Kandidato į aplinkos ministrus S.Gentvilo ir jo komandos pareiškimas – veiklos gairės, 2020 11 26

Simonas Gentvilas, Seimo narys
Danas Augutis, ekologas

Kandidato į aplinkos ministrus S.Gentvilo ir jo komandos brėžiamos veiklos gairės

10 procentų Lietuvos griežtai saugoma. Ar tai įmanoma?

2020-11-26

10 procentų Lietuvos griežtai saugoma. Ar tai įmanoma

Praėjusi vasara, kai dėl pandemijos negalėjome keliauti po užsienio šalis, parodė, kokios svarbios mums yra saugomos teritorijos. Daugelis iš naujo atrado Lietuvos gamtą, o populiariausi pažintiniai takai buvo pilni lankytojų. Tačiau, gamta skursta – vis mažiau lieka natūralių, žmogaus veiklos nepaliestų vietų.

Atsižvelgdama į prastėjančią ekologinę situaciją, Europos Sąjunga numatė, jog saugomos teritorijos turėtų sudaryti apie 30 proc. teritorijos. Bent trečdalis tokių teritorijų turėtų būti griežtai saugomos. Tokie tikslai iškelti naujoje Europos sąjungos biologinės įvairovės strategijoje, kuri yra Žaliojo kurso dalis. Ką tai reiškia Lietuvai ir kokie pokyčiai laukia aplinkosaugos politikos?

Šiuo metu Lietuvoje saugomų teritorijų perpus mažiau – apie 16 proc. Tačiau griežtai saugomų teritorijų mūsų šalyje yra dar mažiau – priklausomai nuo to, ką laikytume griežta apsauga, jos užima tik 0,7 – 3 proc., kas maždaug prilygsta Biržų rajono teritorijai. Įgyvendinus Europos žaliąjį kursą saugomų teritorijų plotas padidėtų dvigubai, o griežtai saugomų teritorijų net 3 kartus. Tad iškyla klausimas – kaip augant saugomų teritorijų plotams keisis mūsų santykis su gamta, ar dėl to nenukentės miškų ir žemės ūkis, o galbūt atsiras papildomų galimybių?

Ketverius metus prasiginčijus dėl Punios šilo apsaugos, užimančio kelis tūkstančius hektarų, atrodytų, kad ambicijos saugomų teritorijų plotus padidinti šimtais tūkstančių hektarų yra perdėm didelės. Bet tai nėra misija neįmanoma. Pirmiausia, būtina aptarti, kodėl papildomų saugomų teritorijų reikia ir kokią naudą jos mums duotų, įtraukiant į diskusiją visas suinteresuotas grupes.

Apie tai, kad esamų saugomų teritorijų nepakanka, pasaulio mokslo bendruomenė kalba jau kelis dešimtmečius. Tačiau, nepaisant milžiniškų pastangų siekiant išsaugoti gamtines vertybes, deja, jos toliau nyksta. Dėl žmogaus veiklos natūralios ekosistemos tampa vis labiau fragmentuotos, maži natūralios augmenijos plotai tampa nutolę vienas nuo kito tiek, kad juose aptinkamos augalų, gyvūnų ir grybų rūšys tampa įkalintos jose tarsi salose. Dauguma šių „salų“ yra žinomos kaip natūralios gamtinės buveinės, o jų apsaugą reglamentuoja „Buveinių direktyva“, steigiant vadinamąsias „Natura 2000“ teritorijas. Tačiau, laikas parodė, kad esamų teritorijų nepakanka.

Saugomos teritorijos nereiškia, kad turime uždrausti ten įkelti koją, tiesiog privalome keisti naudojimo sąlygas, prioritetą teikiant esamos ekosistemos išsaugojimui. Skirtingoms gamtinėms buveinėms kyla skirtingos grėsmės: pievoms – suarimas, ar tradicinio šienavimo ir ganiavos atsisakymas; smėlynams ir pelkėms – dingusio ekstensyvaus ūkininkavimo nulemtas apaugimas medžiais ir krūmais; miškų buveinėms – plynais kirtimais ir intensyvia sanitarine sauga paremtas ūkinis naudojimas. Didžiąja dalimi gamtinių buveinių apsauga nereiškia visiško veiklos draudimo, tik keičiasi teritorijos naudojimo akcentas – vykdoma ta veikla, kuri reikalinga buveinei, o ne labiausiai pelninga žmogui.

Nustatyta, kad natūralios gamtinės teritorijos Lietuvoje užima vos 6,6 proc. šalies teritorijos, o didžioji dalis jų yra aptinkamos miškuose. Todėl suprantamas miško savininkų nerimas dėl jų ateities. Sengirė ir ūkinis miškas yra du skirtingi dalykai – naudodami ūkinius miškus turime palikti biologinės įvairovės medžius, tačiau saugomose teritorijose vien to neužtenka. Tiek Lietuvos, tiek tarptautinė praktika rodo, kad sėkmingas saugomų teritorijų steigimas įmanomas tik radus kalbą su vietos bendruomenėmis ir žemių savininkais. Reikalinga ieškoti būdų, kaip į teritorijų tvarkymą įtraukti miškų savininkus, o nesant tokių galimybių – rasti mechanizmus sąžiningai atlyginant už apribojimus.

Ūkinė ir ekonominė veikla vis intensyvėja, todėl turi intensyvėti ir gamtosauga. Šiuo tikslu visų pirmiausia būtina kuo skubiau susitelkti į konkrečius uždavinius.

Kas bebūtų atsakingas už aplinkosaugą Lietuvoje, svarbiausi prioritetai miškų politikos klausimais yra tokie:

Saugoti reikia šiandien. Dar šiais metais, nelaukiant Kalėdų, reikia teisiškai apsaugoti visus bioįvairovei svarbius valstybinius miškus, EB svarbos buveines. Tą vėluojame padaryti nuo 2013 m. ir ES už mūsų delsimą grasina baudomis. Gamtos sektoriuje turime laikytis prevencijos principo, nes išnykusioms rūšims negalime išmokėti kompensacijų. Žinoma, už nuosavybės ribojimus turi būti teisingai atlyginta.

Gamtos apsauga reikalauja nacionalinio susitarimo. Ekosistemos kuriasi šimtmečius ir nei liberalai, nei konservatoriai, nei valstiečiai neturi jų reguliavimo keisti spontaniškai pagal savo nuožiūrą. Tam reikia Lietuvos žmonių sutarimo dešimtmečiams. Todėl nacionalinis susitarimas dėl miškų ekosistemų ir ūkinių miškų turi būti patvirtintas jau 2021 m.

Saugomos teritorijos turi būti saugomos. Tai visų mūsų lūkestis nuo Labanoro, Šimonių iki Punios šilo girios. Ūkinė veikla turi būti mažinama, privati nuosavybė išperkama su tam numatytu dešimtmečio planu ir tinkamu finansavimu.

Miškininkystė nėra tik miškų kirtimas. Tradicinė miškininkystė turi keistis. Turime aiškiai atskirti gamtotvarką nuo miškų gamybos. Šiuo metu liepsnojantis konfliktas yra nesprendžiamas ilgą laiką. Dėl to kenčia miškininkų ir pramonės statusas, o visuomenė susipriešina, nes politikai atidėlioja sprendimus ir pažangių gamtosauginių idėjų perkėlimą į mūsų šalį.

Lietuva yra viena iš 3 ES šalių, kur miškingumas didėja, todėl turime visas galimybes tapti Europos pavyzdžiu – saugoti daugiau, plėsti saugomas teritorijas ir išlaikius tinkamą balansą sukurti tikrą bioekonomikos proveržį ūkinių miškų pagalba.

Aplinkosauga yra investicija. Turime suprasti, kad tam tikrų teritorijų apsauga yra geresnė alternatyva nei alinanti žmogaus veikla.

Paskaičiuota, jog saugoma teritorija padidina socioekonominę naudą bent du kartus. Tam reikia daugiau komunikacijos, skirtingų interesų derinimo, tačiau svarbiausia, jog bendruomenė turėtų galimybę diskutuoti dėl pamatinių nuostatų Lietuvos gamtos atžvilgiu.

Bioekonomika atpratins mus nuo naftos. Plastiko bei žalingų medžiagų vartojimas mažės tik su intensyvesniu atsinaujinančių išteklių panaudojimu, įskaitant biomasę bei medieną. Perėjimas nuo naftos ir dujų priklausomybės energetikoje ir pramoninėje gamyboje turi būti įgyvendintas ne saugomų ir rekreacinių miškų sąskaita, o ūkinių miškų tvariu ūkininkavimu.

Kontaktinis asmuo:

Simonas Gentvilas
LR Seimo narys
Tel. (8 5) 239 6660, mob. 869842168
El. p.: simonas.gentvilas@lrs.lt


Aplinkos ministerija – vadovybė


Simono Gentvilo biografija

www. miske.lt

Simonas Gentvilas pradeda vadovauti Aplinkos ministerijai. 36 m. naujasis ministerijos vadovas yra patyręs politikas, per pastaruosius rinkimus į Seimą perrinktas antrai kadencijai.

Jis gerai susipažinęs su šalies aplinkos sektoriaus realijomis ir problemomis. Ne vienas ministerijos darbuotojas jį pažįsta kaip Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoją, aktyvų parlamentarą, siekiantį iš esmės spręsti aplinkosaugos skaudulius.

Vilniuje gimęs Simonas Gentvilas mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o nuo 16 m. – Karlskronos m. gimnazijoje Švedijoje. Po sociologijos bakalauro studijų Oslo universitete baigė urbanistikos magistrantūrą Vienos universitete, o prieš ketverius metus – Rytų Europos šalių profesionalams skirtą Švedijos instituto Vadybos programą. Simonas Gentvilas moka 7 užsienio kalbas: anglų, vokiečių, rusų, ispanų, norvegų, danų ir švedų.

Darbinė naujojo aplinkos ministro veikla iki 2016 m., kai tapo Seimo nariu, daugiausia buvo susijusi su Klaipėda. Čia dirbo miesto mero patarėju, regiono savivaldybių asociacijos vykdomuoju direktoriumi, įkūrė Baltijos technologijų institutą, dėstė Klaipėdos socialinių mokslų kolegijoje.

Uostamiestyje prasidėjo ir Simono Gentvilo politinė karjera. Grįžęs į Lietuvą po studijų užsienyje, kur buvo Švedijos liberalų partijos (Folkpartiet) ir Norvegijoskonservatorių partijos (Høyre) nariu, įstojo į Liberalų sąjūdį. Po poros metų išrinktas Klaipėdos skyriaus pirmininku, o 2015 m. – šios partijos pirmininko pavaduotoju. Liberalų sąjūdžiui atstovavo ir išrinktas į Klaipėdos m. savivaldybės tarybą.

Aktyvią visuomeninę veiklą Simonas Gentvilas pradėjo dar studijų metais – tapo lietuvių bendruomenės Malmėje ir Norvegijos lietuvių jaunimo organizacijos steigėju. 2010 m. įkūrė humanistinės minties organizaciją „Lietuvos humanistai“. Be to, jis yra Klaipėdoje veikiančios pradedančiųjų verslininkų ir startuolių bendruomenės „Mazgas“, orientavimosi vaikų mokyklos, Klaipėdos senamiesčio bendruomenės steigėjas, Klaipėdos senamiesčio „Rotary“ klubo narys.

Simonas Gentvilas yra vedęs, augina du vaikus. Mėgsta keliones ir orientavimosi sportą.


Viceministras Danas Augutis

Prieš tai dirbo Valstybinių miškų urėdija (VMU)

Valstybinių miškų urėdija (VMU) steigia naują skyrių, kurio iki šiol urėdijų struktūroje nebuvo. Tai – Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius, kuriam vadovaus Danas Augutis, iki šiol buvęs Lietuvos gamtos fondo gamtotvarkos ekspertas ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyriausiasis specialistas.

Konkursą Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovo pareigoms užimti laimėjęs 38 m. D. Augutis studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo ekologijos ir aplinkotyros magistro išsilavinimą. Jis daugiau nei 15 metų vadovavo įvairiems aplinkosauginiams projektams, susijusiems su biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga, yra 4 knygų apie gamtosaugą ir gamtos tyrimus bendraautorius.

„Naujai įsikūrusi VMU turi visas galimybes tapti viena svarbiausių žaidėjų šalies gamtosaugoje, koordinuoti gamtosaugos, rekreacijos ir kitas veiklas. Tinkamai išnaudojus turimas galimybes ir pajėgumus, VMU gali tapti modernia, ekonomiškai stipria, šiuolaikiškais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis valdoma įmone. Tikiuosi, kad prisijungęs prie komandos savo darbu, patirtimi ir žiniomis padėsiu įmonei siekti sėkmingų rezultatų, tobulėti ir vystytis“, – teigė D. Augutis.

2020 12 18 D. Augutis prisijungia prie S. Gentvilo komandos Aplinkos ministerijoje

Aplinkos viceministrais dirbs: Danas Augutis, Gintarė Krušnienė ir Darius Kvedaravičius.

Viceministras Danas Augutis – ekologas, aplinkosaugininkas, beveik 14 metų dirbęs bioįvairovę saugančioje nevyriausybinėje organizacijoje „Lietuvos gamtos fondas“ ir paraleliai tiek pat laiko – duomenų analitiku Gamtos tyrimų centre.

Jis metus vadovavo Valstybinių miškų urėdijos Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriui. D.Augučiui ministro politinėje darbotvarkėje teks derinti skirtingų grupių interesus šalies miškuose, rasti pusiausvyrą tarp ekonominių ir ekologinių visuomenės poreikių.

18-osios Vyriausybės aplinkos ministras S.Gentvilas su kitais ministrų kabineto nariais prisiekė praėjusį penktadienį. Vyriausybės programoje numatytas ambicingas tikslas pasukti Lietuvą Žaliojo kurso kryptimi, kuri apims klimato krizės priemones, susitarimą dėl miškų, ekosistemų paslaugas, tvaraus miesto koncepciją, žiedinės ekonomikos įgyvendinimą ir kt.

Viceministro kuruojamos sritys:

  • gamtos apsauga;
  • miškai, saugomos teritorijos ir kraštovaizdis.

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau