Vilniaus savivaldybės kirvis pakibo virš istorinių sostinės parkų – Trakų Vokės alėja, Reformatų skveras, Sapiegų parkas (situacijos APŽVALGA) – 2019 03 28

(Kalba neredaguota)

Jekaterina Lavrinec 

• Trakų Vokės alėją kerta antrą dieną;
• Reformatų skveras aptvertas, viduje stovi technika, projekto korekcijų nematėme;
• Sapiegų parkas aptvertas, viduje technika;
• Misionierių sodai – tebelaukiame žinių dėl korekcijų.

Šiems projektams naudojamos Europos sąjungos mokesčių mokėtojų lėšos – o projektai pažeidžia nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus bet rekomendacijas:

Florencijos chartijos apibrėžtus istorinių parkų sutvarkymo, restauravimo, atkūrimo principus (pvz. 15 str).
Želdynų įstatymo ir Florencijos chartijos reikalavimą saugoti biologinę įvairovę (3.3.1 / 14 str).
Orhuso konvencijos ir Želdynų įstatymo reikalavimą atsižvelgti į argumentuotą suinteresuotos visuomenės nuomonę (3.3.7).

Tai jau tradicija tapęs paketas teisinių pažeidimų – už kuriuos tiesiogiai atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė kaip projektų užsakovė, kuri suformulavo projektavimo užduotį, prasilenkiančią su biologinės įvairovės išsaugojimo reikalavimu.

Kiekvienas netinkamai parengtas projektas virsta konfliktu su bendruomene ir suinteresuota visuomene – tuo tarpu finansavimo šaltinis (“europinės lėšos”) plačiai žinomas.

Skirstant ir įsisavinant europines lėšas teisės aktus ir kokybės kriterijus pažeidžiantiems projektams, prisidedama prie neigiamo ES įvaizdžio formavimo. Stebina, kad iš europinių lėšų įgyvendinant infrastruktūrinius projektus, netaikomi kokybiško projekto parengimo ir įgyvendinimo kriterijai.

Finansų ministerija privalo peržiūrėti lėšų skirstymo kriterijus ir įsikišti į situaciją: surinkta pakankamai ekspertinės medžiagos apie šį ir kitus parkų projektų pažeidimus, kad būtų galima kelti klausimą apie ES lėšų netinkamą naudojimą (švaistymą?).

Istorinius želdyno kaip paveldo objekto rekonstravimas ar atkūrimas tiesiogiai liečia dar kelių ministerijų kompetencijas – kurios privalo reaguoti kai yra pažeidžiami jų kuruojamos srities įstatymai (Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija).

Be Vilniaus istorinių parkų yra dar dešimčiai sugadintų skverų kitose savivaldybėse – dėl kurių nepriklausomi kraštovaizdžio architektūros ekspertai teikė išvadas Aplinkos ministerijai.

P.S. Trakų Vokės parkas naikinamas pagal tinkamos kvalifikacijos (kraštovaizdžio architektūra) neturinčių autorių projektą – nors buvo sukurtas garsaus kraštovaizdžio architekto Édouard François André.

Įdomi aplinkybė: panašu, kad tik parengus projekto sprendinius buvo pakviesti specialistai iš Lenkijos medžių “tempimo testui”, siekiant pateisinti projekto sprendinius, pažeidžiančius minėtus įstatymus. Ar klystu?

pps. vėliau surasiu nuotraukoje esančio darbo autoriaus vardą. Dalintis nukirstais sveikais Trakų Vokės medžiais – skaudu.

• Trakų Vokės alėją kerta antrą dieną;• Reformatų skveras aptvertas, viduje stovi technika, projekto korekcijų…

Posted by Jekaterina Lavrinec on 2019 m. kovo 28 d., ketvirtadienis

Verkti ir aimanuoti suniokoto Trakų Vokės parko yra mažiausia, ką verta daryti. Verta atskleisti žmonių, priėmusių tokį sprendimą, bukumą. Ir priversti atsakyti už veiksmus, nesiskaitant nei su vietos gyventojais, nei su gamta.

Gal ir šiomis dienomis išplatintas apsimestinai jautrus, rūpestingumą imituojantis piarinis tekstas apie parko tvarkymą sulauks viešo profesionalaus atsakymo.

Argumentai:

1) “medžiai išpuvę ir pavojingi.” Neginčijama, kad dalies medžių būklė buvo ne per geriausia. Bet ji buvo pataisoma ir pritaikius tinkamas priemones buvo galima užtikrinti didžiosios dalies alėjų išsaugojimą ir nepavojingą visuomenei jų augimą. Kita vertus, dalies medžių kelmai visiškai jokio puvinio nerodė (žr. nuotr.)

2) “vartai dabar 80 cm po žeme.” Kokio bukumo turi būti siūlymas iškirsti medžius, kad būtų galima 80 cm nukasti gruntą ir kad būtų “visai kitoks įspūdis įeiti į parką”. Kad alėjų įspūdingų nelieka, tai čia viskas ok, įspūdžiui nekenkia. Be to tie 80 cm ir ant medžių šaknų užpilti. Greičiausiai tai viena iš pagrindinių medžių ligotumo priežasčių. Imk ir nukask. Kuo čia medžiai dėti.

3) “čia sovietiniai medžiai.” Ne medžiai, smegenys sovietinio durnumo. Ir toms smegenims sovietiniai šiltnamiai ir silikatinių plytų garažai yra ok, tik medžiai blogai. Grafo Tiškevičiaus giminaičiai džiaugėsi tomis liepų alėjomis ir sakė palikit. Aišku, ir Tiškevičiai – sovietiniai.

Nesiklausęs pasinaudojau Jonas Davenis nuotr.

Verkti ir aimanuoti suniokoto Trakų Vokės parko yra mažiausia, ką verta daryti. Verta atskleisti žmonių, priėmusių tokį…

Posted by Liutauras Stoškus on 2019 m. kovo 28 d., ketvirtadienis

 

Neliko Trakų Vokės parke dalies alėjų… Ačiū, Šimašiau, atlikai tikrą mero vertą darbą.nuotraukoje esanti alėja dabar tik istorija: Vidmanto Balkūno / 15min nuotr.

Posted by Liutauras Stoškus on 2019 m. kovo 26 d., antradienis

Dalinuosi Jadvyga Chludok, nuoširdžiai besirūpinačios Trakų Vokės kultūriniu bei istoriniu paveldu ir aplinka, FB įrašu:

“Pridedu tik vieną nuotrauką, kurioje matyti ranka pažymėtos korekcijos dėl Trakų Vokės medžių alėjų likimo. Aš net tokio paveikslėlio negavau, nors į administraciją kreipiausi ne kartą ir Tarybos salėje posėdžių metu ir laiškais kad paviešintų naujus sprendimus, o tiek mero, tiek administracijos direktoriaus buvo žadėta.

Todėl šį kartą jau viešai kreipiuosi į Remigijus Šimašius ir Povilas Poderskis prašydamas:

– pristatyti visuomenei naujus Trakų Vokės parko tvarkymo projekto sprendimus,
– paaiškinti, kodėl negalima išsaugoti ir kitų alėjų, atliekant rūpestingus medžių priežiūros darbus taip kaip jie atliekami civilizuotame pasaulyje,
– supažindinti, kaip bus užtikrinta, kad bendruomenės rūpestingai prižiūrima koplytėlė nenukentėtų bei nebūtų sutrikdyta įprastinė bendruomenės veikla.

Jadvyga Chludok: “Sapiegų parkui, gal, pasisekė. Parodys laikas ir patikslinti sprendimai, jei tokie bus.

Kas laukia mūsų Trakų Vokės parko?

Ponios Renatos Cytaka dėka, kelių savaičių bėgyje, teko dalyvauti dviejuose posėdžiuose,vienas iš jų vakar, kuriuose buvo kalbama apie parko projektą ir akcentuojamas liepų likimas.

Buvo pažadėta, kad prieš pradedant darbus, viskas bus pristatyta visuomenei ir Trakų Vokės bendruomenei.

Liepas nuo Raudonųjų vartų link dvaro (dvi dvigubos alėjos) ir šonines (link parko ir koplyčios, kaip ir aplink koplyčią) – pjaus. Paliks (taip tvirtino) alėjos dalį, kurį dengia garažus, einančią tiesiai nuo koplyčios ir alėją buvusią už laboratorijos pastato.

Savivaldybės specialistų – Giedrės Čeponytės ir architektės Jurgos Večerskytės teigimu tai – neišvengiama dėl kasimo darbų, ir medžių būklės.
Jei kam įdomu, galiu persiųsti Rytinės alėjos būklės vertinimą, darytą Lenkijos specialistų. Pdf dokumento įkelti nesigavo.

Net jei sprendimas pjauti medžius yra pagrįstas ir teisingas, jaučiu didelį nerimą, nes suvokiu, kad artėja darbų pradžia o neatsakytų klausimų tik daugėja.

Pirmiausia, neramina karti praeitos vasaros patirtis. Griovė laboratoriją, visi džiūgavom. Pagal techninius reikalavimus darbus turėjo vykdyti “šlapiuoju’ būdu o tam turėjo būti pajungtos vandens patrankos (bent taip sakė).

Jei pamenat, vasara buvo labai karšta, tad malant betoną viskas skendėjo dulkėse (nuotraukas įdedu),o koplytėlė tik po restauravimo. Kelis sykius skambinau, prašiau, pykau…. bet kas iš to 😢. Užmetė ant krūvos kelias šlangutes ir tiek. Rudenį samdėmės keltuvus, valėm vitražus, braukėm dulkes. Šalia koplytėlės stovi informacinė lentelė apie fondą skyrusi finansavimą koplyčios restauravimui. Ryte jį nuploviau, o po pietų jis visas dulkėse, labai aiškiai matoma, nes perbraukta, kad matytus. Galima tik įsivaizduoti kiek visko nusėdo ant stogo,kryžių ir skulptūrų. Skaudu. Juk savivaldybės valdžia puikiai žino, kad būtent bendruomenės pastangomis sutvarkyta koplyčia, vargonininko namukas ir aplinka šalia jų. Ir jų indėlio tame nėra nei vieno cento. Pagarbos Žmogui ir aplinkai ir tai stokoja.

Kokie išbandymai laukia jau netrukus? Neturim informacijos – kas vykdys darbus ir su kuo kontaktuoti reikalui esant, kaip tie darbai vyks, juk vyks aplink Bažnyčiai ir bendruomenei priklausančius pastatus, kuriuos prižiūrėti ir išlaikyti privalom patys, jokio finansavimo mes neturime. O darbai vyks tikrai grandioziniai – asfalto ardymas, komunikacijų keitimas, polių gręžimas, medžių pjovimas ir t.t…….. brrrr neramu.
Jau turime užrašytas Santuokos ir Krikšto apeigas, tačiau neturime šiems žmonėms atsakymų – ” o kaip čia bus liepos, rugpjūčio, mėnesį? Girdėjome prasidės darbai?”

Laukiu projekto pristatymo, gal sulauksim atsakymų ir aiškumo.

Dar… jautriausia darbų vieta – kapas. Aplink koplyčią pjaus liepas. Tikiuosi, kad dirbama bus su ypatinga atsakomybe.
Išpuoselėta koplyčia ir namelis. Tikiuosi, kad jie nenukentės.”

Dalinuosi Jadvyga Chludok, nuoširdžiai besirūpinačios Trakų Vokės kultūriniu bei istoriniu paveldu ir aplinka, FB įrašu….

Posted by Liutauras Stoškus on 2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis


 


Destruction of Trakų Vokė trees Vilnius

Destruction of many HEALTHY trees here in Trakų Vokė parc Vilnius. Important, mature, large canopy trees are felled to be replaced in one go with ‘lollipop’ trees. All of the known benefits to humans and society of larger canopy trees are just taken away with this idiotic, EU money driven project. Image credits Joans Davensis & Rob McBride © 2019


LRT reportažas nuo 7:04 min   Trakų Vokės dvaro parke virsta šimtametės liepos: kertami šimtai medžių

Su pavasariu, mieli vilniečiai! Trakų Vokės parkas, LRT

Su pavasariu, mieli vilniečiai! #VilniausSavivaldybė #KultūrosPaveldas #ŠimtametėsLiepos #AktyvūsPiliečiai #TeismoNutartis #SauliusDambrauskas #KokiaKamAtsakomybė?Trakų Vokės parkas, LRT reportažas ir teismo nutartis.Dėl Trakų Vokės parko iškirtimo – teismas uždraudė VILNIAUS SAVIVALDYBEI šalinti medžius (advokato Saulius DAMBRAUSKO kreipimasis į teismą ir NUTARTIS)Advokatas Saulius Dambrauskas ir Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis teismui padavė ieškinį dėl naikinamų Trakų Vokės medžių – teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones kol bus suruošti ieškinį pagrindžiantys dokumentai. Čia rasite teismo nutartį, kreipimasi į teismą ir aplinkosaugininkų komentarus: https://www.gyvasmiskas.lt/del-traku-vokes-parko-iskirtimo-teismas-prieme-sprendima-stabdyti-darbus-ir-taikyti-laikinasias-priemones-advokato-saulius-dambrausko-kreipimasis-i-teisma/Vilniaus savivaldybės kirvis pakibo virš istorinių sostinės parkų – Trakų Vokės alėja, Reformatų skveras, Sapiegų parkas (situacijos APŽVALGA) – 2019 03 28https://www.gyvasmiskas.lt/vilniaus-savivaldybes-kirvis-pakibo-virs-istoriniu-sostines-parku-traku-vokes-aleja-reformatu-skveras-sapiegu-parkas-situacijos-apzvalga/Foto medžiaga: Liutauro Stoškaus FB siena, Vytautas Petrušonis, Jonas DavenisVytautas Petrušonis – Pakartoju jau skelbtą žinią: teismas UŽDRAUDĖ naikinti medžius… bet 3 alėjos jau iškirstos… Kokia ir kam atsakomybė?

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis


Ponai LR Seimo nariai, Vyriausybės nariai, Lietuvos valstybės tarnautojai ir Facebook‘o nariai, paskaitykite L.Stoškaus,…

Posted by Vytautas Petrušonis on 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis


SOS miesto medžiai. Istorijos iš visos Lietuvos

SKAITYTI PLAČIAU: Kaip sukurti sėkmingą medžių saugojimo ir gynimo kampaniją? Anykščių Miško Festivalis, 2018 birželis

SKAITYTI PLAČIAU: Auksiniai sodinukai arba kaip savivaldos įsisavina milijonus ES eurų už šimtamečių medžių – gamtos paveldo naikinimą (FOTO+ komentarai)

SKAITYTI PLAČIAU: Ariogalos parkelis ir ES milijonai – gyventojai nesitikėjo, kad reikės ginti jų pačių rankomis sodintus medžius (TV3 reportažas+komentarai)

SKAITYTI PLAČIAU: Planuojamos kaštonų alėjos skerdynės Šiauliuose sukėlė pilietinius protestus – nuo ko viskas prasidėjo? (papildyta komentarais)

SKAITYTI PLAČIAU: Kurmelio korporacijos karas su medžiais ir miškais


Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

2019 03 29|Kategorijos: Kas naujo, Miesto medžiai, SOS, Uncategorized|
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau