Aplinkosaugos organizacijų VIEŠAS LAIŠKAS Aplinkos ministrui MAŽEIKAI dėl silpnos lyderystės ir neaiškios krypties – ką jūs atstovaujate?

Ketvirtadienį Aplinkosaugos koalicija išplatino viešą kreipimąsi į aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką ir prašo visuomenei aiškiai pristatyti savo poziciją įvairiais aplinkosaugos klausimais, nes teigia iki šiol to pasigendantys.

Žemiau pateikiamas kreipimosi tekstas.

Aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų koalicijos atviras laiškas aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai

2019 06 20

Ministre, šie metai yra ypatingi aplinkosaugai, todėl norime būti tikri, kad jai atstovaujate tinkamai. Deja, iki šiol pasigendame Jūsų lyderystės ir principingumo aplinkosaugos politikoje.

Nerimo kelia ir žiniasklaidoje pasirodantys faktai, kad kai kuriais sprendimais atstovaujate verslui. Tikėjomės su Jumis ir Jūsų komanda susitikti ir aptarti aplinkos srities uždavinius ir prioritetus bei bendradarbiavimo galimybes, tačiau iki šiol mums neradote laiko. Todėl savo nuogąstavimus ir klausimus pateikiame viešai.

Šie ir ateinantys metai yra itin svarbūs. Visos institucijos vertina, ką pasiekė per besibaigiantį 2013 – 2020 ES paramos laikotarpį ir rengia planus ateinančiam dešimtmečiui. Deja, aplinkosaugos srityje neturime daug kuo pasigirti. Aplinkos ir gamtos saugojimo svarba mūsų valstybėje vis dar menkinama, nors reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa neginčijamai rodo, kad aplinkosauga yra svarbi daugumai (89 proc.) šalies žmonių. Kai kurie Jūsų sprendimai kelia klausimų dėl Jūsų aplinkosauginio principingumo.

Šiais visuotinio planavimo metais bene svarbiausias Jūsų darbas yra principingai atstovauti aplinkosaugai rengiant žemės ūkio strategiją, nacionalinę pažangos programą ir kitus ateities investicijas numatančius planus. Prašome visuomenei aiškiai išdėstyti, kokia jūsų pozicija ir ką žadate pasiekti šiame procese, kad aplinkos ir gamtos būklė gerėtų.

Šiandienos aplinkosaugos iššūkiai yra milžiniški. Klimato kaita, bioįvairovės nykimas, resursų pereikvojimas, atliekų gausėjimas, oro tarša miestuose, cheminių medžiagų tarša žemės ūkyje. Ir tai yra tik dalis didelių problemų. Vienas iš svarbių rodiklių, rodančių šalies pasirengimą kovoti su šiais iššūkiais, yra aplinkosaugai skiriama lėšų dalis. Lietuva nėra turtinga šalis ir turi daug socialinių problemų, todėl aplinkosauga nuolat nustumiama į šoną, kaip ne tokia svarbi.

Tačiau turėtume galų gale garsiai ir tiesiai pripažinti, kad skurstanti aplinka taip pat yra viena iš socialinės atskirties formų. Mažiausias pajamas gaunantys gyventojai nustumiami į labiausiai užterštus miestų ar šalies rajonus. Tarši pramonė įsikuria jų kaimynystėje, nes institucijos vis dar pasirenka ginti verslo, o ne bendruomenių interesus. Jų mitybos racione dažniau dominuoja nekokybiški ir nesveiki produktai. Tokiu būdu aplinkos tarša skurdžiau gyvenančių sveikatai bei gyvenimo kokybei daro didesnę įtaką, nei gaunantiems dideles pajamas. To pasekmės – ne tik auganti socialinė atskirtis, tačiau ir milžiniškos išlaidos gydymui bei darbingumo atstatymui. Todėl iš Jūsų kaip aplinkos ministro tikimės, kad tai suprasdamas, imsitės lyderystės ir ieškosite sprendimų, kad kuo daugiau Lietuvos ir Europos biudžeto lėšų būtų panaudota aplinkai draugišku būdu, o ekonominė plėtra nebūtų tarši, didinanti atskirtį ir naudinga tik nedidelei saujelei žmonių.

Savo pasisakymais antrinote medienos pramonės atstovams menkindamas 2011-2015 m. atliktą Europos bendrijos svarbos buveinių inventorizaciją.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija rengia žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą. Šis planas apspręs, kam ir kaip bus naudojami mūsų ir kitų Europos piliečių žemės ūkiui skiriami pinigai. Mes kalbame apie 5 milijardus eurų, kurių teisingas panaudojimas gali padaryti didelį proveržį, o neteisingas ir toliau didins atskirtį bei skurdins mūsų aplinką.

Valdžios institucijų prašome užtikrinti, kad šios lėšos būtų panaudotos tikslingai ir mus pasiektų sveikesnis maistas, o ūkininkavimas būtų draugiškesnis aplinkai ir gamtai. Norime, kad parama skatintų visos kaimo bendruomenės, o ne vien tik stambiausių ūkininkų klestėjimą. Šiems tikslams pasiekti neišvengiamas dialogas tarp žemės ūkio ir aplinkosaugininkų bendruomenių, o tam būtina Jūsų ir Jūsų politinės komandos lyderystė, kurios kol kas pasigendame.

Šiais metais rengiama ir Nacionalinė pažangos programa, kuri integruos ir pakeis visą sąrašą aplinkosauginių strategijų. Ši programa nubrėš kito dešimtmečio prioritetines gaires, o kartu numatys, kam bus skiriamos tiek Lietuvos biudžeto, tiek Europos fondų lėšos. Aplinkosauga yra neatskiriama visų kitų sričių sudėtinė dalis. Juk mūsų sveikata ir gerovė tiesiogiai priklauso nuo mūsų gyvenamosios aplinkos.

Jei norime tikro ir tvaraus progreso, turime užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo didinimo, o socialinė atskirtis mažėtų. Dabartinis Nacionalinės pažangos programos rengimo procesas mums kelia itin didelį nerimą, nes aplinkosauginės ambicijos mažėja, nors iššūkių daugėja.

Ministre, Jūsų aplinkosauginis principingumas ir lyderystė čia yra ypatingai reikalingi. Kai kurie Jūsų sprendimai kelia klausimų dėl Jūsų aplinkosauginio principingumo. Žiniasklaida pranešė, kad pasiūlymai dėl medienos pardavimo taisyklių galimai yra naudingi tik stambiems medienos perdirbėjams. Savo pasisakymais antrinote medienos pramonės atstovams menkindamas 2011-2015 m. atliktą Europos bendrijos svarbos buveinių inventorizaciją. Ši inventorizacija yra milžiniškas ir sunkiai pakartojamas darbas, kuris nustatė likusius vertingus gamtos kampelius ir sudarė pagrindą pradėti juos saugoti.

Neramina, kad Miškų įstatymo pataisa, turėjusi apsaugoti šiuos kampelius, atsigulė į stalčius Jums tapus ministru, o ją pakeitė kita pataisa, kurios tikslas yra intensyvinti kirtimus.

Taip pat liūdina Jūsų viešai išsakomos abejonės ES lėšomis finansuojamos LIFE+ programos nauda, nors tai yra vienas pagrindinių aplinkos apsaugos projektų finansavimo šaltinių. Stebina ir Seimo Aplinkos apsaugos komitete Jūsų išsakytas pasiryžimas prisiimti riziką, kad nebus įgyvendinta Europos Sąjungos Vandens pagrindų direktyva, įpareigojanti saugoti mūsų švarų vandenį, nes lengvata ūkininkams yra svarbiau.

Taip pat liūdina Jūsų viešai išsakomos abejonės ES lėšomis finansuojamos LIFE+ programos nauda, nors tai yra vienas pagrindinių aplinkos apsaugos projektų finansavimo šaltinių, kuris taip pat kuria darbo vietas, o per sumokamus mokesčius papildo nacionalinį biudžetą.

Šie ir kiti metai yra ypatingai svarbūs dėl augančių aplinkosauginių iššūkių bei dėl šiuo metu sudaromų strateginių planų ateinančiam finansiniam laikotarpiui. Todėl Lietuvai reikia aplinkos ministro, kuris būtų principingas ir stiprus lyderis. Lyderis, kuris apgintų aplinkosauginius principus ir vertybes. Lyderis, kuris girdėtų ir bendrautų su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ministre, mes to pasigendame.

Todėl kreipiamės į Jus ir prašome visuomenei aiškiai pristatyti, kokia yra Jūsų pozicija ir ką žadate pasiekti šiais planavimo metais, kad mūsų šalies aplinkos ir gamtos būklė gerėtų. Taip pat prašome skirti laiko susitikti su Jūsų socialiniais partneriais – aplinkosauginėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes esame pasirengę konstruktyviam dialogui ir bendradarbiavimui, nes mus vienija bendras tikslas – sveika ir švari aplinka, kuri yra mūsų visų gerovės būtina sąlyga.

Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta, o visuomenė būtų informuota ir įtraukta į sprendimų priėmimą.

 

#Prioritetai Pirmieji ministro susitikimai:

ROBERTAS DARGIS – Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas, uždarosios akcinės bendrovės „EIKA” generalinis direktorius ir savininkas, visuomenės veikėjas.


Foto: Lukas Balandis/15 min


“Viskas eina nuo Skvernelio ir Vyriausybės..”

Vizitas pas Aplinkos ministrą (necenzūruota, pilna versija), GYVAS MIŠKAS 2019 06 17

Susitikimo laukėme 2 mėnesius.

Įrašas YOUTUBE

Vizitas pas ministrą, GYVAS MIŠKAS

Vizitas pas Aplinkos ministrą, GYVAS MIŠKAS 2019 06 17 🐦🌳🌲Necenzūruota versija #GyvoŽalioLaiminguo #Budėk #GyvybėsApsauga #PilietinėKontrolė 👉 #LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReformaGamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis! 👉 #NacionalinisSaugumasSveikaAplinka #SveikaAplinkaSveikasŽmogusAplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga! 👉 #KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“(Justinas Marcinkevičius) 👉 #PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida 👉 KAIP prisidėti prie Miškų gynybos ir Pilietinės kontrolės:Tapk SAVANORIU – užpildyk anketą https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQGfKJ3iZRo5Tsew6jGhBbTErZzpdBth-q3n5BMutAUKQyQ/viewformPATREON platformoje gali nustatyti mėnesinę paramos įmoką(nuo 1 eu ir daugiau – pagal Jūsų galimybes) https://www.patreon.com/gyvasmiskasGalima TIESIOGINĖ PARAMA:Asociacija „Gyvas miškas“Gavėjo kodas: 304896516Sąsk. Nr.: LT217300010156112739Mokėjimo paskirtis: Paramawww.gyvasmiskas.lt/paremkDėkingi iki medžių viršūnių!GYVAS MIŠKASVizitas pas Aplinkos ministrą Kęstutį MAŽEIKĄ, GYVAS MIŠKAS 2019 06 17 (VIDEO) (necenzūruota versija) https://www.gyvasmiskas.lt/vizitas-pas-aplinkos-ministra-kestuti-mazeika-gyvas-miskas-2019-06-17-video-necenzuruota-versija/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. birželio 19 d., trečiadienis


Po susitikimo su Aplinkos ministru K. Mažeika ir jo komanda. Andriaus komentaras. 

Kaip Žalioji Politika tapo didžiausia melagyste?

Ar žinai, kad Andrius rašė Vyriausybės miškų programą LŽVS? Ta programa nėra vykdoma, priešingai – “įgyvendinimo planas įgyvendina kažkokią, visai kitokią, slaptą Vyriausybės programą. Kitą nei patvirtino Seimas, kuris, šiuo atveju, buvo apeitas.”

“Spausiu, kad būtų įgyvendinama Vyriausybės programa, o ne dabartinės Vyriausybės planas. Viskas eina nuo Skvernelio.”

Andrejus Gaidamavičius.

Andriaus komentaras po susitikimo su Aplinkos ministru K. Mažeika

Andriaus komentaras. Po susitikimo su Aplinkos ministru K. Mažeika ir jo komanda. "Viskas eina nuo Skvernelio ir Vyriausybės.."Kaip Žalioji Politika tapo didžiausia melagyste?Ar žinai, kad Andrius rašė Vyriausybės miškų programą LŽVS? Ta programa nėra vykdoma, priešingai – "įgyvendinimo planas įgyvendina kažkokią, visai kitokią, slaptą Vyriausybės programą. Kitą nei patvirtino Seimas, kuris, šiuo atveju, buvo apeitas.""Spausiu, kad būtų įgyvendinama Vyriausybės programa, o ne dabartinės Vyriausybės planas. Viskas eina nuo Skvernelio" Andrejus GaidamavičiusVISĄ SUSITIKIMO ĮRAŠĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/901938326847526/Vizitas pas Aplinkos ministrą Kęstutį MAŽEIKĄ, GYVAS MIŠKAS 2019 06 17 (VIDEO) (necenzūruota versija)https://www.gyvasmiskas.lt/vizitas-pas-aplinkos-ministra-kestuti-mazeika-gyvas-miskas-2019-06-17-video-necenzuruota-versija/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

Medienos klasteris: reikia gražinti privačių miškų medieną į rinką

"… dabar TIKIUOSI, KAD SU NAUJUOJU MINISTRU ŠITIE REIKALAI PAJUDĖS (…) Reikia grąžinti privačių miškų medieną į rinką. " (VIDEO)#Siūlymai #5proc ‼️ #Susipažink #KaipKirstiDaugiau #žinutėMiškosavininkams #Mobilizacija Medienos pramonė sako, kad jai reikės daugiau medienos – KUR JOS GAUTI? Ką reikia žinoti apie 5 % kuriais nori apmokestinti visus nekertančius miško savininkus, nes jei turi bent 1ha miško ir jį saugai, nevykdai jokios ūkinės veiklos – nuo šiol už jį turėsi susimokėti?!Kas iniciatoriai ir vykdytojai?Kaip atsirado 5 % mokestis ir kaip jis anksčiau sulaikė privačius miško savininkus nuo besaikio kirtimo? Kas lobina medienos pramonės klasterio interesus? Kodėl tuom suinteresuota Sauliaus Skvernelio Vyriausybė?Kodėl norima #miškosavininkus paversti miško #ūkininkais, tiekiančiais medieną IKEA padaliniams, t.y. vietos medienos pramonei ir fabrikams?"Esmė ta, kad dabar 5 proc. turi mokėti nuo parduotos medienos, o norima padaryti, kad reikėtų mokėti nuo visos POTENCIALIOS vertės. Reiškia, jei aš turiu miško, bet jo kirsti nenoriu, tai vis tiek per prievartą turėsiu mokėti tiek pat, kaip ir tie, kurie jį kerta. Taip jie nori padaryti, kad visi miškai kuo intensyviau būtų kertami ir neliktų nekertamų miškų."#DĖMESIO #VisiTurintysMiško #ĮstatymoPakeitimai ⚠️"Rezervų yra daug… mokslininkai yra juos įvardinę …didžiuliai kiekiai perbrendusios medienos guli miške ir neša nuostolį. Rezervinių miškų klausimas – jei grįš į rinką, valstybiniai miškų plotai išaugs bent 20 proc. … reikia grąžinti PRIVAČIŲ MIŠKŲ MEDIENĄ Į RINKĄ, bet tam reikia panaikinti įvestą 5 proc. mokestį*. Šis mokestis sumažino medienos ruošą 20- 25 proc." (LMSA valdybos narys Mindaugas Šilininkas)(LMSA – Lietuvos miško savininkų asociacija)*2015 m privatiems miškų savininkams, kertantiems ir parduodantiems mišką, įvestas 5 proc. mokesčio (už subjaurotų kelių tvarkymą ir kt bendroms miško reikmėms) SKAITYKITE PLAČIAU: Andrejus Gaidamavičius. Nenori parduoti savo miško kirtėjams ir supirkėjams? Privers! (5 % PROJEKTAS) (VIDEO)https://www.gyvasmiskas.lt/andrejus-gaidamavicius-nenori-parduoti-savo-misko-kirtejams-ir-supirkejams-privers-projektas-video/ANDREJUS GAIDAMAVIČIUS"Aplinkos ministerija parengė įstatymo projektą, kuriuo apmokestins savo miško nekertančius savininkus. Mokestis sudarytų 5 proc. potencialių pajamų, kurias galima būtų gauti iš medienos.Visai neatsižvelgiama į tai, kad miško savininkas gali turėti ir kitokios naudos iš savo miško, o jį iškirtęs tą naudą praras. Aplinkos ministerijos valdininkai ginasi, kad jie tik įgyvendina Vyriausybės programą. Melas! Vyriausybės programoje nėra nė žodžio apie tai. Aš pats dalyvavau Vyriausybės programos kūrime.Jie šitą mokestį įrašė į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir pakišo po ekosistemų paslaugomis, tarsi tai būtų bent iš toli susiję su miško savininkų vertimu kirsti ir parduoti savo mišką. Vyriausybės programos įgyvendinimo planas patvirtintas 2017-03-13 ir jis kaip diena nuo nakties skiriasi nuo pačios Vyriausybės programos. Tas planas įgyvendina kažkokią kitą Vyriausybės programą, bet tikrai ne tą, kuri buvo patvirtinta.Dabar suprantu, kad tai buvusios Aplinkos ministerijos vadovybės sumanymas, o dabartinis ministras jį tik palaimino. Jeigu palaimins ir Seimas, tai bus tas pats kaip su savaiminiais miško jaunuolynais, kuriuos dabar masiškai kerta žemės ūkio paskirties žemėje, nes savininkai apdalinti baudomis.Tas planuojamas mokestis už nekertamą mišką irgi yra ne kas kita, o baudimas. Nuo mokesčio būtų atleisti tik turintys miško II miško grupėje (jie sudaro tik 12 proc. visų miškų) ir nacionaliniuose parkuose. Visur kitur siekiama, kad apskritai nebūtų nekertamų miškų. Taip pat ir regioniniuose parkuose, kraštovaizdžio bei hidrografiniuose (paežerių) draustiniuose (III grupė), kurie pagal nutylėjimą ministerijos priskirti prie ūkinių miškų.Tuo tarpu Labanoro girios prijungimo prie nacionalinio parko procesas Aplinkos ministerijoje yra uždumblėjęs ir jau pusę metų jie dėl to nieko nedaro. Laukia, kol privers miško savininkus išsikirsti?Ir dar: toks nekertamų miškų apmokestinimas praktiškai sužlugdys filmo „Sengirė“ autoriaus Mindaugo Survilos sengirių fondo idėją, nes ir taip sunku surinkti lėšas privatiems miškams išpirkti, o jeigu dar už juos reikės valstybei mokėti…P.S. Siūlau steigti naują – Atsakingų miško savininkų asociaciją, kuri gintų miškus ir juos saugančius žmones. Nes. A.Gaižučio ir A.Pivoriūno organizacijos atstovauja daugiau miško pramonės interesus. Kas norėtų jungtis, parašykite man asmeniškai."#PraneškŽiniąKaimynui ETIŠKI MIŠKŲ SAVININKAI – ATSILIEPKIT! 📣 Rašykit: info@gyvasmiskas.lt

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis


#GyvoŽalioLaiminguo #Budėk #GyvybėsApsauga

ANDRIAUS GAIDAMAVIČIAUS komentaras FB: “Šiandien su gausia visuomeninkų draugija apsilankėme pas Aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką ir visą jo svitą. Apipylėme klausimais ir išsireikalavome keletą pažadų. Pirmiausia pažadėjo, kad naujasis miškų įstatymas dėl plynų kirtimų ribojimo nebebus daugiau vilkinamas ir gali būti, kad jau šią sesiją bus pateiktas Seimui.

#5procentai Įstatymo dėl miško savininkų, kurie nekerta miškų, apmokestinimo jie jau patys išsigando ir manau, kad šitos nesąmonės neteiks Seimui. Gerai, kad aptikome tą istatymo projektą pačioj pirmoj jo fazėj ir sukėlėme pakankamai daug triukšmo. Ministerijos valdininkai teisinosi, kad čia tik pirminiai pasiūlymai, kad jie dar nieko nereiškia, bet jie visada taip teisinasi.

#ŽeldynųĮstatymas #PaukščiųPeticija Taip pat sužinojome, kad jau parengtas ministro įsakymas dėl želdinių apsaugos paukščių perėjimo laikotarpiu, bet mes pareikalavome nepamiršti ir miškuose perinčių paukščių bei įteikėme peticiją, kurią per kelias dienas pasirašė jau 5000 žmonių.

#PuniosŠilas #Labanoras #SaugomosTeritorijosReforma Pabandėme išjudinti uždumblėjusius Punios šilo rezervato ir Labanoro girios prijungimo prie nacionalinio parko planus. Kęstutis Mažeika yra kategoriškai prieš Punios šilo rezervato išplėtimą, bet pažadėjo, kad jis labiau bus saugomas. Ypač jeigu įrodysime, kad ten galima vykdyti kitas veiklas, nešančias pajamas, t.y. miško sveikatingumo, rekreacijos, pažintinio turizmo ir pan. Kaip ministras juokavo, jis atiduoda mums Punios šilą šioms veikloms. Labanoro regioninio parko prijungimo prie Aukštaitijos nacionalinio parko darbą jie nori daryti kartu su visa #saugomųteritorijų #reforma (bus kažkas panašaus su urėdijų reforma) (GYVO MIŠKO pastaba – reformos kryptis – centralizacija ir darbuotojų mažinimas).

#VSTTReforma Viceministrė pažadėjo, kad už poros mėnesių pamatysime, kaip pagal juos turėtų pasikeisti saugomų teritorijų valdymas. Manau, tų reformų jau pakanka. Ministras pats pripažino, kad miškų urėdijų reforma gavosi ne taip kaip planuota.

#EžeroPakrančiųIškirtimas Aš iškėliau dar vieną skaudų dalyką. Tai kirtimai ežerų pakrantėse. Pagal dabartinę tvarką ežerų pakrantės miško žemėje visai neturi vandens apsaugos zonų. Jos sutapatintos su vandens apsaugos juostomis, o tai tik keli metrai nuo vandens. Toliau kirsk kiek nori. Dabar kirtimui jau atžymėtos Juodųjų ir Baltųjų Lakajų, Rašios, Didžiųjų Siaurių ir kitų Labanoro ežerų pakrantės. Pareikalavome palei ežerus nustatyti 100-200 metrų zonas, kur nebūtų kertamas miškas. Panašu, kad jiems ta problema iki tol nebuvo žinoma ir galbūt su visuomenės spaudimo pagalba tas ežerų pakrantes pavyks išgelbėti.

#MoratoriumasKirtimams Bendrai prašėme, kad kol nesutvarkyti įstatymai, kirtimai saugomose teritorijose būtų sustabdyti ir įvertinta jau padaryta žala. Ministras teigė, kad urėdija atsakingai pasirenka, ką kirsti ir dabar dėl kritusios medienos kainos kirs tik ūkinius miškus, o draustinių nelies. Aš tam paprieštaravau ir pasakiau, kad negalima viską leisti nuspręsti patiems miškininkams, nes jie bet kada gali persigalvoti.

#SeniausiasLabanoroKadagys Pavyzdžiui, šį pavasarį urėdijos Švenčionėlių padalinys kirto mišką Gaigalinio ežero pakrantėje ir netyčia sunaikino gamtos paminklą – seniausią ir aukščiausią Labanoro girios kadagį, ant kurio užvirto kertama pušis. O juk prieš tai dėl to paties kadagio saugumo jie buvo atsisakę tą mišką kirsti, bet ėmė ir persigalvojo…

Visko, ką aptarinėjome tas dvi valandas neaprašysiu, vėliau pasidalinsiu video, nes viską nufilmavome. Susitikimas buvo produktyvesnis nei tikėjomės, bet dabartinė Aplinkos ministerijos vadovybė dar turės įrodyti, ar geba tinkamai vykdyti savo pareigą – saugoti Lietuvos gamtą.”


Paskutinės naujienos
15 min VIDEO tyrimas

 


ATSISTATYDINO AR ATSTATYDINTAS ?

Konkrečios jo atsistatydinimo priežastys ir aplinkybės dar nėra žinomos, tačiau tai gali būti susiję su trečiadienį Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos sprendimais, kurie leistų dirbtinai smarkiai sumažinti aukcione parduodamos valstybinės medienos kainą.

Dar vakar, trečiadienį, Vyriausybė nutarė pakeisti prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą, nepaisydama Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) įspėjimų, kad dėl ženkliai sumažintų medienos supirkimų kainų valstybė ne tik negaus pajamų iš medienos pardavimo, bet turės prisiimti dalį išlaidų, susijusių ir patirtų dėl parduotos medienos paruošimo pardavimui.

M. Pulkauninkas tądien teigė, kad buvo atsižvelgta į medienos pramonės interesus.

„Jei kaina krenta, suprantam, kad valstybė negali parduoti už tokią kaip buvo, nes niekada neparduos. Čia svarbu subalansavimas, nes jei viena pusė perspaus, valtis apsivers.

Kodėl dabar labiau svyra į pramonės pusę, tikriausiai tai pramonės pastangų rezultatas, jie stengiasi išsiderėti sau geresnes sąlygas“, – DELFI teigė M. Pulkauninkas.

Smarkiai kritus medienos kainai, Valstybinei miškų urėdijai tektų susidurti su finansiniais sunkumais.

„Pernai metais mūsų pajamos buvo 180 mln. eurų, medienos kainos pakilusios, turėjome gerą rezultatą, valstybei pervedėme beveik 60 mln. eurų., jei sakome, kad medienos visų sortimentų kaina nukristų 40 proc., tai apie 70 mln. eurų. Kad įmonės rezultatai reikšmingai pablogėtų tai taip“, – teigė M. Pulkauninkas.

„Yra visų pastabų suvestinė. Ir mūsų išvardintos. Tai į mūsų pastabų daugelį neatsižvelgta, kas naudinga pramonei – atsižvelgta. (…) Įvardijama, kad tai naudingiau Lietuvai plačiąja prasme būtų“, – pasakojo jis.

Pats Aplinkos ministras komentavo, kad sprendimas sumažinti medienos kainą buvo būtinas.

„Šiandien Vyriausybė patvirtino prieštaringai vertinamą pakeitimą dėl prekybos valstybine mediena. Kas geriau valstybės požiūriu: gautos pajamos už parduotą medieną ar patiriamos išlaidos/negautos pajamos?

Kol lietuviškos medienos pardavimai „stovi“, nes rinkos kaina kritusi apie 40 proc., o kainos sumažinti pagal dabartinę tvarką nebuvo galima, į Lietuvą yra importuojama baltarusiška mediena, nes tiesiog ten gerokai pigiau! Artimiausiu metu planuojame peržiūrėti kirtimo normas, kad maksimaliai būtų naudojama tik perbrendę lapuočiai, kurie ateityje bus tinkami tik biokurui, ir mediena iš sanitarinių kirtimų, o sveiki pušynai būtų maksimaliai saugomi“, – komentuoja aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.


Artėja… artėja bomba… arba ne. Priklauso nuo to ar Vyriausybė pritars dabartiniam Aplinkos ministerijos parengtam…

Posted by Martynas Norbutas on 2019 m. birželio 18 d., antradienis


ŠIANDIEN REIKIA TAVO BALSO – PASIRAŠYK IR DALINKIS!

MES PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje! (PETICIJA)

ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

Sauliaus DAMBRAUSKO žinutė visuomenei – kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi KIRTIMAI yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją? 2018 09 26

TAPK GYVO MIŠKO SAVANORIU – UŽPILDYK SAVANORIO ANKETĄ


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau