Industrinės VĖJO JĖGAINĖS – švarios energijos revoliucija ar “žalias smegenų plovimas”? Vytautas ŠVANYS

Vėjo jėgainės – švari energija ar ekonominė afera ir nusikaltimas prieš žmones? Ar tai atsakas į civilizacijos, klimato kaitos problemas ar pramonės būdas, verslo schema sukurti naujas rinkas ir pelnus energijos tranzito metu?

Vėjo jėgainės – Vakarų Lietuvos nelaimė?

Inžinierius geologas Vytautas Švanys, interviu „Šilalės artojui“

2011 10 10

Skuodo, Kretingos, Šilutės, Tauragės rajonai jau nusmaigstyti didžiulėmis vėjo jėgainėmis, dabar ateina eilė Šilalei. Pusiaukelėje tarp Šilalės ir Laukuvos prie autostrados jau sukasi kelios, gerokai pakeitusios įprastą mūsų krašto gamtovaizdį. O kaip jos pakeis žmonių gyvenimą, kokią naudą duos visai šalies ekonomikai, ar nepakenks gamtai?

Klaipėdos rajono Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas ŠVANYS, visoje šalyje pagarsėjęs kovotojas prieš stichišką vėjo jėgainių plėtrą, sako: „Naudos nesitikėkit jokios, o žalą aplinkui gyvenantys žmonės gali patirti tragišką“. Apie tai – jo interviu „Šilalės artojui“. Beje, čia kalbama ne apie nedidelius ir niekam nepavojingus namų ūkyje naudojamus vėjo malūnus, bet apie didžiąsias, kelių šimtų kilovatų jėgaines.

Mūsų pašnekovas V. Švanys sako esąs šioks toks energetikas (iš profesijos – inžinierius geologas), kurį laiką užsiiminėjęs geotermine energija (savo namuose turi įsirengęs šilumos siurblį), o apie vėjo jėgaines dar visai neseniai žinojęs tik tiek, kad jos „sukasi ir daro elektrą“. Aišku, jis dar buvo girdėjęs, kad tai pigi, švari ir gamtai bei žmogui nepavojinga energija. Sužinojęs, kad vėjo jėgaines rengiamasi statyti ir Klaipėdos rajone, jis ėmė domėtis giliau ir netruko suabejoti, ar viskas yra tikrai taip, kaip situaciją nušviečia vėjo jėgainių statytojai, rėmėjai ir net juos palaikantys žaliųjų judėjimai. Šiandien apie Lietuvoje pradėtus įgyvendinti vėjo jėgainių plėtros planus jis kalba kaip apie ekonominę aferą ir nusikaltimą prieš savo žmones:

Vytautas Švanys

– Visų pirma, vėjo elektrinių plėtra – tai didelio masto ekonominė afera, dar labiau nuskurdinsianti ir taip nuskurdintą mūsų visuomenę. Ekonominį nusikaltimą galima nusakyti skaičiais. O kiek kainuoja žmogus, jo gyvybė, jo sveikata? Už kiek ji parduodama ir perkama? Kur pastatomos galingosios vėjo jėgainės, išnyksta bitės, nustoja perėti, čiulbėti paukščiai, „išprotėja” katės, šunys, vyksta prieš tai nebūdingi naminių gyvulių vaisių persileidimai, išsigimimai. Jeigu taip neigiamai veikiama gyvoji gamta, tai negi jos gali neturėti įtakos žmonėms, jų sveikatai? Deja, tai pajus ir jūsų rajono gyventojai, gyvenantys arčiau naujųjų monstrų.

– Bet juk vėjo jėgainės nesklaidžia radiacijos, neišmeta dūmų, nėra pavojaus, kad jos sprogs… Kaip jos gali būti pavojingos gamtai ir žmogui?

– Dar visai neseniai iš aš maniau labai panašiai. Turėjau tik labai paviršutinišką žiniasklaidos suformuotą požiūrį, kad tai esanti „švari“ ir pigi energija. Bet kai pradėjau skaityti specialią literatūrą ir kalbėtis su žmonėmis, gyvenančiais vėjo jėgainių kaimynystėje, netrukau pamatyti, kad mums ne tik nesako tiesos, bet ir meluoja. Kretingos rajone, kur vėjo jėgainės pastatytos visai šalia Vydmantų ir Kvecių gyvenviečių, prisiklausiau šiurpiausių istorijų, dabar jau kenčia ir jūsų kaimynai tauragiškiai – Lauksargiuose su vėjo malūnais atnešta tokia pat nelaimė. Daugumai žmonių, gyvenančių 1.5 kilometro ir mažesniu, o dažnai ir didesniu, atstumu nuo vėjo jėgainių, pasireiškia chroniška nemiga, chroniškas nuovargis, apatija, depresija, galvos skausmai, pykinimas, širdies ritmo ir kitų organų veiklos sutrikimai – žmogaus gyvenimas kapitaliai sugriaunamas. Nuo ko?

Vėjo jėgainės skleidžia labai stiprų žemo dažnio girdimą ir mūsų ausiai negirdimą infragarsą, kuris labai pavojingas kūnui ir psichikai. JAV kariuomenėje infragarsas jau naudojamas kaip psichotroninis ginklas. Jis išveda iš rikiuotės priešininkus, sutrikdo žmonių sveikatą, psichiką, bet veikia žemiau žmonių girdimumo ribos – čia ir yra jo stiprybė. Vėjo jėgainės atitinka psichotroninio ginklo parametrus. Jų sukeliamas infragarsas ir žemi dažniai yra visai netoli girdimumo ribos, net jas viršija ir siekia 80-90 dB. Todėl vėjo elektrines galima būtų vadinti prieš žmones nukreiptu ginklu – nei kiek neperdėtume.

– Bet juk yra higienos normos, sanitarinės ribos, žmonių sveikatą saugančios institucijos…

– Taip, normos yra, bet jos leidžia daug didesnį triukšmą, negu kituose Europos šalyse. Gal todėl į Lietuvą ir patraukė šitų monstrų statytojai? Didžiosios Britanijos mokslininkai padarė išsamius vėjo jėgainių triukšmo poveikio žmonėms tyrimus ir nustatė, kad jau 32 dB vėjo jėgainių triukšmas sukelia stiprų erzinimą kai kuriems žmonėms, o 40 dB ir didesnis triukšmas sukelia stiprų erzinimą jau daugeliui žmonių. Tokio pat stiprumo automobilių, geležinkelio ar oro transporto keliams triukšmas žmogų veikia ne taip ardančiai. Kodėl?

Mokslininkai atsako, kad viena iš priežasčių yra vėjo jėgainių skleidžiami toli sklindantys žemo dažnio garsai ir infragarsas. Žemo dažnio garsai ir infragarsas rezonuoja kai kuriuos žmogaus kūno organus ir dalis, o nuo to pablogėja žmogaus savijauta. Ilgalaikis tokio triukšmo poveikis gali sukelti rimtus negrįžtamus procesus organizme, sunkiai išgydomas ligas, kurių visuma yra įvardinta kaip Vėjo jėgainių sindromas.

Kokiu atstumu mus gali pasiekti šis ardantis poveikis? Tyrimus atlikę nepriklausomi ekspertai tvirtina, kad daugumai žmonių, gyvenančių nuo jėgainių iki 3 km, o kartais – ir didesniu atstumu (priklausomai nuo reljefo, kitų faktorių), dėl vėjo jėgainių sukeliamo triukšmo vystosi chroniški nemiga ir nuovargis, pasireiškia galvos skausmai, depresija, klausos sutrikimai, koordinacijos praradimas bei kitos nervinės ir su nervine įtampa susijusios ligos. Jeigu Šilalės rajone vėjo jėgainės pastatytos per tris kilometrus arba dar arčiau sodybų, žmonės neišvengs neigiamo poveikio savo sveikatai.

– Ir tai neprieštaraus šalyje veikiančioms higienos normoms?

– Neprieštaraus. Triukšmo riba pagal higienos normas naktį miegamose patalpose gali siekti 45 dB. O juk nuo 40 dB vėjo jėgainių triukšmas daugumai žmonių jau kelia labai stiprų susierzinimą. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) primygtinai rekomenduoja, kad tuo atveju, kai triukšme yra žemo dažnio ir infragarso sudedamoji, triukšmo norma turi būti atitinkamai sumažinama. Tačiau mūsų higienos normos į tai neatsižvelgia. Dieną jos leidžia netgi 65 dB triukšmą. Keliamas traukinių ar lėktuvų būtų gal nieko, bet vėjo jėgainių skleidžiamas tokio stiprumo triukšmas yra labai pavojingas. Tai įrodyta moksliškai, nustatytos priežastys, jos specialistams gerai žinomos. Tik kažkodėl tai nežinoma Lietuvos visuomenės sveikatos centrų, Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, kuriems gal yra mokama už nežinojimą?..

– Rizikuojama žmonių sveikata dėl ekonominės naudos?

– Taip, žmonių sveikata aukojama dėl vėjininkų pelnų, nors valstybė ir visuomenė iš tos aferos neturės nė mažiausios naudos – tik nuostolį. Vėjo jėgainės gamina menkavertę energiją, kurią valstybė įsipareigoja supirkti dvigubai aukštesne nei rinkos kaina. Ar tai ne absurdas? Tarptautinėje rinkoje elektros kilovatvalandė kainuoja 14 – 15 centų, o Lietuva įsipareigoja iš vėjininkų ją pirkti už 30 centų. Nėra jokios abejonės, kad dėl šitos aferos pakils elektros kaina vartotojams. Taip jau atsitiko kai kuriose Europos šalyse. Brangiausiai už elektrą moka danai, vokiečiai ir ispanai, kur vėjo jėgainių gaminamos energijos procentas visoje energetikoje pats didžiausias.

– Kodėl sakote, kad vėjo jėgainių gaminama elektra yra mažavertė?

– Vėjo jėgainių darbas tiesiogiai priklauso nuo vėjo stiprumo. Vėjas stipresnis – elektros daugiau, vėjo nėra – jėgainės sustoja visai. Vadinasi, norint užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, šalia vėjo jėgainių būtina įrengti energijos galingumą balansuojančias įprasto kuro elektrines, kurių pajėgumas turi beveik siekti vėjo jėgainių galingumą. Vien dėl to valstybė jau investavo ir dar investuos daugiau negu milijardą litų į dujų turbiną Elektrėnuose, į hidro turbiną Kruonio HAE, į tinklų rekonstrukciją. Dar daugiau, valstybė (visuomenė) dengs visas balansavimo, rezervavimo išlaidas bei kitus kaštus, susijusius su nestabiliu tinklų apkrovimu. Visa tai kiekvienais metais kainuos apie milijardą litų. Jie bus paimti tiesiai iš kiekvieno Lietuvos gyventojo kišenės ir perkelti tiesiai į mažos grupelės verslininkų pelnus.

Tai štai, kas vyksta: valstybė, t.y. visuomenė, dotuoja verslininkams vėjo elektrinių statybą, pajungimą prie tinklų, o vėliau dar ir įsipareigoja iš jų supirkti dėl galios nepastovumo ir pertrūkių praktiškai bevertę vėjo elektrinių gaminamą energiją dvigubai didesne negu rinkos kaina. Argi tai – ne ekonominė afera?

– Bet gal tai – švari, ekologiška elektra?

– Irgi melas. Pažiūrėkim, kas atsitinka, kai vėjas nutyksta ir jėgainės sustoja. Elektrėnuose tenka kurti papildomus pečius ir padidinti galingumus, o nuo to į atmosferą daugiau išmetama anglies dvideginio ir metano. Europos šalių praktika rodo, kad nuo vėjo jėgainių išmetamųjų dujų nei kiek nesumažėja. Apie tai, kad jos kenkia gyvūnijai, jau kalbėjome. Be to, jos išnaikina labai daug paukščių. Tik iš šalies atrodo, kad sukasi negreitai. Iš tiesų 100 metrų skersmens sparnai pakraščiuose lekia apie 300 kilometrų per valandą greičiu. O jėgainės statomos Vakarų Lietuvoje, kur eina paukščių migracijos keliai…

Iš jėgainių neturėsime ir socialinės naudos. Vėjo jėgainės nesukuria mums nei darbo vietų (jas gamina ir stato užsienio firmos), nei infrastruktūros (vėjininkai savo monstrus stato kuo arčiau gyvenviečių ir kelių). Žodžiu, jokios naudos – tik nuostolis ir žala žmonių sveikatai. Vėjo jėgainės – tai jau Lietuvos nelaimė.

– Jeigu nelaimė – kaip jos išvengti?

– Kurios jūsų rajone pastatytos, tų matyt nenugriausit, nors Klaipėdos rajone yra buvę ir taip. Manau, kad viskas dabar padaryta pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, kurį mūsų Seimas priėmė, žiūrėdamas tik vėjininkų, o ne mūsų žmonių interesų. Bet nemanykit, kad tomis keliomis jėgainėmis viskas pasibaigs. Vėjininkų užmojai dideli, vėjuota Žemaitija labai palanki jų verslui. Netgi žaliųjų judėjimai stovi jų pusėje. Mėginau kreiptis į juos pagalbos, nes juk žaliesiems turėtų skaudėti gamtos ir žmonių žalojimas, bet jie atsakė, kad esą „už atsinaujinančią energetiką“. Tų judėjimų Lietuvoje keli, bet jie kalba taip pat. Vieno judėjimo vadovybėje yra vėjo elektrinių asociacijos viceprezidentas. Kas dar neaišku?

Todėl pačios bendruomenės turi stoti prieš stichišką jėgainių plėtrą. Neleiskite jų statyti šalia kaimų ir gyvenviečių. Darykite spaudimą rajono valdžiai, kuri gali sustabdyti ir sutvarkyti jėgainių statybą. Klaipėdos rajone mums tai pavyko. Bendruomenės įtikimo rajono savivaldybės tarybą, ir ta priėmė kompromisinį nutarimą, kuriuo sustabdė vėjo jėgainių detaliųjų planų tvirtinimą iki bus patvirtintas specialus vėjo jėgainių plėtros planas. Jeigu esame verčiami kažkokių jėgų ir negalime visiškai išvengti šių monstrų, tai tegu jie stovi nuošalesnėse vietose, kur nežalos žmonių ir darys mažiau žalos gamtai. Kol kas mūsų rajone nėra nė vienos vėjo jėgainės.

Jeigu mūsų rajono valdžia išgirdo visuomenės balsą, gal paklausys ir jūsiškė? Turėkite omenyje, kad aplink vėjo jėgaines labai krenta žemės ir viso nekilnojamojo turto kaina, žlunga kaimo turizmo verslas. Toks gražus, kalvotas jūsų rajonas – jums tik turizmu užsiimti, o ne naikinti save ir gamtą tomis pabaisomis.

SKAITYKITE PLAČIAU: Vytautas Švanys. Įstatymų volu per Lietuvą


Stop the wind farms FB


In the shadow Of Wind Farms


Wind farm noise does harm sleep and health, say scientists

Wind farm noise causes “clear and significant” damage to people’s sleep and mental health, according to the first full peer-reviewed scientific study of the problem.

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windpower/9653429/Wind-farm-noise-does-harm-sleep-and-health-say-scientists.html


Bats take dangerous flight into the wind farm

Posted: July 8, 2016 by oldbrew in researchturbineswind

Image credit: blogs.spectator.co.uk

Image credit: blogs.spectator.co.uk

Bats are engaged in some kind of Russian roulette with wind farms, reports ScienceDaily. Operators are not keen on making the required regulatory checks for their presence. A possible tech solution to the problem exists.Wind turbines attract bats. They seem to appear particularly appealing to female noctule bats in early summer. In a pilot study, researchers of the German Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Berlin noticed this when they tracked the flight paths of noctule bats, Nyctalus noctula, using the latest GPS tracking devices.

More: https://tallbloke.wordpress.com/2016/07/08/bats-take-dangerous-flight-into-the-wind-farm/


Wind Turbines A Dangerous Threat To Bats, Already Affected By Climate Change And White-Nose Syndrome www.ibtimes.com

https://www.ibtimes.com/wind-turbines-dangerous-threat-bats-already-affected-climate-change-white-nose-1463444


Environmental impact of wind power – wikipedia

Onshore wind farms can have a significant impact on the landscape,[5] as typically they need to be spread over more land than other power stations[6][7] and need to be built in wild and rural areas, which can lead to “industrialization of the countryside”[8] and habitat loss.  Conflicts arise especially in scenic and culturally-important landscapes. 


Conventional Wind Energy – A Design Deadly for Birds. 

American Eagle Foundation

A 2013 study published in The Wildlife Society Bulletin found that wind turbines killed an estimated 573,000 birds annually in the United States.

Most people do not realize how little energy is actually derived from these wind turbines. For calendar year 2016, Wikipedia states that wind power in the United States amounted to only 5.55% of generated electrical energy. The goal is to have these turbines produce 20% of generated electrical energy in the U.S. by 2030—and one can only imagine how many more turbines would have to be built with an incalculable risk to birds.

An even more alarming fact is that the data on the number of deaths is gathered by paid consultants to the wind industry. That’s the fox guarding the chicken house. At the infamous Altamont Wind Resource Area alone, more than 2,000 Golden Eagles have been killed by the wind turbines there.


Infrasound and low-frequency noise – does it affect human health?

http://www.engineersjournal.ie


A Review of the Possible Perceptual and Physiological Effects of Wind Turbine Noise

General Summary and Conclusions

Although not an exhaustive survey of this literature, this review indicates that there are questions relating to the measurement and propagation of LF and IS and its encoding by the central nervous system (e.g., ) that are relevant to the possible perceptual and physiological effects of WTN but for which we do not have a good scientific understanding. There is much contention and opinion in these areas that, from a scientific perspective, are not well founded in the data, simply because there are little data available that effectively address these issues. This justifies a clear call to action for resources and support to promote high-quality scientific research in these areas.

Some of the research questions that arise from this review include the need for the following:


Wind power controversy


Limits to growth: Resistance against wind power in Germany

Wind turbines have become one of the most visible components of the Energiewende and increasingly shape the landscape in many parts of the country. But Germany’s most important renewable energy source does not only have supporters – numerous citizen initiatives lament the turbines’ effects on people, wildlife and natural scenery. Acceptance of the technology tends to rise the more people are exposed to it, but opposition already seeps into the political discourse and challenges new projects across the county.
 (…)
Onshore wind power production in Germany has seen an enormous increase in scale in the past years. The number of turbines has tripled to almost 30,000 since the year 2000 while their average height nearly doubled to 130 metres. Based on current expansion schemes, the country’s onshore wind power capacity is set to grow by about 2.5 gigawatt annually, which roughly translates into 900 additional turbines per year.
 (…)
Wind power’s rapid development has sparked a parallel increase in protest movements across the country who refuse to embrace the green power installations in their neighbourhood. “The great fear of a ‘wind industry desert,” “Wind power? Yes, but not on my doorstep,” “Protest pays off: wind power plans binned” – headlines like these have become a common sight in the country’s local and national newspapers. Activist website windwahn.de (“wind delusion”) lists over 660 active citizen initiatives that oppose wind power projects in Germany.
(..) the Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU) calls for “clear rules” to make “necessary wind power expansion” environmentally acceptable and suggests banning construction in ecologically sensitive areas altogether. The organisation estimates about 100,000 birds could be killed by rotor blades each year.

To put this figure into perspective: Environmental organisation Friends of the Earth Germany (BUND) says that about 18 million birds in Germany die every year by crashing into windows. Also NABU says that wind turbines are less dangerous for the animals than many other human interventions in the landscape. According to the NGO, more than 1.5 million birds in Germany die each year by colliding with high-voltage overhead power lines. (…)

study by the University of Bielefeld that systematically counted killed birds near turbines found that it was “difficult to evaluate” the actual danger of wind turbines for bird populations. But researchers said fewer endangered birds might be killed by wind turbines than previously estimated.


BOB BROWN’S CONVERSION – #STOP THE WIND FARMSIt looks like Bob Brown’s I’ll-fated #StopAdani convey has become his…

Posted by Craig Kelly on 2019 m. liepos 15 d., pirmadienis


 Review of “The Wind Farm Scam”

Written by  

2012

Many criticisms have been leveled against various forms of “alternative energy” in general, and wind power in particular. Some critics have called wind power “impractical,” while others have labeled it as “idealistic.” Some have noted that the turbines are simply “ugly.”

However, for ecologist John Etherington, the most apropos description of wind power can be summarized in one word — “scam” — and his book entitled The Wind Farm Scam — An Ecologist’s Evaluation is dedicated to revealing that “scam” to his readers. And although his book is written in the context of the battle in the United Kingdom over the future of alternative energy in that country, much of Etherington’s argument is applicable to the American context, as well.

Dr. John Etherington might seem, at first glance, an unlikely critic of wind farms. A retired “reader in ecology” at the University of Wales, he is also the former editor of The Ecologist. However, the root of Etherington’s objection to the wind farms is rooted in the simple physics of power generation: In short, the author maintains that the potential power generation that the burgeoning ranks of wind turbines could provide the U.K. is grossly disproportionate to the economic, environmental, and aesthetic cost of their construction and maintenance. As he notes in his Introduction, “Electricity generated by modern industrial wind turbines has many failings, all of which can be traced back to the physical laws which govern air movement and limit the energy that can be extracted from the wind. The huge size of the machines which make them so inappropriate in the countryside is also a consequence of those same physical laws.”

Etherington notes that an essentially irrational attachment to wind power has come to dominate the mindset of many advocates of “alternative energy”; in his words:

Over the past three decades, wind power seems to have appeared from nowhere, to dominate the world of power generation. This is hardly because it provides a lot of electricity and yet it has become a source of vigorous support by extremists, public dissent and political coercion. Entering “wind power” in a Google search gives about 20 million hits (as I write)! And yet worldwide, wind provides just one or two per cent of power. Try a search for “electricity generation” and there are 1.5 million hits — a “spin disproportion” I think.

The degree of “political coercion” exerted by the media advocates of wind farms is particularly troublesome to Etherington, who declares:

They camouflage the fact that the rush to renewables is more a matter of quick profit than about saving the world from self-inflicted disaster. The public at large is beginning to suspect this, but there is huge political inertia based on the fear that individuals or parties may be branded as “climate change deniers” with all the horrific undertones that phrase carries. Indeed extremists in the media have already proposed “Nuremberg type climate trials” for the deniers!

More: https://www.thenewamerican.com/reviews/books/item/6475-a-review-of-the-wind-farm-scam

About the Author. John Etherington was a Reader in Ecology at the University of Wales, Cardiff. Since his retirement from the University in 1990, he has devoted himself to researching the implications of intermittently available renewable electricity generation, in particular wind power. He is a Thomas Huxley Medallist at the Royal College of Science and a former co-editor of the International Journal of Ecology.

 


This German video documents the harmful effects of d the infrasound produced by industrial-sized wind turbines


“The Climate Policy We Have Isn’t To Control Climate, It’s To Control You!” Piers Corbyn 5/5/19

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau