Liutauras Stoškus – “tiek daug gera emocija pulsuojančių žmonių nemačiau nuo Sąjūdžio laikų.” Labanoro žygis

Spalio 15, 2018

Po šeštadienio nuotaika puiki! Tiek daug bendra gera emocija pulsuojančių žmonių vienoje vietoje nemačiau nuo Sąjūdžio laikų. Nežiūrint to, kad prieš beatodairišką miškų kirtimą protestavo Labanore susirinkusieji, nuotaikos čia vyravo pakiliai ir sutelktai pozityvios, ne negatyvios.

Ne paverkti dėl Lietuvos miškų susirinko žmonės, o išreikšti savo bendrystę su tais, kurie nesitaikstė su plynai kertamais draustiniais ir privertė bent jau laikinai sustabdyti kirtimus Labanore. Tuo metu, kai miškus kuruojantis viceministras sau smagiai grybavo pajūry ir feisbuke džiaugėsi surinktais baravykais, apie pusantro tūkstančio žmonių triūbomis ir dainomis protestavo prieš Aplinkos ministerijos vykdomą politiką miškų atžvilgiu.

Mūsų ekonomikai reikia lentų ir eurų. Kiek mediena kainuoja skaičiuoti mokam. O štai kitų miško teikiamų paslaugų kainos skaičiuoti nei mokam, nei bandom. Vien to fakto, kad iki šiol niekaip nenorima atskirti miško nuo miško žemės, pakanka įrodymui, kad biologinės miško prasmės Aplinkos ministerijoje nėra pageidaujamos. Jei nekreipiama dėmesio į pagrindinius rodiklius, tai visos kalbos apie gamtotvarkos integravimą į miškotvarką bus tik tuščios dekoracijos pliką sėdynę pridengti. Kai nevertini patirtų nuostolių dėl kirtimo (rekreacinio, reguliacinio potencialo sumažėjimas), tai ir išeina visada, kad nekirtimas yra nuostolis.

Iš čia ir nesupratimas, kad ne miško sodinimas yra problema, jo kirtimas. Nes kertant miško mažėja, nors miško žemės kiekis išlieka nepakitęs. O užaugti miškas pats užaugs, galima net nesodinti. Ir tik tada kai miškas lygu lentos, sodinimas tampa problema, o kirtimas – ne.

Nors plyni kirtimai, jei protingai taikomi, nėra joks baubas net ir saugomose teritorijose, bet nevertinant kitų miško funkcijų jais galima prisidaryti bėdos. Net ir visuomenės protestas rodo, kad plynų kirtimų tankis daug kur peržengia tolerancijos ribas ir į tai turi būti rimtai atsižvelgta, o nesidangstoma po tuščiais teiginiais “viskas teisėta” ir “nustatyta mokslininkų”. Mokslininkai ir raundapą sukūrė, bet kitų mokslininkų vis didesnės randamos jo koncentracijos šlapime, kažkaip suteikia pakankamai daug peno kalbėti apie šios cheminės medžiagos uždraudimą.

Kokie galėtų būti toleruojami plynų kirtimų plotai ir turėtų būti vertinami kitų mokslininkų. Ne tų, kurie moka tik suskaičiuoti brandžių medžių plotus ir paskirstyti metines kirtimo normas eilei metų, bet tų, kurie sugeba analizuoti teritorijų rekreacinį potencialą, įvertinti neigiamus kirtimo poveikius, atsižvelgti į visuomenės poreikius. Nes “iškertamas tik vienas procentas per metus” konkrečiai teritorijai gali reikšti drastiškus medynų pokyčius. Ir aiškinantiems koks čia mažas procentas pasiūlykite išmesti iš savo namų lovą. Kokia problema, juk lova nesudaro net 5 procentų nuo nuo visos namuose esančios medienos. Gal tada žmonės pradės suprasti, kad brandūs medžiai ir jauni medžiai atlieka skirtingas funkcijas miške. Taip, kaip stalas, kėdės ar spinta ne itin tinka miegojimui, taip ir jaunuolynas negalės atlikti brandaus miško funkcijų.

Žmonės susirinko, atkreipė dėmesį į labai svarbius dalykus. Apsimesti, kad čia tik emocijos ir niekuo nepagrįsti skambūs šūkiai, negalima. Tik sprendimai nėra tokie trivialūs. Ypač kai nueini dar labiau biudžeto surinkimą mažinančiu keliu. O juk viešajam sektoriui kažkokiu būdu reikia atlyginimus mokėti. Visos iki šiol valdžios ėjo pramintu keliu – poreikiai tenkinami silpninant aplinkos potencialą ir ekosistemų galimybes atsistatyti. Ar ir žaliaisiais vadinantis norinti valdžia bandys eiti tokiu keliu, matysim.

Ir pabaigai dėl renginio nušvietimo. Man visiškai nepikta, kad stambiajai žiniasklaidai tai buvo mažai įdomu. Netgi džiaugiuosi, – nebuvo kam supurvinti visą šį gražų idealistinį renginį. O šie laikai atveria begales galimybių informacijos sklaidai. Tad naudokimės jais!

Liutauro Stoškaus FB

Liutauro interviu apie miškus

Liutauras Stoškus

Posted by Egidijus Kaunietis on 2018 m. Spalis 12 d., Penktadienis


 

LABANORO ŽYGIS

MIŠKO MANIFESTAS 

1) Miškuose prioritetą teikti GAMTOSAUGINIAMS ir VISUOMENINIAMS poreikiams. Pagrindinė miško sektoriaus funkcija – kurti ir didinti nemedieninę miško PRIDĖTINĘ VERTĘ (rekreacija, turizmas, edukacija, visuomenės sveikatinimas, aplinkos švarinimas, klimato kaitos mažinimas, smulkieji verslai ir kt).

2) Nedelsiant uždrausti kirtimus SAUGOMOSE teritorijose, kadangi nebuvo ir nėra laikomasi privalomo ES reikalavimo atlikti planuojamų kirtimų poveikio aplinkai vertinimą.

3) Valstybiniuose ir privačiuose miškuose plynes formuojančius kirtimus pakeisti į kirtimus, kurie užtikrina NEPERTRAUKIAMĄ ir SVEIKĄ miško GYVAVIMĄ. Atsisakyti atgyvenusio ir netvaraus miškų skirstymo į 4 grupes, atstatyti girių vientisumą, formuoti būsimų sengirių masyvus, didinti visai nekertamų miškų plotą.

4) Prieš išduodant miškų kirtimo leidimus, privalomas aktyvus ir laiku VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS į procesą, suteikiant sprendžiamąjį balsą vietos bendruomenėms. Numatytose kirsti vietose turi būti informacinės lentelės apie numatytą kirtimą, jo ribas ir galimybes teikti pasiūlymus.

5) Miško kirsti ne daugiau nei reikia Lietuvos gyventojų poreikiams. UŽDRAUSTI žaliavinės medienos eksportą.

6) Naudoti mūsų APLINKAI TINKAMĄ miško techniką ir parinkti tokius būdus, kurie leistų plynų kirtimus pakeisti į atrankinius bei darytų kuo mažesnę žalą miškui ir keliams.

7) Vykdyti MODERNIAUSIĄ miškų inventorizaciją ir miškų naudojimo kontrolę.

8) Didinti VALSTYBINIŲ MIŠKŲ PLOTUS, išperkant privačius miškus, ypač tuos, kurie yra numatyti kirsti ir patenka į saugomas teritorijas.

9) Visiškai uždrausti ĄŽUOLYNŲ kirtimą (kurie sudaro vos 2,2 proc. visų miškų), didinti jų plotus.

10) Saugoti miškų NATŪRALUMĄ. Atkuriant miškus prioritetas skiriamas savaiminiam atsiželdymui. Atsisakyti miško monokultūrų, vadovautis HOLISTINĖS miškininkystės principais.

MIŠKO ŽYGIO MANIFESTAS (word)

Labanoro žygio organizacinė grupė,
Labanoro klubas,
Pilietinis judėjimas GYVAS MIŠKAS


Maironis „Milžinų kapai, pagal šių dienų aktualijas“

Kur lygūs laukai
Nebesnaudžia miškai
Lietuviai kirtimus daboja;
Galanda kirvius,
Pjūklus aštrius
Skandinavų mašinos riaumoja.

Nuo Prūsų šalies
Kaip sparnai debesies
Padangėmis raitosi dūmai.
Tai gamyklų ugnis
Šviečia dienas naktis
Plokštėmis virsta ir pušys ir krūmai.

Tarp tyrų plačių
Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.
Ar verkia sūnaus
Ar bernužio brangaus
Emigravęs tėvynei pražuvęs…

Lietuvių pulkai
Kaip apsako žvalgai
Ties Kaunu per Nemuną plaukia.
Po kaimus šauklys
Jo putotas arklys
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Neklaidu be pušų !
Vien tik plynės miškų.
Per Lietuvą kelią parodo.
Užtemęs dangus
Mėto tankius žaibus;
Internete sėdėt nusibodo.

Sutrinko miškai
Lyg Perkūnas aukštai
Ir štai netikėtai lietuviai
Tarytum ugnis
Kad ant stogo užšvis
Sukilo už gamtą, prabudo

(Regimantas)

SKRYDIS VIRŠ LABANORO. ŽYGIS. PRADŽIA

Žygio maršrutas

Posted by Jamil Gasimov on 2018 m. Spalis 14 d., Sekmadienis


Labanoro Žygis (VIDEO)

Pradžia. Tiesioginė GYVO MIŠKO transliacija iš Labanoro Žygio. Spalio 13, 2018

Pradedam žygį!! Tiesioginė GYVO MIŠKO transliacija #ApsaugaVisomsSaugomomsTeritorijoms #MiškaiViešasInteresas #MiškaiViešasGėrisKur lygūs laukaiNebesnaudžia miškaiLietuviai kirtimus daboja;Galanda kirvius,Pjūklus aštriusSkandinavų mašinos riaumoja.Nuo Prūsų šaliesKaip sparnai debesiesPadangėmis raitosi dūmai.Tai gamyklų ugnisŠviečia dienas naktisPlokštėmis virsta ir pušys ir krūmai.Tarp tyrų plačiųNe staugimas žvėrių;Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.Ar verkia sūnausAr bernužio brangausEmigravęs tėvynei pražuvęs…Lietuvių pulkaiKaip apsako žvalgaiTies Kaunu per Nemuną plaukia.Po kaimus šauklysJo putotas arklysĮ kovą lietuvninkus šaukia.Neklaidu be pušų !Vien tik plynės miškų.Per Lietuvą kelią parodo.Užtemęs dangusMėto tankius žaibus;Internete sėdėt nusibodo.Sutrinko miškaiLyg Perkūnas aukštaiIr štai netikėtai lietuviaiTarytum ugnisKad ant stogo užšvisSukilo už gamtą, prabudoŽodžiai: Maironis „Milžinų kapai, pagal šių dienų aktualijas“————–Prieš paneriant į girią – Su vėliavom ir orkestru kaip prieš šimtą metų kai atsodinėjo karo ir okupantų nuniokotus miškus – tik šį kart gint to ką išsaugojo seneliai! Pora km keliu ir tada jau neriam į girią! https://www.facebook.com/gyvasmiskas/videos/2287174184689440/LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS: https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/LNK reportažas iš Labanoro. Andriaus Gaidamavičiaus interviu LNK – kas liko už kadro?https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/274806563169107/PANORAMA reportažas: https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/215005279223510/————–Visi kas turi nuotraukų albumus, video, dronų įrašus – kraukite į grupę "Apginkime Lietuvos miškus" ir siųskite su autoriaus vardu ir pavarde info@gyvasmiskas.lt su prierasu – SPALIO 13 LABANORO ZYGIS – kaupsime Lietuvos archyvą!Paremkite Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskasDėkingi iki medžių viršūnių!Gyvo miško komanda

Posted by Justina Vidzėnė on 2018 m. Spalis 13 d., Šeštadienis


 

LNK reportažas – kas liko užkulisiuose?

LNK reportažas ir kas liko už kadro. 2018 spalio 13, Labanoras

LNK reportažas ir kas liko už kadro. Interviu su Andrejumi Gaidamavičiumi. 2018 Spalio 13 Labanoras#ApsaugaVisomsSaugomomsTeritorijoms #MiškaiViešasInteresas #MiškaiBendrasGėris Pradedam žygį!! TIESIOGINĖ GYVO MIŠKO transliacija https://www.facebook.com/gyvasmiskas/videos/2283359905070868/Kur lygūs laukaiNebesnaudžia miškaiLietuviai kirtimus daboja;Galanda kirvius,Pjūklus aštriusSkandinavų mašinos riaumoja.Nuo Prūsų šaliesKaip sparnai debesiesPadangėmis raitosi dūmai.Tai gamyklų ugnisŠviečia dienas naktisPlokštėmis virsta ir pušys ir krūmai.Tarp tyrų plačiųNe staugimas žvėrių;Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.Ar verkia sūnausAr bernužio brangausEmigravęs tėvynei pražuvęs…Lietuvių pulkaiKaip apsako žvalgaiTies Kaunu per Nemuną plaukia.Po kaimus šauklysJo putotas arklysĮ kovą lietuvninkus šaukia.Neklaidu be pušų !Vien tik plynės miškų.Per Lietuvą kelią parodo.Užtemęs dangusMėto tankius žaibus;Internete sėdėt nusibodo.Sutrinko miškaiLyg Perkūnas aukštaiIr štai netikėtai lietuviaiTarytum ugnisKad ant stogo užšvisSukilo už gamtą, prabudoŽodžiai: Maironis „Milžinų kapai, pagal šių dienų aktualijas“————–Prieš paneriant į girią – Su vėliavom ir orkestru kaip prieš šimtą metų kai atsodinėjo karo ir okupantų nuniokotus miškus – tik šį kart gint to ką išsaugojo seneliai! Pora km keliu ir tada jau neriam į girią! https://www.facebook.com/gyvasmiskas/videos/2287174184689440/ŽYGIO MANIFESTAS: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2284091748331017&set=g.170082099840061&type=1&theater&ifg=1LNK reportažas: https://lnk.lt/video/nerimsta-aistros/47049PANORAMA reportažas: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704233/panorama#wowzaplaystart=790000&wowzaplayduration=143000————–Visi kas turi nuotraukų albumus, video, dronų įrašus – kraukite į grupę "Apginkime Lietuvos miškus" ir siųskite su autoriaus vardu ir pavarde info@gyvasmiskas.lt su prierasu – SPALIO 13 LABANORO ŽYGIS – kaupsime Lietuvos archyvą!————–Paremkite Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskasDėkingi iki medžių viršūnių!Gyvo miško komanda

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 16 d., Antradienis


LRT Panorama reportažas – kas liko užkulisiuose?

LRT PANORAMA, Andriaus interviu – kas liko užkulisiuose? Spalio 13, Labanoras

LRT Panorama, Andriaus interviu – kas liko užkulisiuose? Spalio 13-14, Labanoras #ApsaugaVisomsSaugomomsTeritorijoms #MiškaiViešasInteresas #MiškaiBendrasGėris "Moratoriumas baigiasi spalio gale – kas bus po to? Priklauso tik nuo mūsų – Labanorą turėtų jungti prie Aukštaitijos nacionalinio parko. Jeigu mūsų bus daug – mums pavyks atkovoti." (Rūta)Pradedam žygį! TIESIOGINĖ GYVO MIŠKO transliaciją galite pamatyti čia https://www.facebook.com/gyvasmiskas/videos/2283359905070868/#———————————-LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS: https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/LNK reportažas iš Labanoro. Andriaus Gaidamavičiaus interviu LNK – kas liko už kadro? https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/274806563169107/———————————-Kur lygūs laukaiNebesnaudžia miškaiLietuviai kirtimus daboja;Galanda kirvius,Pjūklus aštriusSkandinavų mašinos riaumoja.Nuo Prūsų šaliesKaip sparnai debesiesPadangėmis raitosi dūmai.Tai gamyklų ugnisŠviečia dienas naktisPlokštėmis virsta ir pušys ir krūmai.Tarp tyrų plačiųNe staugimas žvėrių;Oi ne! Tai našlaitės lietuvės.Ar verkia sūnausAr bernužio brangausEmigravęs tėvynei pražuvęs…Lietuvių pulkaiKaip apsako žvalgaiTies Kaunu per Nemuną plaukia.Po kaimus šauklysJo putotas arklysĮ kovą lietuvninkus šaukia.Neklaidu be pušų !Vien tik plynės miškų.Per Lietuvą kelią parodo.Užtemęs dangusMėto tankius žaibus;Internete sėdėt nusibodo.Sutrinko miškaiLyg Perkūnas aukštaiIr štai netikėtai lietuviaiTarytum ugnisKad ant stogo užšvisSukilo už gamtą, prabudoŽodžiai: Maironis „Milžinų kapai, pagal šių dienų aktualijas“————–Visi kas turi nuotraukų albumus, video, dronų įrašus – kraukite į grupę "Apginkime Lietuvos miškus" ir siųskite su autoriaus vardu ir pavarde info@gyvasmiskas.lt su prierasu – SPALIO 13 LABANORO ŽYGIS – kaupsime Lietuvos archyvą!————–Paremkite pilietinę iniciatyvą Gyvą mišką: https://www.gyvasmiskas.lt/paremk/Patreon platformoje: https://www.patreon.com/gyvasmiskasDėkingi iki medžių viršūnių!Gyvo miško komanda

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 17 d., Trečiadienis


Arvydas Daunys. Pilietinis reportažas iš Labanoro

“Labanoro žygis. Bendri siekiai suartina, ir nors 12 km visai nedaug, tačiau po jų atpažinsime vieni kitus  Ačiū, kad esate.”

Andrejus Gaidamavičius – “Diena, nuo kurios prasidėjo nauja istorija. Ruduo, kuriame gimė pavasaris.”

Labanoro žygis. Bendri siekiai suartina, ir nors 12 km visai nedaug, tačiau po jų atpažinsime vieni kitus 🙂 Ačiū, kad esate.

Posted by Arvydas Daunys on 2018 m. Spalis 14 d., Sekmadienis


Vitalijus Balkus. Pilietinis reportažas iš Labanoro

Labanoro miestelis vargu ar kada matė tiek vienu metu susirinkusių žmonių. Į akciją Lietuvos miškams apginti susirinko per 1,5 tūkst žmonių ir… vos kelios žiniasklaidos priemonės.

Nagrinėti krūtų dydį nacionalinei medijai matomai sekasi kur kas geriau , nei pastebėti dorus , aktyvius, tačiau padėtimi nepatenkintus piliečius.

O būti nepatenkintiems gamtos mylėtojai ir tiesiog sveiko proto žmonės turi rimtą pagrindą. Žaliavinės medienos eksportas iš Lietuvos auga, miškai superkami stambių užsienio kompanijų, plyni kirtimai vyksta jau saugomose teritorijoje.

Ir visą tai valdžioje esant partijai turinčiai pavadinime žodį “žalieji”

Šioje laidoje šokiruojantys vaizdai iš kirtaviečių o taip pat politikų komentarai bei renginio organizatoriaus Andriaus Gaidamavičiaus interviu. Primename, kad visa “Iš savo varpinės” medžiaga yra laisvo naudojimo. Labai prašome kuo aktyviau dalintis laida, nes tik taip galime pralaužti tylą

P.S. Nepykite už šiokius tokius techninius nesklandumus 


Rūta Janutienė – tiesioginė transliacija iš žygio

Posted by Rūta Janutienė on 2018 m. Spalis 13 d., Šeštadienis


Urėdija specialiai suarė kelią, kad eit būtų sunkiau

Urėdija specialiai suarė kelią, kad eit būtų sunkiau

Posted by Rūta Janutienė on 2018 m. Spalis 13 d., Šeštadienis


Jūs su mumis? Šitą plynę ministras vadina mišku, kai demagogiškai tvirtina, jog miškų daugėja. Kol čia bus miškas, išmirs dvi kartos žmonių.

Jūs su mumis? Šitą plynę ministras vadina mišku, kai demagogiškai tvirtina, jog miškų daugėja. Kol čia bus miškas, išmirs dvi kartos žmonių.

Posted by Rūta Janutienė on 2018 m. Spalis 13 d., Šeštadienis


Arvydas Juozaitis

Lietuva yra čia, gyva!
#LietuvaYraČia!

Ar pamename, kad prieš 30 metų 1988 metų rugsėjo 17 dieną Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS) drauge su Lietuvos „žaliaisiais“ surengė įspūdingą akciją: 5949 žmonės gyva grandine apjuosė Ignalinos atominę elektrinę (IAE), reikalaudami nutraukti jos trečiojo bloko statybą. Šis ekologinis žygis nužymėjo tam tikrą takoskyrą vis platesnį mastą įgaunančioje laisvės kovoje: padaręs galą trapiam taikiam sambūviui tarp Sąjūdžio ir Komunistų partijos, jis aiškiai atskyrė sovietinio „suvereniteto“ ir nepriklausomybės šalininkus.

Lietuva yra čia, gyva! 2018-10-13

Lietuva yra čia, gyva!#LietuvaYraČia!Ar pamename, kad prieš 30 metų 1988 metų rugsėjo 17 dieną Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS) drauge su Lietuvos „žaliaisiais“ surengė įspūdingą akciją: 5949 žmonės gyva grandine apjuosė Ignalinos atominę elektrinę (IAE), reikalaudami nutraukti jos trečiojo bloko statybą. Šis ekologinis žygis nužymėjo tam tikrą takoskyrą vis platesnį mastą įgaunančioje laisvės kovoje: padaręs galą trapiam taikiam sambūviui tarp Sąjūdžio ir Komunistų partijos, jis aiškiai atskyrė sovietinio „suvereniteto“ ir nepriklausomybės šalininkus.

Posted by Arvydas Juozaitis on 2018 m. Spalis 13 d., Šeštadienis


Skamba Girios Balsas…😌😌 Aidėk, neški Žinią… “Kiekvienai Moteriai, kiekvienai Raganai.. kiekvienam Vyrui, Ugnies kūrentojui ir Kariautojui”  Monika Juskeviciute 🌲🌲🌲


Skamba Girios Balsas… Spalio 13, Labanoras

Skamba Girios Balsas…😌😌 Aidėk, neški Žinią… "Kiekvienai Moteriai, kiekvienai Raganai.. kiekvienam Vyrui, Ugnies kūrentojui ir Kariautojui" <3 Monika Juskeviciute 🌲🌲🌲TIESIOGINĖ GYVO MIŠKO transliacija iš Labanoro https://www.facebook.com/groups/170082099840061/permalink/1049464558568473/LABANORO ŽYGIO MANIFESTAS: https://www.gyvasmiskas.lt/labanoro-zygio-misko-manifestas-2018-10-13-labanoras/2018 10 13Viršelio foto: Linas Bartašius

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. Spalis 17 d., Trečiadienis

 

2018 10 19|Kategorijos: Kas naujo, PILIEČIO BALSAS|Žymos: |
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau