Andrius Gaidamavičius. Nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. SAUGOMOSE teritorijose draudžiami kirtimai – ką daryti pastebėjus kirtimą? NATURA 2000 (Instrukcija ir patarimai)

SVARBU ŽINOTI!!

Nuo kovo 15 dienos, iki rugpjūčio 1 dienos (paukščių perėjimo laikotarpiu) saugomose teritorijose draudžiami pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai kirtimai ir medienos ištraukimas.

Andrejaus Gaidamavičiaus postas ir komentarai iš jo FB sienos (2019 03 14)

NATURA 2000 žemėlapis  

Ornitologai – ORNI

 

\


Žmonės komentuoja ir dalinasi papildoma informacija (kalba netaisyta):

Aurelija Karaciejienė Andrejau,o kodėl tik saugomose teritorijose,o privačiuose miškuose paukščiai neperi!?!? PRIVALU UŽDRAUSTI VISUOSE MIŠKUOSE DRUMSTI MIŠKO GYVŪNIJOS RAMYBĘ!!!!!

Egidijus Kazenas Ačiu Andriejau už svarbią informaciją.

Rasa Veronika Taip turėtų būti. Bet mažai aktyvumo – gal per laiką pavyktų išsireikalauti.

Mantas Jancevičius Aš dar pridėčiau ir kirtimus Europos Bendrijos svarbos buveinėse.

Salomėja Šedauskienė Gaila kad tiek nedaug tų plotelių saugomų

Rasa Veronika Kaip tas žemėlapis veikia? Vos slenka telefone, o apie paieškos langelį – įvedus vietovės pavadinimą – nulinis rezultatas.

Andrejus Gaidamavičius Reikia spausti pliusą (priartinti). Šiaip jis nelabai pritaikytas telefonams. Paieškai užtenka įvest žodžio pradžią.

Rasa Veronika Matyt atsakymas vienas – nepritaikyta mobilių įrenginių paieškai. Didelis trūkumas.
Jau išbandžiau ėjimus, tik laiko gaišatis.

Ji Karolina Rasa Veronika naudokitės kompiureriu, viskas super duper

Rasa Veronika Namuose negaliu jo įjungti. Galiu tik neštis kur nors ar eiti į biblioteką. O telefonas visada prie šalies.

Melanie Melanija o,tos pacios taisykles ir parkuose kur peri pauksciai !!!

Česlovas Iškauskas šeštadienį patikrinsiu, jeigu kas – skambinu Andrėjui…

Rasa Veronika Įkelki šį įrašą į miškų grupes.

Darius Dumbrava Noriu papildyti Andrejų, kad nekiltų nesusipratimu. Pagrindinis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį yra tai, kad apribojimas nėra pilnai apimantis saugomas teritorijas. Nemažoje dalyje kirtimai yra ribojami kitu metu arba apskritai leidžiami. Jeigu įdomu, skaitykite toliau (daugiausia cituosiu galiojančias kirtimo taisykles):

2-as skyrius PAGRINDINIAI MIŠKO KIRTIMAI

11. II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, ESANČIUOSE SAUGOMOSE TERITORIJOSE, KURIOS ĮSTEIGTOS IR REGISTRUOTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRE SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA, ir IV grupės miškuose, ESANČIUOSE NACIONALINIUOSE PARKUOSE, pagrindiniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.
Taigi, daugumoje atvejų, pagrindiniai (tame tarpe ir plynieji), minėtu laikotarpiu, yra leidžiami saugomose teritorių ūkiniuose miškuose, jeigu tai ne nacionalinis parkas.

9-as skyrius UGDOMŲJŲ MIŠKO KIRTIMŲ VYKDYMAS
73. IVA grupės miškuose ir miškuose, kuriems netaikomi Taisyklių 74 punkto reikalavimai, jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
74. II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, ugdomieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

Abibendrinant: jaunuolynų ugdymas draudžiamas nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., o retinimai bei einamieji kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. ABSOLIUČIAI VISUOSE MIŠKUOSE. O pilnai nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., TIK SAUGOMŲ TERITORIJŲ II-OS IR III-IOS GRUPIŲ bei NACIONALINIŲ PARKŲ miškuose.
NATURA 2000 plotai yra saugomos teritorijos, taigi, viskas, kas išvardinta aukščiau, taikoma lygiai taip pat. T.y. IV-os grupės miškams pagrindiniai kirtimai LAIKE NERIBOJAMI, jeigu toje teritorijoje nėra, pvz., įsteigtas biosferos polygonas, kurio nuostatuose nurodoma kitaip. Pavyzdžiui, Labūnavos poligone saugomas jūrinis erelis ir ten kirtimai draudžiami jau nuo KOVO 1-os.
Taip pat nepainiokite medienos ištraukimo su išvežimu. Ištraukimas – nukirstos medienos pervežimas iš biržės iki miško sandėlio. Kai sunkvežimis veža jau iš sandėlio, tai nėra ištraukimas ir tas darbas niekaip neribojamas laike.

Ačiū už kantrybę. Tikiuosi, kad buvo naudinga 🙂

Andrejus Gaidamavičius Aš tikrinausi ar tebegalioja urėdijos direktoriaus įsakymas vykdyti visus apribojimus, kuriuos nustatė plynų kirtimų mažinimo darbo grupė ir man patvirtino, kad tebegalioja. Tarp jų ir reikalavimas nekirsti minėtų laikotarpiu paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST). Šiose teritorijose yra daug IV grupės (ūkinių) miškų. Pavyzdžiui, visas Labanoro regioninis parkas yra PAST, reiškia regioninio parko ūkiniuose miškuose apribojimai galioja. Bet tik valstybiniuose miškuose, kaip rašiau. Daugelio kitų regioninių parkų teritorijos taip pat sutampa su PAST. Kadangi paprastam žmogui sunku išsiaiškinti šias visas išimtis, tai rekomenduoju apie kiekvieną įtartiną atvejį pranešti, o Valstybinė miškų tarnyba tegu duoda paaiškinimus, ar kirtimai vyksta teisėtai.

Darius Dumbrava Efektyviausias ir operatyviausias būdas yra kreiptis tiesiogiai miškų kontrolės teritorinius poskyrius. Jie išduoda leidimus ir kontroliuoja vykdomus darbus. Ir išrašinėja baudas prasižengusiems 😉 Kontaktus rasite čia:

Valstybinė miškų tarnyba – Miškų ūkio priežiūros skyriaus kontaktai

Andrius Bugakovas to Andrejus Gaidamavičius Kaip derėtų formuluoti kreipimąsi į Valstybinę miškų tarnybą pastėbėjus įtarimą keliančius atvejus?

Andrejus Gaidamavičius Tiesiog nusiųsti pažymėtą vietą žemėlapyje, nuotrauką ir paklausti ar vykdomi darbai neprieštarauja Miškų kirtimo taisyklėms dėl paukščių perėjimo laikotarpio.

Rasa Veronika Na ir buveinių ardymo…

Smiltė Bikulčienė Andrejus Gaidamavičius Bet savaitgalį greičiausiai niekas nereaguos. O paskui sakys, kad čia senos nuotraukos 🙁

Darius Dumbrava Smiltė Bikulčienė galima pranešti ir čia: jeigu Miškų tarnyba nereaguoja niekaip. Tik tiek, Aplinkos apsaugos departamentas neturi aktualios informacijos apie kirtimus ir neaišku kaip reaguos… AAD.LRV.LT Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus

Smiltė Bikulčienė Darius Dumbrava 112 o ir AM telefonas aplinkosauginiams pranešimams yra beviltiški. Kai pas mus po langais gerai įmitę palaidi šunys papjovė stirną (Vilniaus miesto ribose) tai po ilgų pranešinėjimų, aprašinėjimų ir susirašinėjimų Gyvosios gamtos apsaugos padalinys (pradžioj kalbėjo biurokratiškai mandagiai, bet kai pamatė, kad neatstoju ir reikalauju kažkokių veiksmų, tai atsiskleidė) pasakė, kad čia ne jų kompetencija

Gediminas Martišius Ačiū, gerbiamas Dariau, už vertingą informaciją. Nors aš pats esu miškininkas, bet pasikartoti žinias tikrai vertinga. Tą rekomenduočiau ir kitiems miškininkams ir gamtos sergėtojams.

NATURA 2000

Andriaus postas

 

 

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau