Dėl Trakų Vokės parko iškirtimo – teismas uždraudė VILNIAUS SAVIVALDYBEI šalinti medžius (advokato Sauliaus DAMBRAUSKO kreipimasis į teismą ir NUTARTIS)

Advokatas Saulius Dambrauskas ir Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis teismui padavė ieškinį dėl naikinamų Trakų Vokės medžių – teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones kol bus suruošti ieškinį pagrindžiantys dokumentai.

2019 04 04

Praėjusią savaitę Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijoje (Žalioji a., Vilniuje) pradėti masiškai šalinti sveiki brandūs parko želdiniai. Sunaikintos kelios šį dvarą puošusios alėjos. Jos pasitikdavo žmones, įžengusius į dvaro teritoriją pro raudonuosius neogotikinius vartus. Vietos bendruomenė tokio Vilniaus savivaldybės žingsnio nesitikėjo ir buvo šokiruota staiga prasidėjusio barbariško proceso.

Lietuvos mastu visuomenę aplinkos apsaugos klausimais vienijanti asociacija Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis (toliau – sąjūdis) dėl Vilniaus savivaldybės veiksmų nutarė imtis teisinių priemonių.

Dar prieš išduodant leidimus kirtimams, bendruomenei buvo žadėta, kad bus paviešinta visa su projektu susijusi informacija, kad medžiai bus įvertinti, o sąjūdis atskirai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu atlikti planuojamų pertvarkyti želdinių būklės ekspertizę. Esant tokiam fizinių ar juridinių asmenų prašymui želdinių būklės ekspertizė yra privaloma, o jos neatlikus želdiniai negali būti šalinami. Nepaisant to, skubos tvarka buvo išrašytas leidimas šalinti kelis šimtus medžių, o kirtimai pradėti tą pačią dieną, kai jis buvo paskelbtas. Kitaip tariant, suinteresuotai visuomenei nebuvo sudaryta tinkamų sąlygų su juo susipažinti ir jį užginčyti.

Vertindamas tokį poelgį kaip išskirtinės vertės istorinio parko žalojimą, sąmoningai ignoruojant suinteresuotos visuomenės nuomonę, sąjūdis kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti Vilniaus miesto savivaldybei šalinti Trakų Vokės dvaro sodybos parko želdinius. Vilniaus miesto apylinkės teismas, atsižvelgdamas į prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių išdėstytus pareiškėjo argumentus ir pateiktus rašytinius įrodymus, nutarė sąjūdžio prašymą tenkinti visiškai: uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai šalinti želdinius Trakų Vokės dvaro sodybos parke, kol per 14 dienų bus pateiktas ieškinys teismui.

Šiuo metu Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis rengia ieškinį Vilniaus miesto savivaldybei dėl vykdomo ir planuojamo parkų naikinimo Trakų Vokėje ir kitur. Pasak organizaciją atstovaujančio advokato Sauliaus Dambrausko, suinteresuota visuomenė yra sunerimusi dėl vykdomų projektų, kurių metu yra šalinami sveiki brandūs medžiai. Taip pat reiškiamas nepasitenkinimas, kad nesilaikoma procedūrinių reikalavimų, kurių metu visuomenė turi būti tinkamai supažindinama su projektais, vertinami jos pasiūlymai ir pastabos. Vilniuje šiuo metu ruošiami įgyvendinti dar trijų parkų projektai – Misionierių sodai, Sapiegų parkas, Reformatų skveras.

Informacijos šaltinis:

© Lietuvos žinios – Teismas uždraudė naikinti medžius Trakų Vokės dvaro parke 

15 min – L.Stoškus, D.Labeckis, A.Davenis: Trakų Vokės parke „atgimsta“ mūsų paveldas

GYVAS MIŠKAS – Vilniaus savivaldybės kirvis pakibo virš istorinių sostinės parkų – Trakų Vokės alėja, Reformatų skveras, Sapiegų parkas (situacijos APŽVALGA) – 2019 03 28

LRT reportažas apie Trakų Vokės parką:

Su pavasariu, mieli vilniečiai! Trakų Vokės parkas, LRT

Su pavasariu, mieli vilniečiai! #VilniausSavivaldybė #KultūrosPaveldas #ŠimtametėsLiepos #AktyvūsPiliečiai #TeismoNutartis #SauliusDambrauskasTrakų Vokės parkas, LRT reportažas ir teismo nutartis.Dėl Trakų Vokės parko iškirtimo – teismas uždraudė VILNIAUS SAVIVALDYBEI šalinti medžius (advokato Saulius DAMBRAUSKO kreipimasis į teismą ir NUTARTIS)Advokatas Saulius Dambrauskas ir Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis teismui padavė ieškinį dėl naikinamų Trakų Vokės medžių – teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones kol bus suruošti ieškinį pagrindžiantys dokumentai. Čia rasite teismo nutartį, kreipimasi į teismą ir aplinkosaugininkų komentarus: https://www.gyvasmiskas.lt/del-traku-vokes-parko-iskirtimo-teismas-prieme-sprendima-stabdyti-darbus-ir-taikyti-laikinasias-priemones-advokato-saulius-dambrausko-kreipimasis-i-teisma/Vilniaus savivaldybės kirvis pakibo virš istorinių sostinės parkų – Trakų Vokės alėja, Reformatų skveras, Sapiegų parkas (situacijos APŽVALGA) – 2019 03 28https://www.gyvasmiskas.lt/vilniaus-savivaldybes-kirvis-pakibo-virs-istoriniu-sostines-parku-traku-vokes-aleja-reformatu-skveras-sapiegu-parkas-situacijos-apzvalga/Foto medžiaga: Liutauro Stoškaus FB siena, Vytautas Petrušonis, Jonas Davenis

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis2019 balandžio 3

Ponai LR Seimo nariai, Vyriausybės nariai, Lietuvos valstybės tarnautojai ir Facebook‘o nariai, paskaitykite L.Stoškaus,…

Posted by Vytautas Petrušonis on 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis


Jono Davenio nuotraukos – fotoalbumas 

\

 SAULIAUS DAMBRAUSKO ADVOKATO KONTORA

 

Ieškovas: Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis į.k. 304585020, Šv. Jono Nepomuko g. 13, Trakai

Ieškovų atstovai: advokatas Saulius Dambrauskas advokato padėjėjas Eimantas Dambrauskas Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas Tel. (8-37)321646, 868618325.

Atsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius;

Vilniaus apylinkės teismui

 

PRAŠYMAS DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO IKI IEŠKINIO PAREIŠKIMO

2019 m. kovo 29 d. Kaunas

Ieškinio suma: neturtinis reikalavimas

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Atsakovas) Vilniaus miesto teritorijoje įgyvendina įvairius projektus susijusius su želdinių ir želdynų pertvarkymu. Deja vykdant objektų projektavimą dažnai neatsižvelgiama į esamų saugotinų želdinių būklę, o prioritetas teikiamas inžineriniams sprendiniams. Todėl ieškovas Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, kaip suinteresuota visuomenė (toliau – Ieškovas, Suinteresuota visuomenė) kreipėsi į atsakovą su prašymu atlikti projektuojamų pertvarkyti želdinių būklės ekspertizę. Esant tokiam fizinių ar juridinių asmenų prašymui želdinių būklės ekspertizė yra privaloma.

Nežiūrint to, Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijoje (Žalioji a. 2A Vilniuje) šiuo metu pradėti masiškai šalinti sveiki brandūs parko želdiniai.

Rangovo ir/ar užsakovo teisei šalinti Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijos (parko) medžius yra būtina teisės aktuose imperatyviai nustatyta juridinių faktų sudėtis. Vien aplinkybė, kad galimai yra išduotas leidimas atitinkamų medžių šalinimui, nesudaro pakankamo juridinio ir faktinio pagrindo šalinti medžius, kadangi tokie veiksmai gali būti atliekami tik laikantis teisės aktų reikalavimų, o ne savivaliaujant pagal atskiro rangovo ar užsakovo subjektyvų supratimą dėl želdinių šalinimo galimybės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintu Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu pradėti šalinti želdiniai yra priskirti saugotiniems želdiniams.

Vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, ar kai į savivaldybę kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę (3 punktas).

Suinteresuota visuomenė yra pateikusi Atsakovui prašymą atlikti numatytų pašalinti želdinių būklės ekspertizę. Taigi remiantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo nuostatomis esant tokiam ieškovų prašymui želdiniai negali būti šalinami neatlikus ir nesurašius ekspertizės išvados. Komisija, atlikusi ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir pateikia suinteresuotiems asmenims.

Želdynų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal tam tikrus įstatyme nustatytus principus: išlaikyti istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumą (5 p.) ir pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus įvertinti suinteresuotos visuomenės motyvuotą nuomonę (7 p.). Šiais įstatyminiais principais yra įgyvendinamos dviejų svarbių tarptautinių konvencijų nuostatos, t.y. Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (priimta 1998 m. birželio 25 d., Lietuva ratifikavo 2001 m; toliau – Orhuso konvencija) ir Europos kraštovaizdžio konvencija (Lietuvoje įsigaliojo 2004-03-01). Jų reikalavimai, užtikrina suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais jau pirminėse tokių projektų svarstymo stadijose bei galimybę tokius sprendimus apskųsti teismui.

Trakų Vokės Dvaro sodybos parkas (unikalus objekto kodas 24992) yra nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomas Kultūros vertybių registro (KVR) objektas. Šio KVR objekto vertingųjų savybių pobūdis yra architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); kraštovaizdžio; želdynų (lemiantis reikšmingumą retas). Vertingąja savybe (1.3.6) inter alia yra pripażinti tokie gamtiniai elementai: “1.3.6. želdynai ir želdiniai – medžių masyvai, grupės; vyrauja vietinės medžių rūšys: klevas paprastasis, beržas plaukuotasis, uosis paprastasis, eglė paprastoji, pušis paprastoji, ąžuolas paprastasis, liepa mažalapė, gluosnis baltasis; introdukuoti medžiai – eglė dygioji, gluosnis svyruoklinis, kaštonas paprastasis; mažalapių liepų alėjos parko geometriškai suplanuotose V ir P dalyse (XIX a. pab. kai kurių alėjų liepos buvo karpomos, suformuojant uždarus „tunelius“); P privažiavimo prie rūmų 4 eilių mažalapių liepų alėja parko P dalyje”.

Minėti gamtiniai elementai kaip Trakų Vokės Dvaro sodybos parko vertingosios savybės sudaro šio unikalaus objekto kraštovaizdžio sudedamąją dalį. Masinis šio parko želdinių šalinimas, neišsaugant kritinės suaugusių ir masyvių kraštovaizdžio elementų masės akivaizdžiai pažeidžia Trakų Vokės Dvaro sodybos parko kaip paveldo objekto vertingąsias savybes. Dėl pradėtų vykdyti želdinių šalinimo darbų šis unikalus objektas gali prarasti esmingą dalį savo unikalumo. Tokiu būdu masiškai šalinant Trakų Vokės Dvaro sodybos parko medžius šiam paveldo objektui, kaip ir visam miestui, aplinkai bei Suinteresuota visuomenei yra daroma milžiniško masto žala.

Šalinamų želdinių Trakų Vokės Dvaro sodybos parke ekologinė ir estetinė svarba yra ypatingai didelė, o jų šalinimo būtinumas nepagrįstas. Šią aplinkybę patvirtina pridedamas Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-03-29 posėdžio protokolas Nr.20 (priedas Nr. 2).

Taip pat nėra įvertinta kiekvieno konkretaus medžio būklė natūroje, nėra visuomenei pristatytas želdinių pertvarkymo projektas. Dar daugiau, visuomenė nėra tinkamai supažindinta su Projektu, taip pat remiantis Orhuso konvencija nebuvo sudarytos galimybės visuomenei dalyvauti priimant atitinkamus sprendimus dėl masinio želdinių šalinimo Trakų Vokės Dvaro sodybos parke. Tai patvirtina Paslaugų ir miesto ūki komiteto 2019-03-20 protokolas Nr. 4-1835-(1.1.20-T1) (priedas Nr. 1).

Tokiu būdu Atsakovo veiksmai šalinant saugotinus medžius yra nepagrįsti ir neteisėti, pažeidžia Ieškovų kaip Suinteresuotos visuomenės teises ir interesus, Suinteresuotos visuomenės galimybę naudotis brandžiais želdiniais, per daugelį metų susiformavusia kraštovaizdžio estetika viešųjų interesų reikmėms.

Trakų Vokės Dvaro sodybos parko medžių pjovimas galimas tik vykdant nacionalinė teisės reikalavimus, kuriais yra įgyvendinami Orhuso konvencijos bei 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 reikalavimai, užtikrinantys suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais: 1) esant pateiktiems fizinių asmenų prašymams privalo būti atlikta šalinti numatytų želdinių būklės

ekspertizė; 2) planuojamas miesto medžių kaip kultūros paveldo objekto – Trakų Vokės Dvaro sodybos parko – vertingųjų savybių šalinimas-keitimas turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamentu; 3) į ekspertų komisiją, sprendžiančią dėl želdinių pašalinimo būtinumo bei želdyno pertvarkymo, privalo būti įtraukti dendrologijos ir paveldosaugos (o ne apželdinimo) specialistai, kurių proporcinė dalis komisijos sudėtyje sudarytų realią galimybę kompetentingai išvadai; 4) želdinių ekspertizės išvados privalo būti nustatyta tvarka paskelbtos suinteresuotiems asmenims – suinteresuotai visuomenei, sudarant teisės normose nustatytą galimybę ginčyti ekspertizės rezultatus; 5) suinteresuotai visuomenei privalo būti sudarytos veiksmingos sąlygos dalyvauti projektiniuose svarstymuose dėl miesto želdinių pertvarkos ankstyviausioje jų stadijoje, nustatyta tvarka suteikiant realią galimybę teikti pasiūlymus ir juos kompetentingai įvertinti; 6) Projekte turi būti išspręstas poveikio aplinkai vertinimo atlikimo būtinumo klausimas, o esant

pagrindui – atliktos poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros; 7) vykdant želdinių šalinimą pagal ekspertų komisijos išvadas turi būti atliktas išankstinis privalomas šalintinų želdinių žymėjimas, taip užtikrinant medžių šalinimo teisėtumą, skaidrumą ir valstybinių kontroliuojančių institucijų bei suinteresuotos visuomenė veiklos teisėtumo kontrolės galimybę.

Minėtų teisinių reikalavimų nesilaikymas yra teisės reikalavimų nesilaikymas.

Šiuo metu yra rengiamas ieškinys dėl Statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) panaikinimo (esant pradėtai statybai). Kadangi darbai pagal SLD yra pradėti, todėl byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Ieškiniu bus skundžiamas statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo teisėtumas.

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 15 str. 3 dalimi suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą. Taip pat vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 7 str. 2 dalimi suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą.

Remiantis CPK 147 str. 3 dalimi teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti šio Kodekso 80 straipsnio 5 dalyje nustatytą žyminį mokestį ir pusės šio Kodekso 80 straipsnio 1 dalyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą.

Nagrinėjamu atveju būtina skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti Atsakovui šalinti Trakų Vokės Dvaro sodybos parko želdinius. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas, kadangi pašalinus saugotinus želdinius nei prevencinių reikalavimų patenkinimas netektų prasmės.

Ieškinys nėra paduotas iš karto, kadangi Atsakovas želdinių šalinimo darbus pradėti vykdyti netikėtai, o Suinteresuota visuomenė nebuvo supažindinta su bandomu įgyvendinti medžių šalinimo projektu. Toks Suintereuotos visuomenės supažindinimas su projektu buvo numatytas net ir Vilniaus miesto tarybos Paslaugų ir miesto ūkio komiteto 2019-03-20 dienos posėdyje. Reikiamiems duomenims surinkti bei išsamiam ieškiniui parengti objektyviai reikia daugiau laiko, o skubus laikinųjų apsaugos priemonių taikymas dar iki ieškinio pateikimo yra objektyviai būtinas.

Dėl žyminio mokesčio:

Žyminis mokestis sumokėtas 75 : 2 + 38 = 75,5 Eur.

Byla bus vedama per advokatą Saulių Dambrauską ir/arba advokato padėjėją Eimantą Dambrauską (Vytauto pr. 95/K.Donelaičio g. 1, Kaunas), tel. 321646, 868618325, el. paštas: sauliusdamb@gmail.com, eimantas.sd@gmail.com.

Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, vadovaujantis CPK 144 str. 3 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais bei CPK 147 str. 3 dalimi, taip pat vadovaujantis CPK 83 str. 3 dalimi ir 84 straipsniu p r a š o m e: s k u b i a i taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Atsakovui šalinti Trakų Vokės Dvaro sodybos parke esančius želdinius.

Priede:

  1. Paslaugų ir miesto ūki komiteto 2019-03-20 protokolas Nr. 4-1835-(1.1.20-T1); 2. Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-03-29 posėdžio protokolas Nr.20; 3. Atstovavimo sutartis; 4. Žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS


Advokato Sauliaus DAMBRAUSKO viešojo intereso gynimo veiklos apžvalga – ATASKAITA (SOLIDARUMO fondas), 2019 02 02

Advokato S. Dambrausko kontoros VEIKLOS APŽVALGA, ATSTOVAUJANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ ginant visuomenės pilietines teises ir stabdant medžių ir miškų naikinimą, 2018 10 01

Saulius DAMBRAUSKAS – kas naujo Kauno Ąžuolyne? Junkis prie Grupės skundo iki gegužės 13 dienos, 2019 03 25

Kas naujo miškų fronte? Grupės byla dėl kirtimų NATURA2000 teritorijose. Saulius DAMBRAUSKAS. 2019 03 25

Ką būtina žinoti apie Miškų įstatymo PATAISAS – kokios spragos atsiveria miškų apsaugoje ir kodėl? A. Gaidamavičiaus ir S. Dambrausko komentarai (VIDEO) 2019 03 13


Galite asmeniškai paaukoti Solidarumo fondui už visuomenės teisių gynimą:


Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau