Prancūzai skelbia Medžių teisių deklaraciją – “tai gyva būtybė, palaikanti ekologinę Žemės lygsvarą” (DEKLARACIJOS vertimas)

Prancūzai siekia įtvirtinti daugiau teisių #MotinaiŽemei #MedžiųTeisiųDeklaracija #GyvybėsĮstatymas

„Mūsų tikslas yra išleisti įstatymą, kuris įvestų medžio kaip jaučiančios būtybės sampratą“. 🍃🌳💛

2019 m. Balandžio 8 dieną Prancūzijoje, Paryžiaus Nacionalinėje asamblėjoje vyko konferencija, kurią organizavo Nacionalinės Asamblėjos narė, buvusi aplinkos ministrė, Prancūzijos aplinkosaugos partijos „Génération écologie“ prezidentė Delphine Batho bei aplinkosaugos asociacija “A.R.B.R.E.S.“. Konferencijoje buvo priimta “Medžių teisių deklaracija“, kurios vienas iš postulatų yra šis:

„Medis yra gyvas organizmas, kurio vidutinė gyvenimo trukmė yra daug ilgesnė nei žmogaus. Jis turėtų būti gerbiamas per visą savo gyvavimo laikotarpį ir turėti teisę vystytis bei laisvai augti nuo gimimo iki natūralios mirties, nesvarbu, ar tai yra miesto medis, ar šalies medis. Medis turėtų būti laikomas teisės objektu, įskaitant atvejus, kai yra tai yra žmogaus nuosavybės klausimus liečiantys įstatymai. “

Pagrindinis siekis inicijuoti geresnę istorinių medžių priežiūrą, kurie tikrai yra kraštovaizdžio ir miestų turtas, taipogi siekis prisidėti prie aplinkos kūrimo išsaugant medžius, kad jie nebūtų nukirsti dėl projektų vykdymo patogumo ar komercinių motyvų.


Medžių teisių deklaracija, paskelbta konferencijoje, vykusioje Prancūzijos Nacionalinėje asamblėjoje 2019 balandžio 4 d.

Medžių teisių deklaracija

Straipsnis 1

Medis yra gyva statiška būtybė, kuri, analogiškomis proporcijomis, užima dvi skirtingas sritis, orą ir žemę. Žemėje vystosi šaknys, kurios sulaiko vandenį ir mineralus. Ore skleidžiasi laja, kuri sulaiko anglies dioksidą ir saulės energiją. Šios situacijos dėka medis vaidina fundamentalų vaidmenį palaikant ekologinę žemės lygsvarą.

Straipsnis 2

Medis, gyva būtybė, jautri savo aplinkos pokyčiams, turi būti gerbiama kaipo tokia, ir negali būti redukuota į paprastą objektą. Jis turi teisę į oro ir požemio erdvę, būtiną, kad galėtų nevaržomai vystytis ir pasiekti suaugusio medžio dydį. Dėl šių priežasčių medis turi teisę į savo fizinio integralumo – atmosferinio (šakos, kamienas, lapai) ir požeminio (šaknų tinklas) – pagarbą. Šių organų pažeidimas, o taip pat pesticidų ir kitų toksinių medžiagų naudojimas jį stipriai susilpnina.

Straipsnis 3

Medis yra gyvas organizmas, kurio vidutinė gyvenimo trukmė yra gerokai ilgesnė už vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę. Jis turi būti gerbiamas viso savo gyvenimo laikotarpiu, su teise augti ir daugintis nevaržomai, nuo savo gimimo iki savo natūralios mirties, nesvarbu, ar jis yra miesto, ar kaimo medis. Medis turi būti laikomas teisiniu subjektu, taip pat ir žmonių nuosavybę reguliuojančiose taisyklėse.

Straipsnis 4

Kai kurie medžiai, kuriuos žmonės laiko išskirtiniais dėl jų amžiaus, jų išvaizdos arba jų istorijos, reikalauja papildomo dėmesio. Tapę bendru bio-kultūriniu paveldu, jie įgauna aukštesnį statusą, kuris žmonėms uždeda atsakomybę juos saugoti kaip “gyvus paminklus”. Jie gali būti įrašyti į peizažo paveldo zoną, jiems suteikiant sustiprintą apsaugą ir išskirtinumą dėl estetinių, istorinių ir kultūrinių motyvų.

Straipsnis 5

Priklausomai nuo žmonių poreikių, kai kurie medžiai yra sodinami, po to eksploatuojami, taigi, jiems negali būti taikomi prieš tai cituoti kriterijai. Nepaisant to, miško arba kaimo medžių ekploatavimo modalumai turi atsižvelgti į medžių gyvenimo ciklą, natūralaus jų atsinaujinimo galimybes, ekologinę lygsvarą ir bio-įvairovę.

Šiuo tekstu siekiama pakeisti žmonių požiūrį ir elgesį, padėti jiems suvokti medžių vaidmens svarbą kasdienybėje ir ateityje atverti kelią skubiam teisės aktų pakeitimui nacionaliniu lygmeniu.

Vertė Vita Gruodytė 


Sąryšis su gamtos pasauliu – naujoji žmonijos r(evoliucija)?

Miško internetas: kaip medžiai bendrauja tarpusavyje

Miškas – vartai į pasakų ir protėvių pasaulį

Sengirės – žmogaus nepaliesti miškai


Miško bičiuli,

Miško bičiuli

Ledai pajudėjo… 💫🌟✨#MiškoFondas #2proc. #Mobilizacija 🔥🌳🌲MIŠKO BIČIULI, kiekvienas prie miškų gynybos prisidedame darbais, talentu, kūryba, savo laiku, o tie, kuriems trūksta laiko – gali prisidėti prie miško veiklos skirdamas 2 proc. paramą – jos dėka galime mobilizuoti visuomenę, kartu siekiant bendro tikslo – ginti ​viešą interesą ir ​išsaugoti didžiausią Lietuvos turtą ir Gyvąjį Paveldą – Lietuvos Miškus ir Natūralią Gamtą. #Rojus Net tik išsaugoti – išpuoselėti, padauginti šį grožį ir perduoti mūsų vaikams ir anūkams nuostabų rojaus kampelį, kurį paveldėjome iš Protėvių. Ne tik žemę… bet ir meilę, pagarbą jai. #LaisvėTaiAtsakomybė #ŽaliasisSukilimas Ledai pajudėjo… Pagrindinis šių metų pasiekimas – Visuomenės Sukilimas. Pradžia. Problema dėl miškų tapo visuotinai žinoma ir valdžia nebegali to ignoruoti. #Vizija Bendroms pajėgomis lukštenome ir pakėlėme problemą į aukštumas, sekantis žingsnis – problemos sprendimas, ​tolimesnis švietimas, ​nacionalinės Vizijos kūrimas ir įgyvendinimas – bendraminčių, talentų, resursų, idėjų, įtakos apjungimas. #GyvybėsŠaknys Abejingumas, nepasitikėjimas savimi, baimė ir tamsa buvo tos trąšos, kurios leido sudygti tam, kas naikina mūsų gyvybės šaknis. Tad pirma, turime akylai stebėti ir rauti piktžoles, kurios sužėlė mūsų galvose ir širdyse…#Svajonė #GyvoŽalio Tik atkaklus ir tikslingas visuomenės spaudimas, vieningas ir aiškus žinojimas KO NORIM gali perstumti nubrėžtą vagą Svajonės link – Lietuvos – sveikos, žaliuojančios, ošiančios, vandeningos, pilnos gyvybės ir džiugaus klegesio. #Galimybės Sistema yra labai organizuota, ​išsikerojusi visuose lygiuose, ​agresyvi ir turtinga neišsenkamais resursais – tai reiškia, kad turime organizuotis ir mobilizuotis dar geriau nei jie! Juk mūsų daug ir mes turime tai ko neturėjo senosios kartos – socialinius tinklus, internetą ir vienas kitą!​​​​​ #MąstymoReforma #KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​ Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valstybės, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis! #LaisvėTaiAtsakomybė#SveikaAplinkaPrioritetas Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlyga!ARTIMIAUSIA VEIKLA:- Bėgimo už miškus organizavimas​ – bendraminčių būrimas – idėjų, iniciatyvų, potencialo apjungimas​- Pilietinės žiniasklaidos vystymas​- #GamtosLobistai – aktyvus darbas su ministerijos pareigūnais, politikais, mokslininkais​ – atstovauti (aktyviai įtraukti) visuomenės interesą miško įstatymų pataisų/nacionalinės strategijos kūrimo procese (kaip žinia, šiais metais bus ruošiama nauja nacionalinė miškų strategija! Būkime budrūs ir aktyvūs!)– Susitikimai dėl nacionalinės miškų strategijos kūrimo​ ir ​„Nacionalinė Lietuvos miškų vizija“ konferencijos/ kūrybinių dirbtuvių organizavimas– Tarptautinis bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis – šiuo metu dalyvaujame tarptautinėje konferencijoje Austrijoje Workshop “Forests for Human Health – Challenges and Opportunities“​ https://www.facebook.com/ajuozapaityte/videos/2346619118695370/​– Interaktyvaus žemėlapio ir app‘so miškų monitoringui vystymas ir kūrimasKAS MES?Mes piliečiai, mylintys gamtą 🙂 Miško šauksmą išgirdome jau 2017 vasarą – mūsų veikla prasidėjo nuo kelių žmonių branduolio, pradėjusio gilintis į kontraversišką miškų reformą… https://www.gyvasmiskas.lt/chronologija/, Lietuvos aplinkosauginius klausimus. Veikla netrukus įtraukė, nuo kelių užimtų valandų peraugusi į visą užimtą laisvalaikį, o netrukus pareikalavusi ir viso turimo laiko. 2018 rudenį „Gyvas miškas“ tapo asociacija. Pirmus metus laiko veikėme savo lėšomis, kad atkreiptume dėmesį į esamą problemą, 4 mėnesius kūrėme ir 2017 m. gruodį paleidome unikalų žinių koncentratą – informacinę švietimo platformą www.gyvasmiskas.lt, šiuo metu administruojame virš 10 tūkstančių piliečių jungiančią FB grupę „Apginkime Lietuvos miškus“, https://www.facebook.com/groups/170082099840061/​ ​FB puslapį GYVAS MIŠKAS​ https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/​, visą laiką aktyviai dirbome ir dirbame su miškininkais, gamtosaugininkais, visuomenininkais, politikais, Aplinkos ministerijos pareigūnais, bendradarbiaujame su miškų aktyvistais užsienyje – keliavome į Estiją, Lenkijos Belovežo girios gynėjų stovyklą, sekame visą miškų reformos eigą, padėtį miškuose, miesto želdinių genocido vajų – viską viešiname, dokumentuojame ir aktyviai užsiimame ekologiniu švietimu. 2018 birželio mėnesį kartu su bendraminčiais Anykščiuose pirmą kartą Lietuvoje organizavome Miško festivalį​ https://www.gyvasmiskas.lt/?s=mi%C5%A1ko+festivalis​, visą vasarą keliavome per Lietuvą ir festivaliuose, bendruomenėse pasakojome kas vyksta su Lietuvos miškais. 2018 m. rudenį pradėjome teisinį procesą (įsitraukė advokatas Saulius Dambrauskas ir kolegos), didiname viešinimą kurdami audiovizualines istorijas (Linas Bartašius)​. ​Į problematiką dėmesį atkreipė Valstybės kontrolės institucija​. Taip pat pradėjome bendradarbiauti su GIS centru ir IT specialistais. Artimiausias planas – sukurti interaktyvų žemėlapį, kur žmonės galėtų žymėti vietoves, matyti integruotus valstybės duomenis su planuojamais kirtimais ir palydovinių sistemų medžiagą su realia situacija.Paskutiniai 2018 m. mėnesiai buvo pilni iššūkių – 2018 10 13 praėjus Labanoro žygiui​, kuriame dalyvavo virš pusantro tūkstančio žmonių​ https://www.gyvasmiskas.lt/?s=LABANORO+%C5%BDYGIS​ ​ir nesulaukus atitinkamų veiksmų, imtasi teisinių priemonių dėl kirtimų saugomose teritorijose, kartu su teisininku Sauliumi Dambrausku suformuotas ir pateiktas teismui grupės ieškinys (surinkti prašymai), taip pat paduotas ieškinys Konstituciniam teismui. Palaikydami Lino Balsio miškų įstatymo pataisą dėl plynų kirtimų uždraudimo saugomose teritorijose, kartu su bendraminčiais 2018 12 01 Vilniuje organizavome palaikymo akciją – ​tūkstantines ​eitynes prieš plynus kirtimus​ https://www.gyvasmiskas.lt/?s=eityn%C4%97s​, pateikti kreipimaisi – oficialūs raštai Seimo pirmininkui, Vyriausybei bei Seimo kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komitetams. Projekto svarstymas nukeltas pavasario sesijai, įpareigojus Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją pateikti savo projekto pasiūlymą.Aplinkos ministerijoje ​per pastaruosius kelis mėnesius ​įvyko daugybė lūžių – baigiama išformuoti startinė komanda inicijavusi kontroversišką miškų reformą, turėjusią pakloti pamatus baldų mega pramonės „aukso amžiui“ … kuris, miško gynėjų pastangomis, tikrai neišauš – iš pareigų išmestas ministras Kęstuti Navickas, viceministras Martynas Norbutas https://www.gyvasmiskas.lt/pasitrauke-aplinkos-ministras-martynas-norbutas-ar-buvo-patrauktas-video-2019-kovo-27/, pasitraukė miškų departamento direktorius Donatas Dudutis… Ministerija be vadovo išbuvo beveik ke​li​s mėnesius, ​į postą siūlėme ir savo kandidatus ​https://www.gyvasmiskas.lt/ministerija-be-galvos-visuomene-ir-gamtininkai-siulo-savo-kandidatus-i-aplinkos-ministro-pareigas-politiniai-zaidimai-testis-negali/​ ​ATKREIPTAS ES DĖMESYS – miškų įstatymo pataisosKilus didžiuliam erzeliui, Aplinkos ministerija sulaukė rimtų ES įspėjimų dėl sankcijų, pasiekus žiniai, kad kertamos europinės NATURA2000 buveinės. Aplinkos ministerija pati ėmėsi koreguoti miškų pataisas, atsižvelgdamos į ES ir visuomenės spaudimą. ​Šiuo metu pataisos keliauja į Vyriausybę, vyksta aršus pramonininkų ir privačių miško savininkų puolimas dėl galimų kirtimo sąlygų griežtėjimo, pataisos iki galo netenkina ir visuomenės, nes apsauga saugomoms teritorijoms vietomis netgi liberalėja…, tad mūši​ai​ tik​ įsibėgėjo​…​ ​https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/387440158762548/🌱🌱🌱👉PASKUTINĖS NAUJIENOS:Virš 118 organizacijų ir įmonių reikalauja miško kirtimų sugriežtinimo saugomose teritorijose – miškų pataisos keliauja į Vyriausybę (PASIŪLYMAI)https://www.gyvasmiskas.lt/virs-118-organizaciju-ir-imoniu-reikalauja-misko-kirtimu-sugrieztinimo-saugomose-teritorijose-misku-pataisos-keliauja-i-vyriausybe-pasiulymai/Ką būtina žinoti apie Miškų įstatymo PATAISAS – kokios spragos atsiveria miškų apsaugoje ir kodėl? A. Gaidamavičiaus ir S. Dambrausko komentarai (VIDEO) 2019 03 13https://www.gyvasmiskas.lt/ka-reikia-zinoti-apie-misku-istatymo-pataisas-kas-vyksta-kabinetuose-a-gaidamavicius-ir-s-dambrausko-komentaras-video-2019-03-13/Kas naujo miškų fronte? Grupės byla dėl kirtimų NATURA2000 teritorijose. Saulius DAMBRAUSKAS. 2019 03 25 https://www.gyvasmiskas.lt/kas-naujo-misku-fronte-grupes-byla-del-kirtimu-natura2000-teritorijose-saulius-dambrauskas-2019-03-25/🌱🌱🌱👉GYVO MIŠKO VEIKLOS ARCHYVAS​ (VIDEO)Visą Gyvo miško veiklos video archyvą galite rasti čia: https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/?ref=page_internal🌱🌱🌱👉MŪSŲ TIKSLAI:- Iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą;- Kurti pilietinę žiniasklaidą ir erdvę dialogui – jungtis į bendrą žinių, idėjų ir informacijos sklaidos tinklą;- Šviesti ir plėsti suvokimą kaip veikia Gamta – kelti pilietinį sąmoningumą ir ekologinį raštingumą;- Ginti ir atstovauti viešą interesą ir teisę į sveiką aplinką;- Įgalinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti sprendimų kūrimo ir priėmimo procese;- Įkvėpti bendrai kūrybai ir harmoningam gyvenimo būdui santarvėje su gamta;🌱🌱🌱👉MISIJA – GYVYBĖS KULTŪRAAtgaivinti ir puoselėti senųjų Protėvių paveldą – Gamtos pajautos ir pagarbos Gyvybei kultūrą.VIZIJA – GYVO ŽALIOGYVAS ŽMOGUS – gyvybinga, drąsi, brandi ir kūrybiška pilietinė visuomenė, veikianti kaip vientisas ir sveikas organizmas.LIETUVA – holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje – harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.🌱🌱🌱👉IŠLAIDŲ ATASKAITOS:Gyvo miško paramos ataskaita. 2018 rugsėjis – spalishttps://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2018-rugsejis-spalis/Gyvo miško paramos ataskaita. 2018 lapkritis – gruodishttps://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2018-lapkritis-gruodis/Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. sausio – kovo mėn. https://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2019-m-sausio-kovo-men/🌱🌱🌱👉AČIŪ UŽ JŪSŲ VISŲ PALAIKYMĄ, MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE!Kas mes: www.gyvasmiskas.lt/paremk/Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: www.gyvasmiskas.lt/paremk/Patreon platformoje: www.patreon.com/gyvasmiskasJau galite prisidėti prie Gyvo miško veiklos – skirdami savo 2% pajamų mokesčio https://www.gyvasmiskas.lt/skirk-2-pajamu-mokescio/GALIMA TIESIOGINĖ PARAMA:Asociacija „Gyvas miškas“Gavėjo kodas: 304896516Sąsk. Nr.: LT217300010156112739Mokėjimo paskirtis: ParamaNori prisijungti? Turi pasiūlymų? – rašyk info@gyvasmiskas.ltKOMANDA

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. balandžio 9 d., antradienis

 

REMK MIŠKO GYNYBĄ!

AČIŪ UŽ JŪSŲ VISŲ PALAIKYMĄ, MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE 🌱🌱🌱👉

Kas mes: www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Patreon platformoje: www.patreon.com/gyvasmiskas

Mieli, miško bičiuliai, primename, kad jau galite prisidėti prie Gyvo miško veiklos – skirdami savo 2% pajamų mokesčio.

TIESIOGINĖ PARAMA:

Asociacija „Gyvas miškas“
Gavėjo kodas: 304896516
Sąsk. Nr.: LT217300010156112739
Mokėjimo paskirtis: Parama

 

2019 04 18|Kategorijos: Ką daryti, Kas naujo|
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau