Aplinkosaugininkai ir miškininkai ragina Seimą atmesti Prezidento veto – “tai kelias į Lietuvos miškų išpardavimą” (VIDEO) (Patarėjai Seime)

“Produktyvūs medynai” ar gyvas miškas? Kaip gali derėti stambūs miško ūkiai ir jų konsolidavimas bei tvari, tausojanti miškininkystė?“

Prezidento veto – kelias į Lietuvos miškų išpardavimą?

Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus miškų įsigijimo ribojimo pataisą, Lietuvos miškų ateitis pakimba ant plauko. Šį ketvirtadienį, neeilinėje Seimo sesijoje, Seimas vėl svarstys dėl Miškų įstatymo pataisų, pagal kurias nuo 2020 m. sausio vienas ar susiję asmenys negalėtų turėti daugiau nei 1.500 ha miško paskirties žemės.

Aplinkosaugininkai ir miškininkai nepritaria Prezidento veto, ir toliau ragina Seimą priimti sprendimą įvesti 1500 ha miško apribojimą vienam savininkui, kitaip, jų teigimu, Lietuvos miškams gresia atsidurti stambiųjų užsienio pramonininkų, daugiausiai švedų korporacijų, rankose. Tai prieštarauja žemės nuosavybės pasiskirstymo išlaikymo siekiui, socialiniam stabilumui ir netgi Lietuvos nacionaliniam saugumui.

„Esant dabartiniam teisiniam reguliavimui vienas, ar keli užsienio šalių subjektai gali supirkti visus (išskyrus valstybinės reikšmės) Lietuvos miškus. Apie 880 tūkst. ha miškų gali būti sukoncentruota vieno ar keleto stambių užsienio kapitalo miškų valdytojų rankose, taip sukuriant dominuojančią padėtį miškų ūkio sektoriuje. Nekontroliuojamas užsienio subjektų akcijų perleidimas gali būti grėsmingas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Būtina kuo skubiau tobulinti teisinį reguliavimą, kuris sustabdytų masinį Lietuvos miško žemės išpardavimą užsienio korporacijoms. – teigia Miškų Sajūdžio pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Kitų Europos šalių miškininkystės sektorių pavydžiai rodo, jog ribojimas būtinas, norint išvengti oligopolijų ir oligarchijų kūrimosi Lietuvos miškuose. Švedų korporacijos miškus masiškai superka Rumunijoje, Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, tačiau ne Vakarų valstybėse, nes ten miškai jiems neparduodami. Jose pirmiausiai stengiamasi leisti žemę įsigyti ją dirbantiems ūkininkams ir miškininkams, o užsienio fondams to padaryti neleidžia apribojimų gausa.

Miško pramonininkai mano, kad prezidento G. Nausėdos išsakyti, pataisą atmetantys argumentai, neatitinka pagrindinių prezidento programos principų siekti gerovės valstybės ir remti regionų politiką. Miško pramonininkų asociacija teigia, kad draudimas vienam savininkui įsigyti daugiau nei 1500 ha miško rinkoje paveiktų tik maždaug apie 20 įmonių, kurių didelė dalis, valdomos užsienio fondų. Tokiu būdu, užkirtus kelią Lietuvos miškus nevaldomai supirkti vienai ar kelioms stambioms užsienio korporacijoms, būtų apginti Lietuvos miško sektoriaus įmonių interesai.

„Mūsų nuomone, nelogiški Prezidento, didžiųjų verslo grupių, konkurencijos tarybos, STT argumentai. Jie ramiais veidais bando įrodinėti ir galimai sveikam protui prieštaraujančius dalykus. Pavyzdžiui, kad neįvedus 1500ha. apribojimo ne didieji dar labiau išaugs, o mažiukai praras galimybę imti ir suvalgyti didžiuosius. Bandoma paneigti, kad kapitalo kaupimas ir rinka iš principo parankūs laimėti didiesiems, jau nekalbant, kad nesant apribojimų koncentracija vyksta gerokai intensyviau.“ – dėsto Miško pramonininkų asociacijos prezidento pavaduotas Darius Partauskas.

„Neatsiradus apribojimo – regionai, kurie ir šiaip neklesti gauna dar vieną vinį į karstą – sparčiau naikinamos regioninės smulkios lentpjūvės, perdirbėjai, miškovežių kompanijos, kirtėjai – apskritai didžiosios įmonės dažniausiai naudojasi kitų didžiųjų paslaugų teikėjų paslaugomis. Tai atsilieps ir socialinei politikai – didžiosios miškų valdymo įmonės sukurs n kartų mažiau darbo vietų nei kad bus sunaikinta, tiek dėl verslo stambėjimo, tiek per įvairiapusį poveikį kitoms su mišku susijusioms veikloms ir verslo šakoms.“ – dėl realios žalos ateičiai neslepia apmaudo D. Partauskas. „Turime suprasti, kad užsienio korporacijos ateina į Lietuvą, ne gamta pasidžiaugti, ateina pelno ir to sieks bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia kaina.“

„Kaip gali derėti stambūs miško ūkiai ir jų konsolidavimas bei tvari, tausojanti miškininkystė?“ – prezidento pozicija stebisi ir aplinkosaugininkai. Pasak asociacijos „Gyvas miškas“ vadovės Monika Peldavičiūtės, pramoninė miškininkystė orientuota į kuo didesnį pelną, kuo mažesniais kaštais ir tai tikrai nėra tvaru.

„Dauguma transnacionalinių korporacijų, skandinaviško kapitalo įmonių pasižymi netvariu miško valdymu, išimtinai orientuotu tik į medienos auginimą. Miškas jiems tai pirma – resursai ir žaliava, o ne biologinė įvairovė, gyvenamoj aplinka ir tapatybės dalis. Tam, kad auginti produktyvius medynus stambioji pramonė šiandien propaguoja ir aktyviai naudoja – plynus kirtimus, sunkiąją techniką, monokultūrines spygliuočių plantacijas, įvežtines medžių rūšis, chemikalų naudojimą, masiškai naikina lapuočių miškus kaip menkavertę medieną. Tai nebėra miškai, tai – biologinės dykumos.“ – galimą niūrią ateitį prognozuoja M. Peldavičiūtė

Liberalus miško valdymo modelis – grėsmė Baltijos ir Skandinavijos regionų miškams

„Dabar esamos aplinkosauginės priemonės miškų sektoriuje neužtikrina miškų apsaugos. Iki šiol nevaldomai kertamos Natura2000 ir saugomos teritorijos, Labanoras, Punios šilas, miškų priežiūroje mažėja žmonių, liberalizuojamas aplinkosaugos sektorius, nėra užtikrinami kontrolės ir monitoringo mechanizmai.”

„Miškų ploto ribojimas tėra tik viena sudėtingo miškų valdymo komplekso dalis ir negali būti svarstoma atsiejamai nuo aplinkosaugos ir žinoma, nacionalinio saugumo klausimų. Prezidento veto iš esmės prieštarauja žadėtai žaliuojančios Lietuvos vizijai. Tai yra iš esmės nacionalinės miškų strategijos klausimas, nes mes kaip šalis turime apsispręsti – kokia kryptimi judėsime – vystysime pramoninę ar rekreacinę miškų politiką? Kokius verslus ir kokias darbo vietas kursime ir remsime? Kol nėra veikiančių tvarių aplinkosauginių priemonių – esamoje situacijoje miškų plotų pardavimo nevaldymas, situaciją, vienareikšmiškai, tik blogins – teigia asociacijos „Gyvas miškas“ vadovė Monika Peldavičiūtė ir ragina Seimo narius atmesti prezidento veto.

“Visuomenė nori saugiklių ir juos būtina tobulinti kartu su rudenį, pradedama kurti nacionaline miškų strategija” – teigia organizacijos “Gyvas miškas”, Miškų Sąjudžio ir Miško pramonininkų asociacijos atstovai, tokią poziciją palaiko ir kitos visuomeninės bei aplinkosauginės organizacijos.

Prezidento patarėjas J. Neverovičius dalyvauja Kaimo reikalų posėdyje – “mums skambino Švedijos ambasada”

2019 08 21

Youtube

VETO. Prezidento patarėjas – "mums skambino Švedijos ambasada"

"Mums skambino Švedijos ambasada – ką daryt jų investuotojams?"#NausėdosVETO #PrezidentoPatarėjai #ŠlubuojaLogika?"Amerikos prezidentas visiškai rimtai nori nupirkti Danijos salą Grenlandiją, tai mes įdėjome saugiklį, kad neduok dieve Lietuvoje koks švedų karalius neužsimanytų nupirkti Lietuvos miškus. Tą norėčiau, kad Prezidento patarėjas perduotų Švedijos ambasadai." (ištrauka iš posėdžio Seime 🙂 Rytoj, 08.22 Seimas balsuoja dėl MIŠKŲ VETO. Dieną prieš savo argumentus Seime dėstė Prezidentūros atstovė. Ir pasirodė labai silpnai (žr. nuo 39:40 min.) Buvo nuspręsta klausimą perduoti Kaimo reikalų komitetui ir KETVIRTADIENĮ balsuoti. Kodėl nelaukiama rudens ir svarstoma neeilinėje sesijoje rugpjūtį? Akivaizdu, kad kažkas labai skuba. ————-#LaisvosRinkosFilosofija NETRUKDYKIME ĮSIGYTI DAR DAUGIAU…?Prezidentūra: – Įstatymas įtvirtina neteisybę, dvi kastas – vieni spėjo įsigyti, o kiti dabar bus apriboti… NESĄŽININGA KONKURENCIJA…Seimūnai: – Bet tai ar jūs žinot, kad tas įstatymas ir yra tam daromas. Nes jei neriboti tiems, kurie daug turi – jie išsipūs dar daugiau. Įstatymas jau vėluoja – turėjo žymiai anksčiau išeiti, tas pats buvo ir su Žemės įstatymu. Miškas tai ta pati žemė. Realiai, tai tik padėties taisymas, kad situacija neblogėtų. Ar 100 savininkų po 1500 ha ar vienas 800 000 ha? Kam kuriama "Gerovės valstybė" apie kurią kalbėjo prezidentas?————-Seimūnai Kaimo reikalų komitete sumalė prezidento patarėjo "argumentus" į miltus. Nes jų nėra. #REPLIKA PO BALSAVIMO : "Aktualija pasauliniu mastu yra ta, kad Amerikos prezidentas visiškai rimtai nori nupirkti Danijos salą Grenlandiją, tai mes įdėjome saugiklį, kad neduok dieve Lietuvoje švedų karalius koks neužsimanytų nupirkti Lietuvos miškus. Tą norėčiau, kad Prezidento patarėjas perduotų Švedijos ambasadai." (Algimantas Salamakinas)#MiškusPaslaugasŠvedams? "Praėjusią kadenciją aš jau susidūriau su tais pačiais švedų ambasadoriais, viceministru ir keliais verslininkais. Jie agitavo, kad Lietuva turi eiti vienu keliu – parduoti miškus (nes jie turi pinigų) ir komunalinius ūkius švedams." (Algimantas Salamakinas)#PrezidentoPatarėjoRėmėjai #UžVeto Prezidento patarėjo Jaroslavo NEVEROVIČIAUS pusę palaikė posėdyje dalyvavusi LAISVOS RINKOS instituto darbuotoja Karolina MICKUTĖ, privačių miško savininkų asociacijos direktorius Aidas PIVORIŪNAS, kuris daugeliui jau žinomas kaip teorijos – "iškirskim senus miškus, apsiželdinkim jaunuolynais", o nuo klimato kaitos ginkimės konservuodami medžius balduose ("jaunas pomidoras skaniau nei suvytęs..") https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009008795839305&set=gm.1264211043760489&type=3&theater&ifg=12019 08 21Aplinkosaugininkai ir miškininkai ragina Seimą atmesti Prezidento veto – „tai kelias į Lietuvos miškų išpardavimą“„Produktyvūs medynai“ ar gyvas miškas? Kaip gali derėti stambūs miško ūkiai ir jų konsolidavimas bei tvari, tausojanti miškininkystė?“https://www.gyvasmiskas.lt/aplinkosaugininkai-ir-miskininkai-ragina-seima-atmesti-prezidento-veto-tai-kelias-i-lietuvos-misku-ispardavima/2019 08 02 Prezidentas VETUOJA miško plotų ribojimą užsienio fondams – miškų ateitį mato stambios pramonės rankose. Aplinkos patarėjas – energetikas (NUOMONĖS)„Lietuvai yra reikalingi stiprūs ir #konkurencingi miškų ūkiai, kurie užtikrintų tvarią veiklą, orientuotą į pastangas atkurti išteklius.“ (Gitanas Nausėda)https://www.gyvasmiskas.lt/prezidentas-vetuoja-misko-ispardavima-uzsienio-fondams-misku-ateiti-mato-stambios-pramones-rankose-aplinkos-patarejas-energetikas-nuomones/2019 08 04Ne, prezidente, jūs Lietuvos miškų neparduosite. Gintautas Kniukšta (MIŠKŲ VETO) https://www.gyvasmiskas.lt/ne-prezidente-jus-lietuvos-misku-neparduosite-misku-veto

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

Prezidento patarėja gina VETO poziciją Seime

2019 08 20

Prezidento patarėja Seime. Miškų VETO

Ar Seimas pribrendo atmesti Prezidentūros VETO? 2019 08 20#PrezidentoPatarėjaSeime #KodėlVETO? Prezidentūra, matyt, pasiklydo miške ir savo VETO bando suderinti vilkų ir avių politiką – taikiai auginti visus viename garde 😀 😉 Ištraukos iš posėdžio Seime:SALAMAKINAS: "Na atleiskit, nieko nesupratau iš jūsų atsakymo. Pabandysiu paklausti kitaip – šiuo metu viena užsienio kapitalo įmonė (IKEA) Lietuvoje yra supirkusi 30 000 ha miško. Dar 7 turi daugiau kaip pusantro. Prezidentas sako, kad bus pažeidžiama sąžininga konkurencija jeigu neleisim joms daugiau įsigyt. Tai tiems 8, o kiti kaip tik galės įsigyti. Tai jeigu mes, pagal prezidentą, neuždrausime įsigyti daugiau, tai po metų, ta kur dabar turi 30 000 – turės 300 000 ha, t.y. apie TREČDALĮ viso galimo įsigyti turto. Tai kur čia prezidentas mato nesąžiningą konkurenciją? Atvirai išeina – leiskim jam vienam turėt monopolį, nes jis per 5 metus supirks visą leidžiamą pirkt turtą ir tada sakysim – "va dabar tai sąžininga konkurencija". Ar ne taip gerbiama pranešėja?MAJAUSKAS: Siūlau rudenį dar patobulinti įstatymo projektą, praplečiant susijusių asmenų ratą, kad nebūtų galima apeiti įstatymo (…) Tikiuosi Seimas pribrendo atmesti prezidento veto. STARKEVIČIUS: Riboti reikia ir, deja, mes jau pavėluotai ribojam. Buvo klaidų su Žemės įstatymu, neįdėjom "susiję asmenys" ir šį kartą jau norim tai ištaisyti. O dėl tų, kurie jau įsigijo…nieko mes ne bolševikai, žemės neatiminėsim, tačiau savo klaidą, kurios neištaisėm, ištaisysim. GENTVILAS: Mano klausimas patarėjai buvo ar prezidentas laiko įstatymą nereikalingu ar laiko jį tobulintinu? Jos atsakymą traktuoju taip – jau yra kiti įstatymai, kurie leidžia subalansuoti konkurenciją tame sektoriuje. Jau yra kiti įstatymai, kurie apsaugo valstybinius ir privačius miškus nuo perteklinio kirtimo, įgyvendina aplinkosauginius tikslus. Tad iš tikrųjų papildomas reglamentavimas nėra reikalingas. RAZMA: Aš tai siūlau svarstyti rudens sesijoje. Visgi tai yra jautrus klausimas ir dar taip skubotai…susirinkus dėl kitų klausimų… dėl Vyriausybės. Gal netiktų čia mums apsispręsti, nes Seimo nariai jaučia pagarbą tik pradėjusiam eiti kadenciją prezidentui, bet gerbia ir savo poziciją. Ar mes būtinai turime ketvirtadienį priiminėti?(…) Gerb pranešėja, kai Seime mes priiminėjome maksimalaus valdomo miško ploto ribojimą, nesunku buvo pastebėti, kad tam labiausiai priešinosi stambieji medienos pramonės atstovai, kurie arba patys turi tikslus įsigyti, valdyti didelius miško plotus arba jiems patogiau turėti santykius su stambiais medienos siūlytojais. Sakykit, ar tarp Respublikos Prezidento rinkiminės kampanijos finansinių rėmėjų yra stambios medienos perdirbamosios pramonės atstovų ir ar ši aplinkybė nesąlygojo prezidento pozicijos?REZIUMĖ:Po Prezidento patarėjos perklausos Seime dėl VETO argumentų – klausimų iškilo dar daugiau nei atsakymų. Pati Prezidento formuluotė gana paini, atspindinti ir jo paties fragamentuotą, liberalo pasaulėžiūrą, kurioje trūksta viešo intereso supratimo. O ypač jam gresiančių pavojų. Vienu sakiniu teigiama, kad reguliavimui trūksta griežtesnių saugiklių, kitu, kad užtenka to kas jau yra ir nieko čia keist nereikia. Kad pažeidžiama šventa Konstitucijos privačios nuosavybės, "iškraipoma sąžiningos Konkurencijos" teisė (o juk realiai siekiama nebeleisti stambiems fondams dar daugiau pūstis). Žodžiu, pasak prezidento, nereikia maišyti turintiems daug miško, įsigyti jo dar daugiau.Prezidentūros manymu, pramoninė miškų politika nėra niekaip susijusi su aplinkosauga, nėra joookio ryšio – žodžiu, avis vilkui bendrame garde tikrai netrukdo, jai galima užmauti kokią neperkandamą apykaklę, užrašyti "fu" ir viskas bus gerai 🙂 🌿🌿🌿2019 08 21 KAIMO REIKALŲ POSĖDĮ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/1243975959126129/"Mums skambino Švedijos ambasada – ką daryt jų investuotojams?" #NausėdosVETO #PrezidentoPatarėjai"Amerikos prezidentas visiškai rimtai nori nupirkti Danijos salą Grenlandiją, tai mes įdėjome saugiklį, kad neduok dieve Lietuvoje koks švedų karalius neužsimanytų nupirkti Lietuvos miškus. Tą norėčiau, kad Prezidento patarėjas perduotų Švedijos ambasadai." (ištrauka iš posėdžio Kaimo reikalų komitete 🙂 …

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis


Po paskutinio sandorio Latvijoje IKEA patrigubino savo valdas ir dabar valdo apie 90 000 ha miško – žada investuoti ir plėsti miškingus plotus Baltijos šalyse, 2018 08 10

„IKEA“ tapo didžiausia privataus miško valdytoja Lietuvoje – kaip užsienio koncernai urmu superka miškus? 2018 11 16

Apie miškų „biznį“, IKEA, Harvardą ir konsolidacinius paketus. Kas supirkinėja Lietuvos miškus?

Kaip IKEA ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus? (VIDEO)


2019 08 02 Prezidentas VETUOJA miško plotų ribojimą užsienio fondams – miškų ateitį mato stambios pramonės rankose. Aplinkos patarėjas – energetikas (NUOMONĖS)

Ne, prezidente, jūs Lietuvos miškų neparduosite (MIŠKŲ VETO)

2019 08 21

Kaimo reikalų komitetas siūlo atmesti prezidento veto dėl miško žemės įsigijimų ribojimo

Už šalies vadovo veto atmetimą balsavo visi 7 komiteto nariai.

G.Nausėda siūlė Seimui atšaukti pataisas dėl 1,5 tūkst. ha „lubų“ ir palikti iki šiol galiojusią tvarką. Miško žemės įsigijimui Lietuvoje iki šiol jokie apribojimai negaliojo, nors bandymų juos įvesti yra buvę.

Seime linkstama pasipriešinti pirmam prezidento Gitanos Nausėdos veto. Parlamentinis Kaimo reikalų komitetas siūlo atmesti prezidento pasiūlymą ir, kaip numato jau priimtas įstatymas, riboti miško įsigyjimą iki 1,5 tūkst. hektarų miško žemės.

J.Neverovičius, be kita ko, sakė iš Švedijos ambasados Lietuvoje sulaukęs paklausimų, kaip elgtis Lietuvoje veikiančioms tos šalies įmonėms, susijusioms su medienos verslu.

„Pabandykime įsivaizduoti, kad neribojame (pirkimų – BNS) ir kadangi pasaulyje pinigų yra, ta koncentracija gali atsirasti vienose rankose, šiandien tarsi kalbame apie vieną įmonę, bet kas gali paneigti, kad tas švedų kapitalas tą turtą parduos kažkam kitam, kuris mums bus nepriimtinas. Ką tada valstybė darys? Turės galimybę išpirkti. Gali labai brangiai kainuoti“, – tvirtino A.Stančikas.

2019 08 21|Kategorijos: Kas naujo, Lietuva, Lietuvos miškai|Žymos: , |
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau