STT tyrimas: Aplinkos ministro K. Mažeikos ruoštas projektas Vyriausybei – išskirtinės ir nesąžiningos sąlygos stambiai medienos pramonei (VIDEO komentaras)

“navickai, mažeikos … tai yra tik pieškos.” 
 
“Suinteresuotieji yra medienos pramonė ir, žinoma,  už jų stovintys žaidėjai, tokie kaip IKEA”

STT: Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas perdirbėjams elgtis nesąžiningai

ELTA 2019 m. gegužės 30 d.

#UrėdijųReforma
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos parengtame projekte nustatė, kad Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas stambiesiems perdirbėjams pirkti perteklinius kiekius medienos, juos perparduoti ir elgtis nesąžiningai.

 
Seimo socialdemokratų partijos frakcijos narys Algimantas Salamakinas gavo STT vertinimo išvadą po kreipimosi į pareigūnus išsiaiškinti, ar #Aplinkos ministras ir #Vyriausybė neketina sudaryti išskirtinių sąlygų ir privilegijų stambiesiems medienos perdirbėjams.
 
Tokios privilegijos ne tik sumažintų valstybės pajamas už valstybinių miškų medieną, bet iškraipytų rinką ir sužlugdytų smulkiuosius perdirbėjus.
 
„Aš kreipiausi į STT ir Seimo Antikorupcijos komisiją, kuri irgi paprašė STT pareigūnų vertinimo dėl Aplinkos ministro K. Mažeikos parengto vyriausybės nutarimo projekto. Juo siekiama pakeisti medienos pardavimo taisykles taip, kad Lietuvos stambieji perdirbėjai galėtų pirkti valstybinių miškų medieną pirmumo teise. Tokios privilegijos ne tik sumažintų valstybės pajamas už valstybinių miškų medieną, bet iškraipytų rinką ir sužlugdytų smulkiuosius perdirbėjus“, – sako socialdemokratas A. Salamakinas.
 
Specialiųjų tyrimų tarnyba Aplinkos ministro K. Mažeikos parengtame projekte nustatė, kad Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas stambiesiems perdirbėjams pirkti perteklinius kiekius medienos, juos perparduoti ir elgtis nesąžiningai.
 
Paskubomis „valstiečių“ daryta Miškų reforma nebe pirmą kartą kelia abejonių socialdemokratams.
 
Pirmiausia – Miškų įstatymo pataisos Seime buvo priimtos pažeidžiant Konstituciją, reformos metu buvo atleisti keli šimtai darbuotojų, centralizuojant Valstybinę miškų urėdiją nukentėjo regionai. Dabar aiškėja, kad valstybinių miškų medieną norima pigiai ir su privilegijomis perleisti stambiesiems perdirbėjams“, – sako socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Julius Sabatauskas.

Urėdijų reforma  (2017 m.)

„Valstiečių“ daryta Miškų reforma nebe pirmą kartą kelia abejonių socialdemokratams ir visuomenei. Skandalingoji reforma buvo priimta 2017 liepos 11 dieną.

Reformą lydėjo miškininkų šmeižto per žiniasklaidos priemones kampanija, pateikianti tikrovės neatitinkančius faktus ir skaičius. Eiliniai miškininkai buvo kaltinami nesąžiningumu ir kvalifikacijos stoka.

Nei Vyriausybė, nei Aplinkos ministerija nepateikė kaštų ir naudos analizės ir poveikio aplinkai vertinimo, nepagrindė pasirinkto reformos varianto visuotinės naudos valstybei ir jos piliečiams, nevertino regionų atskirties mažinimo prioriteto, socialinių pasekmių, bedarbystės ir emigracijos problemų. 

2017 m. liepos 11 d. Miškų reforma: diena kai pardavė miškus. Reportažas iš Seimo.


2017 m. liepos 5 d.  Kauno urėdas Saulius Lazauskas  (atleistas reformos metu) pasakoja apie tikruosius urėdijų reformos tikslus, būsimą chaosą ir stambiąją pramonę:


2017 m. liepos 5 d.  Miškų reforma: niekas pasaulyje nežino tikrosios medienos kainos! Signatarė Birutė Valionytė, SeimasKonstitucinis Teismas – “valstiečių” miškų reforma antikonstitucinė

Primename, kad 2019 balandžio  16 d.Konstitucinis Teismas pripažino, kad miškų reformos įgyvendinimas pažeidė ATSAKINGO VALDYMO PRINCIPUS. 

Konstitucinis Teismas priimtu nutarimu pripažino, kad Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

Pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas nuo oficialaus nutarimo paskelbimo dienos negalės būti taikomas.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad ypatingos skubos tvarka svarstant įstatymų ir kitų Seimo aktų projektus galėtų būti taikoma tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais, kai būtina nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, kaip antai įvedant arba įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, skelbiant arba paskelbus mobilizaciją, priimant sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas ginkluoto užpuolimo atveju, stichinės nelaimės ar kitomis ekstremaliomis aplinkybėmis, kilus tokiai grėsmei valstybės saugumui, kuriai pašalinti būtini itin skubūs sprendimai.

Kitoks teisinis reguliavimas, pagal kurį įstatymų ir kitų Seimo aktų projektai galėtų būti svarstomi ypatingos skubos tvarka ne išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais, būtų nesuderinamas su iš Konstitucijos, konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų, kylančiais įstatymų leidybos proceso viešumo ir skaidrumo, įstatymų ir kitų Seimo aktų kokybės reikalavimais.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad jeigu nutarimą šioje byloje oficialiai paskelbtų iškart po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje, atsirastų Miškų įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo spragų ir neapibrėžtumo, dėl kurio galėtų būti sutrikdytas miškų ūkio valdymas ir tvarkymas. Atsižvelgęs į tai, kad spragoms ir neapibrėžtumui pašalinti reikalingas tam tikras laikas, Konstitucinis Teismas nusprendė atidėti oficialų šio Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimą – Teisės aktų registre oficialiai jis bus paskelbtas ir įsigalios 2019 m. gruodžio 2 d.

Grupės Seimo narių teigimu, priimant įstatymą nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įstatymas buvo priimtas tinkamai teisiškai neįvertinto įstatymo projekto pagrindu, negavus antikorupcinio poveikio išvados, nepateikus aiškinamojo rašto, nors įstatymo projekte siūlyta visiškai naujai sureguliuoti žaliavinės medienos, miško kirtimo liekanų ir nenukirsto miško pardavimą. Be to, į teismą kreipęsi parlamentarai pažymėjo, kad įstatyme įtvirtintas miškų urėdijų teisinis reguliavimas yra neaiškus, pavyzdžiui, neaišku, pagal kokius kriterijus turėtų būti nustatomas miškų urėdijų skaičius.

Išgirtoji „valstiečių“ miškų reforma – antikonstitucinė


 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutaria (ištrauka):

1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2017-07-14, Nr. 12233) pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.
 

2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo statuto 164 straipsnio (2016 m. gegužės 3 d. redakcija; TAR, 2016-05-06, Nr. 11395) 1 dalis tiek, kiek pagal joje nustatytą teisinį reguliavimą įstatymų ir kitų Seimo aktų projektai gali būti svarstomi ypatingos skubos tvarka ne tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais, kai būtina nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus kilus tokiai grėsmei valstybės ar visuomenės saugumui, kuriai pašalinti būtini itin skubūs įstatymų leidėjo sprendimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.3. Šis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas Teisės aktų registre turi būti oficialiai paskelbtas 2019 m. gruodžio 2 d.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.


 “… navickai, mažeikos tik pėstininkai”

2019 06 07 situaciją aptaria Sąjūdžio už miškus pirmininkas Gintautas Kniukšta, miškininkas, profesorius Arvydas Matulionis, Seimo narys Juozas Olekas

Sengire

Posted by Kitaip TV on 2019 m. birželio 7 d., penktadienis


2018 m. rugsėjo 19 d. S.Skvernelis – “Iki 20 procentų padidinus kirtimus jokios žalos miškui nebūtų.“


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#VisuomeninėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau