbuotojų (tokių yra 308) vidutinį mėnesinį darbo užmokestį – girininkas per mėnesį uždirba 1154 eurų „ant popieriaus“, nors turime informacijos, kad ir šis skaičius nėra tikslus ir realiai gaunamas atlyginimas yra mažesnis.

Kodėl Jūs Seimo nariams Vyriausybės valandos metu pateikė klaidinančią informaciją? Ar Jus patį suklaidino Valstybinė miškų urėdija? Koks, ministerijos žiniomis, vis dėlto yra vidutinis girininkų atlyginimas? Kodėl ši informacija nėra viešai prieinama? Kodėl ji neskelbiama Valstybinės miškų urėdijos tinklapyje, kaip numato įstatymas?

Seimo nariai klausia – kaip vyksta URĖDIJŲ REFORMA? 2018 05 10

KAIP SU URĖDIJŲ REFORMA? Seimūnų klausimai ir komentarai:2018 05 10 MINISTRAS: "Noriu pasakyti ir tai yra pakankamai svarbu – pagal valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo įstatymą, tiek iš EBPO rekomendacijų – valstybės valdomų įmonių valdymas ir veiklos organizavimas yra griežtai atskirtas nuo politinės valdžios įtakos." (o kas tada valdo tas įmones..?)SEIMO NARIAI: "Jūs iš 9 klausimų neatsakėte mažiausiai į 5 klausimus. Ar jūs nenorite ar nepajėgus tą daryti?""Ne Seimas tyčiojasi iš ministro, kurie pateikia dalykinius klausimus, bet ministras tyčiojasi iš Seimo narių, kad jis "negali žinoti", "valdybos kompetencija", t.y. jums pavaldi įmonė ir privalote vykdyti stebėjimą. Ką reiškia tokie pasakymai, kad po metų jūs galėsite atsakyti. Ačiū, nereikia, po metų jūsų niekas nebeklaus. Jums reikia susiprasti, kad esate ministras ir už ką esate atsakingas. Jūs parodote savo nekompetenciją, kuri iš tiesų egzistuoja arba tai yra bandymas išsisukti nuo realių atsakymų."Pagalvokit ar jums tos pareigos nėra per sudėtingos?"Visas įrašas su atsakymais čia: https://www.youtube.com/watch?v=gRO2_jdkoT0&t=15s

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. gegužė 25 d.


5.5. Nesiteikėte atsakyti į mūsų LSDP frakcijos anksčiau Jums teiktus klausimus, todėl juos kartojame:

5.5.1. Koks VĮ Valstybinių miškų urėdijos filialų girininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 metų I ketv.?
5.5.2. Vienas iš valstybinių miškų valdymo reformos tikslų, kaip skelbta, buvo ženkliai padidinti tiesiogiai miške dirbančių eigulių, girininkų pavaduotojų, girininkų ir kitų specialistų darbo užmokestį. Kokie dabar, po reformos, atlyginimų skirtumai tarp vadovaujančių asmenų Valstybinėje miškų urėdijoje ir asmenų, dirbančių miške?
5.5.3. Ar VĮ Valstybinių miškų urėdijoje buvo įdarbinti buvę miškų urėdai, buvę Generalinės miškų urėdijos vadovybės darbuotojai? Jei taip, tai kiek jų ir kokiose pareigose jie įdarbinti?
5.5.4. Kiek laiko VĮ Valstybinių miškų urėdijoje dirbo vyriausiasis patarėjas, koks buvo jo kiekvieno mėnesio darbo užmokestis ir kokio dydžio išmoka jam išmokėta jį atleidus iš darbo?
5.5.5. Kokio dydžio išeitinės išmokos buvo išmokėtos miškų urėdams, išdirbusiems daugiau nei 10 metų?

SKAITYTI PLAČIAU: Urėdijų darbuotojams uždrausta kalbėti su žiniasklaida: politinio atspalvio klausimus derinti su viceministru, 2018 02 25

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų holokausto išvakarėse – kas nugalės: valstybininkai ar korporacijos?

SKAITYTI PLAČIAU: Miškų Sąjūdis: ponai, užteks vogti – miškų jūs negausit ir tyliai reformos nepadarysit! 2017 12 09

6. Dėl negebėjimo spręsti laukinės gyvūnijos apsaugos problemas

6.1. Nors kiaulių laikymo vietose afrikinis kiaulių maras (AKM) šiemet dar nenustatytas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, AKM atvejų laukinėje faunoje ir surastų šernų gaišenų skaičius jau viršijo per visus 2016-uosius užregistruotą skaičių. Šis virusas paprastai ir lengvai nepraeis, jo protrūkiai kartosis, rasis vis naujų židinių. Nesuprantama, kodėl VMVT palikta kovoti su šia problema viena.

Ką padarė ir daro Aplinkos ministerija, kad suvaldytų šią ekstremalią situaciją? Ar ministrui žinomas Jonavos rajone veikiančio kiaulininkystės ūkio „Beržų kompleksas“ atvejis? Komplekso teritorijoje plyti niekaip nuo sąlyčio su išore (pavyzdžiu, laukiniais gyvūnais) neapsaugoti didžiuliai srutų ir mėšlo baseinai, darantys neigiamą įtaką aplinkiniam gruntiniam vandeniui. Maža to, praėjusiais metais siekiant likviduoti AKM židinį, dujomis numarinta ir netoli UAB „Beržų kompleksas” teritorijos iškastoje duobėje užkasta daugiau nei 23 tūkst. kiaulių. Tai padaryta nenaudojant jokios sintetinės, vandeniui nelaidžios medžiagos duobės dugne, taip sukeliant pavojų užteršti paviršinius gruntinius vandenis, kuriuos ir naudoja atvirųjų šulinių turėtojai. Dezinfekcijos bei kitomis medžiagomis užterštas vanduo viruso likvidacijos vietoje buvo nukreiptas į srutomis perpildytas lagūnas, kurias laisvai gali pasiekti laukiniai gyvūnai ir tokiu būdu toliau pernešti virusą. Šis atvejis išryškino sisteminę problemą susijusią su nugaišintų gyvūnų laidojimo vietos parinkimo skaidrumu. Nėra užtikrinama, kad renkant gyvūnų laidojimo vietas būtų privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Kokių veiksmų ėmėsi ministro vadovaujama ministerija, kad suvaldytų šią ir kitas panašaus pobūdžio problemas?

6.2. Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos apsaugos ministerijos Žemės ūkio inovacijų centrui suteikė leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (danielius). De facto – LŽVS frakcijos seniūno valdose prie Kauno marių, nors aplinkosaugininkai to daryti anksčiau neleido. Minėtas Centras kurį laiką gyvūnus laikė, kaip paaiškėjo, nelegaliai. Kam šiai įmonei reikalingi danieliai, ji taip ir nepaaiškino. Maža to, dėl miško žemės, aptvertos Kauno marių regioniniame parke, miškininkai jau ne kartą pildė pažeidimų protokolus ir skyrė baudas Žemės ūkio inovacijų centrui.

Ar Jūsų vadovaujama ministerija ir Jūs pats domėjotės galimais aplinkosaugos pažeidimais minėtoje teritorijoje? Jei ne, kodėl? Kaip vertinate susiklosčiusią situaciją, kai akivaizdžiai apeidinėjami įstatymai – negavus leidimo pirmąsyk, leidimai gaunami „per aplinkui“? Kokia Jūsų, kaip „žaliojo“ nuomonė dėl šios situacijos? Kaip ministerijos nesidomėjimą susidariusia situacija gali veikti tai, kad kalba eina apie R. Karbauskio – asmens, kurio partija delegavo Jus į šį postą – reikalus?

Apibendrinantis klausimas

Pateiktų klausimų gausa ir įvairovė atskleidžia Aplinkos ministro atsakomybės srityje besikaupiančių ir gilėjančių problemų masę. Ar sutinkate, kad tokiomis aplinkybėmis geriausia išeitis – Aplinkos ministro atsistatydinimas iš užimamų pareigų, tuo labiau, kad yra galimybė grįžti į buvusią darbovietę, kurios finansavimas ES paramos lėšomis daugeliui metų į priekį jau pasirūpinta?


O prasidėjo viskas taip – nuo „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) rekomendacijų…

2016 rugsėjo 6d. – “Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga skelbia dar vieno būsimos profesionalų Vyriausybės nario pavardę. Anot LVŽS pirmininko Ramūno Karbauskio: „Mes nutarėme priimti įvairių aplinkosauginių organizacijų pasiūlymą (Baltijos aplinkos forumas (BAF) , ŽALI.LT) rekomenduoti į Aplinkos ministro poziciją darnios plėtros ekspertą, Aplinkosaugos organizacijų koalicijos pirmininką Kęstutį Navicką. (…) Jo patirtis Lietuvos žaliųjų judėjime ir aplinkosaugos politikoje yra įspūdinga. Jo vertybes suformavo dalyvavimas Atgimimo laikų ekologiniame sąjūdyje, kuriame K. Navickas aktyviai prisidėjo organizuojant pirmąsias masines žmonių protesto akcijas prieš sovietų režimą.” ((15min) Valstiečiai ir žalieji paskelbė dar vieną ministro – profesionalo pavardę) <<Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos sąskaitos.​>>

SKAITYTI PLAČIAU: R. Karbauskis pardavė Lietuvos miškus? Interviu iki rinkimų

SKAITYTI PLAČIAU: LŽVS priešrinkiminiai pažadai dėl miškų: įves bendruomeninį valdymą, plynų kirtimų ribojimą ir saugos darbo vietas

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau