Kas naujo miškų fronte? Grupės byla dėl kirtimų NATURA2000 teritorijose. Saulius DAMBRAUSKAS. 2019 03 25

2019 03 25

Grupės byla dėl miškų kirtimo saugomose „Natura 2000” teritorijose

Kaip jau žinoma 2018-12-03 Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas Grupės ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti plynuosius miško kirtimus „Natura 2000” teritorijose. Specialioji teismingumo kolegija prie Lietuvos Aukščiausiojo teismo nusprendė, kad bylą pagal ginčo teisinio reguliavimo pobūdį turėtų nagrinėti administracinis teismas. Teko pakoreguoti reikalavimus atsižvelgiant į administracinio teismo nagrinėjimo specifiką. Todėl Grupės ieškinys buvo performuotas į Grupės skundą.

Vis tik teismas Grupės skundą priimti atsisakė. Teismas nurodė, kad miško kirtimai valstybiniuose miškuose apima skirtingas Lietuvos teritorijas, todėl aplinkybės, kuriomis galimai daromi įvardijami pažeidimai bei jų mastas, gali esminiai skirtis, todėl nėra pagrindo teigti, kad juo siekiama apginti į grupę susijungusių asmenų tapačias ar panašias teises ar interesus…:). Šią nutartį grupę atstovaujantis advokatas S.Dambrauskas apskundė Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Taigi kol kas tebevyksta ginčas su pačiu teismu dėl vienos iš fundamentalių pilietinių teisių – teisės kreiptis į teismą. Kaip ne kartą pažymėjo advokatas S.Dambrauskas pirmoji kliūtis siekiant apginti viešąjį interesą yra pačios teismų sistemos „klampumas” – yra įsigalėjusi teismų praktika, pagal kurią bet kokiu formaliu pretekstu teismai bando nusišalinti nuo savo konstitucinės priedermės – Teisingumo vykdymo.

Šią ydingą teismų praktiką aplinkosaugos srityje turime keisti, todėl didelės asmenų grupės reikalavimas ne tiktai įgyja papildomą socialinį svorį, bet gali atkreipti dėmesį į labai svarbias mūsų teisinės sistemos spragas.


SKAITYTI PLAČIAU: Saulius Dambrauskas: kas naujo miškų fronte? 2018 12 03

SAUGOMŲ MIŠKŲ BYLA: Saulius DAMBRAUSKAS kviečia GINTI viešą interesą ir tapti grupės ieškinio nariu

Advokato S. Dambrausko kontoros VEIKLOS ATASKAITA, ATSTOVAUJANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ ginant visuomenės pilietines teises ir stabdant medžių ir miškų naikinimą, 2018 10 01

ADVOKATO SAULIAUS DAMBRAUSKO VEIKLĄ GALITE REMTI TIESIOGIAI:


Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau